Lindetruck i arbete hos Heidelberger Druckmaschinen AG
Trycket stiger i Heidelbergs logistik

Heidelberger Druckmaschinen AG

När kundernas önskemål blir allt mer unika måste intralogistiken anpassas till de nya produktionskraven. Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) i Wiesloch/Walldorf kan visa hur det går till i ett globalt industriföretag. Tillsammans med Linde Material Handling och partnern Suffel Fördertechnik har man tagit fram ett helt nytt logistikkoncept som optimerar materialförsörjningen till produktionslinjer för offsettryckpressar.

heidelberger_druckmaschinen_tn

Ett färgglatt cornflakespaket på frukostbordet, ett stiligt glättat magasin på kafferasten eller snygga visitkort på affärsluncher: Dagens moderna värld blir allt mer digital, men vi kommer ändå ofta i kontakt med trycksaker eller produkter med tryck. De kan skilja sig åt något enormt – men sannolikheten är ganska hög att trycket skapats på en Speedmaster från Heidelberg. Detta välkända företag med 11 500 anställda är ledande i sin bransch. Huvudkontoret ligger i Wiesloch/Walldorf, Baden-Württemberg, mitt i industriregionen Rhein-Neckar där motorvägarna A5 och A6 korsar varandra. Här driver Heidelberg världens största och modernaste fabrik för tryckpressar. På ett kvadratkilometerstort område tillverkas bland annat de marknadsledande offsettryckpressarna i flera olika formatklasser.

Nya utmaningar –

Nya koncept

Heidelberg har noterat att kundernas krav på större individualisering har ökat stadigt under flera års tid: "Tidigare byggde vi främst liknande pressar", minns Matthias Ehmler, chef för logistiken på anläggningen. "Idag tillverkar vi ofta anpassade system, vilket har ökat antalet varianter kraftigt", förklarar han.

Linde skjutstativtruckar och plocktruckar hos Heidelberger Druckmaschinen

Linde skjutstativtruckar och plocktruckar i Heidelberger Druckmaschinens lager.

Anpassningsutvecklingen påverkade också produktionslinjen: "Arbetarna som monterar rörde sig alltmer mellan ohanterbara berg av material. Ju fler varianter, krävdes desto fler behållare med delar. Det hade en ökad negativ inverkan på arbetarnas produktivitet", förklarar Ehmler. "Därför startade vi för två år sedan ett projekt för att omorganisera produktionsavdelningen. Vi ville använda produktionsytan effektivare och ta materialet till medarbetarna, inte tvärtom."

Omstruktureringen av produktionsavdelningen mot en modulär konstruktion inkluderade omorganisation av intralogistiken i det 600 meter långa lagret. I framtiden kommer material som sällan används inte längre finnas i behållare på plats. Istället kommer materialet kunna beställas och plockas på kitvagnar och föras till produktionslinjen med logistiktåg. En central orderplock- och konsolideringsyta med högt ställage upprättades på framsidan av hallen för det ändamålet. Uppströms buffertzoner definierades som gränssnitt för de interna transportsystemen och som överföringsstation för kitvagnarna.

"Vårt mål var att säkerställa en säker, effektiv och flexibel materialförsörjning med optimal användning av den tillgängliga ytan", förklarar chefen för Heidelbergers fabrikslogistik. Ett ambitiöst projekt, vars implementering måste passa de olika kugghjulen perfekt under pågående drift.

Kompetent partner sökes

De ansvariga gick in i anbudsprocessen med en omfattande kravspecifikation. ”Vi sökte efter en partner som både kunde bygga upp ställage och förse oss med truckar och fleet management-system. Samtidigt skulle förstås den överenskomna tid- och kostnadsplanen hållas så att vi kunde koncentrera oss på att hantera basdata och medarbetarutbildningar”. Så beskriver Ehmler uppdragsbeskrivningen till de berörda intralogistikleverantörerna. Till slut valdes tillverkaren och lösningsleverantören Linde Material Handling och dess partner Suffel Fördertechnik och skälen var flera: ”För det första låg Lindes truckar bra till tack vare unika funktioner – exempelvis bogserbara plattformsvagnar för logistiktåg eller höglyftande plocktruckar. För det andra blev vi imponerade av rådgivningen och avtalsvillkoren”, berättar Ehmler.

heidelberger_druckmaschinen-matthias_ehmler-stefan_heger-6475
Ställage och truckar från en enda leverantör visade sig vara rätt väg i alla avseenden.

Matthias Ehmler, intralogistikchef

För att möjliggöra orderbaserad försörjning av delar till produktionslinjen gällde det att först hitta en lämplig lösning för plocklagret, och därmed för hjärtat av det nya logistikkonceptet:

”Vi hade redan specificerat konkreta idéer och krav. När Linde och Suffel fått ordern bearbetade vi dem tillsammans. I plocklagret krävdes möjlighet för lagring av både små och stora delar och hela montage, ha plats för behållare med olika former och samtidigt uppfylla höga krav på arbetsskydd”, sammanfattar projektledaren Stefan Heger.

Välsorterad stormarknad

heidelberger_druckmaschinen-order_picker-picking-manufacturing-6040

Det nya höglagret med 13 hyllrader och 4 500 artikelnummer fungerar som en stormarknad. Det består av ett bredgångsområde med 4,05 m breda gångar och ett smalgångsområde med tre korridorer. I bredgångsområdet sköts inlagringen av tre R14-skjutstativtruckar från Linde. I smalgångarna sköts påfyllningen och plockningen med sju höglyftande plocktruckar Linde V modular. Lagret fylls på från tre olika källor: Stora containrar körs till plockningsplatsen via en brygga från det direkt angränsande centralförsörjningslagret. Små behållare plockas i ett separat, automatiskt smådelslager och levereras till målet via det interna transportsystemet. Kompletteringar sätts ihop efter behov i förmonteringen som ligger granne med plockningsplatsen.

Ergonomi och säkerhet spelar viktiga roller

All plockning i höglagret sker med höglyftande orderplocktruckar Linde V modular. Medarbetarna plockar materialet som behövs på upp till 6,50 m höjd och bestyckar sedan de 1,80 m höga och 1,60 meter breda gallervagnarna med upp till 500 kg material.

Lindetruckar i arbete hos Heidelberger Druckmaschinen AG

Lindetruckar i arbete hos Heidelberger Druckmaschinen AG

En vagn används för upp till tre plockningsordrar åt gången. Plocktruckarna har fällbara plockningsskydd som gör det enklare för medarbetarna att nå in i hyllan. ”Det här tillvalet är unikt för Linde och det var perfekt för vårt nya höglager”, förklarar Jens Kernbach, chef för hallogistiken i Heidelberg. ”Även hos Heidelberg ser vi effekten av demografisk förändring och ansvarar för våra medarbetare.”

Truckarna styrs via skenor i golvet så att orderplockningen går så smidigt som möjligt. På så sätt kan föraren koncentrera sig helt på plockningen och trucken körs på optimalt avstånd från ställaget. En gångsäkerhetsassistent ingår också i truckarnas utrustning så att trucken kan bromsa och stanna kontrollerat om det behövs. ”Inga fler skador på ställage eller truckar blev resultatet”, konstaterar projektledaren nöjt.

Plocktruck från Linde mellan höghyllor

Plocktruck från Linde mellan högställage i varulagret

Lageringångarna säkrades också med ljusridåer. De larmar direkt om obehöriga går in där bara truckar får röra sig. Lindes halvautomatiska lagernavigering är också förinstallerad i truckarna och ger möjlighet till ytterligare optimeringar. Denna RFID-lösning ger plocktruckarna möjlighet att navigera i lagergångarna helt utan föraråtgärder, längs en optimalt placerad väg ända fram till den anvisade uppställningsplatsen.

Tack vare banstyrningen kan vi helt eliminera skador på både hyllor och plocktruckar.

Stefan Heger, projektledare

Flexibelt och kompakt med logistiktåg

Totalt tre logistiktåg från Linde kör de lastade vagnarna från överlämningsplatsen till montörerna på produktionslinjen. De består av dragtrucken Linde P50 och en eller två plattformsvagnar med styrning på alla hjul och breda lyftplattor. Varje släp har plats för två vagnar som kan sättas dit och tas av på båda sidorna tack vare frånvaron av axelbalk. ”På så sätt kan vi planera rutterna flexibelt”, säger projektledaren Stefan Heger. En annan fördel är att Linde Load Train tar lite plats – körbanan följs fint trots bredden på endast 2,20 meter.

Linde Load Train hos Heidelberger Druckmaschinen AG

Positiva resultat men optimeringen fortsätter

Investeringen har gjorts men intralogistikchefen Ehmler söker fortfarande efter nya optimeringsmöjligheter. Han tar bland annat hjälp av modulen för användningsanalys i Lindes fleet management-lösning. Ehmler säger: ”Vi använder 'Connect:' sedan flera år tillbaka för att kontrollera trucktillgången och hantera toppar. Våra erfarenheter är mycket goda. Nu kan vi använda programvaran även för att optimera processerna och bland annat öka truckarnas utnyttjandegrad ännu mer.”

Det har gått knappt ett år sedan det nya konceptet infördes i Heidelbergs intralogistik, med höglager, höglyftande plocktruckar och logistiktåg. Matthias Ehmler vet precis vad han tycker: ”Vi genomförde projektet enligt plan och enligt budget och vi uppfyllde målet med en smidigare logistik. Linde och Suffel får genomgående positiva omdömen från oss.”

heidelberger_druckmaschinen-tow_truck-load_train-manufacturing-6267