Begagnad truck som startas
Det smarta alternativet

Begagnade truckar

Kraven på truckar är lika varierande som företagen där de används. Framför allt nystartade och växande företag letar efter möjligheter att uppfylla sina krav både på ett ekonomiskt och tillförlitligt sätt.

Begagnade truckar från Linde är ett prisvärt alternativ med hög kvalitet. Begagnade truckar är också ett bra sätt för företag med större truckflottor att investera i en mix av nya och begagnade truckar för att möta olika krav och behov.

Hitta begagnad truck

Komplett servicehistorik och standardiserad renovering

De begagnade truckarna i "Linde Approved"-konceptet är oftast utvalda returer från Lindes egna flotta för kort- eller långtidshyra. Dessa truckar har servats regelbundet av Lindes servicetekniker. Utifrån en komplett truck- och servicehistorik samt noggranna kontroller när trucken återlämnas väljer Linde ut de bästa truckarna till "Linde Approved"-konceptet.

Därefter renoveras dessa truckar enligt en av de tre renoveringsstandarderna PLUS, SUPER eller ULTRA och märks med kvalitetsstämpeln ”Linde Approved”. Kvalitetsstämpeln är en internationell standard som säkerställer att de truckar som säljs alltid uppfyller de höga prestandakraven. Det garanterar att köparen får samma höga produktkvalitet hos Linde oavsett i vilket land trucken köps.

Omfattande renovering med kvalitetsstämpel

Linde renoverar begagnade truckar enligt samma standardiserade process i hela Europa. I speciella anläggningar genomförs renoveringen av specialutbildade tekniker från Linde. Om en del behöver bytas ut ersätter teknikern den alltid med Lindes reservdelar med lång livslängd. Först när trucken gått igenom hela processen får den kvalitetsmärkningen ”Linde Approved”. Processen består av följande steg:

Rengöring av en begagnad truck

Först rengörs alla truckar grundligt

1. Överskådlig truckhistorik:
De begagnade truckarna är i regel utvalda returexemplar från Lindes egna flotta för kort- eller långtidshyra, som regelbundet servats av Lindes tekniker under hyrestiden. Det garanterar att service- och fordonshistoriken är överskådlig och komplett.

2. Rengöring:
Varje truck rengörs med högtryckstvätt före inspektionen så att oljor, fett, smuts och dylikt avlägsnas. Nu är allt klart för en noggrann inspektion.

3. Omfattande inspektion:
Erfarna servicetekniker granskar varje komponent. Genom omfattande visuella kontroller, mätningar och funktionskontroller identifieras potentiella brister på trucken eller dess komponenter som behöver undersökas närmare.

Tekniker som inspekterar en begagnad truck

Under inspektionen kontrolleras alla truckuppgifter

4. Funktionskontroll:
Med hjälp av modern utrustning för diagnostik kontrolleras drivlina och dess delar. På framför allt dieseltruckar kontrolleras på detta sätt motoreffekten, driftsäkerheten och att gällande utsläppskrav följs.

5. Batteri och batteriladdare:
Batteriet och motorn är de viktigaste delarna i en truck. Hos eldrivna truckar kontrolleras noggrant att batteriladdaren och batterierna har den kapacitet som krävs. Teknikerna byter ut battericellerna helt om det behövs.

6. Renovering och reparation:
Teknikern beslutar tillsammans med ansvarig chef om trucken passar för ”Linde Approved”. I så fall kontrolleras alla mekaniska och elektriska komponenter, särskilt de som är kopplade till säkerhet. Vid behov ersätts de med Linde originaldelar.

Renovering av ett stativ för en begagnad truck

Truckarna bereds in i minsta detalj

7. Lackering:
Ett förstklassigt yttre avslutar renoveringen för att säkerställa att trucken hanteras väl även av framtida användare. Vid behov omlackeras trucken helt och förses med nya originaldekaler från Linde. Mindre spår av användning åtgärdas professionellt och originalfärgen används vid lackeringen.

8. Slutkontroll:
Slutligen genomförs en omfattande avslutningskontroll och överlämning. Ett undertecknat kontrollcertifikat medföljer alla Lindetruckar. Bara de truckar som renoverats och godkänts utan anmärkningar förses med kvalitetsstämpeln ”Linde Approved”. Det skiljer dem tydligt från begagnade truckar som inte genomgått processen.

Renoveringsstandarder för varje behov

Linde säljer begagnade truckar med tre olika kvalitetsnivåer: Linde PLUS, SUPER och ULTRA. De skiljer sig bland annat genom graden av renovering och garantitid. Som kund kan du välja en truck som passar dina individuella användningsförhållanden och krav.

Lindes PLUS-truckar är särskilt avsedda för applikationer med lägre belastning. Kategorin Linde SUPER passar bra för medeltuffa applikationer. För krävande applikationer med tuff användning passar Lindes ULTRA-truckar. Den standard som är optimal för dina krav beror på en mängd faktorer. Din kontaktperson på Linde diskuterar och väljer ut den truck som passar dig och dina behov. En första överblick över detaljerna och skillnaderna hos Linde PLUS, SUPER och ULTRA finns i följande översikt:

Renoveringsstation för begagnade truckar

Linde PLUS

Linde PLUS omfattar följande renoveringsåtgärder och produktegenskaper:

 • Begagnade truckar servas och kontrolleras enligt tillverkarens rekommendationer
 • Mast, gaffelvagnar och hydraulik kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar
 • Utsläppstest
 • Batteriladdaren kontrolleras för eldrivna truckar
 • Batteriet hos eldrivna truckar kontrolleras
 • Säkerhetskontroll av styraxeln
 • Godkända däck
 • Fungerande elmotor
 • Alla funktioner fungerar enligt lokala säkerhetsstandarder
 • Färg och Lindedekaler i gott skick
 • Kontroll av drivlina
 • Användbart förarsäte och säkerhetsbälte
 • Kontroll av räknare för drifttimmar
 • Bruksanvisning
 • Deklaration av CE-överensstämmelse

Linde SUPER

Linde SUPER omfattar allt i Linde PLUS samt följande punkter:

 • Utsläppstest och kompressionstrycksmätning hos truckar med förbränningsmotor
 • Batterikapacitet över 70 procent
 • Styraxeln kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar
 • Godkända däck med över 60 procent mönsterdjup
 • Hydrostat eller kombiaxel kontrolleras enligt tillverkarens rekommendationer
 • Omlackering med originalfärg och Lindedekaler
 • Förarsäte och säkerhetsbälte i gott skick
 • Gafflar och lyftkedjor testade enligt gällande krav
 • Överskådlig truckhistorik
 • Fullständigt överlämningsprotokoll

Garanti: 3 månader/250 drifttimmar (certifiering ingår)

Linde ULTRA

Begagnade truckar i kategorin Linde ULTRA har samma egenskaper som Linde SUPER samt följande:

 • Genomgång av förbränningsmotorn
 • Genomgång av elmotorn
 • Batteriladdare renoverad, kontrollerad och certifierad eller bytt mot ny
 • Nytt batteri eller mindre än tre år med minst 80 procent kapacitet
 • Styraxel kontrollerad
 • Ny uppsättning däck eller minst 90 procent mönsterdjup
 • Visuellt felfritt skick med fullständig omlackering
 • Förarsäte och säkerhetsbälte i nyskick
 • Nya gafflar eller högst 10 procent slitage
 • Nya lyftkedjor eller högst 10 procent slitage
 • Lager i mast kontrollerade och utbytta vid behov
 • Reglage nya eller i nyskick

Garanti: 6 månader/500 drifttimmar

Tillförlitliga och kompletta paket

Fördelarna med ”Linde Approved”-konceptet i korthet:

Begagnade truckar är inte bara ett alternativ, utan ett förstahandsval för vissa företag. Beroende på de specifika krav företaget i fråga har eller truckflottans sammansättning medför begagnade truckar relevanta fördelar. Dit hör bland annat:

Kvalitet:

 • Noggrann och standardiserad europeisk renoveringsprocess av truckarna. Delar som byts ut ersätts alltid med nya reservdelar från Linde.
 • Hela Lindes produktprogram med ”Linde Approved”-kvalitet: Från pallyftare till högpresterande truckar.
 • Certifiering enligt de senaste lagkraven och EU-direktiven.

Valmöjligheter:

 • Tre kvalitetsnivåer för olika kundkrav med hänsyn till ekonomi och användningsförhållanden: PLUS, SUPER och ULTRA.
 • Tillgängligt nära dig
 • Stort urval av trucktillbehör.

Service:

 • Många finansierings- och servicepaket, exempelvis långtidshyra med serviceavtal.
 • Snabb och omfattande service på plats hos kunden.
 • Truckutbildningar för förare och förarprov.
 • Möjlighet till provkörning när som helst.

Video för Linde Approved

Kontaktpersoner

Begagnat Region Öst

Mikael Olsson

Korttid & Begagnat Region Nord

Anders Palmberg

Regionchef Syd

Martin Linse

Begagnat/Försäljning

Ulf Pettersson

Begagnat Region Väst

Faruk Zulcic