Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Digital fleet management

connect:desk
Lindes fleet management-system connect:desk håller koll på hela truckflottan

I connect:desk får du överblick och åtkomst till alla uppgifter om din truckflotta. Connect:desk är hjärtat i hela fleet management-systemet och det är här du kan hantera truck- och förardata, planera underhåll och sammanställa rapporter. Programmet är användarvänligt och passar lika bra för den erfarne truckansvarige som den som använder fleet management mer sällan.

Publicerad version av programvaran:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Anpassningsbara funktionsmoduler

Kraven som ställs på fleet management-system är ofta mycket specifika. Olika verksamheter har olika förutsättningar och miljöer där truckarna används. Därför kan funktionsmodulerna i Linde connect kombineras så att de passar just era behov.

connect:ac

I funktionsmodulen connect:ac kan du styra åtkomsten till din truckflotta genom att bland annat hantera behörigheter baserat på exempelvis körtillstånd och syntest. Du kan även säkerställa att den dagliga tillsynen sker på ett korrekt sätt innan skiftet startar.

connect:dt

Modulen connect:dt upptäcker och förebygger ovarsam hantering av truckar och infrastruktur. Detta möjliggörs genom en sensor som i realtid mäter vilken belastning trucken utsätts för.

connect:an

Analysmodulen connect:an ger dig en full överblick över truckflottan. Tack vare analysdatan kan man bland annat få en översikt över truckarnas tillgänglighet och prestanda. Modulen kontrollerar även status för batterier och identifierar användningsfel.

connect:zi

Funktionsmodulen connect:zi ger dig möjlighet att bland annat automatiskt reducera truckarnas hastighet i riskfyllda zoner, vilket ökar säkerheten för både människor, truck och infrastruktur.

connect:desk i detalj

Instrumentbrädan i fleet management-systemet connect:desk från Linde Material Handling är kommunikationscentralen i programmet.

Dashboard

Dashboard är kommunikationscentralen för connect:desk – här hittar du individuellt anpassningsbara specialfunktioner som kalender, truckmeddelanden och åtkomstkontroll. Du kan enkelt ställa in att rapporter och aviseringar ska skickas till din e-post.

I området Organisation i fleet management-programmet connect:desk från Linde Material Handling kan information om förare, användningsplats, tilldelade truckar med mera bearbetas.

Organisation

I "Organisation" kan den truckansvarige hantera förare, användningsplats, tilldelade truckar och annan information. Listvyn är hierarkiskt uppbyggd och ger en översbild av organisationsstrukturen. Den förenklar även tilldelning och hantering av åtkomst- och användarbehörigheter.

I området Administration i fleet management-programmet connect:desk från Linde Material Handling kan stora mängder data hanteras.

Administration

Här finns tabeller, detaljerade vyer och olika inmatningsmöjligheter som ger flexibel övervakning och hantering av stora datamängder. Det gör det enkelt att hantera truckkort, utbildningar eller hälsokontroller.

I området Zoner i fleet management-programmet connect:desk från Linde Material Handling kan truckansvariga planera zoner och genomfarter.

Zoner

I "Zoner" kan truckansvarig utifrån befintliga ritningar över produktionshallar och lager planera och konfigurera zoner och genomfarter, och vid behov definiera hastighetsanpassningar inom dessa zoner. Truckhastigheten kan därmed styras i riskfyllda områden som korsningar eller trånga passager för att öka säkerheten.

Ökad transparens tack vare rapporter och analyser

Baserat på omfattande data kan du ta fram närmare 30 interaktiva rapporter om truckflottan med connect:desk. Rapporterna kan gälla enskilda områden, truckar eller förare. Data visas i överskådliga diagram och tabeller. På så sätt vet den truckansvarige alltid vem som använder vilken truck, och hur den använts. Rapporterna finns i totalt fyra kategorier:

Loggbok

Loggboken ger en översikt över alla registrerade händelser för de enskilda truckarna. I listorna över daglig tillsynskontrollerna visas alla genomförda kontroller för den valda trucken, samt tillhörande svar från föraren. Interaktiva diagram visar avvikande laddningstillstånd och utloggningar och kan enkelt sorteras efter förare och truck

Användning

Användningsanalysen ger en översikt över användningen och belastningen på truckarna. Det interaktiva diagrammet visar hur länge föraren har använt trucken och till vilket syfte. Dessutom listas stötvärden, laddningsförlopp samt vilka zoner som passerats.

Service

Under ”Service” listas alla service- och underhållstider för truckflottan. Utifrån detta kan truckansvarig samordna underhållet för att minska kostnaderna

Koordination

I ”Koordination” hittar du data om förare samt användning och belastning av truckarna. Truckfördelningen ger en överblick över sammansättningen av hela flottan - sorterat efter tillverkare, trucktyp eller andra kriterier. Truckbeståndet listar alla truckar med sina viktigaste egenskaper. Förarutbildning ger information om alla genomförda och kommande utbildningar för förarna.

Överföringstekniker

WLAN

Data skickas direkt från trucken till databasen via WLAN-nätet.

Mobilradio

Data skickas till databasen via mobilradionätet.