Automatiserade truckar från Linde Material Handling med laserbaserad styrteknik.
Smart prestanda med exakt navigering

Automatiserade truckar

Utan förare dygnet runt

Automatiserade truckar är framtiden. Du får maximal lönsamhet när du behöver flytta mycket gods eller utföra andra repetitiva logistikuppgifter. Linde Material Handling erbjuder med MATIC-serien ett urval av tekniskt avancerade elektriska motviktstruckar, pallstaplare och ledstaplare samt dragtruckar.

Den obemannade användningen kan omfatta enstaka truckar eller en hel truckflotta och för i princip alla användningsområden inom industri och handel. De automatiserade truckarna är inte begränsade till arbetsskift – vilket ökar lönsamheten betydligt. Den exakta hanteringen minskar också antalet arbetsskador och ökar materialflödet.

De automatiserade truckarna är beprövade truckmodeller med Lindekvalitet, som försetts med intelligent navigerings- och säkerhetsteknik från robotspecialisterna Balyo. Alla modeller i serien kan också enkelt manövreras manuellt.

Urval av automatiserade truckar

automated_truck-loading-retail-4291_0649

I fokus: Navigation

Lindes automatiserade truckar styrs av navigationssystemet från Balyo. Truckarna registrerar omgivningen i detalj och kan på så sätt samarbeta och samverka med människor på ett säkert sätt. Systemet består som standard av fyra optiska lasersensorer, som registrerar omgivningen omkring trucken upp till 30 meter bort. Det som sker runt trucken registreras också av en 3D-kamera som placerats på chassits högsta punkt.

De två systemens dataflöden beräknas och utvärderas centralt, så att varje truck koordineras med andra autotruckar och manövrerar säkert även i trånga utrymmen. Ingen extern teknik – exempelvis skenor och ljusreflexer som är infällda i golvet – behövs för orientering eller styrning. I nya omgivningar, exempelvis nya lagerbyggnader, avläser och kartlägger truckarna arbetsplatsen på nytt. De kan även kommunicera via olika datagränssnitt – med portar eller rullbanor – men även med verksamhetsapplikationer som exempelvis ERP-system.

LINDE_robotics_Testimonial_Wolf_EN_tn

Arbeta säkert med människor

Lindes automatiserade truckar arbetar säkert och styrs så exakt att de kan samarbeta direkt med människor. Truckarna kan när som helst stängas av med nödströmbrytare. Det smarta säkerhetssystemet skannar snabbt allt i omgivningen och reagerar intelligent – det är inte bara människor och truckar som upptäcks, utan även plötsliga hinder som exempelvis tappade pallar. Den intelligenta styrenheten bromsar trucken precis så mycket som behövs vid tillfälliga hinder i körbanan. Så snart det registrerade hindret tagits bort eller förflyttar sig fortsätter MATIC-produkterna själv att jobba.

Enkel hantering med hög användarvänlighet

Alla självgående truckar och staplare har en överskådlig och centralt placerad 7-tums LED-pekskärm. All användbar information ser du med ett ögonkast. Både den planerade körbanan och aktuell batteristatus visas. De aktuella logistikuppgifterna och deras slutförandegrad presenteras i realtid. Via en PIN-kod kan du visa all serviceinformation för trucken samt läsa ut informationen via en USB-port.

Lönsamhet med perfekt timing

Automatiserade truckar är vid repetitiva moment mycket lönsammare än bemannade truckar. De kan integreras för att arbeta dygnet runt utan avbrott, skift efter skift. Automatiserade truckar kan anpassas perfekt till varandra vad gäller körvägar och hastigheter. Då löper materialflödena optimalt och autotruckarnas energiförbrukning hålls så låg som möjligt. Dessutom orsakar självgående truckar betydligt färre skador på hyllor, laster, pallar och andra fordon eftersom de navigerar med större precision än bemannade truckar.

Ett steg närmare självgående intralogistik

På medellång sikt kommer lager och truckar att växa ihop till en enhet tack vare digitaliseringen. Intralogistiken kopplas också tätare ihop med den externa logistiken. Idag ser vi att förarlösa truckar och staplare kommer att kopplas ihop ännu mer med omgivningen där de användas.

Det innebär bland annat en mer mångsidig anpassning mellan samverkande robotar och människor samt tätare integrering i systemet för godshantering. Men när bemanningen minskar i lagret ökar också kraven på en sammankopplad truckflotta samt dess energieffektivitet. Det är områden där Linde driver utvecklingen framåt.

5 gånger högre prestanda

Intelligentare

Navigationssystemet ”Driven by Balyo” gör Lindes självgående truckar och staplare till logistiktruckar med hög precision och omlastningskapacitet.

Säkrare

De självstyrande truckarna skannar omgivningen exakt och reagerar snabbt. Utrustning, andra truckar och människor undviks på ett säkert sätt.

Lönsammare

Lindes automatiserade truckar är otroligt lönsamma. De är inte begränsade till skift utan kan arbeta dygnet runt.

Robustare

Linde-MATIC-seriens truckar baseras på beprövade och robusta Lindemodeller som kompletterats med intelligent robotbaserad styrning.

Exaktare

De automatiserade truckarna från Linde orsakar i princip inga skador, eftersom de agerar säkrare än bemannade truckar och arbetar utan risken för olyckor orsakade av den mänskliga faktorn.

Kundanpassade truckar

Inga av Lindes autotruckar är utrustade i förväg. Varje modell har en viss standardutrustning men levereras också med valfria extrafunktioner. Det gäller exempelvis extra navigeringsfunktioner som 2D-laserridå eller ytterligare sidolasersensorer. Olika batteristorlekar och elektroniskt autentiserade batterilås, streckkodsläsare och hydrauliskt ställbara gafflar är också tillgängliga tillval till Lindes självgående robottruckar, samt olika driv- och lyftmotorer eller programmerbar höjdbegränsning för masten.

automated_truck-towing-retail-4291_D