Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Automatiserade truckar

Teknik i arbete
Automatiserade truckar från Linde Material Handling med laserbaserad styrteknik.

Utan förare dygnet runt

Automatiserade truckar är framtiden för effektiva materialflöden. De avlastar medarbetare av uttröttande transportuppgifter, ökar omlastningskapaciteten och minskar antalet fel och olycksfall på lagret. Med eltruckarna, staplarna och dragtruckarna i MATIC-serien tillhandahåller Linde Material Handling ett brett sortiment av avancerade automationslösningar. Alla modeller har intelligent navigations- och säkerhetsteknik, men de kan även manövreras manuellt.

P-MATIC från Linde Material Handling

P-MATIC – dragtruck

 • Transport av tung last till produktionslinjen
 • Användningsområden för trucktåg
 • Bortskaffning av återvinningsbart avfall

Läs mer om P-MATIC
L-MATIC från Linde Material Handling

L-MATIC – ledstaplare

 • Hämtning och lagring på låg höjd
 • Från transportbandet till maskinell orderplockning
 • Hantering av pallar och gallerburar

Läs mer om L-MATIC
L-MATIC HD från Linde Material Handling

L-MATIC HD

 • Medelstor lyft- och lagringsutrustning
 • Lasttransport från lagret till maskinen
 • Hantering av gallerburar och transportcontainrar

L-MATIC AC från Linde Material Handling

L-MATIC AC – motviktsledstaplare

 • Hämtning och inlagring på låg höjd
 • Från in- och utlagring till transportband
 • Hantering av slutna pallar, pallkorgar eller gallerburar

Läs mer om L-MATIC AC
K-MATIC från Linde Material Handling

K-MATIC – smalgångstruck

 • In- och utlagring i smala gångar och höga höjder
 • Modulsystem
 • Fullständig hantering av pallar

Läs mer om K-MATIC
R-MATIC från Linde Material Handling

R-MATIC – skjutstativtruck

 • In- och utlagring på hög höjd
 • Transport av varor för försörjning av produktionen
 • Innovativt 3D-kamerasystem för in- och utlagring i hyllan med hög precision

Läs mer om R-MATIC
C-MATIC från Linde Material Handling

C-MATIC – Autonomous Mobile Robot (AMR)

 • Transport från pall eller lastbord
 • För korta och medellånga sträckor
 • Perfekt att använda i trånga utrymmen

Automated guided vehicles (AGV)

Med våra förarlösa truckar i MATIC-serien erbjuder vi ett brett sortiment av automatiserade lösningar för er verksamhet. Truckarna övertar transportuppgifter. Nästan alla truckar som används i manuell drift kan automatiseras.

Läs mer

Smarta och snabb

Automatiserade mobila robotar (AMR) har blivit mer populära inom intralogistiken. De självgående plattformstruckarna används för, antingen helt automatiserad eller delvis automatiserad, godstransport och ökar markant effektiviteten på lagret.

Läs mer
Användningsområden som de automatiserade truckarna täcker

Automation på alla nivåer

MATIC-truckarna passar för olika användningsområden inom materialflödet. Vi skiljer mellan totalt fyra användningsområden: Automatiska dragtruckar används för varutransport. Automatiserade låglyftare lämpar sig för låga lyft, transporter och nedställning av varor. Ledstaplarna och skjutstativtruckarna i MATIC-serien lämpar sig för in- och utlagring på medelhöga till höga hyllhöjder. Smalgångstruckar gör det möjligt att automatisera arbetet även i trånga utrymmen i ett höglager.

Geonavigation

MATIC-truckarna från Linde styrs via ett geonavigationssystem. Optiska lasergivare med en räckvidd på upp till 30 meter känner av omgivningarna runt trucken i alla riktningar (standardutförandet). Den omedelbara miljön registreras av en 3D-kamera som är monterad på den högsta punkten på truckchassit. Data från de båda systemen analyseras centralt. Det möjliggör samordning med andra automatiska truckar och garanterar att MATIC-modellerna rör sig säkert även i mycket trånga utrymmen.

Inget behov av extern orienteringshjälp, exempelvis skenor och ljusreflexer som är infällda i golvet. I nya omgivningar kartlägger truckarna arbetsplatsen på nytt.

Nätverkskompatibel

Kan användas utan systemkopplingar eller i sammanvävda nätverk med driftsystem, maskiner och anläggningar.

Säker

Garanterad trafiksäkerhet tack vare bland annat skannrar och kameror – även sida vid sida med människor och andra maskiner.

Flexibel

Geonavigationen kräver ingen annan infrastruktur: Rutter och referenspunkter kan anpassas till alla förhållanden utan problem.

Transparent

Systemet genererar användbara data som ger möjlighet till produktivitetsoptimering i logistikprocesserna.

Video om fördelarna med Linde Robotics

Fördelar

Arbeta säkert med människor

MATIC-truckarna navigerar så exakt att de kan arbeta tillsammans med människor utan risk. Truckarna identifierar människor och truckar i den omedelbara miljön och registrerar även plötsliga hinder. Den intelligenta styrningen bromsar truckarna så att de kan reagera på blockeringar och hinder på ett lämpligt sätt. Därefter återupptar MATIC-truckarna arbetet automatiskt. Lättillgängliga nödstoppsbrytare ökar säkerheten ytterligare.

Enkel hantering med hög användarvänlighet

Alla truckar och staplare i MATIC-serien har en lättöverskådlig 7-tums LED-pekskärm som förser föraren med all nödvändig information. Både den planerade körbanan och aktuell batteristatus visas. Skärmen listar aktuella logistikuppgifter i realtid och informerar om deras slutförandegrad. Via en PIN-kod kan du hämta all serviceinformation för trucken samt läsa av informationen via en USB-port.

Lönsamhet med perfekt avstämning

Den största effektivitetsvinsten ger MATIC-truckarna i samband med monotona logistikarbeten som hela tiden upprepas. De kan integreras i lagerlogistikarbetet dygnet runt och täcka flera skift. Alla truckar har en intelligent styrprogramvara som gör det möjligt att hantera hela MATIC-flottan i realtid. Den delar ut uppgifter till de enskilda truckarna och ser till att körbanor och hastigheter är perfekt anpassade till varandra. Styrprogramvaran tillhandahåller dessutom gränssnitt för tillämpningar som ERP (Enterprise Resource Planning) och WMS (Warehouse Management System) och synkroniserar truckarna med automatiska halldörrar och transportband.

Anpassade truckar

Alla truckar i MATIC-serien kan utrustas med tillval och anpassas till det aktuella användningssyftet. Truckarna kan till exempel utrustas med olika driv- och lyftmotorer, olika batteristorlekar, hydrauliskt ställbara gafflar, elektroniskt autentiserade batterifrånskiljare och en programmerbar höjdbegränsning av lyftstativet. För bättre navigation finns det dessutom tillgång till en 2D-laserridå och extra lasergivare på truckens sidor.

Automatiserade truckar i arbete på ett lager

Mer om våra intralogistik- och automationslösningar

Intelligent automation för intralogistikprocesser

Med flera års kundprojekt i bagaget har vi på Linde en helhetsförståelse för olika processer inom intralogistik. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat en mängd tillämpningar för att automatisera enskilda processer eller hela materialflöden.

Läs mer

Programvara för intralogistik och automation

Den digitala styrningen och sammanlänkningen av intralogistik- och automationslösningar ger säkra processer och arbeten inom materialhanteringen. Linde Material Handling tillhandahåller de senaste programvarulösningarna, bland annat ett skalbart lagerhanteringssystem och ett flexibelt truckhanteringssystem.

Läs mer
Video som visar hur Linde Robotics används av Wolf