Förare på Lindes truckutbildning
Utbildningar

Truckutbildning med stort säkerhetstänk

Välutbildade truckförare är grunden till en säker och smidig verksamhet. Det lönar sig alltid att investera i rätt kompetens och ökad kunskap. Framför allt är utbildade medarbetare bättre på att undvika och förebygga olyckor och skador som kan stoppa verksamheten. På Linde utbildar erfarna och inspirerande lärare hundratals truckförare varje år, antingen hos dig eller på närmaste Lindekontor. Vårt mål är att var och en som gått en utbildning hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna stort ansvar. Våra utbildningar skapar skickliga truckförare, helt enkelt.

Truckutbildning

Lindes utbildningar följer TLP 10 (Truckläroplan 10), som är utvecklad för truckutbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är företagen ansvariga för att ge truckförare lämplig utbildning för sin arbetsuppgift. Förutom de rättsliga aspekterna finns det många andra goda skäl till att förarna ska vara utbildade. Förare med hög kunskap om truckar och säkerhet orsakar färre olyckor. Det innebär färre skador på truckar och gods samt kortare avbrottstider. Under utbildningen lär sig förarna också hur truckarna används så produktivt och energisnålt som möjligt. Det innebär kunskaper om lastning, tippsäkerhet, underhåll, olycksorsaker och åtgärder vid olyckor. Truckförarutbildningen innehåller en teoridel, en praktisk del och avslutas med ett prov för båda delarna. Efter genomförd utbildning får föraren sitt truckförarbevis.

warehouse_working_0650

Truckutbildning – A, B, C och D

TLP 10 är indelad i fyra utbildningar – A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområden och hur svåra truckarna är att hantera.

  • A-utbildning: Täcker låglyftande truck, höglyftande ledtruck
  • B-utbildning: Omfattar bland annat motviktstruck, utan begränsning på lyftkapacitet, och skjutstativtruck samt trucktyperna som ingår i A-utbildningen.
  • C-utbildning: En påbyggnadsutbildning som omfattar alla specialmaskiner som inte ingår i A-, B- eller D-kategorin, som till exempel hjullastare som i huvudsak används med gaffelarmar.
  • D-utbildning: Drag- och flaktruck samt terminaldragtruck.

E-truck

Idag är det vanligaste sättet att genomföra teoridelen i grundutbildningen för truck på digital väg. Eleven får en kod, loggar in, och får en berättelse där det varvas mellan själva berättelsen, faktainformation och frågor. Steg två är när man träffar instruktören och övriga gruppen för kompletterande teori, utifrån det behov som gruppen har. Praktiska övningar såsom daglig tillsyn och skötsel av trucken genomförs. Utbildningen följer truckläroplanen TLP 10, och i den finns naturligtvis även teori- och praktikprov.

Företagsanpassad utbildning

Linde genomför även företagsanpassade truckförarutbildningar enligt TLP 10. Vi utbildar på alla trucktyper och anpassar utbildningar efter varje förare, företag och arbetssituation.

Repetitionsutbildning

Kunskap är en färskvara som behöver uppdateras. Skickliga truckförare repeterar sina grundkunskaper och fortbildar sig med jämna mellanrum. Vi rekommenderar en repetitionsutbildning efter tre till fem år.

Fördelar med truckutbildning i korthet

  • Lagenlig användning av trucken
  • Högre säkerhet och produktivitet
  • Färre skador på varor, utrustning och truckar
  • Optimerad batteritid
  • Utbildning på plats eller hos Linde
  • Skräddarsydda utbildningspaket

Truckutbildning nära dig

Linde utbildar över hela Sverige. Du väljer om truckutbildningen ska genomföras hos er eller på något av våra regionkontor. Största delen av utbildningen kan också genomföras digitalt med Lindes webbaserade E-truck. Välj det som passar ditt företag bäst.

Till ditt närmaste Lindekontor

Fler logistikutbildningar

Förutom truckutbildning erbjuder Linde också många andra utbildningar inom logistik: användning av kranar och liftar, evakueringssystem, lagar och föreskrifter samt egenkontroll av pallställ. Det innebär att du kan vara trygg med att medarbetarna arbetar säkert och effektivt oavsett arbetsuppgift samt enligt de senaste lagarna och föreskrifterna.

Liftutbildning/mobila plattformar

Utbildningen vänder sig till dig som använder en lift i arbetet. Under utbildningen går vi igenom konstruktion, säkert användande och daglig tillsyn.

Kranutbildning med lastkoppling

Utbildningen ger dig som förare av en kranutrustning kunskap om hur kranen ska användas på ett säkert sätt samt underhåll och kontroll. Vi lägger även stor vikt på lastkopplardelen med en genomgång av olika lyftredskap samt hur lyftet genomförs säkert.

Utbildning i evakueringssystem

För höglyftande plocktruckar med över tre meters lyfthöjd. Teori och praktik med extra betoning på säker truckhantering.

Ansvarsutbildning

Utbildningen riktar sig till arbetsledare samt chefer som leder och övervakar arbete med truckar, liftar och kranar. Utbildningen ger dig som arbetsledare ökade kunskaper om Arbetsmiljölagen, gällande föreskrifter och var du hittar information som gör att du blir tryggare i din roll på arbetsplatsen.

Egenkontroll av pallställ

Att genomföra besiktning av sitt pallställage innebär att du i god tid och innan en olycka sker kan upptäcka fel och brister som kan åtgärdas innan olyckan är framme. Standarden SS-EN 15635:2008, som finns i svensk översättning, tydliggör ansvaret och ansvarsfördelningen för leverantören respektive brukaren av pallställ och lagerinredning.

warehouse_working_0654

Kontakta våra utbildare

Utbildare Region Öst

Tore Mattsson

Utbildare Region Syd

Jimmie Svensson

Utbildare Region Nord

Kjell-Ivan Wallin

Utbildare Region Mitt

Örjan Johnsson

Utbildare Region Väst

Niklas Nelhage

Mallar för körtillstånd

Fyll i blanketten och skriv ut den. Placera sedan Utbildningsbeviset på den markerade rutan på körtillståndet. Scanna in hela dokumentet med samtliga underskrifter.