Dieseltruck från Linde Material Handling med hydrostatisk drivning

Högre prestanda med hydrostatisk drivning

Dieseltruck

Snabba hanteringsprocesser är bara möjliga med truckar som har exakt kraftöverföring och styrning. Det sparar tid och ökar omlastningskapaciteten. Sedan decennier tillbaka har Linde Material Handling satt standarden för motviktstruckar med förbränningsmotor vad gäller produktivitet och lönsamhet.

Samspelet mellan den direktkopplade hydrostatdrivningen, dubbelpedalstyrning och Linde Load Control samt den enastående ergonomin hos truckarna från Linde ser till att föraren kan utföra allt körnings- och lyftarbete snabbt och exakt i alla situationer. Tack vare den intelligenta styrningen och balansen mellan diesel-, motorgas- och naturgasmotorer har du alltid tillräckligt med kraft när det behövs.

En annan viktig del i utvecklingen av Lindes dieseldrivna motviktstruckar är säkerhet, vilket den genomtänkta konstruktionen genomsyras av. Alla komponenter och delar är extra robusta men utan att försämra den optimala sikten. En mängd mekaniska och elektriska system ökar dessutom truckens aktiva och passiva säkerhet.

Det stora utbudet av motviktstruckar med förbränningsmotor från Linde omfattar lastkapacitet från 1.4 upp till 18 ton.

Urval av dieseldrivna motviktstruckar

I fokus: Hydrostat

Hydrostatisk drivning består av en pump som drivs av förbränningsmotorn. Pumpen överför kraften via ett oljeflöde till de två hydraulikmotorerna i drivaxeln. Föraren styr oljeflödets mängd och riktning – och därmed hastigheten och körriktningen – via Lindes dubbelpedalstyrning. Truckens körriktning ändras genom omväxlande pedalmanövrer, vilket stänger oljeflödet. Ett bromssystem behövs därför inte. Detsamma gäller för koppling och växellåda. Lindes hydrostatiska drivning arbetar med andra ord steglöst, helt jämnt och smidigt. Denna innovativa kraftöverföring är det som ger Lindes motviktstruckar med förbränningsmotor den berömda känsligheten och effektiviteten.

Linde_Hydrostatik_english_tn

Ekonomisk och robust motviktstruck

Effektiv hantering, ergonomiska arbetsplatser och omfattande säkerhetspaket är utmärkande för utvecklingen av den senaste generationens dieseldrivna motviktstruckar. Exempelvis har truckarna försetts med extra bränslesnåla motorer. Truckarna kan köras utan avbrott flera timmar i sträck eftersom de knappt kräver service. Tack vare lättillgängliga servicemoduler sker allt underhåll snabbt och enkelt.

Hälsosamt arbete

Utvecklarna har konstruerat truckarna med förarens ergonomi i centrum, vilket syns på bland annat de justerbara armstöden och bekväma, rygganpassade sätena. Med gummiupphängda axlar, mast och tiltcylindrar samt bekväma säten minskar mängden vibrationer för föraren.

En annan viktig sak är Linde Load Control som hör samman med dubbelpedalstyrningen. Föraren väljer körfunktion med fötterna och styr lyftfunktionerna med fingertopparna. Detta manövreringsupplägg minskar mängden onödiga rörelser och föraren kan arbeta längre tid utan att bli trött.

Säkert på väg med trucken

Hos alla motviktstruckar beror förarens och lastens säkerhet i hög grad på god sikt, välutformade stödsystem och olika skyddande konstruktionsdelar – från Linde Protector Frame hos modeller upp till fem ton till siktoptimerade motvikter hos stortruckar. Lindes dieseldrivna motviktstruckar är mycket säkra för både föraren och omgivningen i alla situationer.

Kontinuerliga förbättringar

Ständiga förbättringar är en grundfilosofi hos Linde Material Handling. Exempelvis har den hydrostatiska drivningen förfinats under många år, vilket visar sig i högre effektivitet och miljövänlighet hos Lindes dieseldrivna motviktstruckar. Målet är högre tillgänglighet, bättre prestanda än genomsnittet och maximal säkerhet.

Ett utmärkt exempel på Lindes innovationskraft är de olika stödsystemen, bland annat Linde Safety Pilot som ökar såväl driftsäkerheten som produktiviteten. Linde Engine Protection System (LEPS) förhindrar svåra skador på motorn. Systemet övervakar oljenivå, oljetryck och andra viktiga parametrar och varnar föraren för överbelastningar. Om föraren inte reagerar på signalerna begränsar LEPS hastigheten till krypfart.

Effektivare

Med hydrostatisk drivning och Linde Load Control kan föraren styra alla kör- och mastfunktioner i alla lägen med snabbhet och precision.

Säkrare

Optimal panoramasikt och en mängd förarstödsystem ökar säkerheten i det vardagliga arbetet.

Lönsammare

Lindes hydrostat arbetar oberoende av växellåda, koppling, differential eller bromsar. En effekt av det är lägre förbrukning och minskade servicekostnader.

Robustare

Kombinationen av direktkopplad hydrostatdrivning och robusta motorer är lönsam och framträder extra mycket vid hårt kontinuerligt arbete med många drifttimmar. Många komponenter behöver inte ens underhållas.

Bekvämare

Hytternas storlek och utrustning har en standard som liknar den hos personbilar och förbättrar förutsättningarna för snabbt och avslappnat arbete.

Kundanpassade truckar

Alla arbeten är unika. Linde har därför för varje serie olika varianter och en stor mängd tillval som införlivas i den ordinarie serietillverkningen. Varje truck anpassas efter individuella krav så att kunden kan utnyttja truckens fulla potential.

Vi erbjuder hjälp från specialister för att möta individuella krav när de tillgängliga standardlösningarna inte räcker. Specialisterna analyserar kundens krav och utvecklar en kundanpassad lösning.

Linde utrustar också begagnade motviktstruckar med en mängd extrafunktioner – från värmesystem och luftkonditionering till integrerade sidoförskjutningar eller LED-arbetsbelysning – som kan beställas som eftermonteringslösningar. Då hålls även befintliga truckar uppdaterade med moderna funktioner.