Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Automatiserade mobila robotar (AMR) från Linde Material Handling

Smarta och snabb
Automatiserade mobila robotar (AMR) från Linde Material Handling i arbete

Automatiserade mobila robotar (AMR) har blivit mer populära inom intralogistiken. De självgående plattformstruckarna används för, antingen helt automatiserad eller delvis automatiserad, godstransport och ökar markant effektiviteten på lagret. Med deras låga höjd kör de lätt under transportställ och vagnar, eller plockar upp lastpallar från överföringsställ, för att själv flytta dem till definierat område. De detekterar eventuella hinder längs rutten och undviker dem på egen hand. För att orientera sig använder AMR antingen QR-koder på golvet eller laserstödd geonavigation. Med de autonoma underkörningstruckarna C-MATIC och C-MATIC HP erbjuder Linde Material Handling kompakta AMR-modeller för det automatiserade materialflödet.

Effektiv materialtransport genom automatiserade mobila robotar

Dagens intralogistik präglas alltmer av standardiserade processer, som gör att med gods alltid transporteras tillbaka till exakt fastställda positioner över korta och medellånga avstånd. Automatiserade mobila robotar ökar avsevärt dessa processers effektivitet. De avlastar anställda med repetitiva transportuppgifter, förkortar sträckor till fots (principen ”Goods to Person”), ökar genomströmningen och minimerar fel och olyckor. Tack vare deras kompakthet och manövrerbarhet tar de inte upp mer plats än den transporterade lasten, vilket gör att de kan fungera effektivt även i trånga utrymmen. De kan enkelt integreras i befintliga processer och fungerar sömlöst tillsammans med andra automatiserade komponenter i lagret.

Alltid på väg: Användningsmöjligheter för AMR

Beroende på modell kan automatiserade mobila robotar flytta laster på upp till 1 500 kg . Lasten kan plockas upp och ställas av var som helst med hjälp av truckens transportbord, som går att köra in under lasten. Det finns även möjlighet till transport mellan statiska omlastningsstationer eller transportband. Tack vare modern säkerhetsteknik kan AMR även användas i livliga lagermiljöer och hektiska lastzoner. Olika sensorer övervakar ständigt truckens hela omgivning för att förhindra kollisioner och garantera en säker process. På så vis kan automatiserade mobila robotar utan problem samarbeta med människor och andra truckar i de trångaste utrymmena.

AMR C-MATIC HP från Linde i arbete

Fördelar med AMR

  • Upp till 1 500 kg lastkapacitet
  • Kompakt och smidigt
  • Transporterar olika typer av pallar
  • Enkel integrering i befintliga processer
  • Underhållsfri litiumjonteknik
  • Blandad drift är möjlig

Automatiserat dubbelpaket: AMR från Linde Material Handling

Linde Material Handling erbjuder med C-MATIC och C-MATIC HP två Automatiserade mobila robotar med olika användningsområden.

C-MATIC

C-MATIC tar sig fram genom QR-koder som är fäst i golvet. Den är bäst lämpad för helt automatiserad drift, med korta eller medellånga transportsträckor. Trucken är mycket kompakt och behöver endast litet utrymme för att plocka upp, transportera och ställa av lasten. Så överföringsstationer och lagerpositioner kan placeras mycket nära varandra. Beroende på modell klarar C-MATIC laster på 600, 1 000 eller 1 500 kilo. Den förekommer särskilt ofta i detaljhandeln och i logistikområdet, då det går att standardisera truckarna i enskilda processteg.

Läs mer

C-MATIC HP

HP-versionen av C-MATIC är den optimala lösningen för delvis automatiserade processer, i blandad drift. Här arbetar trucken utan problem bredvid människor, manuella truckar och automatiserade truckar, i samma processkedja. C-MATIC HP söker sina rutter utifrån den laserbaserade geonavigationen. Den transporterar laster på upp till 1 000 kg, kan orientera sig fritt i utrymmet och på egen hand undvika hinder och andra truckar. Det behövs inte någon ytterligare infrastruktur. HP-modellerna är särskilt lämpliga för produktion och tredjepartslogistik, då det ofta förekommer blandad drift.

Läs mer

AMR-modellerna från Linde är säkra, robusta och effektiva

De automatiserade mobila robotarna från Linde är trucklösningar som är lika kompakta som de är kraftfulla. Med dem kan lagerprocesser automatiseras helt eller delvis. Här är de viktigaste fördelarna.

Säkerhet

Genom sin robusta kontaktlist, säkerställer C-MATIC en hög säkerhet när den både svänger och backar. Med hjälp av laserskannrar övervakar de automatiserade mobila robotarna hela tiden sin omgivning, för att snabbt kunna reagera på eventuella hinder. Det spelar ingen roll om det gäller rörliga eller fasta hinder. Genom att truckarna hela tiden granskar sin omgivning, anpassar de sin hastighet till respektive situation. En nödströmbrytare finns tillgängligt på båda sidor av trucken.

Manövrering

C-MATIC navigerar sig med hjälp av QR-koder som fästs på golvet längs rutterna. De sparas som orienteringspunkter på en digital karta. Ytterligare tillgängliga transportbord har också försetts med QR-koder, med vars hjälp C-MATIC identifierar transportgodset och kan tilldela respektive lager- och avställningsplats. C-MATIC HP orienterar sig med geonavigation, vilket gör att det inte behövs någon ytterligare infrastruktur. Tack vare detta kan de snabbt anpassas till nya rutter och omgivningar. Om arbetsplatsen ändras kartlägger trucken helt enkelt sin omgivning en gång till. Dessutom klarar HP-modeller att själv undvika hinder.

Effektivitet

Med båda navigationstyperna beräknar en programvara den optimala rutten, för varje uppdrag. Därmed går det också att rikta in lastbärare, t.ex. så att material ställs av på maskiner på rätt sätt. Tack vare en intelligent flotthantering, kör truckarna vid låg batterinivå automatiskt till laddningsstationen.

Service

Pålitlig teknik och robusta komponenter garanterar de automatiserade mobila robotarna från Linde en hög tillgänglighet, som håller nere servicekostnaderna under hela livscykeln. Truckarna är designade för en smidig service. Servicetekniker har därför snabb tillgång till alla viktiga komponenter.

Rätt truck för varje användningsområde – specialutrustade AMR för perfekta lagerprocesser

Beroende på användningsområde och behov finns det olika specialutrustning tillgänglig för de automatiserade mobila robotarna från Linde.

Adapterplatta

För direkt palltransport kan AMR som tillval utrustas med adapterplattor. De är tillgängliga för C-MATIC-modellerna 10 och 15, med en lasthantering på upp till 1 500 kg. Här är transporthöjd mellan 320 och 730 millimeter möjliga som standard.

Transportbord

Transportbord som det går att köra in under ger en standardiserad och flexibel lasthantering. På borden kan gods med och utan pallar transporteras. Via en QR-kod på bordets undersida kan den transporterade lasten identifieras och därmed följas för effektiv hantering.

Automatisk laddstation

Om truckens batterinivå är låg letar den automatiserade mobila roboten automatiskt rätt på laddstationen och genomför laddningen på egen hand. Laddningstiden för full laddning är ca 1,5 timmar. En laddstation kan ladda flera AMR av samma trucktyp.

Som av sig själv: Automatiserade lösningar från Linde

Dragtrucken P-MATIC

Den automatiserade dragtrucken P-MATIC transporterar laster på 3 000 och 5 000 kg och är lämplig för lager och industrier.

Läs mer

Ledstaplaren L-MATIC

Automatiserade ledstaplaren L-MATIC är idealisk för in- och utlagring på låg höjd, samt för vägtransporter.

Läs mer

Ledstaplaren L-MATIC HD

L-MATIC HD är en automatiserad ledstaplare för att effektivt plocka upp och inlagra medeltunga laster

Läs mer

Ledstaplaren L-MATIC AC

Denna automatiserade ledstaplare har en fribärande gaffel och är bäst lämpad för upplockning av varor vid överföringsstationer som det inte går att köra in under.

Läs mer

Smalgångstrucken K-MATIC

Den automatiserade smalgångstrucken K-MATIC lyfter laster upp till 1 500 kg och når lyfthöjder på upp till 14 m.

Läs mer

Skjutstativtrucken R-MATIC

Den automatiserade skjutstativtrucken R-MATIC klarar laster upp till 1 600 kg och lämpar sig för in- och utlagringen upp till elva meters höjd.

Läs mer

Plattformstrucken C-MATIC

C-MATIC är lämplig för helt automatiserad materialtransport nära golvet och flyttar laster upp till 1 500 kg.

Läs mer

Plattformstruck C-MATIC HP

Automatiserade plattformstrucken Linde C-MATIC HP flyttar själv laster upp till 1 000 kg över medellånga och långa avstånd, utan att behöva fast installerad infrastruktur.

Läs mer

FAQ – Vanliga frågor om automatiserade mobila robotar

Vad är automatiserade mobila robotar (AMR)?

Automatiserade mobila robotar (AMR) är intelligenta, självgående transporttruckar. De kartlägger sin arbetsomgivning och kan, helt självständigt, navigera i den. De är bäst lämpade för automatiserade, eller delvis automatiserade, processer vid godstransport.

Hur fungerar automatiserade mobila robotar (AMR)?

En automatiserad mobil robot (AMR) förflyttar snabbt och smidigt gods från A till B, helt självgående. Beroende på modell använder AMR olika tekniker för att navigera sig fram. Det kan antingen vara genom QR-koder eller geonavigering med laser. I regel är automatiserade mobila robotar utformade som kompakta plattformstruckar. Tack vare deras låga höjd kan de antingen köras in direkt under transportställ och vagnar, eller plocka upp pallar från överföringsställ, för att sedan själv flytta dem till definierat målområde.

Var används automatiserade mobila robotar (AMR)?

Vanligtvis används automatiserade mobila robotar (AMR) primärt i logistiken och i industrin för att automatisera leverans- och transportprocesser. Beroende på modell kan de flytta laster på mellan 600 och 1 500 kg. De kan även användas i blandad drift, då de integreras bredvid människor och andra truckar i komplexa processer.

När är en AMR (automatiserad mobil robot) automatiserad?

AMR-truckar klassificeras som automatiserade om de självständigt kan utföra uppgifter, utan mänskligt ingripande. Uppdragen som ska utföras måste dock först vara tydligt uppsatta. För styrningen av AMR finns det olika metoder. På en del finns kontrollprogramvaran på själva trucken, i andra fall har robotarna integrerats i ett centralt styrsystem som samordnar transportuppdrag och beräknar optimala rutter för varje uppgift.

Vilka fördelar har automatiserade mobila robotar (AMR)?

Automatiserade mobila robotar (AMR) ökar hanteringskapaciteten och kortar ned varornas ledtid. Samtidigt minskar risk för fel, olyckor och skadorna på personal, varor och infrastruktur. AMR är kompakta och smidiga, då de inte tar mer plats än pallen som transporteras. Därför är de extremt effektiva även i trånga utrymmen. Förutom att vara kostnadseffektiva kan AMR dessutom ta över de autonoma uppgifterna från personalen, så att de kan jobba med uppgifter som ger mer värde. De kan enkelt integreras i befintliga processer, och anpassas efter specifika behov.

Hur kan automatiserade mobila robotar (AMR) optimera leveranskedjor?

Största effektivitetsvinsten uppnås av AMR i områden, där monotona lager- och transportuppgifter upprepas kontinuerligt. De självgående robotarna tar över de monotona, tidsintensiva transportuppgifter som inte ger något mervärde. Oberoende av skift kan de integreras i lagrets drift, som är igång dygnet runt, veckans alla dagar. Personalen kan istället fokusera på uppgifter som ger värde. De ökar även transparensen i godsflödet.

Vilka uppgifter utförs av automatiserade mobila robotar (AMR)?

Användningsmöjligheterna för AMR är nuförtiden nästan obegränsade De förekommer redan i hög grad i industriella användningsområden, för exempelvis lagertransport eller leverans till produktionslinjer. De blir allt viktigare inom intralogistiken.