Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Intralogistik- och automationslösningar för din bransch

Rätt lösning för alla situationer
Automatiserade Lindetruckar som arbetar på ett lager.

Den snabba utvecklingen på marknaden kräver att hela intralogistikbranschen behöver anpassas drastiskt. Linde Material Handlings lösningar för automatiserad intralogistik hjälper ditt företag att arbeta säkrare, effektivare och billigare. Här hittar du en översikt över de olika branscherna, deras krav och de Lindelösningar som finns.

Maskin- och anläggningskonstruktion

Möjligheterna till effektivisering av egna produktionsprocesser inom maskin- och anläggningskonstruktion beror framför allt på det interna materialflödet. En avgörande faktor är smidig materialförsörjning av monteringslinjer, som inom intralogistik och produktion utgör ett smidigt och samtidigt flexibelt förlopp. Uppkopplade produktionsmiljöer och automatiska processer är grunden för morgondagens smarta fabrik. Våra referenscase visar vad som kan göras redan idag med våra lösningar.

Heidelberger Druckmaschinen

Bransch: Maskinkonstruktion

Uppgift: Säker, effektiv och flexibel produktionsförsörjning på maximalt utnyttjat utrymme

Lindes lösning: Planering och uppförande av ett höglager samt leverans av högplocktruckar och logistiktåg

Yanmar Compact Equipment Europe

Bransch: Maskinkonstruktion

Uppgift: Uppföra ett logistikcentrum med hög kapacitet i en f.d. produktionshall

Lindes lösning: Utveckling och uppförande av ett helt hyll- och logistikkoncept och leverans av passande smalgångstruckar

Produktionsföretag

Bland produktionsföretagen är det vanligt att det centrala strategiska målet är att förbättra sin egen konkurrenskraft och ta nya marknadsandelar. Grundvillkoren för det är stabila produktions- och distributionsprocesser där material tillhandahålls konsekvent efter behov. Många företag använder redan automatiska eller halvautomatiska lösningar för att maximera nyttan hos den operativa verksamheten. Våra referenscase visar hur Lindes lösningar bidrar till detta.

Poloplast

Bransch: Rörsystem av plast och polymerer

Uppgift: Automatisering av godstransporten mellan förpackningslinjen och genomströmningslagret.

Lindes lösning: Implementering av två automatiska ledstaplare Linde L-MATIC med geonavigering och infrastrukturuppkoppling

LINHARDT

Bransch: Förpackningsindustrin

Uppgift: Ersätt befintliga bly-syrabatteritruckar för smala gångar och öka såväl ergonomin som tillgängligheten

Lindes lösning: Implementering två Linde K-maskiner med litiumjonteknik, BlueSpot™ med personskyddssystem samt uppkoppling till det befintliga lagerhanteringssystemet.

Wolf

Bransch: Uppvärmning, ventilation, klimatreglering och solcellsinstallation

Uppgift: Implementera en automatisk transportlösning mellan förpackningslagret och godsutgångsområdet

Lindes lösning: Leverera och installera en självkörande Linde L-MATIC ledstaplare och logistiktåg

Massilly

Bransch: Metallbearbetning

Uppgift: Automatisera intralogistikprocesser och öka säkerheten och produktiviteten

Lindes lösning: Implementera automatiserade ledstaplare Linde L-MATIC för lastpallstransport

Joma-Polytec

Bransch: Plastteknik

Uppgift: Automatisera transporten mellan produktionen och beredningen

Lindes lösning: Implementera automatiska ledstaplare Linde L-MATIC AC inklusive geonavigeringsfunktion

Fordonstillverkning

Mer anpassat, smart och hållbart: Nästan ingen annan bransch förändras så snabbt som fordonstillverkningsbranschen. För att kraven ska kunna uppfyllas måste tillverkarens högeffektiva produktionsprocesser bli ännu flexiblare. Optimeringen av interna materialflöden genom automatisering och digitalisering är avgörande framgångsfaktorer för detta. Våra kunder i fordonsbranschen berättar hur Lindes lösningar främjar produktionsflödet med automatisering samtidigt som kostnaderna sänks.

Opel

Bransch: Bilindustrin

Uppgift: Planera och implementera ett automatiserat transportsystem för monteringsförsörjning

Lindes lösning: Automatiserat logistiktåg Linde P-MATIC med olika släp och geonavigering

Kemisk industri

Kemiindustrin ställer redan en mängd specialkrav på intralogistiken. Snabba och smidiga processer med maximal säkerhet för människor och maskiner är en självklar kombination för interna materialflöden. Explosionsskyddade truckar och automatiseringslösningar är de viktigaste byggstenarna i en problemfri produktion med minimerade risker. Våra användare berättar om hur Lindes lösningar optimerade processerna inom kemikalietillverkning.

BASF

Bransch: Kemisk industri

Uppgift: Analysera, planera och inför en FTS-lösning för lastpallstransport och koppla upp den till produktionsanläggningen

Lindes lösning: Automatiska, självkörande ledstaplare Linde L-MATIC AC med geonavigering

Elteknikbranschen

Elteknikbranschen är en av världens största och mest innovativa branscher. Den är en självklar leverantör i leveranskedjorna för bearbetningsföretag världen över. För att anta denna utmaning förlitar sig företagen i allmänhet på ett komplext nätverk av optimalt organiserade logistikcentrum. Digitalisering och automatiska processer innebär många möjligheter till effektivisering. Lindes lösningar i följande referenscase visar tydligt hur det går till.

Fagerhult

Bransch: Elteknikbranschen

Uppgift: Optimera det interna godsflödet och minska antalet manuella transporter i lager- och produktionsmiljön

Lindes lösning:Implementera och driftsätt två automatiska ledstaplare Linde L-MATIC för transporten mellan monteringen och lagret med färdiga varor.

ebm-papst

Bransch: Fläktar och drivteknik

Uppgift: Automatisera transporten mellan förpackningslinjen och godsutgångspunkten

Lindes lösning: Leverera och implementera tre automatiska ledstaplare Linde L-MATIC inklusive anslutning till SAP Extended Warehouse-styrsystemet

Handel

Med en årsomsättning på tiotals miljarder är detaljhandeln en av näringslivets grundpelare. Onlinehandel och ökade individuella kundönskemål ställer allt högre krav på företagen. Höga tempon och smidiga processer efterfrågas för att tillgodose de ökade kraven på intralogistiken. Handlarna bemästrar i allt högre grad de interna materialflödena med innovationsstrategier baserade på en avvägd blandning av uppkoppling, automatisering och digitalisering. I våra referenscase ser du vilka av Lindes lösningar som kan bidra till detta.

HOLTER

Bransch: Grossisthandel inom uppvärmning och sanitet

Uppgift: Automatisera transporten av gods på lastpallar mellan plockningsområdet och godsutgångsområdet

Lindes lösning: Omorganisera godsflödet och implementera två automatiska ledstaplare Linde L-MATIC med geonavigering och infrastrukturuppkoppling

Mer om intralogistik och automatisering

Teknik för automation

Vi har ett brett sortiment av automatiserade truckar för flexibla och skalbara automationslösningar. Truckarna har intelligent navigations- och säkerhetsteknik och arbetar effektivt tillsammans med människor i lagret.

Läs mer

Intelligent automation för intralogistikprocesser

Med flera års kundprojekt i bagaget har vi på Linde en helhetsförståelse för olika processer inom intralogistik. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat en mängd tillämpningar för att automatisera enskilda processer eller hela materialflöden.

Läs mer

Programvara för intralogistik och automation

Den digitala styrningen och sammanlänkningen av intralogistik- och automationslösningar ger säkra processer och arbeten inom materialhanteringen. Linde Material Handling tillhandahåller de senaste programvarulösningarna, bland annat ett skalbart lagerhanteringssystem och ett flexibelt truckhanteringssystem.

Läs mer