Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Automated guided vehicles (AGV)

Utför transportuppgifter automatiskt
Automated guided vehicles (AGV) från Linde Material Handling

Den förarlösa trucken är en självgående transportör som styrs automatiskt och manövreras utan truckförare. Det används för transport av material med hjälp av aktiva, eller passiva lastanordningar, både genom att dra och bära.

Automatiska truckar spelar en allt viktigare roll inom våra moderna logistikprocesser. Begreppet AGV står för ett totalsystem, som omfattar automatiskt drivna truckar, en manöverpanel, enheter för datakommunikation samt laddstationer. Dessa typer av truckar kan användas för många olika uppgifter. I fokus står uppgiften att transportera gods, utan en truckförare, från A till B och därmed att ta över transporten som inte ger mervärde.

Automatiserade truckar erbjuder många fördelar i lagrets vardag. De avlastar anställda med repetitiva transportuppgifter, ger optimerad processtabilitet och reducerar därmed fel och olyckor på lagret. Med truckarna i MATIC-serien erbjuder Linde Material Handling automatiserade lösningar för nästan vilket kundbehov som helst. Rätt enhet ingår i detta erbjudande.

Navigera rätt. Så fungerar AGV

Inom AGV måste de automatiserade truckarna förflytta sig snabbt och säkert. Det finns två typer av navigationsteknik tillgängliga för detta.

  • Spårstyrd navigation I den här varianten orienterar sig trucken efter optiska hjälpmedel eller magnetspår. De automatiserade truckarnas sensorer navigerar med hjälp av denna spårstyrning till utsatt mål. För denna typ av spårstyrning krävs planering. Företag måste i förväg noggrant överväga hur den optimala rutten ska se ut. Att korrigera rutterna i efterhand kan kostsamt.
  • Geonavigation Med geonavigation (också kallad konturnavigation) styrs autotruckarna av ett laserstött navigationssystem. Det behövs inte någon ytterligare infrastruktur, såsom styrskenor eller ljusreflektorer. Truckarna läser av sin omgivning i alla riktningar med hjälp av lasersensorer. Geonavigationen är mycket flexibel och kan med liten insats anpassas till nya rutter och omgivningar. Omgivningen kartläggs under driftsättningen med hjälp av truckarna. Med denna metod kan ytterligare områden läggas till och köras med liten insats. Intelligent styrningsprogramvara samordnar vid behov flera geonavigerade truckars rutter och hastigheter. Även Linde satsar på geonavigation i sina automatiserade MATIC-truckar.

Från liten till stor: Förarlösa truckar

Nästan varje typ av trucksom finns i manuell drift kan också användas i automatiserad version. Bland annat dragtruckar, ledstaplare, motvikt-, skjutstativ- och smalgångstruckar. Automatiserade ledstaplare är mycket effektiva i framför allt trånga utrymmen. De kan plocka upp och ställa av pallen direkt från en omlastningsstation eller tillsammans med vagnar som kan köras under.

Följande truckar ingår i Lindes MATIC-serie:

P-MATIC

Automatiserade dragtrucken Linde P-MATIC med ståplattform hanterar vikter på upp till 5 000 kg och är idealisk för exempelvis godsmottagning i produktionen. Den används mest för produktionsleverans, hantering av avfall samt att dra större godståg.

Läs mer

L-MATIC

Automatiserade ledstaplaren L-MATIC från Linde är utmärkt för in- och utlagring på låg höjd och för vägtransporter. Den har optimerats för hantering av pallar och burar. Den transporterar laster på upp till 1 200 kg och kan plocka upp och ställa av pallar på upp till 1,60 m höjd.

Läs mer

L-MATIC HD

Automatiserade ledstaplaren Linde L-MATIC HD är perfekt för att plocka upp och lagra medeltunga laster. Beroende på modell kan truckarna transportera upp till 2 ton tunga laster. Beroende på vikt och lastgeometri går det att nå hyllhöjder på upp till 3,20 m.

Läs mer

L-MATIC AC

Den automatiserade ledstaplaren L-MATIC AC från Linde Material Handling har en fribärande gaffel. Den flyttar last upp till 1 200 kg och når hyllhöjder på upp till 1,60 m. Den förenklar transport av slutna pallar, till exempel vid tvärtransport av EU-pallar och är särskilt lämplig för plockning av varor vid onlastningsstationer som det inte går att köra in under.

Läs mer

K-MATIC

K-MATIC från Linde är det perfekta valet för riktigt höga höjder. Den lyfter upp till 1 500 kg tunga laster och når vid in- och utlagring lyfthöjder på upp till 14 m. K-MATIC integreras sömlöst med infrastruktur såsom transportband och packstationer.

Läs mer

R-MATIC

Automatiserade skjutstativtrucken R-MATIC har tagits fram för in- och utlagring av gods på upp till elva meters höjd. Den klarar lastvikter på upp till 1 600 kg. Tack vare ett urval av flera mastvarianter passar den lika bra för användning i lager, som för materialtransport och för leverans till arbetsplatser. På lager passar den bra på grund av sin storlek. Gångarna kan vara smalare och lagerkapaciteterna därmed högre.

Läs mer

C-MATIC

Automatiserade plattformstrucken Linde C-MATIC visar sin styrka vid materialtransport nära golvet i trånga utrymmen. Lasten plockas upp, med hjälp av truckens transportbord som går att köra in under lasten, och kan placeras var som helst på målplatsen. Det finns även möjlighet till transport mellan statiska omlastningsstationer eller transportband. Beroende på modell flyttar C-MATIC laster på 600, 1 000 eller 1 500 kg.

Läs mer

C-MATIC HP

Automatiserade plattformstrucken Linde C-MATIC HP flyttar själv laster upp till 1 000 kg, på transportbord som går att köra in under lasten, över medellånga och långa avstånd, utan att behöva fast installerad infrastruktur. Tack vare laserbaserad konturnavigation kan den också användas framgångsrikt i trafik med andra truckar.

Läs mer

Effektivt och säkert: därför lönar det sig att byta till AGV

För många företag är det i högsta grad vettigt och nödvändigt att, helt eller delvis, ställa om till AGV. Det lönar sig främst av följande fördelar:

  • Minska personalresurser Genom att AGV-lösning kan transportuppgifter som inte ger mervärde genomföras automatiserat. Därmed gör man å ena sidan något åt bristen på kvalificerad arbetskraft och sparar dessutom på kostnader. Med manuella truckar står bara den nödvändiga personalen för omkring 80 % av de totala kostnaderna.
  • Drift utan avbrott Dessutom erbjuder automatiserade truckar möjlighet till drift dygnet runt. För att implementera detta optimeras materialflödet av automatiseringen, vilket ökar det totala flödet avsevärt.
  • Minimera risk för fel Automatiserade truckar ökar också säkerheten inom materialhanteringen. När man använder sig av automatiserade truckar är risken för fel och olyckor färre, därmed minskar kostnader på grund av skador.

Den automatiserade trucken L-MATIC AC från Linde i arbete i produktionshallen

Blandad truckflotta Automatiserade truckar går bra att blanda med manuella truckar

Det är alltid möjligt att använda automatiserade och manuella truckar på lagret. Automatiserade truckar från Linde kan vid behov styras för hand. Detta för att de är baserade på manuella enheter som har automatiserats. För en blandad truckflotta har MATIC-seriens automatiserade truckar, dragtruckar och pallvagnar intelligent navigations- och säkerhetsteknik. Därför fungerar de utan problem även i riktigt trånga utrymmen tillsammans med människor och manuella truckar. De automatiska truckarnas laserskanner möjliggör en säker drift och förhindrar kollisioner.

Smarta och snabb

Automatiserade mobila robotar (AMR) har blivit mer populära inom intralogistiken. De självgående plattformstruckarna används för, antingen helt automatiserad eller delvis automatiserad, godstransport och ökar markant effektiviteten på lagret.

Läs mer

Helt uppkopplade Automatiserat gränssnitt till ERP- och WMS-system

För ett friktionsfritt arbete med AGB är nätverksuppkoppling A och O. Två områden är särskilt viktiga. Affärssystem (Enterprise Resource Planning, eller ERP) möjliggör omfattande planering och samordning av uppgifter och resurser. Lagerhanteringssystem (Warehouse Management Systems, eller WMS) registrerar alla interna förflyttningar av varor och ökar effektiviteten i komplexa miljöer. För optimal automatisering kan automatiserade truckar från Linde kommunicera med ERP- och WMS-system. De intelligenta styrningsfunktionerna möjliggör dessutom synkronisering av truckar och automatiska hallportar. Det går även att ansluta till trafikljusanläggningar och brandlarmsystem.

Professionell implementering Så här integreras AGV i befintliga system

För att automatisera enskilda processavsnitt i befintligt lager eller hela materialflöden krävs teknisk personal. Vid utveckling och implementering av en automatiserad lösning hjälper Linde sina kunder med sitt eget team för implementering. Lindes specialister tar hand om valet och placeringen av truckar, integreringen i befintliga processer och slutligen anläggningens drift. Tack vare infrastrukturfri geonavigation kan truckarna snabbt och enkelt integreras i den befintliga processen. När förutsättningarna förändras kan systemet anpassas och skalas om, utan stor insats.

Lönsamt Vad kostar AGV?

Vid implementering av AGV uppstår det mesta av kostnaden vid inköpet av truckar och driftsättningen av systemet. Hur höga kostnaderna blir i enskilda fall beror på olika faktorer. Framför allt truckflottans storlek och användningsområdets komplexitet. Erfarenheten har visat att en investering i ett AGV lönar sig snabbt. Främst på grund av att processer optimeras och personalkostnader sparas in.

FAQ – Vanliga frågor om AGV

Vad är AGV?

Inom AGV övertar automatiserade truckar transport- och lageruppgifter. De automatiserade truckarna navigerar sig vanligtvis efter skenor eller magnetband. MATIC-truckarna från Linde använder å andra sidan den mycket mer flexibla geonavigationen, vilket innebär att truckarna hittar rätt med hjälp av lasersensorer. Automatiserade truckar används vid materialtransport, vid in- och utlagring till hyllor, vid materialöverföring till transportörer, samt vid materialtillförsel till produktionslinjer.

Varför välja AGV?

AGV erbjuder många fördelar. Främst för att det interna materialflödet blir betydligt mer effektivt. Automatiserade truckar ökar nämligen det egna materialflödets översiktlighet och styrbarhet. Dessutom minskar truckarna beroendet av personal, minskar risken för olyckor och transportskador. Samtidigt transportprocessers tillförlitlighet. Utöver detta förbättrar det även det egna materialflödets översiktlighet och styrbarhet.

Vad är skillnaden mellan AGV och automatiserade mobila robotar (AMR)?

AGV är ett totalsystem för automatisering av processer i företagets interna materialflöde. Det består bland annat av förarlösa truckar, manöverpanel, enheter för datakommunikation samt laddstationer. Truckarna som används förflyttar sig längs definierade rutter och använder sig av den fria geonavigationen för orienteringen. Automatiserade mobila robotar (AMR) satsar å andra sidan mer på flexibel navigation, för vilken det inte behövs någon ytterligare infrastruktur, och som också använder styrning via QR-koder.

Vilka typer av AGV finns det?

Inom AGV används olika trucktyper, som exempelvis ledstaplare, motviktsledstaplare, skjutstativtruckar och smalgångstruckar. För transporter på korta och medellånga avstånd i trånga förhållanden är dessutom automatiserade plattformstruckar ett bra val. Beroende på den truckmodell som används kan de automatiska truckarna uppfylla olika uppgifter, bland annat transporter från golv till golv, från golv till hylla eller från transportör till transportör.

Vilka säkerhetssystem används för AGV?

Automatiserade truckar är försedda med en lång rad säkerhetslösningar, som bidrar till att garantera ett riskfritt materialflöde. Vanliga standarder är laserskannrar med olika säkerhetszoner och övervakningsområden, samt ridålaser för detektering av svävande hinder. Dessutom har truckarna utrustats med en nödstoppsknapp.

För vilka passar AGV?

AGV är idealiskt för företag som redan har uppnått en hög standardiseringsgrad i sina materialflödesprocesser. Detta gäller bland annat uppnående av enhetliga pallar, samt den regelbundenhet med vilken vissa laster måste transporteras från punkt A till punkt B. I princip kan man säga att ju mer standardiserat lagret är, desto effektivare automatisering. Det är extra ekonomiskt att använda AGV i flerskiftsdrift.

Referenser - AGV i arbete

LINHARDT: Förpackningar högt och lågt

LINHARDT Gruppe är en ledande förpackningsspecialist med huvudkontoret i Viechtach, Niederbayern. I deras höglager arbetar man numera både effektivare och mer ergonomiskt, tack vare teknik från Linde.

Läs mer

HOLTER: Två värdeskapare på högvarv

Hos det österrikiska VVS-företaget HOLTER kör två Linde L-MATIC ledstaplare sina rundor mellan lagret och godsutlämning. Under tiden koncentrerar sig de mänskliga kollegorna helt och fullt på sitt egentliga arbete: värdeskapande orderplockning.

Läs mer