Förare på logistiktåg från Linde i en hall
I takt med modern produktion

Logistiktåg

Modulära, flexibla och lönsamma

Modern industriproduktion baseras på optimalt avstämda processer. Materialflödet i tillverkningen har blivit avgörande för lönsamheten. Linde Material Handling erbjuder de tre logistiktågmodellerna FT, FT C och LT som anpassas för specifika kundkrav, som hanterar taktstyrda materialtransporter över längre sträckor i en anläggning med maximal effektivitet och flexibilitet. Logistiktågen kompletterar Lindes utbud av motviktstruckar och lagertekniklösningar och består av dragtruckar som kan kombineras med olika släpmoduler. De kan lastas med upp till 2 000 kg per släpmodul. Användningen lönar sig vid transporter längre än 150 meter inom en anläggning.

Värdet hos Lindes logistiktåg finns i standardiserade materialflöden, högre säkerhet för personal och material samt flexibel användning av släpmoduler för alla tänkbara laster och gods – från pallar och gallerkorgar till enstaka föremål. Och den bekväma av- och pålastningen som delvis sker med pallrullstativ gör tågen till effektiva länkar i alla materialtransportkedjor. Alla logistiktåg från Linde utmärks av hög vältstabilitet, spårsäkerhet och liten vändcirkel.

Logistiktåg från Linde

Factory_Train_Testimonial_MAN_KUKA_KEMMLER_Subtitles_en_tn

I fokus: Effektiv manövrering

De viktigaste fördelarna med Lindes logistiktåg är snabb och exakt manövrering samt flexibilitet som gör det möjligt att snabbt anpassa släpmodulerna till allt slags gods som transporteras på anläggningen. Logistiktåget LT har konstruerats för logistiktransporter i tillverkningshallar, medan FT (Factory Train) har tagits fram för att flytta material över större avstånd, även mellan olika hallar. Båda har en vändcirkel på 4,20 meter och kan användas även i trånga utrymmen. Alla Lindes logistiktåg arbetar med lastningsramar med flera sidor, där några har påhakningsbara dollyvagnar för godset som lyfter upp lasten vid transport och sänker ner den vid lossning. Materialtransport med Lindes logistiktåg blir effektiv, bekväm och tidseffektiv. Modellen FT C är en kortare och kompaktare version av Factory Train, som kan användas när det är särskilt trång och har axlar med modern teknik. Även vid större ojämnheter hålls alla hjul kvar på underlaget så att lasten stabiliseras maximalt.

Flexibel sammansättning

De fem olika lastramarna hos LT-modellerna kan kombineras fritt och ger möjlighet till snabb och enkel transport av allt vanligt förekommande gods. Det går att lasta pallar och gallerkorgar av alla slags storlekar tack vare rulldollyvagnar som enkelt hakas fast.

Säkerhet och ergonomi

Hela tåget säkras av en startspärr och kan inte starta innan alla lastramar har lyfts upp. Dragtruckarna har en körassistent som automatisk sänker hastigheten i kurvor vilket minskar vältrisken. Alla släpmoduler i Lindes logistiktåg är kopplade till varandra och till dragtrucken med en datakabel. Föraren kan styra alla lyftramar från förarplatsen. Föraren ser direkt om alla lastramar har lyfts upp inför transporten. Varje individuell lastram kan dessutom manövreras individuellt via fotomkopplare på släpet. Manövreringen är skonsam mot ryggen. Om extra väderskydd krävs utomhus kan det lätt sättas dit med en mekanisk spak och tas av igen utan att föraren behöver böja sig ner.

Exakt styrning och enkel manövrering

För att logistiktågen ska kunna styras så exakt som möjligt har LT- och FT-släpen försetts med två eller tre styrbara hjul. Då blir det möjligt att manövrera även i exempelvis smala gångar mellan produktionsvägar, även med fyra släp i tåget. Dragtrucken FT C kan förses med parallellspårstyrning så att den kan köra tvärs mot körriktningen. Alla hjul på släpmodulerna i Lindes logistiktåg är fjädrande och sitter på moderna tippbara axlar. Det ger möjlighet till skonsammast möjliga transport av last. För användning utanför produktionshallarna finns spårstabila, mönstrade hjul. Fristående gods kan rullas upp direkt på lastramen. Ett speciellt släp med bryggram ger möjlighet att lasta på och av gods på endera sidan. Alla släp har en exakt och tyst lyftmekanik som ryckfritt lyfter upp lasten inför transporten. Lyfthöjden kan justeras flexibelt.

Framtidssäkra

Lindes logistiktåg är byggda för att vara framtidssäkra. I digitalt styrda produktionsprocesser ökar kraven ständigt på precision och punktlighet i logistiken. Kunderna efterfrågar sammankopplade logistikkoncept där maskiner, gods och transportsystem kommunicerar med varandra för att transportera godset så effektivt som möjligt. Nästa steg är logistiktåg som kör själva genom produktionshallarna och styrs centralt från ett kraftfullt fleet management-system. Logistiktågen från Linde är redan idag utrustade med kraftfulla sensorer, ställdon och styrenheter som ger möjlighet att skapa passande lösningar.

5 gånger högre effektivitet

Effektivare

Lindes logistiktåg arbetar effektivt genom att de kan plocka upp och förflytta stora mängder material. De är idealiska för användning inom taktstyrd produktion.

Säkrare

Startspärren i Lindes logistiktåg ökar säkerheten. Tågen kan inte sättas i rörelse innan alla lastramar i släpmodulerna har hissats upp.

Snålare

Logistiktågen förflyttar upp till 8 000 kg material per körning. Det öppnar för stora besparingar i intralogistikverksamheten.

Skonsammare

Lindes logistiktåg har fjädring och skonsam lyftmekanik. Lasten transporteras skonsamt hela vägen.

Bekvämare

Lindes logistiktåg är maximalt komfortabla arbetsplatser. Släpmodulernas lyftmekanik kan styras med foten närhelst du vill.

Kundanpassade truckar

Inget av logistiktågen från Linde är det andra likt. De tre modellerna har en viss standardutrustning men kan förses med en mängd tillval. Bland annat kan du få väderskydd till de olika släpmodulerna. Och den parallellspårstyrning som behövs för att köra tvärs mot körriktningen finns som specialutrustning, eller särskilda skyddsskenor för intensiv lastramskörning eller speciallackering som avviker från Lindes välkända röda färg.