Logistiktåg från Linde
I takt med modern produktion

Logistiktåg

Våra logistiktåg

Materialflödet i produktionsarbete är avgörande för lönsamheten. Med detta i åtanke har Linde Material Handling tagit fram tre modeller av logistiktåg, FT, FT C och LT, som hanterar synkroniserade materialtransporter över längre sträckor i verksamheten. Tågen kan anpassas för kundspecifika krav med maximal effekt och flexibilitet. Logistiktågen kompletterar Lindes utbud av motviktstruckar och lagertekniklösningar och kan kombineras med olika släpmoduler. De kan lastas med upp till 2 ton per släpmodul.

Logistiktågen ger högre säkerhet för personal och gods och är flexibla att använda med släpmoduler för alla tänkbara laster och gods. Den bekväma av- och pålastningen som delvis sker med pallrullstativ gör tågen till effektiva länkar i alla materialtransportkedjor. Alla logistiktåg från Linde kännetecknas av hög vältstabilitet, spårsäkerhet och liten vändcirkel.

Enkel sammansättning

De fem olika lastramarna hos LT-modellerna kan kombineras fritt och ger möjlighet till snabb och enkel transport av allt vanligt förekommande gods. Det går att lasta pallar och gallerkorgar i alla storlekar tack vare rulldollyvagnar som enkelt hakas fast.

Ergonomi

Truckens förare kan styra alla lyftramar från förarplatsen och kan direkt se om alla lastramar har lyfts upp inför transporten. Varje individuell lastram kan dessutom manövreras individuellt via fotomkopplare på släpet. Manövreringen är skonsam mot förarens rygg. Om extra väderskydd krävs vid körning utomhus kan det lätt sättas dit med en mekanisk spak och tas av igen utan att föraren behöver böja sig ner.

Säkerhet

Hela tåget säkras av en startspärr och kan inte startas förrän alla lastramar har lyfts upp. Dragtruckarna har en körassistent som automatisk sänker hastigheten i kurvor vilket minskar vältrisken. Alla släpmoduler är kopplade till varandra och till dragtrucken med en datakabel.

Läs mer om våra säkerhetslösningar

Styrning och manövrering

För att logistiktågen ska kunna styras så precist som möjligt har LT- och FT-släpen försetts med två eller tre styrbara hjul. Det gör det möjligt att manövrera i smala gångar mellan produktionsvägar, även med fyra släp i tåget. Dragtrucken FT C kan förses med parallellspårstyrning så att den kan köra tvärs mot körriktningen. Alla hjul på släpmodulerna i logistiktågen är fjädrande och sitter på moderna tippbara axlar. Det ger möjlighet till skonsam transport av last. För användning utanför produktionshallarna finns spårstabila, mönstrade hjul. Fristående gods kan rullas upp direkt på lastramen. Ett speciellt släp med bryggram ger möjlighet att lasta på och av gods. Alla släp har en diskret lyftmekanik som lyfter upp lasten inför transporten. Lyfthöjden kan enkelt justeras.

Våra logistiktåg