Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Logistiktåg

I takt med modern produktion
Logistiktåg från Linde i en produktion

Modulära, flexibla och effektiva

Modern industriproduktion är beroende av att processerna är perfekt koordinerade för att material ska kunna levereras till produktionslinjerna i tid och i rätt ordning. Materialflödet i tillverkningen har blivit avgörande för lönsamheten. Linde Material Handling erbjuder med logistiktågramarna LT10 C – LT16 BM lösningar som anpassas efter specifika kundkrav för att så effektivt och flexibelt som möjligt hantera taktstyrda materialtransporter över längre sträckor. Logistiktågen kompletterar Lindes utbud av truckar och lagerlösningar och består av dragtruckar som kan kombineras med olika släpmoduler för att transportera lastbärare med rullar eller pallar. De kan lastas med upp till 2 000 kg per släpmodul. Tågen lönar sig vid interna transporter från 150 meter, eftersom de snabbare kan ta mycket större mängder till målet jämfört med enskilda transporter. Lönsamheten hos Lindes logistiktåg ligger dessutom i standardiserade materialflöden, högre säkerhet för personal och material samt flexibel användning av släpmoduler för alla tänkbara laster och gods – från pallar och gallerkorgar till enstaka föremål. Alla logistiktåg från Linde kännetecknas av hög vältstabilitet, spårsäkerhet och liten vändcirkel.

Ökad effektivitet med logistiktåg från Linde

I fokus: Effektiv manövrering

De främsta fördelarna hos Lindes logistiktåg är snabb och exakt manövrering samt flexibilitet som gör det möjligt att snabbt anpassa släpmodulerna till allt slags gods som transporteras. Alla släpmoduler har liten vändradie och kan därför även användas i små utrymmen. Alla logistiktåg från Linde arbetar med en mängd olika lastramar, som är utrustade med en lyftfunktion som lyfter vagnarna före transport och sänker dem efter transport för avlastning. På så sätt blir materialtransporten med logistiktåg inte bara effektiv och tidsbesparande, utan även säkrare och mer energieffektiv än enstaka transporter.

Flexibel sammansättning

De olika och fritt kombinerbara logistikramarna kan snabbt och enkelt transportera alla vanliga typer av varor och gods i produktionen. De kan lastas med olika vagnar och rullställ som säkras med en mekanisk lastspärr som standard.

Logistiktåg LT10 C – LT16 BM från Linde Material Handling

Säkerhet och ergonomi

Enskilda transporter orsakar mycket trafik i produktionsmiljön, där det ofta är ont om plats. Lindes logistiktåg erbjuder inte bara föraren en trygg körning utan minskar även antalet körningar och därmed möten i produktionen. Logistiktågen kör dessutom bara rakt och behöver inte flyttas eller vändas vid på- och avlastning, vilket innebär att de kräver mindre plats. Lasten befinner sig bakom föraren och säkras av ramarna, vilket gör att föraren har fri sikt runt om och kan koncentrera sig på körningen. Hela tåget säkras av en startspärr och kan inte starta innan alla lastramar har lyfts upp. På- och avlastningen på marknivå ihop med en lastspärr som låses automatiskt efter lastningen gör också lasttågmodellerna till effektiva länkar i alla leveranskedjor. Dragtruckarna har en körassistent som automatisk sänker hastigheten i kurvor. Alla släpmoduler i Lindes logistiktåg är kopplade till varandra och till dragtrucken med en datakabel. På så vis kan föraren sköta lyftfunktionen centralt för alla släp från förarplatsen. Föraren ser direkt om alla lastramar har lyfts upp inför transporten.

Exakt styrning och enkel manövrering

För att kunna styra logistiktågen så exakt som möjligt utrustas släpen med fyrhjulsstyrning. Då blir det möjligt att manövrera även i exempelvis smala gångar mellan produktionsvägar, även med fyra släp i tåget. Hjulen på släpmodulerna i Lindes logistiktåg sitter på tiltbara axlar. Det ger möjlighet till skonsammast möjliga transport av last. Ett speciellt släp med bygelram ger möjlighet att lasta på och av gods på båda sidorna. Den skjutbara mellanbryggan gör det möjligt att flexibelt manövrera laster av olika kollistorlek. Alla släp har en exakt och tyst lyftmekanik som mjukt lyfter upp lasten inför transporten.

Byggd för framtiden

Lindes logistiktåg är byggda för framtiden. I digitalt styrda produktionsprocesser ökar kraven ständigt på precision och punktlighet i logistiken. Kunderna efterfrågar nätverksanslutna logistikkoncept där maskiner, gods och transportsystem kommunicerar med varandra för att transportera godset så effektivt som möjligt. Nästa steg är logistiktåg som kör själva genom produktionshallarna och styrs centralt. Logistiktågen från Linde är redan idag utrustade med kraftfulla sensorer, ställdon och styrenheter som ger möjlighet att skapa passande lösningar. Ledningssystemet till lasttågen från Linde koordinerar körningarna och anger den optimala rutten till föraren. Programvarans instrumentpanel visar all viktig information överskådligt och gör analyser för processoptimering möjliga.

5 gånger högre prestanda

Effektivare

Lindes logistiktåg arbetar effektivt genom att de kan plocka upp och förflytta stora mängder material. De är idealiska för användning inom taktstyrd produktion.

Säkrare

Startspärren i Lindes logistiktåg ökar säkerheten. Tågen kan inte sättas i rörelse innan alla lastramar i släpmodulerna har hissats upp.

Lönsammare

Logistiktågen förflyttar upp till 8 000 kg material per körning. Det öppnar för stora besparingar i verksamheten.

Skonsammare

Lindes logistiktåg har optimal fjädring och skonsam lyftmekanik. Lasten transporteras varsamt hela vägen.

Bekvämare

Lindes logistiktåg är maximalt komfortabla arbetsplatser. De olika släpens lyftmekanik kan styras med en fotsensor.

Anpassade truckar

Inget av logistiktågen från Linde är det andra likt. De tre modellerna har en viss standardutrustning men kan förses med en mängd tillval. Dit hör inte bara ett optimalt väderskydd för diverse släp utan även låsanordningar och lampor som tillval. Dessutom går det flexibelt att tillgodose olika behov hos kunderna vad gäller de transportmedel som ska flyttas. Speciallack i andra färger än Linderöd finns som tillval.