Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Lindes ledstaplare med litiumjonbatterier i ett lager
Energilösningar för alla behov

Pålitliga och innovativa energisystem

Valet av energisystem har fått en allt större betydelse inom intralogistiken idag. Det är framför allt totalkostnaden (Total Cost of Ownership, förkortat TCO) som är i fokus. Det är alltså inte bara anskaffningskostnaderna som är viktiga när man köper en truck, även drift- och energikostnaderna spelar en viktig roll. Varje användningsområde har också sina individuella krav, dit hör faktorer så som utrymmesbehovet för tankning eller laddning, energikostnader och miljöpåverkan.

På Linde Material Handling erbjuder vi den modernaste tekniken för alla energisystem, för att ni ska hitta det som täcker era behov bäst.

Energy Quick Check

Energy Quick Check

Vilket energisystem passar er verksamhet?

Energy Quick Check

Testa nu!
online_check_wizard_1_hd

Vilket energisystem är det som driver den största delen av er truckflotta idag?

Förbränningsmotor
Bly-syrabatterier
Litiumjonbatterier
Bränsleceller
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_2

Hur stor är er truckflotta?

1–5 truckar
6–20 truckar
21–50 truckar
Fler än 50 truckar
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_3

I vilken skiftmodell använder ni era truckar?

1-skiftsmodellen
2-skiftsmodellen
Flerskiftsmodellen
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_9

Finns det möjlighet att ta korta pauser för att ladda eller tanka under drift?

Max ett avbrott per skift
Flera planerade avbrott
Flexibla avbrott är möjliga när som helst
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_4

Var används truckarna?

Endast inomhus
Endast utomhus
Inomhus och utomhus
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_5

Hur hög är nyttjandegraden av era truckar?

Låg nyttjandegrad
Medelstor nyttjandegrad
Stor nyttjandegrad
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_7

Hur hög är den genomsnittliga nyttjandegrad av truckarna?

Färre än 1 000 driftstimmar per år
1 000–2 000 driftstimmar per år
Fler än 2 000 driftstimmar per år
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_6

Skulle ni vara beredda att investera mer pengar i ett mer hållbart energisystem?

Ja, hållbarhet är otroligt viktigt för vårt företag.
Det måste finnas en balans mellan hållbarhet och lönsamhet.
Nej, lönsamhet har högsta prioritet.
Tillbaka
Linde_Online_Quick_Check_Frage_8

Vilket kriterium är den avgörande faktorn för ert köpbeslut?

Låga investeringskostnader
Låga energikostnader
Den tekniskt optimala lösningen på våra individuella krav
Tillbaka

Energy Quick Check

Resultat
Förbränningsmotor (CNG, LPG eller diesel) 0%
Bly-syrabatterier 0%
Litiumjonbatterier 0%
Bränsleceller 0%
Dela
Kontakta säljare

Energisystem från Linde

Förbränningsmotor

Hög trucktillgänglighet, stark motoreffekt, brett utbud av modeller, möjlighet att välja mellan diesel, naturgas och gasol.

Bly-syrabatterier

Pålitligt energisystem, brett utbud av truckar och modeller och enkla batteribyten.

Litiumjonbatterier

Kort snabbladdning, hög energieffektivitet, ingen prestandaförlust, hög trucktillgänglighet och underhållsfrihet.

Bränsleceller

Snabb tankning, låga driftskostnader, säker och ren hantering, lång livslängd och platsbesparande.

En truck från Linde Material Handling transporterar varor.

Förbränningsmotor

Hög lastkapacitet på upp till 18 ton

Sedan decennier tillbaka har Linde satt standarden för motviktstruckar med förbränningsmotor (diesel- och gasoltruckar) vad gäller produktivitet och lönsamhet. Användarna kan välja mellan dieselmotorer eller gasdrift med gasol eller naturgas. Dieseldrivna motviktstruckar används utomhus, men gasol- och naturgasdrivna motviktstruckar passar även för en mängd arbetsuppgifter inomhus.

Fordon med förbränningsmotor erbjuder ytterligare en fördel jämfört med andra system: de passar tack vare den höga markfrigången även på väldigt ojämna markytor. Dessutom imponerar de med sin höga motoreffekt. De klarar laster på upp till 18 ton och passar för en mycket hög arbetsbelastning.

Lindes truckar har tysta och bränslesnåla motorer och kan arbeta många timmar utan avbrott. De imponerar med sina långa serviceintervaller. Tack vare lättillgängliga servicemoduler sker dessutom allt underhåll snabbt och enkelt på lyftplattformar.

Pumpen drivs via förbränningsmotorn.

Finkänsligt kraftpaket

Linde var först med att implementera hydrostatisk drivning hos dieseltruckar. Här driver förbränningsmotorn en pump. Pumpen överför kraften via trycksatt olja i ett slutet kretslopp till de två hydraulikmotorerna i drivaxeln. Föraren styr oljeflödets mängd och riktning – och därmed hastigheten och körriktningen – via Lindes dubbelpedalstyrning.

Truckens körriktning kan enkelt ändras genom att växla pedaler. Bromsningen sker via det slutna oljekretsloppet, vilket innebär att ett bromssystem är lika överflödigt som koppling och växellåda. Lindes hydrostatiska drivning arbetar med andra ord steglöst, helt jämnt och utan ryck. Denna innovativa kraftöverföring är det som ger Lindes motviktstruckar med förbränningsmotor den berömda känsligheten och effektiviteten.

Bly-syrabatterier

Perfekt för lätta till medelsvåra uppgifter

Vid lägre utnyttjandegrad är elektriska motvikts- och lagertruckar med bly-syrabatterier ett bra alternativ. De kan exempelvis passa detaljhandlare som bara behöver trucken på dagtid under ett par timmar för att lasta på och av. Investeringskostnaderna för dieseldrivna och elektriska motviktstruckar med bly-syrabatterier är ungefär desamma. Bly-syratruckar har i regel ett något billigare underhåll och passar dessutom för användning inomhus. Den här tekniken har fungerat utmärkt i flera decennier.

För att exakt kunna planera användningen anges återstående driftstid för batteriet på minuten hos Lindes elektriska motviktstruckar. Vid användning i flerskift måste därför batteribyten oftast göras. Batteribytet hos Lindes elektriska motviktstruckar har fem olika alternativ vilket gör det extra flexibelt. Som tillval kan truckarna även beställas med integrerad laddare. Eftersom truckarna används på väldigt olika sätt kan Linde erbjuda flera olika batteristorlekar för passande användningsintensitet och längd.

Litiumjonbatterier

När flexibilitet är avgörande

En utmaning när det gäller eldrivna truckar är att uppnå en lika hög trucktillgänglighet som hos truckar med förbränningsmotor. Det är här litiumjontekniken (Li-ION) kommer in i bilden. Hos elektrisk motviktstruckar och lagertruckar innebär den en rad fördelar jämfört med blysyrabatterier.

Eftersom batteriet även kan snabbladdas under korta arbetsraster, slipper man dyra och tidskrävande batteribyten. Kombinationen av Li-ION-batteri och tillhörande laddare ökar den totala effektiviteten med upp till 30 procent jämfört med motsvarande system med bly-syrabatterier. Detta minskar energikostnaden. Tack vare en konstant spänningsnivå förekommer ingen effektivitetsförlust ens då batteriet har låg laddning. Eftersom det inte heller läcker ut någon knallgas slipper man investera i både batteriladdningsrum och extra ventilation.

Li-ION-lösningen från Linde ökar truckarnas tillgänglighet och ger en lönsammare, säkrare och mer hållbar drift. Den passar för alla användningsområden. Fördelarna märker man framför allt vid intensiv användning, som till exempel vid flerskiftsverksamhet, fryshusanvändning eller i dryckesindustrin, men även inom särskilt känsliga arbetsområden såsom läkemedelsbranschen eller livsmedelsindustrin. Det finns olika batterikapaciteter i kombination med olika laddeffekter tillgängliga för hög flexibilitet.

För företag som vill ha ett utsläppsfritt alternativ till sina dieseltruckar är truckar med litiumjonbatterier ett bra val. Linde erbjuder ett användningsindividuellt rådgivningsverktyg för beräkning av totalkostnaderna (TCO). Utifrån kundens individuella användning visar kalkylatorn vilket energipaket som passar bäst.

Bränsleceller

Blixtsnabb tankning

Sökandet efter rätt energisystem påverkas av användningsförhållandena, men också av andra faktorer såsom utrymmesbehovet för tank- eller laddutrustning, energikostnader och miljöpåverkan. Här är bränsleceller ett intressant alternativ. I bränsleceller reagerar väte och syre med varandra och producerar ström, värme och vatten.

Fordon med bränsleceller fulltankas med vätgas på en till tre minuter. Truckens höga tillgänglighet är en stor fördel vid tidspressat flerskiftsarbete. Det gör tekniken intressant för både produktionsmiljöer och intensiva logistiktjänster. Det går också att integrera infrastrukturen för vätgastankning utan att det krävs något större utrymme.

Eftersom kostnaderna för vätgas sjunkit kraftigt under senare år finns här även fördelar för driftskostnaderna. Bortfallet av tidsödande batteribyten och de korta tanktiderna ökar produktiviteten, säkerheten och hygienen.

Krav på infrastruktur

Tekniken med bränsleceller är redan idag det perfekta energisystemet för vissa företag, beroende på användningskrav. Passande lösningskoncept tas fram individuellt av Linde. För att få en effektiv lösning måste man ta hänsyn till förutsättningar såsom storleken på truckflottan, vätgasinfrastrukturen och typ av truckar.