Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Explosionsskyddade truckar

Säker körning i riskområden
Ex-truckar från Linde Material Handling i explosionsskyddat utförande

Inom många branscher uppstår explosiva blandningar med gaser, ångor och damm. Exempel är kemikalie- och läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, logistik och återvinning. Truckar som används i sådana riskområden måste ha ett omfattande explosionsskydd. Samtidigt ska de vara lika effektiva och ergonomiska i alla andra miljöer inom intralogistiken.

Explosionsskyddet från Linde Material Handling är exakt anpassat efter de här kraven. Det finns explosionsskyddade versioner för en mängd olika truckmodeller som alla uppfyller EU-förordningarna (EN 1755) och ATEX-direktivet (2014/34/EU).

Hela ex-serien från Linde Material Handling

Explosionsskydd från A till Ö

Ett stort sortiment av Lindes standardmodeller av truckar finns i explosionsskyddat utförande för olika ATEX-zoner, anpassat efter de särskilda kraven inom olika branscher.

Branscher för explosionsskyddade truckar

Kemikalie-, läkemedel- och kosmetikaindustrin

Utöver de lager- och transportrörelser som sker inom kemikalie- och läkemedelsindustrin, tappas vätskor och fasta ämnen om, blandas och förädlas. Dessa produktionssteg kräver specifika truckar. Fattipparen hjälper till exempel att tappa vätskor som isopropanol på ett säkert och exakt sätt. Med en fjärrkontroll kan användaren styra tippningen med optimal uppsikt över fatet, exempelvis från en bro. Mängden sköts av en integrerad våg.

Kemisk miljö för explosionssäkra truckar

Dryck och livsmedel

Inom produktionen av dryck och livsmedel kan det uppstå explosiva gas- eller dammblandningar. Vid destillering och lagring i träfat kan avdunstning ge upphov till mycket brandfarliga ångor. När faten transporteras är begränsas även förarens sikt. Som tur är erbjuder Linde omfattande säkerhetsfunktioner även för ATEX-området, från kameror, Red Warning Lines och BlueSpot™, till automatisk hastighetsminskning vid ankommande fordon via stödsystemet Linde Safety Guard.

Dryckesindustrin med miljöer med explosionsrisk

Logistik

Farliga ämnen lagras och transporteras genom hela tillverkningsprocessen – från lagring av råmaterial och transport inför vidare bearbetning, till transport och lagring av slutprodukten. Den här processen sker i produktionsfabrikerna, medan lagringen allt oftare sker i externa lagerhallar. Här är både säkerhet och hög omlastningskapacitet viktigt. Utöver eltruckar har Linde även skjutstativtruckar och smalgångstruckar för snabb och effektiv lagring och plockning i ATEX-zonerna 2/22.

Lagermiljöer med explosionsrisk

Olja och gas

Vid utvinning av olja och gas, i raffinaderier och petrokemiska anläggningar används truckar ofta utomhus. På grund av skillnader i underlaget och stora avstånd används här motviktstruckar med förbränningsmotor. Dieseltruckarna Linde H50 och H60 i ATEX-utförande är robusta och mycket ergonomiska och därför mycket lämpade för sådana användningsområden. Med dem kan truckföraren arbeta bekvämt utan att bli trött. Inomhus är eltruckar med hög lastkapacitet det bästa valet.

Explosion risk in the oil and gas industryExplosionsrisk inom olje- och gasindustrin

Återvinnings- och militärbranschen

Vid avfallshantering och återvinning tappar man om farliga ämnen, tömmer fat och transporterar behållare. Här ger Lindes eltruckar E25 – E35 en garanterat säker och ergonomisk manövrering. ATEX-certifierade tillbehör som fatklämmor underlättar avfallshanteringsprocessen. När truckar används inom militären handlar det ofta om transport av sprängämnen eller bortskaffning av ammunition. Våra explosionsskyddade truckar utgör en säker grund för det här området.

Avfallshantering

Rätt skydd för varje säkerhetsrisk

Hur stor explosionsrisken är inom ett produktionsområde eller varulager beror på två faktorer. Det kan handlar det om mängden farligt ämne som tillsammans med syre skapar en lättantändlig blandning. Det behövs det en antändningskälla som under vissa omständigheter kan utlösa en explosion till följd av gnistor eller heta ytor. Truckar kan på grund av sina elektriska och mekaniska komponenter utgöra antändningskällor. Därför krävs det specialutrustning i miljöer med explosionsrisk.

Linde har ett urval av explosionsskyddade truckar för alla miljöer där explosiva atmosfärer uppstår då och då (zon 1/zon 21) eller kortvarigt (zon 2/22). De konkreta kraven fastställs i ATEX-direktivet utifrån zontyp, explosionsgrupp för gaser och damm samt temperaturklass. Som erfaren partner inom explosionsskydd sköter vi på Linde alla nödvändiga certifieringar och genomför omfattande kvalitetskontroller på truckarna. För zon 1 och zon 21 certifierar vi dessutom inte bara de enskilda komponenterna, utan även hela trucken.

Varningsskylt om explosionsskydd i ATEX-zoner

Fullständigt explosionsskydd från en och samma källa

Lindes grundtanke är att erbjuda produkter och tjänster utan mellanhänder. Det gäller särskilt för det kunskapskrävande explosionsskyddsområdet. Vi erbjuder kompletta explosionsskyddspaket som uppfyller alla lagstadgade krav. Även efter leverans kan kunden utnyttja vårt breda servicenätverk. Serviceteknikerna som är utbildade enligt internationella explosionsskyddsregler ser till att trucken alltid är redo att användas. Utöver standardreservdelar tillhandahåller vi även reservdelar för explosionsskyddade truckar.

Explosionsskydd som standard

Ex-truckar från Linde kombinerar standardtruckens beprövade fördelar med ett kompletterande, skräddarsytt explosionsskydd. Elektriska komponenter som motor, styrning, sensorer, brytare och skärmar skyddas på så sätt av olika slags tändskydd.

Även all mekanik är skyddad. Gnistbildning undviks konsekvent i samband med gaffelarmar, bromsar och hydraulik. Komponenter av plast, som golvmattor och däck, är skyddade mot elektrostatisk uppladdning. En temperaturövervakning ser dessutom till att temperaturerna håller sig under den maximala gränsen även vid full belastning.

Säkerhetslösningar

BlueSpot i trycksäkert hus

Linde BlueSpot

Linde BlueSpot™ är en blå ljuspunkt som projiceras mot golvet och varnar fotgängare och andra truckförare att trucken närmar sig. Lösningen monteras på förarskyddstaket.

Läs mer om BlueSpot.

Röda varningslampor ritar en skyddsram runt trucken

Red Warning Lines

Röda varningslinjer utgör en stark ljussignal för fotgängare så att de kan hålla ett säkert avstånd till trucken.

Hantera truckflottan i trycktät kapsling

Fleet management

Fleet management-systemet Linde connect ger smart hantering av truckflottan. Systemet möjliggör exempelvis en enkel åtkomstkontroll och användningsanalys. Läs mer om Linde connect

Markerade ATEX-zoner hjälper till att undvika kollisioner i området

Säker körning i ATEX-zonen

Även om säkerhetsstandarderna för truckarna är höga kan det uppstå kollisioner på grund av försämrad sikt, distraktioner eller andra faktorer. I ATEX-zonen kan det få särskilt allvarliga konsekvenser. Med Linde Safety Guard kan du på ett tillförlitligt sätt minimera den här risken. Det smarta systemet identifierar faror och anpassar automatiskt hastigheten därefter. Det går även att bestämma en reducerad hastighet för ett särskilt ATEX-område eller en hel lagerhall inom zonen 2/22. Med Safety Guard är det dessutom möjligt att begränsa infarten till ATEX-zoner. Förare av icke-ATEX-truckar görs uppmärksamma på ATEX-området genom krypkörning och ljussignaler.

Läs mer om Linde Safety Guard

Enkel och exakt fathantering

Fathantering är ett av de vanligaste användningsområdena för explosionsskyddade ledstaplare. Linde har både en manuell och en fjärrstyrd lösning för säker hantering av fat. Båda versionerna är avsedda för riskområdena 1 och 21.

Fördelar

Produkter

De explosionsskyddade truckarna från Linde är säkra och ergonomiska. De uppfyller ATEX-direktivet och kan mäta sig med standardmodellerna när det gäller omlastningskapacitet och lönsamhet.

Service

Även för tillämpningar i explosiva atmosfärer kan du förlita dig på vårt omfattande servicenätverk. Våra servicetekniker är välutbildade inom Ex-truckar.

Innovationer

Vi ser alltid till att våra stödsystem och innovationer är tillgängliga även i explosionsskyddat utförande. Det ökar säkerheten och komforten i den dagliga varuhanteringen ännu mer.

Är du redan medveten om dina riskområden och kraven som ställs där, eller är du på jakt efter passande lösningar och rätt typ av rådgivning? Vi hjälper dig gärna på din väg mot ökad säkerhet.

Kontakta våra experter