Ex-truckar från Linde Material Handling i explosionsskyddat utförande

Säkert logistikarbete med explosionsskydd

Explosionsskyddade truckar

Säkra, effektiva och ergonomiska i alla miljöer

Vid olika slags industriell tillverkning uppstår explosiva gasblandningar, ångor, dimmor eller dammoln. Det finns särskilt inom läkemedels- och kemibranschen, tryckeri- och pappersbranschen men även vid bearbetning av socker eller säd. Truckar måste då vara maximalt explosionsskyddade så att inte olyckor uppstår.

Många elektriska eller dieseldrivna truckar, ledstaplare och andra lagertruckar från Linde Material Handling finns därför även i explosionsskyddade s.k. Ex-utföranden. Hela materialflödet i ett företag kan på så sätt hanteras utan risk för explosioner. Komponenter som kan bilda gnistor – exempelvis drivningar, hjul eller lyftgafflar – kapslas in, förseglas eller tillverkas av säkra material.

Även yttemperaturen hos vissa komponenter regleras så att ingen explosionsrisk uppstår. Truckarna bibehåller den lönsamhet, omlastningskapacitet och ergonomi som är typisk för Linde, även med tilläggsutrustningen.

Standardkompatibel i riskområden

De juridiska kraven på explosionsskydd ökar på både nationell nivå och på EU-nivå. Då ökar också de tekniska kraven på truckar. Linde Material Handling explosionsskyddar sina motviktstruckar och låglyftare enligt följande indelning efter farozon: Det finns Lindemodeller för platser där explosiva gasblandningar eller ångor bara bildas vid enstaka tillfällen.

Dessa truckar och staplare för zon 1 behöver uppfylla kategori 2G av så kallat Ex-skydd. Zoner där explosiva gaser sällan och tillfälligt koncentreras till farliga nivåer (zon 2) kräver däremot Ex-skyddskategori 3G. I områden med explosiva dammoln skiljer EU:s ATEX-föreskrifter mellan zonerna 21, 22 och 23 som beror på ifall riskabla dammkoncentrationer uppstår ständigt, ibland eller bara tillfälligt. För nästan alla definierade farozoner kan Linde erbjuda en mängd olika truckar – el- eller dieseldrivna – i explosionsskyddade utföranden.

Konstruerade enligt explosionsgrupper och temperaturklasser

Vid konstruktionen av explosionsskyddade truckar tillämpar Lindes tekniker som anpassats för definierade explosionsgrupper och temperaturklasser. Beroende på hur känsligt ett explosionsfarligt material är så allokeras det till en viss explosionsgrupp. Material i högre explosionsgrupper, exempelvis vätgas eller acetylengas, kräver mer omfattande skyddsåtgärder på truckarna. Materialen delas dessutom in efter temperaturvärde beroende på vid vilken temperatur de utvecklar explosiva gaser eller ångor. Olika komponenter på truckar och lyftare kyls också vid behov.

Ex-skyddsåtgärder på elektriska truckar för skyddskategori 2G och 3G

Kapslingar

För att Lindes elektriska truckar inte ska avge gnistor så kapslas alla elektriska komponenter – driv-, lyft-, pump- och styrmotorer samt elektronik som exempelvis reläer, drifttidsräknare och batterikapacitetsindikator – i trycktäta kapslingar.

Förskruvningar

Kabelingångarna till komponenterna förses också med särskilda förskruvningar och certifierade batterier, kopplingar och kontaktdon.

Ytbeläggningar

På motviktstruckar och låglyftare täcks gaffelspetsarna med en mässingslegering eller rostfritt stål som båda minskar gnistbildningen vid exempelvis kollisioner med metallhyllor.

Temperaturövervakning

Fordonens temperatur övervakas. När de tillåtna temperaturerna nås sänks maskinernas arbetshastighet. De kan också stängas av helt. Om möjligt installeras kylflänsar av aluminium på axlar och motorer så att värme avleds bättre och truckens tillgänglighet ökar.

Antistatiska egenskaper

Gnistor kan också uppstå på grund av statiska urladdningar i truckarna. Säten, plastdetaljer i hytten och däcken är därför elektriskt ledande. Fälgarna är delvis olackerade så att laddningar leds ner till underlaget. Elektriska reglage i hytten arbetar med lägre strömmar så att Lindes originaldelar kan användas.

Ex-skyddsåtgärder för dieseltruckar för skyddskategori 2G och 3G

Kapslingar

Fordonsdrivningen förbränner lättantändligt bränsle vilket leder till höga temperaturer i bland annat motordelar och avgaser. Därför är hela motorn i dessa fordon placerade i explosionsskyddade kapslingar. Elsystemet för motorn och reglagen, startbatteriet, startmotorn och växelströmsgeneratorn är placerade i trycktäta kapslingar.

Temperaturkontroll

Truckarnas drivning har automatisk avstängning. Den stoppar motorn om kylvätskan eller avgaserna överskrider tillåtna temperaturvärden, om varvtalet ökar för mycket eller om smörjoljetrycket i motorn försvinner.

Tätningar

Särskilda skyddsåtgärder vidtas där motorenheten har mekaniska förbindelser till andra komponenter. Exempelvis finns vevaxelspalttätningar på enhetens båda sidor, med fastskruvad oljesticka och en egen vevaxelventilation.

Kylning

Dieselmotorerna i explosionsskyddade Lindetruckar har egna avgaskylningar som leder avgasernas värme via en värmeväxlare till kylvätskan. I avgassystemet finns dessutom en godkänd gnistfångare och luftinsugsröret till motorn har en godkänd flamsäkring.

Explosionsskyddad specialutrustning

Ex-truckmodellerna finns också med valfri extrautrustning som återfinns även i Lindes konventionella truckar. Elmanövrerade funktioner – vindrutetorkarmotorer, arbetsbelysning, Linde BlueSpot™ eller varningsljus – har placerats i explosionsskyddade kapslingar.