Ex-truckar från Linde Material Handling i explosionsskyddat utförande
Säkert logistikarbete med explosionsskydd

Explosionsskyddade truckar

Säkra, effektiva och ergonomiska i alla miljöer

Vid olika slags industriell tillverkning uppstår explosiva gasblandningar, ångor, dimmor eller dammoln. Det finns särskilt inom läkemedels- och kemibranschen, tryckeri- och pappersbranschen men även vid bearbetning av socker eller säd. Truckar måste då vara maximalt explosionsskyddade så att inte olyckor uppstår.

Många elektriska eller dieseldrivna truckar, ledstaplare och andra lagertruckar från Linde Material Handling finns därför även i explosionsskyddade s.k. Ex-utföranden. Hela materialflödet i ett företag kan på så sätt hanteras utan risk för explosioner. Komponenter som kan bilda gnistor – exempelvis drivningar, hjul eller lyftgafflar – kapslas in, förseglas eller tillverkas av säkra material.

Även yttemperaturen hos vissa komponenter regleras så att ingen explosionsrisk uppstår. Truckarna bibehåller den lönsamhet, omlastningskapacitet och ergonomi som är typisk för Linde, även med tilläggsutrustningen.

I viss industriell tillverkning finns risk för explosiva gasblandningar, ångor, dimmor eller dammoln. Det kan handla om läkemedels- och kemibranschen, tryckeri- och pappersbranschen eller om industrier där man bearbetar socker eller säd. Truckar i dessa miljöer behöver ha ett högt explosionsskydd för att inga olyckor ska inträffa.

Med det i åtanke erbjuder Linde Material Handling motvikts- och skjutstativtruckar, ledstaplare och låglyftare i explosionsskyddade utföranden, s.k. Ex-utföranden. Dessa truckar kan hantera hela materialflödet utan risk för explosioner. Komponenter som kan bilda gnistor – som drivningar, hjul eller lyftgafflar – skyddas med en ytskiktsbehandling.

Hos vissa komponenter regleras yttertemperaturen för att minimera risken för att de ska bli för varma. Även med tilläggsutrustningen bibehålls den lönsamhet, hanteringskapacitet och ergonomi som kännetecknar Lindes truckar.

Standardkompatibel i riskområden

De lagstadgade kraven på explosionsskydd utvecklas och standardiseras hela tiden. Det måste tillverkarna ta hänsyn till. Truckar från Linde explosionsskyddas enligt de senaste rönen och åtföljs av aktuell dokumentation. De motsvarar EU-riktlinjerna för användning i explosionsfarliga miljöer (EN 1755) och ATEX-riktlinjen 2014/34/EU.

CE-överensstämmelsen säkerställs genom en utvecklingsprocess med harmoniserande standarder. Alla relevanta komponenter, apparater och komponentgrupper samt trucken som helhet genomgår en typkontroll och certifieras av ett auktoriserat kontrollorgan. Linde erbjuder truckar för användning i explosiva atmosfärer som orsakas av gas, ånga eller damm och som uppstår ibland (zon 1/zon 21) eller tillfälligt (zon 2/22) under normal drift. Truckar i kategori 2G/D och 3G/D anpassas exakt efter driftförutsättningarna som anges i kundens explosionsskyddsdokument.

Elektrisk motviktstruck med explosionsskydd
Explosionsskyddade truckar från Linde

Åtgärder för explosionsskydd

Lindetruckar som konstrueras för användning i explosionsfarliga miljöer kombinerar standardtruckens fördelar med ett omfattande explosionsskydd enligt ATEX-riktlinjerna.

Elektriska komponenter som motorer, styrningar, sensorer, brytare och bildskärmar motsvarar olika tändskyddsklasser. Linde använder trycktäta kapslingar, ökad säkerhet, egensäkerhet, gjutna inkapslingar, tätad utrustning, ej gnistbildande utrustning och gasbeständiga höljen.

Mekaniska komponenter skyddas med konstruktiva åtgärder. När det gäller gaffelarmar och bromsar förhindras mekaniska gnistor. Plastkomponenter som golvmattor, däck, tankar och sätesklädsel skyddas mot farlig elektrostatisk laddning.

En elektronisk temperaturövervakning säkerställer att inga otillåtet höga temperaturer genereras under extrema användningsförhållanden.

Konstruerade enligt explosionsgrupper och temperaturklasser

När Lindes ingenjörer konstruerar explosionsskyddade truckar använder de teknik avsedd för definierade explosionsgrupper och temperaturklasser. Beroende på hur känsligt ett explosionsfarligt material är så allokeras det till en viss explosionsgrupp. Material i högre explosionsgrupper, t.ex. vätgas, kräver mer omfattande skyddsåtgärder på truckarna. Materialen delas dessutom in efter temperaturvärden, dvs. vid vilken temperatur de utvecklar explosiva gaser eller ångor. Alla komponenter i truckarna dimensioneras enligt detta.

Innovativ teknik i explosionsskyddat utförande

Tack vare ett nära samarbete mellan Lindes utvecklingsområden för standardtruckar och Ex-utföranden kan innovativa förarstödssystem, säkerhetsfunktioner och extrautrustningsversioner på kort tid tillhandahållas även för tillämpningar i potentiellt explosiva atmosfärer. Bland tillvalen finns allt från fleet management-systemet Linde connect till Linde BlueSpot och den nya arbetsstrålkastaren Linde VertiLight. Standardtruckar och explosionsskyddade truckar kan därmed utrustas med samma komfort- och säkerhetsnivå.

Perfekt avstämda

Video om manuell fathantering

Manuell fathantering

Ledstaplare med manuell fathantering för zon 1 och 21

Video om fjärrstyrd fathantering

Fjärrstyrd fathantering

Ledstaplare med fjärrstyrd fathantering för zon 1 och 21

Service

Även för tillämpningar i explosiva atmosfärer kan du förlita dig på vårt omfattande servicenätverk. Våra servicetekniker är utbildade enligt de internationella riktlinjerna för explosionsskydd och säkerställer att dina explosionsskyddade truckar alltid är driftklara och går igenom de regelbundna lagstadgade kontrollerna. Utöver standardreservdelar tillhandahåller Lindes servicepartner även reservdelar för explosionsskyddade truckar via en reservdelscentral som är tillgänglig dygnet runt. Dessa reservdelar förblir tillgängliga även om serieproduktionen upphör.

Ex-skyddsåtgärder på elektriska truckar för skyddskategori 2G och 3G

Kapslingar

För att Lindes elektriska truckar inte ska avge gnistor så kapslas alla elektriska komponenter – driv-, lyft-, pump- och styrmotorer samt elektronik som exempelvis reläer, drifttidsräknare och batterikapacitetsindikator – i trycktäta kapslingar.

Förskruvningar

Kabelingångarna till komponenterna förses också med särskilda förskruvningar och certifierade batterier, kopplingar och kontaktdon.

Ytbeläggningar

På motviktstruckar och låglyftare täcks gaffelspetsarna med en mässingslegering eller rostfritt stål som båda minskar gnistbildningen vid exempelvis kollisioner med metallhyllor.

Temperaturövervakning

Fordonens temperatur övervakas. När de tillåtna temperaturerna nås sänks maskinernas arbetshastighet. De kan också stängas av helt. Om möjligt installeras kylflänsar av aluminium på axlar och motorer så att värme avleds bättre och truckens tillgänglighet ökar.

Antistatiska egenskaper

Gnistor kan också uppstå på grund av statiska urladdningar i truckarna. Säten, plastdetaljer i hytten och däcken är därför elektriskt ledande. Fälgarna är delvis olackerade så att laddningar leds ner till underlaget. Elektriska reglage i hytten arbetar med lägre strömmar så att Lindes originaldelar kan användas.

Ex-skyddsåtgärder för dieseltruckar för skyddskategori 2G och 3G

Kapslingar

Fordonsdrivningen förbränner lättantändligt bränsle vilket leder till höga temperaturer i bland annat motordelar och avgaser. Därför är hela motorn i dessa fordon placerade i explosionsskyddade kapslingar. Elsystemet för motorn och reglagen, startbatteriet, startmotorn och växelströmsgeneratorn är placerade i trycktäta kapslingar.

Temperaturkontroll

Truckarnas drivning har automatisk avstängning. Den stoppar motorn om kylvätskan eller avgaserna överskrider tillåtna temperaturvärden, om varvtalet ökar för mycket eller om smörjoljetrycket i motorn försvinner.

Tätningar

Särskilda skyddsåtgärder vidtas där motorenheten har mekaniska förbindelser till andra komponenter. Exempelvis finns vevaxelspalttätningar på enhetens båda sidor, med fastskruvad oljesticka och en egen vevaxelventilation.

Kylning

Dieselmotorerna i explosionsskyddade Lindetruckar har egna avgaskylningar som leder avgasernas värme via en värmeväxlare till kylvätskan. I avgassystemet finns dessutom en godkänd gnistfångare och luftinsugsröret till motorn har en godkänd flamsäkring.

Explosionsskyddad specialutrustning

Ex-truckmodellerna finns också med valfri extrautrustning som återfinns även i Lindes konventionella truckar. Elmanövrerade funktioner – vindrutetorkarmotorer, arbetsbelysning, Linde BlueSpot™ eller varningsljus – har placerats i explosionsskyddade kapslingar.