Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Truckservice från Linde

Allt för en effektiv truckflotta
Truckservice från Linde Material Handling

Truckservice

Linde Material Handling erbjuder skräddarsydda tjänster för truckservice och underhåll – för att dina truckar alltid ska vara tillgängliga. Vi är en komplett servicepartner som erbjuder allt från säkerhetsservice till att ansvara för kundens hela verkstadsfunktion.

Tack vare vår rikstäckande serviceorganisation finns vi alltid nära dig. Med 20 välutrustade verkstäder och över 300 professionella servicetekniker runtom i Sverige garanterar vi korta inställelsetider. Våra servicetekniker genomgår regelbundet utbildningar i teknik och truckservice och genomför fler än 28 000 serviceuppdrag varje år.

Prestanda

Din verksamhets produktivitet är beroende av truckarnas prestanda och tillgänglighet. Med förebyggande underhåll, snabba reparationer och ersättningstruckar vid behov kan du lita på att du får maximal prestanda med oss.

Hållbarhet

En annan viktig faktor när det gäller truckservice är hållbarhet. Vi arbetar aktivt med att minska resursförbrukningen genom effektivt kontrollerad service och längsta möjliga serviceintervaller. Detta gynnar både människor, miljö och företag.

Säkerhet

Säkerhet har högsta prioritet. Med förebyggande underhåll och truckservice minskas riskerna, både i den dagliga verksamheten och juridiskt. Våra servicetekniker är uppdaterade på aktuella bestämmelser och ser till att dokumentationen är komplett.

Driftkostnader

Tack vare vår precisa planering av serviceåtgärder följs serviceintervallen vilket sparar både tid och pengar. Våra servicetekniker kan även upptäcka tidiga tecken på skador och vet vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.

Förebyggande underhåll

Förebygger avbrott och reparationskostnader

I bästa fall behöver truckarna aldrig repareras. Förutom olyckor sker de flesta reparationer på lagerteknikmaskiner eller truckar på grund av kontinuerlig belastning, det vill säga från vardagligt slitage. Framför allt större reparationer kan förhindras om slitaget upptäcks i tid, minimeras och förebyggs.

Lämpliga underhållsintervall

Bedöm skador och läckage, kontrollera bromssystemet och styrsystemet, byt hydraulolja: Inom ramen för ett aktuellt underhållsavtal kan Lindes servicetekniker upptäcka slitage i tid och vidta lämpliga åtgärder. Underhållsintervallen följer tillverkarens uppgifter och anpassas specifikt per truck vid högre belastningar. Lindes serviceteam koordinerar underhållstillfällena med de återkommande säkerhetskontrollerna, exempelvis emissionstest. Företagen kan då uppfylla även de lagenliga kraven i ett enda steg.

Kontroller utan uppehåll tack vare modern diagnostik

Tack vare modern styrteknik som hämtas från fordonsindustrin kan även truckar analyseras snabbt och tillförlitligt. Förutom regelbundet underhåll kan Lindes servicetekniker också föreslå förebyggande åtgärder för att undvika kostnader för oplanerade avbrott och oväntade reparationer.

Genom regelbundet underhåll säkerställs det att alla truckar är tillgängliga på lång sikt vilket innebär att både stilleståndstiderna och reparationskostnader minskar.

Reparationer

Servicetekniker redo att åka till kund

Snabb hjälp vid skador eller slitage

Oavsett om det handlar om flerskiftsarbete eller tuffa användningsförhållanden får truckar får stå ut med mycket. Extrema miljöer, exempelvis i gjuterier, bryggerier, kyllager eller pappersindustrin, kan öka slitaget ytterligare. Om trucken skadas vid intensivt arbete eller av en ouppmärksam förare erbjuder vi snabb och tillförlitlig truckservice – även om serviceavtal saknas. Vi har ett rikstäckande servicenätverk av tekniker med rätt kompetens vilket garanterar snabba inställningstider och god tillgänglighet.

Ombyggnationer och eftermontering

Det är inte bara slitage och reparationer som ingår i den logistiska vardagen. Truckarnas användningsförhållanden kan även ändras – exempelvis i form av nya logistikprocesser, förändrad infrastruktur i anläggningen eller högre krav på säkerhet och komfort. Oftast räcker det med mindre ombyggnationer eller en okomplicerad eftermontering. Vid mer omfattande ombyggnationer erbjuder vi ersättningstruckar från vår korttidsflotta för att säkerställa att driften inte störs.

Ombyggnad på truck

Fler servicetjänster

Säkerhetskontroll

Gaffeltest och kontroll av lyftkedjor måste utföras varje år för att uppfylla myndighetskrav.

Brandskyddskontroll

Brandskyddsbesiktning SBF127 måste utföras på förbränningstruckar i de fall försäkringsbolagen kräver det.

Serviceavtal

Lindes servicebuss

Minska risken för stilleståndstider med serviceavtal

Den som vill lägga minimalt med tid på truckservice samt få maximal tillgänglighet väljer ett av våra serviceavtal. Vi erbjuder allt från fördelaktiga rentallösningar till fullserviceavtal där även reparationer ingår. Vi tar hand om hela din truck- och maskinflotta oavsett fabrikat. Allt som behöver göras – från planering och samordning till genomförande och komplett dokumentation – ligger tryggt i våra händer. Som kund har du direktkontakt med din servicetekniker när det är dags för reparation eller truckservice.

Skräddarsytt efter era behov

Beroende på krav och önskemål kan företag välja något av de många olika avtal som finns. Avtalen kan anpassas efter dina specifika önskemål, oavsett om det gäller inställelsetider eller att ha servicetekniker på plats hos kund permanent. Ett avtal med Linde lönar sig oavsett antalet truckar, maskiner eller fabrikat som används. Smidig drift och minimal intern arbetsinsats för service och reparationer grunden är trots allt grunden för en lönsam verksamhet.

Optimal serviceplanering

Tack vare kontinuerlig truckservice minskar antalet kostsamma reparationer. Om reparationer ändå behöver göras koordinerar vi dem med era produktionsprocesser för att minimera stilleståndstider och kostnader.

Fördelar med truckservice i korthet

 • Maximal tillgänglighet och prestanda hos truckarna
 • Tidig identifiering av skador
 • Konsekvent minimering av säkerhetsrisker
 • Eliminering av onödiga reparationer och följdskador
 • Kontroll på dina service- och underhållskostnader
 • Garantivillkoren upprätthålls
 • Lagstadgade bestämmelser efterlevs
 • Tillförlitligt serviceprotokoll
 • Betydligt högre andrahandsvärde på truckarna

Daglig tillsyn

Genom att truckföraren kontrollerar trucken innan arbetet inleds, så kallad daglig tillsyn, förbättras inte bara säkerheten utan truckarna hålls också i bättre skick. Daglig tillsyn kan antingen göras på papperschecklistor eller i en app. Här hittar du en översikt över alla delar som ska kontrolleras vid arbetsskiftets början.

 1. Laddningsaggregat: Laddhandske, kablage
 2. Batteriet: Vattenpåfyllning efter laddning för eltruck
 3. Yttre skador: Hjul, slitage, skärskador, fälgbultar
 4. Vätskenivåer: Hydraulolja, motorolja, bromsvätska, kylarvätska, bränsle, läckage
 5. Instrument: Ljus, signaler, kontrollampor, säkerhetsbrytare
 6. Lyftsystem gafflar och kedjor: Hydraulfunktioner till ändläge, lyftbord
 7. Styrfunktioner bromsar: Färd och parkering
 8. Extrautrustning: Tillsatsaggregat, draganordningar, datautrustning