Servicetekniker reparerar en truck från Linde
Allt för en effektiv truckflotta

Underhåll och reparationer

Linde Material Handling erbjuder skräddarsydda tjänster för service och underhåll – för att dina truckar alltid ska finnas tillgängliga. Vi är en komplett servicepartner som har allt från säkerhetsservice till ansvar för kundens hela verkstadsfunktion.

Tack vare Lindes effektiva rikstäckande serviceorganisation finns vi alltid nära dig. Med 20 välutrustade verkstäder och över 280 professionella servicetekniker runtom i Sverige garanterar vi korta inställelsetider. Våra servicetekniker genomgår regelbundet utbildningar i teknik och service och genomför fler än 28 000 serviceuppdrag varje år.


Prestanda

Din verksamhets produktivitet är beroende av truckarnas prestanda och tillgänglighet. Med förebyggande underhåll, snabba reparationer och vid behov ersättningstruckar garanterar vi maximal prestanda.

Hållbarhet

En annan viktig faktor inom vår service är hållbarhet. Resursförbrukningen minskar tack vare effektivt kontrollerad service och längsta möjliga serviceintervaller. Detta gynnar både människor, miljö och företag.

Säkerhet

Säkerhet har högsta prioritet. Med förebyggande underhåll och service minskas riskerna, både i den dagliga verksamheten och juridiskt. Våra servicetekniker känner till gällande lagar och ser till att dokumentationen är komplett.

Driftkostnader

Tack vare vår precisa planering av serviceåtgärder följs serviceintervallen vilket sparar både tid och pengar. Våra servicetekniker kan även upptäcka tidiga tecken på skador och vet vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.

maintenance-repair-working-01456

Förebyggande underhåll

Förebygger driftstörningar och reparationskostnaderna

I bästa fall behöver dina truckar aldrig repareras. De flesta reparationerna sker, bortsett från olyckor, på grund av kontinuerlig belastning – det vill säga från normalt slitage. Framför allt större reparationer kan förhindras om slitaget upptäcks i tid, minimeras och förebyggs. Det kan handla om att kontrollera bromssystemet, bedöma skador eller byta hydraulolja. Med ett serviceavtal hos Linde kan våra tekniker upptäcka slitaget i tid och vidta lämpliga åtgärder.

Lämpliga underhållsintervall

Underhållsintervallen baseras på trucktillverkarens uppgifter, driftförhållanden samt antal drifttimmar. För truckar som har högre belastningar görs specifika anpassningar. Vårt serviceteam koordinerar servicetillfällena med de lagstadgade säkerhetskontrollerna. På så sätt kan du känna dig trygg med att alla lagenliga krav uppfylls.

Smidiga kontroller tack vare modern diagnostik

Tack vare samma typ av modern teknik som används i fordonsindustrin kan även truckar analyseras snabbt och tillförlitligt. Lindes servicetekniker kan också föreslå förebyggande åtgärder för att undvika kostnader för driftstörningar och reparationer.

Förebyggande underhåll säkerställer maximal tillgänglighet under truckens hela livslängd, vilket innebär att både stilleståndstider och reparationskostnader minskar.

Reparationer

maintenance-repair-employee-01127

Snabb hjälp vid skador eller slitage

Oavsett om det handlar om flerskiftsarbete eller tuffa användningsförhållanden får truckar får stå ut med mycket. Extrema miljöer, exempelvis i gjuterier, bryggerier, kyllager eller pappersindustrin, kan öka slitaget ytterligare. Om trucken skadas vid intensivt arbete eller av en ouppmärksam förare erbjuder vi snabb och tillförlitlig hjälp – även om serviceavtal saknas. Vi har ett rikstäckande servicenätverk av tekniker med rätt kompetens vilket garanterar snabba inställningstider och god tillgänglighet.

Ombyggnationer och eftermontering

Det är inte bara slitage och reparationer som ingår i den logistiska vardagen. Truckarnas användningsförhållanden kan även ändras – exempelvis i form av nya logistikprocesser, förändrad infrastruktur i anläggningen eller högre krav på säkerhet och komfort. Oftast räcker det med mindre ombyggnationer eller en okomplicerad eftermontering. Vid mer omfattande ombyggnationer erbjuder vi ersättningstruckar från vår korttidsflotta för att säkerställa att driften inte störs.

maintenance-repair-working-01387

Fler servicetjänster

Säkerhetskontroll

Gaffeltest och kontroll av lyftkedjor måste utföras varje år för att uppfylla myndighetskrav.

Brandskyddskontroll

Brandskyddsbesiktning SBF127 måste utföras på förbränningstruckar i de fall försäkringsbolagen kräver det.

Serviceavtal

Minska risken för stilleståndstider med serviceavtal

Den som vill lägga minimalt med tid på underhåll och reparationer samt få maximal tillgänglighet väljer ett av våra serviceavtal. Vi erbjuder allt från fördelaktiga rentallösningar till fullserviceavtal där även reparationer ingår. Vi tar hand om hela din truck- och maskinflotta oavsett fabrikat. Allt som behöver göras – från planering och samordning till genomförande och komplett dokumentation – ligger tryggt i våra händer. Som kund har du direktkontakt med din servicetekniker när det är dags för reparation eller service.

maintenance_repair-service_car-04836

Skräddarsytt efter era behov

Alla våra avtal kan anpassas efter era specifika önskemål och krav, oavsett om det gäller inställelsetider eller att ha servicetekniker på plats hos er permanent. Ett avtal med Linde lönar sig oavsett antal truckar eller vilket fabrikat som används. Smidig drift och minimal intern arbetstid.

Beroende på krav och önskemål kan företag välja något av de många olika avtal som finns. Avtalen kan anpassas efter dina specifika önskemål, oavsett om det gäller inställelsetider eller att ha servicetekniker på plats hos kund permanent. Ett avtal med Linde lönar sig oavsett antalet truckar, maskiner eller fabrikat som används. Smidig drift och minimal intern arbetsinsats för service och reparationer grunden är trots allt grunden för en lönsam verksamhet.

Optimal serviceplanering

Tack vare kontinuerlig service minskar antalet kostsamma reparationer. Om reparationer ändå behöver göras koordinerar vi dem med era produktionsprocesser för att minimera stilleståndstider och kostnader.

Fördelar med service i korthet

 • Maximal tillgänglighet och prestanda hos truckarna
 • Tidig identifiering av skador
 • Konsekvent minimering av säkerhetsrisker
 • Eliminering av onödiga reparationer och följdskador
 • Kontroll på dina service- och underhållskostnader
 • Garantivillkoren upprätthålls
 • Lagstadgade bestämmelser efterlevs
 • Tillförlitligt serviceprotokoll
 • Betydligt högre andrahandsvärde på truckarna

Daglig tillsyn

Genom att truckföraren kontrollerar trucken innan arbetet inleds, så kallad daglig tillsyn, förbättras inte bara säkerheten utan truckarna hålls också i bättre skick. Daglig tillsyn kan antingen göras på papperschecklistor eller i en app. Här hittar du en översikt över alla delar som ska kontrolleras vid arbetsskiftets början.

 1. Laddningsaggregat: Laddhandske, kablage
 2. Batteriet: Vattenpåfyllning efter laddning för eltruck
 3. Yttre skador: Hjul, slitage, skärskador, fälgbultar
 4. Vätskenivåer: Hydraulolja, motorolja, bromsvätska, kylarvätska, bränsle, läckage
 5. Instrument: Ljus, signaler, kontrollampor, säkerhetsbrytare
 6. Lyftsystem gafflar och kedjor: Hydraulfunktioner till ändläge, lyftbord
 7. Styrfunktioner bromsar: Färd och parkering
 8. Extrautrustning: Tillsatsaggregat, draganordningar, datautrustning

Vill du veta mer?

Är du intresserad av service? Kontakta oss via formuläret nedan.

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Till kontaktformulär