Linde skjutstativtruck R14–R17 X i höglager

Snabb hantering i trånga hyllager

Skjutstativtruckar

Flexibel, effektiv och säker i lagret

Lasthanteringen i lager kräver många handgrepp och förflyttningar, ofta på trånga platser och med stora lyfthöjder. Lindes skjutstativtruckar är anpassade till dessa situationer och gör arbetet i hyllagret mycket effektivare. Förutom manöverförmågan finns indikerings- och stödsystem som hjälper föraren att hantera laster säkert och effektivt. Exempelvis anpassas lyft- och körhastigheterna automatiskt, och i vissa modeller kan mastens svängningar kompenseras.

Förarplatsens och mastens konstruktion ger optimal sikt. Förarhytterna och reglagen är också utvecklade med förarens ergonomi i centrum. Bland annat finns Linde Load Control i armstödet som minskar uttröttningen och isolerar förarplatsen från vibrationer. Extrautrustning som panoramatak av pansarglas ökar förarens säkerhet i smala hyllgångar och vid hantering av laster på hög höjd.

Tack vare komponenter som kräver lite underhåll samt långa underhållsintervall ökar lönsamheten. Företag kan välja från ett brett produktutbud och hitta en truck som passar de aktuella kraven. Beroende på modell kan masten nå höjder på upp till 14 meter och tåla laster på upp till 2,5 ton.

Urval av skjutstativtruckar

Förarstödsystem är nyckeln

I trånga lager med höga hyllor är sikten och manöverutrymmet ofta begränsade. Lindes skjutstativtruckar hjälper föraren med indikeringar och stödsystem. Det gör lasthanteringen säkrare och effektivare. Förarstödsystemet Linde Curve Assist anpassar exempelvis hastigheten automatiskt i kurvor. Indikeringar för lastvikt och lyfthöjd ger föraren informationen som behövs för att transportera och stapla laster säkert vid snabba förflyttningar. Automatiska lyftrörelser, exempelvis slutpositionsdämpning eller höjdberoende körhastighet, ökar också säkerheten och effektiviteten. Därmed kan Lindes skjutstativtruckar manövreras snabbt och säkert även i trånga utrymmen i lagret.

reach_truck-loading-retail-3959_4003

Mer sikt för ökad säkerhet

Obegränsad uppsikt över lasten och omgivningen är grundläggande för säkert arbete med truckar. För att det ska fungera även i trånga utrymmen har Linde konstruerat skjutstativtrucken för optimal sikt och med passande hjälpmedel. Exempelvis kan truckarna i serien R14–R17 X få dubbelt så stort synfält med ett nytt mastkoncept. Som tillval finns ett tak av pansarglas som föraren kan se igenom vilket höjer säkerheten ytterligare. För mycket oöverskådliga hanteringssituationer kan en kamera placeras på masten.

Arbeta bekvämt

Med en ergonomisk arbetsplats kan truckförarna arbeta bekvämare utan uttröttning, vilket höjer effektiviteten. Därför har Lindes truckar konstruerats med ergonomi i centrum, från det låga insteget via det vibrationsisolerade chassit till det luftfjädrade förarsätet som anpassar sig till förarens vikt (modell R14–R20 G). Och den innovativa truckkonstruktionen gav Lindes konstruktörer möjlighet att ytterligare optimera det tillgängliga utrymmet i trucken. En mängd reglage och sätet kan dessutom anpassas till förarens individuella behov och krav.

Snabba arbetsförlopp och effektiva manövrer

Särskilt vid upprepade förlopp märks små tidsbesparingar tydligt. Därför är Lindes skjutstativtruckar försedda med bland annat ställbar styrning. Styrmotståndet kan anpassas individuellt av föraren till situationen. Med dubbelpedalstyrning ändrar du snabbt riktning utan att flytta fötterna. Och med säkerhetsfunktioner som automatisk anpassning av körhastighet i kurvor, eller hjälpfunktioner som centrering av sidorutan eller horisontell gaffeljustering, får föraren hjälp att jobba snabbt och effektivt.

reach_truck-R10_25-3957_351

På hög höjd i lagret

Logistikyta är dyrt. Utvecklingen går därför mot allt högre hyllor i lagren. Då ökar även efterfrågan på truckar som klarar av höga lyft.

Under de senaste tio åren har andelen skjutstativtruckar med över åtta meters masthöjd ökat. Truckar med 13 meters lyfthöjd är inte längre sällsynta. När lyfthöjden ökar så ökar även de specifika kraven på truckföraren, som behöver hantera större mastsvängningar och får sämre sikt. För att förare och skjutstativtruckar ska klara av dessa förändringar har Linde bland annat utvecklat Dynamic Mast Control för kompensation av mastsvängningar, optimerat sikten på en mängd olika sätt och integrerat lastindikeringar.

5 gånger högre prestanda

Effektivare

Med en mängd stödsystem får föraren hjälp med snabba förflyttningar, även på stora lyfthöjder.

Säkrare

Med siktoptimerande komponenter får föraren optimal sikt. Axelskyddsbyglar och andra tillbehör minskar olycksrisken i trånga utrymmen.

Bekvämare

Alla hyttkomponenter kan ställas in precis efter föraren. Det vibrationsisolerade chassit minskar uttröttningen vid arbetet.

Lönsammare

Skräddarsydda lösningar för speciella behov ger särskilt lönsam truckanvändning. Exempelvis om lasten är otymplig.

Tillförlitligare

Serviceintervallen på 1 000 drifttimmar gör trucken tillförlitlig. Lättåtkomliga komponenter med små underhållsbehov förenklar vid service och minskar förekomsten av driftavbrott.

Truck för alla krav

Varje bransch har särskilda egenskaper, och kraven på truckar kan variera mycket mellan olika företag. Därför finns det skjutstativtruckar för specialtillämpningar, exempelvis transport av skrymmande laster eller stapling av pallar bakom varandra. Även inom en serie med skjutstativtruckar finns många produktvarianter som erbjuder tillräcklig lastkapacitet och lyfthöjder. Och företag kan välja från ett stort antal extrautrustningar, exempelvis utförande för användning i kyllager, vindskyddsdörr eller sätesvärmare för körning utomhus – eller en 360-gradersstyrning för manövrering i trånga utrymmen.