Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Skjutstativtruckar

Effektiv hantering på höga höjder
Skjutstativtruckar från Linde

Trenden går mot allt högre lagerlokaler och ställage vilket kräver truckar med rätt kapacitet. Linde Material Handlings skjutstativtruckar är anpassade för att kunna utföra ett effektivt arbete även i dessa situationer. Förutom manöverförmågan finns indikerings- och assistanssystem som hjälper truckföraren att hantera laster så säkert och effektivt som möjligt. Exempelvis kan lyft- och körhastigheten anpassas automatiskt och i vissa modeller kan även mastens svängningar kompenseras.

Truckarna är utvecklade med förarens ergonomi i centrum. Förarplatsen och mastens konstruktion ger en mycket god sikt och i armstödet finns Linde Load Control som minskar uttröttningen genom att isolera förarplatsen från vibrationer. Extrautrustning som panoramatak av pansarglas ökar truckförarens säkerhet i smalare hyllgångar och vid hantering av laster på höga höjder.

Tack vare komponenter som kräver lite underhåll blir serviceintervallen längre, vilket ökar lönsamheten. Linde har ett brett utbud av skjutstativtruckar, med stativ som kan nå höjder på upp till 15 meter och hantera laster på upp till 2,5 ton.

Assistanssystem

I trånga lagerutrymmen med höga hyllor är sikten och manöverutrymmet begränsade. Lindes skjutstativtruckar hjälper truckföraren med indikeringar och assistanssystem som gör att lasthanteringen blir säkrare och effektivare. Assistanssystemet Linde Curve Assist anpassar till exempel hastigheten automatiskt i kurvor. Dynamic Mast Control kompenserar svängningsrörelser som uppstår på höga höjder med anpassade motrörelser.

Skjutstativtruckar från Linde

Ergonomi

Med en ergonomiskt utformad arbetsplats kan truckförare arbeta bekvämt utan risk att bli uttröttade, vilket höjer effektiviteten. Lindes skjutstativtruckar har designats med ergonomin i centrum. Från det låga insteget och det vibrationsisolerade chassit till det luftfjädrade förarsätet som anpassar sig till truckförarens vikt (tillgängligt för modellerna R14 - R20 G). Den innovativa truckkonstruktionen gav även Lindes konstruktörer möjlighet till att ytterligare optimera det tillgängliga utrymmet i trucken. Allt från reglage till förarsäten kan anpassas till truckförarens individuella behov.

Säkerhet

En god sikt över last och omgivning är grundläggande för ett säkert arbete med truckar. För att detta ska fungera även i trånga utrymmen har Linde designat skjutstativtruckar med optimal sikt och anpassade hjälpmedel. Truckarna i serien R14 - R17 X ger dubbelt så stort synfält tack vare det nya stativkonceptet. Som tillval finns även ett tak av pansarglas. För mycket svåröverskådliga situationer kan även en kamera placeras på stativet

Läs mer om våra säkerhetslösningar

Snabb och effektiv manövrerbarhet

Skjutstativtruckarna från Linde är försedda med bland annat ställbar styrning. Detta innebär att styrningen kan anpassas individuellt för truckföraren beroende på situation. Med dubbelpedalstyrning kan föraren snabbt byta riktning utan att behöva flytta fötterna. Och med säkerhetsfunktioner som automatisk hastighetsminskning i kurvor, centrering av sidoruta eller horisontell gaffeljustering, så får truckföraren hjälp att jobba snabbt och effektivt.

Dubbelpedalstyrning på en skjutstativtruck från Linde

Ökade krav på högre höjder

Lagerytor är dyra. Därför går utvecklingen mot att bygga ut lager på höjden, med allt högre ställage. Samtidigt ökar även efterfrågan på truckar som klarar av höga lyft.

Under de senaste 10 åren har andelen skjutstativtruckar med stativhöjd över 8 meter ökat kraftigt. Truckar med 13 meters lyfthöjd är inte längre sällsynta. När lyfthöjden ökar så ökar även kraven på truckföraren, som behöver hantera större stativsvängningar, vilket resulterar i sämre sikt. För att truckförare och skjutstativtruckar ska klara av dessa förändringar har Linde bland annat utvecklat Dynamic Mast Control som kompenserar stativsvängningar, optimerat sikten på en mängd olika sätt och integrerat lastindikeringar.

Våra skjutstativtruckar

R10–R16 B

Lindes skjutstativtruckar i serie R10–R16B ger hög prestanda, komfort och säkerhet för hantering av lätta och medeltunga laster.

Läs mer

R14 – R25

Lindes skjutstativtruckar R14 – R25 ger hög produktivitet i alla lagermiljöer, med många olika varianter och en mängd standard- och specialutrustning.

Läs mer

R14–R20 G

Skjutstativtruckarna R14–R20 G från Linde Material Handling är optimala för användning inomhus och utomhus.

Läs mer

R14–R17 X

De kompakta skjutstativtruckarna R14–R17X från Linde Material Handling har korta förskjutningsvägar, högre extra lastförmåga och ger bättre sikt.

Läs mer

R20–R25 F

Fyrvägsskjutstativtruckar R20–R25 F från Linde transporterar otymplig last i smala gångar – framåt, bakåt, åt höger och åt vänster.

Läs mer