Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Intelligent automation för intralogistikprocesser

Lösningar för hela materialflödet
Materialflödets rörelse i ett varulager

Dagens intralogistik står inför växande utmaningar: e-handeln och personifierad massproduktion genererar ständigt ökande volymer och leder till allt mer fragmenterade processer. För att man ska klara av de här kraven är optimalt strukturerade processer en viktig komponent. En övegripande förståelse för alla logistikprocesser är en avgörande faktor för att skapa ett effektivt materialflöde, från godsmottagning och lagring till produktförsörjning och godsuttag.

Tack vare vår omfattande hårdvarukompetens har vi en helhetsförståelse för alla processer inom materialflödet. En avgörande faktor för att skapa en effektiv process är en intelligent automatisering av enskilda processer eller hela materialflödet. Vi skapar förutsättningarna för det med hjälp av kompetent rådgivning, som analyserar det aktuella flödet på plats, och tar fram en skräddarsydd lösning - även utifrån befintliga system.

Schematisk bild av lagret med de enskilda processtegen

Sex steg mot effektivitet

En modern intralogistik bygger på välstrukturerade och noggrant planerade materialflöden. I regel omfattas ett företags materialflöde av sex separata processteg, som utifrån sina särskilda krav erbjuder olika optimeringsmöjligheter.

1. Godsmottagning

Det interna materialflödet börjar alltid med lossning av gods på godsmottagningen. En godsmottagning som är dåligt organiserad kan skapa driftstörningar i resterande processer. Vid godsmottagningen lossas varorna, kontrolleras, sorteras, märks upp och förbereds för vidare transport till en mellanlagring eller till produktionen. Här är korta ledtider och hög processkvalitet avgörande för ett lyckat första processteg.

2. Lager

Lagret är den viktigaste delen av alla interna processer. I bästa fall utnyttjas det tillgängliga lagerutrymmet optimalt, så att gods av olika slag, oavsett typ och storlek, kan lagras på ett så effektivt sätt som möjligt. Allt gods måste snabbt och tillförlitligt transporteras till avsedd lagerplats. Ett välorganiserat lager kännetecknas av korta ledtider, tydliga processer och hög flexibilitet.

3. Produktionsförsörjning

Att transportera varor och gods till rätt plats i rätt tid är A och O för en effektiv produktionsförsörjning. Oavsett om den är automatiserad eller manuell kan materialförsörjningen till produktionen ske utifrån många olika koncept som skiljer sig åt när det gäller teknik, lagersteg eller process. I bästa fall får man ett intelligent styrt materialflöde utan avbrott, med så låg energiförbrukning och kostnad som möjligt.

4. Orderplockning

Effektiva orderplockningsprocesser kan förbättra företagets konkurrenskraft avsevärt. Varor och gods måste snabbt och effektivt plockas ihop och förberedas för leverans i tid. Ordern som ska plockas förmedlas till orderplockaren i form av analoga eller digitala plocklistor. Orderplockaren kan vara både en människa och en automatiserad truck. För att den ekonomiska potentialen ska kunna utnyttjas optimalt, måste plockprocesserna vara snabba, exakta och transparenta.

5. Leverans

Leverans av varorna är nära knuten till orderplockningen. Produkter och varor måste sammanställas som leveransklara för att lagringen och transporten ska kunna organiseras så enhetligt som möjligt. Det finns många möjligheter att effektivisera de här processerna genom automatisering och på så sätt minska transport- och leveranskostnaderna. Rätt lagerhanteringssystem optimerar samtliga materialflöden och gör det möjligt att styra dem på bästa sätt.

6. Godsuttag

Vid godsuttaget tillhandahålls varor från lagret. Efter en identitets- och kvalitetskontroll sammanställs enskilda kollin till en försändelse och placeras på upphämtningsytor. I vissa fall måste externt gods med okänt innehåll också tas med i den transporten. Det räcker med ett flertal små fel vid godsuttaget för att hela arbetsflödet ska stanna av. I den här fasen är det avgörande med ett välstrukturerat och transparent materialflöde.

Automatiserade truckar i lagret

Automation är nästa nivå

Automatisering kan vara en viktig byggsten när det interna materialflödet ska optimeras. Automatiserade truckar passar framför allt bra vid enkla transport- och lagerarbeten som agerar monotont.

Fördelar

Enkelt och flexibelt

Automationslösningarna går snabbt att installera och kan enkelt implementeras i befintlig infrastruktur. Tack vare geonavigationen anpassas det även på ett mycket flexibelt sätt.

Integrerbart

Den standardiserade programvaran ger en smidig systemintegration. Truckarna är enkla att koppla samman med andra tillämpningar, och du kan växla mellan manuell och automatisk manövrering.

Skalbart

Automationslösningarna är ett helhetssystem för enskilda och kompletta lösningar och kan utökas och anpassas successivt. Nya sträckor och stationer kan enkelt läggas till i efterhand.

Kostnadseffektivt

Automation ger en ökad produktivitet dygnet runt, minimerar antal fel och olyckor, minskar skadekostnader och ger snabbare avkastning på investeringen.

Användningsområden för automationslösningar

Automatiserade truckar kan integreras i materialflödet på många sätt. Allt efter vad tillämpningen kräver sköter de olika transportuppgifter och garanterar ett konstant och avbrottsfritt materialflöde. Oavsett om det gäller transporter från golv till golv, golv till hylla eller transportband till transportband: automatiserade lösningar är alltid det rätta valet vid standardiserade tillämpningar.

Golv till golv

Vid automatiserade golv till golv-tillämpningar plockar trucken upp kollit från golvet och ställer ned det på golvet igen på en annan plats. Pallarna placeras i definierade zoner för upphämtning och transporteras till bestämda destinationer. Fördelen med golv-till-golv-tillämpningar är att det inte behövs några automatiserade anordningar utöver en automatiserad truck. Därför kan de integreras i nästan alla faser i intralogistikprocessen. De kan transportera pallar från godsmottagningen till lagret, från lagret till produktionen eller från produktionen till godsuttaget. När många komponenter måste finnas tillgängliga på ett begränsat utrymme i rätt tid är golv-till-golv-tillämpningar ett bra val.

Exempel på en automatiserad transport från golv till golv

Golv till golv – kundcase

Hos Fritz Holter GmbH, en grossist inom sanitet och värme, är de automatiska truckarna, som kom att kallas Franzl och Gustl, en magisk duo. Autotruckarna i L-MATIC-serien arbetar i två skift och hjälper orderplockningsteamet på plats. Plockaren instruerar dem vid behov, med hjälp av en knapptryckning, att genomföra en transport längs den röda eller gröna sträckan. Franzl eller Gustl kör då automatiskt iväg till en fast definierad förvaringsplats. De tar sedan den röda eller gröna sträckan, dag ut och dag in, helt utan komplex programvara. Man har inte heller behövt ändra infrastrukturen, fotgängare och truckar rör sig på samma sträckor som förut – helt utan olyckor. Tack vare Franzls och Gustls outtröttliga arbete kan medarbetarna koncentrera sig mer på plockningen, vilket effektiviserar arbetet.

Se truckarna i arbete

L-MATIC från Linde Material Handling placerar en pall med paket i hyllan.

Golv till transportband

Golv till transportband-tillämpningar kan användas i alla faser av intralogistikprocessen. Vid godsmottagningen plockar automatiserade truckar upp kollin från golvet och transporterar dem till respektive lager. Där överlämnar de godset till lagrets transportband. Det kan handla om ett helautomatiserat komponentlager eller ett höglager med automatiserade smalgångstruckar. En annan vanlig tillämpning är att de automatiserade truckarna tar det färdiga godset från transportbandet efter produktion. Därifrån transporterar de kollit för automatisk palletering och förpackning, antingen till lagret eller direkt till godsutrymmet.

Exempel på en automatiserad transport från golv till materialhantering

Golv till transportband – kundcase

På stora lager måste lastade pallar ofta färdas under längre sträckor för att till exempel ta sig från förvaringsplatsen till transportbandet. Om det här sker manuellt är det ofta förknippat med längre tidsåtgång och högre kostnader. Lösningen är självklart automation. Hos en stor tillverkare av pappersförpackningar i södra Tyskland kör automatiska truckar tillförlitligt och säkert godset från ankomstplatsen till lämplig transportanläggning i rätt tid. Autotruckarna identifierar och placerar godset vid transportanläggningen helt på egen hand. En förutsättning för detta är enkla ljusridåer som är installerade på transportbandet. Med hjälp av dem kan den automatiske trucken hantera pallen och transportera den tvärs över lagret längs en fast rutt.

L-MATIC från Linde Material Handling placerar en pall på ett transportband

Transportband till transportband

Transportband till transportband-tillämpningar används huvudsakligen till att transportera gods mellan stationära automatiska system. Automatiserade truckar levererar till exempel viktiga delar från ett automatiskt lagers varuutgång till den automatiska leveranspunkten för en produktionsmaskin. Efter produktionsprocessen lämnas varorna antingen tillbaka till det automatiska lagret eller transporteras till nästa bearbetningssteg. Sedan görs varorna klara att skickas. Då överför automatiserade truckar ofta kollina till lutande transportband för att direkt tilldela dem en leveransport eller ett bestämt leveransfordon.

Bild av en automatisering av materialhantering till materialhantering

Transportband till transportband – kundcase

Ökad efterfrågan och fördubblade produktionssiffror med oförändrad infrastruktur – det är här som automation kommer in, precis som hos Massilly France. Den franska tillverkaren av förpackningsmaterial letade efter en lösning för att kunna stapla varorna automatiskt och göra dem säkra för transport. Lösningen: en Linde L-MATIC transporterar pallarna från den automatiska pallroboten till den automatiska folieinslagningsmaskinen, väntar tills kartongerna är emballerade och fraktar dem sedan vidare till lagret.

”Vi tycker att Linde L-MATIC-lösningen är så intressant eftersom den ständigt vidareutvecklas och tvingar oss inte att ändra vår infrastruktur för att passa in”, säger Patrice Ferrero, produktionschef på Massilly France.

Tack vare enkel hantering och flexibla mellanladdningar kan de automatiska truckarna problemfritt integreras i den befintliga processen. Det gör att Massily France kan låta produktionen gå på högvarv. För närvarande använder man fyra autotruckar, med planering för fler.

Se truckarna i arbete

L-MATIC från Linde Material Handling plockar upp en pall

Transportband till hylla

Transportband till hylla-tillämpningar används ofta när man behöver mellanlagra godset för att säkerställa konsekvent försörjning av produktionsmaskinerna. Automatiserade truckar transporterar nödvändiga delar från hyllan i mellanlagringsstationen till transportbandet. Efteråt sker transport från maskinen tillbaka till hyllan. Där mellanlagras delarna på nytt innan de lämnar lagret. Transportband till hylla-tillämpningar används ofta av bildelsleverantörer för att kunna leverera till biltillverkare så att det exakt passar deras taktstyrda produktion.

Exempel på en automatiserad transport från materialhantering till hylla

Golv till hylla

För golv till hylla-tillämpningar finns det många olika användningsmöjligheter. De används ofta vid godsmottagningen för att placera de inkommande varorna i hyllor. Från lagret kan de sedan transporteras till uppställningsplatser på golvet, där de hämtas av medarbetare. Golv till hylla-tillämpningar är extra flexibla och mångsidiga eftersom det inte krävs några speciella anordningar för att placera godset på golvet. Alternativt kan varorna transporteras från golvet till en annan hylla för mellanlagring. Den här möjligheten används ofta för att se till att produktionsmaskinerna förses med material i rätt tid även om huvudlagret befinner sig långt bort från bearbetningsplatsen.

Exempel på en automatiserad transport från golv till hylla

Våra automationslösningar

Automatiserade truckar

Vi har ett brett sortiment av automatiserade truckar för flexibla och skalbara automationslösningar. Truckarna har intelligent navigations- och säkerhetsteknik och arbetar effektivt tillsammans med människor i lagret.

Läs mer

Programvara för intralogistik och automation

Den digitala styrningen och sammanlänkningen av intralogistik- och automationslösningar ger säkra processer och arbeten inom materialhanteringen. Linde Material Handling tillhandahåller de senaste programvarulösningarna, bland annat ett skalbart lagerhanteringssystem och ett flexibelt truckhanteringssystem.

Läs mer