Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Programvara för intralogistik och automation

En språngbräda in i framtiden
Sammanlänkat lager med hjälp av programvara för intralogistik och automation

Inom den moderna intralogistiken blir det allt viktigare med integrerade programvarulösningar. Dels för att man ska kunna samla in data och nyckelparametrar som behövs för att fatta välgrundade beslut angående företagets strategi. Dels för att det ska gå att analysera, optimera och automatisera samtliga varu-, informations- och resursflöden. Visualiseringen och realtidsstyrningen av komplexa materialflödesprocesser gör morgondagens lager effektivare än någonsin tidigare.

Oavsett om det gäller manuell, halv- eller helautomatisk drift eller block- eller höglager: programvarulösningarna från Linde Material Handling ger dig en mängd olika möjligheter att öka effektiviteten hos dina processer och göra stora besparingar. Det spelar ingen roll om digitalisering och automation är relativt nya begrepp för dig eller om du redan tagit de första stegen: med våra lösningar får du ut mesta möjliga av ditt lager.

Linde Warehouse Manager – perfekt introduktion till WMS

Vad är Linde Warehouse Manager?

Linde Warehouse Manager är ett slimmat och prisvärt lagerhanteringssystem (WMS) för dig som vill börja med digital lagerhantering. Du kan enkelt hantera alla lagerprocesser, från godsmottagning till förvaring och godsuttag. Via Linde Warehouse Manager samordnar du truckflottan och hanterar alla viktiga transportuppdrag helt automatiskt. Lagerhanteringen ger fullständig överblick över lagrets nyttjandegrad, och en orderplockningsfunktion gör det enklare att sammanställa order. Sammankoppling med ERP-system och automatiserad materialhantering är inga problem.

Vem behöver Linde Warehouse Manager?

Linde Warehouse Manager är perfekt för små och medelstora företag som vill komma bort från manuell lagerhantering. I standardversionen är programvaran begränsad till de kärnfunktioner som nybörjare behöver för intelligent digitalisering. Samtidigt lägger Linde Warehouse Manager grunden till stegvis automatisering av lagerprocesserna. Systemet kan stegvis anpassas till företagets växande automationsbehov, från automatiska truckar till automatisk materialhantering eller helautomatiska höglager. Gränssnitten och navigeringen förblir hela tiden desamma.

Funktioner hos Linde Warehouse Manager

 • Fullständig hantering av olika lagerområden
 • Tydligt användargränssnitt med intuitiv navigering
 • Anslutning till befintliga IT-system
 • Anslutning till automatiserade system (transportsystem, hyllsystem)
 • Effektiva in- och utlagringsstrategier
 • Intelligenta orderplockningsstrategier
 • Anslutning till mobila enheter (surfplattor, smartphones, skannrar osv.)

Fördelar

 • Perfekt som nybörjarverktyg i WMS-världen
 • Full översikt över lagret
 • Automatisk orderhantering
 • Kan anpassas till ökande automatiseringsbehov

Linde Warehouse Navigator – fullständig överblick i blocklagret

Vad är Linde Warehouse Navigator?

Linde Warehouse Navigator är ett truckhanteringssystem som är specialiserat på lagerprocesserna i stora blocklager. Det möjliggör exakt identifiering av varor och pallar, vilket ger effektiva materialflöden och tillförlitlig varuspårning. Tack vare automatisk lokalisering vet systemet alltid var en viss truck befinner sig och vilka varor den transporterar. Om ett kolli lagras på fel plats informerar programvaran föraren om felet och dokumenterar den felaktiga platsen. Linde Warehouse Navigator genererar en tredimensionell karta av hela lagret där varje kollis aktuella plats finns angiven.

Vem behöver Linde Warehouse Navigator?

Linde Warehouse Navigator är perfekt för företag som antingen driver ett blocklager eller har en stor truckflotta. Förutom full överblick över varuinlagringen passar systemet utmärkt för samordning av körbanor för stora truckflottor. För det syftet kan alla lagrets körbanor sparas i programvaran. Med hjälp av den här informationen beräknar systemet optimala rutter för att undvika tomkörningar och utföra transportuppdragen effektivt och energisnålt.

Funktioner hos Linde Warehouse Navigator

 • 3D-visualisering av hela lagret
 • Tillförlitlig varuspårning med lokalisering i realtid
 • Effektiv hantering av transportuppdrag
 • ABC- och XYZ-analys av lagrat gods
 • Anslutning av mobila enheter (surfplattor, smartphones, skannrar osv.)
 • Finns på 18 språk

Fördelar

 • Absolut spårbarhet av alla varor i blocklagret
 • Färre fel vid in- och utlagring
 • Optimerad användning av hela truckflottan.
 • Färre tomkörningar

Linde VNA Navigation Interface – arbeta i höglagret utan avbrott

Vad är Linde VNA Navigation Interface?

Linde VNA Navigation Interface är ett praktiskt komplement till Lindes lagernavigering. Med lagernavigeringen hittar smalgångstruckar med en knapptryckning den mest effektiva sträckan mellan två punkter i höglagret. Med hjälp av Linde VNA Navigation Interface kommunicerar truckens lagernavigering med ditt lagerhanteringssystem. Det gör att du inte behöver ange målkoordinaterna för nästa körning för hand eftersom de matas in direkt i truckens navigationsprogramvara.

Vem behöver Linde VNA Navigation Interface?

Linde VNA Navigation Interface ger verkligt mervärde åt alla som driver höglager om som redan använder Lindes lagernavigering. Så snart föraren har slutfört ett uppdrag tar trucken automatiskt emot nästa. Målkoordinaterna för nästa vara som ska flyttas behöver inte anges enskilt i systemet. Det sparar tid och ökar omlastningskapaciteten betydligt.

Funktioner hos Linde VNA Navigation Interface?

 • Gränssnitt mellan WMS och truckarna
 • Automatiserad navigation i höglagret
 • Effektiv hantering av orderlistor
 • Finns på ett flertal språk

Fördelar

 • Direkt anslutning till befintligt WMS
 • Optimal lagernavigering för kortare körtider
 • Minskad felfrekvens
 • Snabbare varuhantering i höglagret

Mer om våra intralogistik- och automationslösningar

Automatiserade truckar

Vi har ett brett sortiment av automatiserade truckar för flexibla och skalbara automationslösningar. Truckarna har intelligent navigations- och säkerhetsteknik och arbetar effektivt tillsammans med människor i lagret.

Läs mer

Intelligent automation för intralogistikprocesser

Med flera års kundprojekt i bagaget har vi på Linde en helhetsförståelse för olika processer inom intralogistik. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat en mängd tillämpningar för att automatisera enskilda processer eller hela materialflöden.

Läs mer