Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Sammanlänkat lager med hjälp av programvara för intralogistik och automation
En språngbräda in i framtiden

Programvara för intralogistik och automation

Inom den moderna intralogistiken blir det allt viktigare med integrerade programvarulösningar. Dels för att man ska kunna samla in data och nyckelparametrar som behövs för att fatta välgrundade beslut angående företagets strategi. Dels för att det ska gå att analysera, optimera och automatisera samtliga varu-, informations- och resursflöden. Visualiseringen och realtidsstyrningen av komplexa materialflödesprocesser gör morgondagens lager effektivare än någonsin tidigare.

Oavsett om det gäller manuell, halv- eller helautomatisk drift, block- eller höglager: programvara från Linde ger dig en mängd olika möjligheter att öka effektiviteten hos dina processer och göra stora besparingar. Det spelar ingen roll om digitalisering och automation är relativt nya begrepp för dig eller om du redan tagit de första stegen - med våra lösningar får du ut mesta möjliga av ditt lager.

Linde iQ – perfekt introduktion till WMS

Vad är Linde iQ?

Linde iQ är ett effektivt och prisvärt lagerhanteringssystem (WMS) för dig som vill börja med digital lagerhantering. Du kan enkelt hantera alla lagerprocesser, från godsmottagning till lagerhantering och godsuttag. Via Linde iQ samordnar du truckflottan och hanterar alla viktiga transportuppdrag helt automatiskt. Lagerhanteringen ger en full överblick över lagrets nyttjandegrad, och en orderplockningsfunktion gör det enklare att sammanställa order. Linde iQ kan enkelt sammankopplas med ERP-system och automatiserad materialhantering.

Vem behöver Linde iQ?

Linde iQ är perfekt för små och medelstora företag som vill komma bort från manuell lagerhantering. I standardversionen är programvaran begränsad till de kärnfunktioner som nybörjare behöver för intelligent digitalisering. Samtidigt lägger Linde iQ grunden till automatisering av samtliga lagerprocesser. Systemet kan stegvis anpassas till företagets växande automationsbehov, från autotruckar till automatisk materialhantering eller helautomatiska höglager. Gränssnitten och navigeringen förblir hela tiden desamma.

Funktioner hos Linde iQ

 • Fullständig hantering av olika lagerområden
 • Tydligt användargränssnitt med intuitiv navigering
 • Anslutning till befintliga IT-system
 • Anslutning till automatiserade system (transportsystem, hyllsystem)
 • Effektiva in- och utlagringsstrategier
 • Intelligenta orderplockningsstrategier
 • Anslutning till mobila enheter (surfplattor, smartphones, skannrar osv.)

Fördelar

 • Perfekt som nybörjarverktyg i WMS-världen
 • Full översikt över lagret
 • Automatisk orderhantering
 • Kan anpassas till ökande automatiseringsbehov

RELAG – full överblick över blocklagret

Vad är RELAG?

RELAG är ett truckhanteringssystem som är specialiserat på lagerprocesserna i stora blocklager. Det möjliggör exakt identifiering av varor och pallar, vilket ger effektiva materialflöden och tillförlitlig varuspårning. Tack vare automatisk lokalisering vet systemet alltid var en viss truck befinner sig och vilka varor den transporterar. Om ett kolli lagras på fel plats informerar programvaran föraren om felet och dokumenterar den felaktiga platsen. RELAG genererar en tredimensionell karta av hela lagret där varje kollis aktuella plats finns angiven.

Vem behöver RELAG?

RELAG är perfekt för företag som antingen driver ett blocklager eller har en stor truckflotta. Förutom full överblick över varuinlagringen passar systemet utmärkt för samordning av körbanor för stora truckflottor. För det syftet kan lagrets alla körbanor sparas i programvaran. Med hjälp av den här informationen beräknar systemet optimala rutter för att undvika tomkörningar och utföra transportuppdragen på ett effektivt och energisnålt sätt.

Funktioner hos RELAG

 • 3D-visualisering av hela lagret
 • Tillförlitlig varuspårning med lokalisering i realtid
 • Effektiv hantering av transportuppdrag
 • ABC- och XYZ-analys av lagrat gods
 • Anslutning av mobila enheter (surfplattor, smartphones, skannrar osv.)
 • Finns tillgängligt på 18 olika språk

Fördelarna med RELAG i korthet

 • Absolut spårbarhet av alla varor i blocklagret
 • Färre fel vid in- och utlagring
 • Optimerad användning av hela truckflottan
 • Färre tomkörningar

Warehouse Navigation Interface – för effektivt arbete i höglager

Vad är Warehouse Navigation Interface?

Warehouse Navigation Interface är ett praktiskt komplement till Lindes lagernavigering. Med lagernavigeringen hittar smalgångstruckar med enbart en knapptryckning den mest effektiva sträckan mellan två punkter i höglagret. Med hjälp av Warehouse Navigation Interface kommunicerar truckens lagernavigering med ditt lagerhanteringssystem. Det gör att du inte behöver ange målkoordinaterna för nästa körning för hand eftersom de matas in direkt i truckens programvara.

Vem behöver Warehouse Navigation Interface?

Warehouse Navigation Interface ger verkligt mervärde åt alla som driver höglager och som redan använder Lindes lagernavigering. Så snart föraren har slutfört ett uppdrag tar trucken automatiskt emot nästa. Målkoordinaterna för nästa gods som ska flyttas behöver inte anges enskilt i systemet, vilket sparar tid och ökar omlastningskapaciteten.

Funktioner hos Warehouse Navigation Interface

 • Gränssnitt mellan WMS och truckarna
 • Automatiserad navigation i höglagret
 • Effektiv hantering av orderlistor
 • Finns tillgängligt på ett flertal olika språk

Fördelar

 • Direkt anslutning till befintligt WMS
 • Optimal lagernavigering för kortare körtider
 • Minskad felfrekvens
 • Snabbare varuhantering i höglagret

Våra automationslösningar

Automatiserade truckar

Linde erbjuder ett brett sortiment av automatiserade truckar, för flexibla och skalbara automationslösningar. Truckarna i MATIC-serien har en intelligent navigations- och säkerhetsteknik, så att de alltid kan arbeta säkert tillsammans med människor, även i trånga utrymmen.

Läs mer

Intelligent automation för intralogistikprocesser

Med flera års kundprojekt i bagaget har vi på Linde en helhetsförståelse för olika processer inom intralogistik. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat en mängd tillämpningar för att automatisera enskilda processer eller hela materialflöden.

Läs mer