Ledstaplarna från Linde Material Handling mäter lastens vikt

Flexibel hjälpreda i lagret

Ledstaplare

Snabba och smidiga i trånga lagermiljöer

Passar för alla transportsträckor och lyfthöjder: Linde har ett brett sortiment av elektriska ledstaplare för laster mellan 800 och 2 000 kg. Deras styrkor framgår överallt där arbetet behöver gå snabbt med bibehållen säkerhet – särskilt om det också är trångt. Ledstaplarna är med sina smala chassier inte bara smidiga utan ger också möjlighet till precis hantering av last. De kör och accelererar exakt, ryckfritt och energisnålt. Den moderna drivregleringen gör det möjligt. Dessutom: En stark framdrivningsteknik är en grundförutsättning för snabba godstransporter. Det ergonomiska manöverhandtaget effektiviserar arbetet och minskar uttröttningen. Alla reglage är enkla att nå och trucken kan styrs intuitivt.

Urval av staplare

maintenance-repair_working_1611

Enkelt underhåll

Maximal tillgänglighet med minimala underhållskostnader gäller för Lindes ledstaplare. Sammanfattningsvis gör det truckarna mycket stabila. Livslängden ökar med inkapslade elektriska delar, ett robust chassi och underhållsfria växelströmsmotorer. Beroende på användningen räcker det med en service per år.

En digital multifunktionsdisplay ger föraren omfattande information om truckens skick. Displayen visar batteriets laddningsnivå, antalet drifttimmar och servicestatus. En varningslampa visar när det är dags att serva trucken.

Serviceteknikern gynnas av truckens konstruktion och teknik under servicen. Exempelvis finns ett CAN-bussystem som ger möjlighet till snabba diagnoser av serviceinformationen. Serviceteknikern kan med denna information anpassa prestandaparametrarna till respektive applikation. Och serviceteknikern kommer även åt alla relevanta truckkomponenter enkelt bakom motorhuven. Det förkortar underhållet betydligt.

Hög säkerhet varje dag

På- eller avlastning av lastbilar eller plockning i trånga lager – med elektriska staplare går processen snabbt. För högsta möjliga säkerhet har Linde fokuserat på förarens säkerhet. Därför finns det exempelvis en lång och djup styrarm som upprätthåller ett säkerhetsavstånd mellan trucken och föraren. Precis före det nedre ändläget ger styrarmen motstånd vilket förhindrar oavsiktliga inbromsningar. Och återgångsdämpningen minskar risken för att styrarmen åker för snabbt till lodrätt läge igen när den släpps.

Säkerheten förhöjs ytterligare med funktionen SafetySpeed: Den anpassar körhastigheten automatiskt till styrarmens läge. Manöverhandtagets form och den låga chassinederkanten skyddar mot personskador. Mastens och chassits former är rundade utan skarpa hörn som kan orsaka skador.

Exakt hantering även i besvärliga situationer

Lindes ledstaplare passar perfekt i trånga lager. Kompakta truckmått och den smidiga styrarmen är en utmärkt grund. Det blir ännu bättre med anpassad teknisk utrustning, exempelvis krypfartsfunktionen. Den gör det möjligt att manövrera i 1,5 km/tim när styrarmen är lodrät – idealiskt när det är mycket trångt. Soft landing-funktionen minskar slitaget på gaffelvagnen och skyddar lasten vid nedsänkning. Linde kan också utrusta trucken med initiallyft om så önskas. Lastramper, stigningar och ojämna underlag blir enklare att övervinna.

Enkel och ergonomisk manövrering

För truckar med gående förare är ergonomi extra viktigt. Ofta uppstår besvärliga situationer vid både korta och medellånga sträckor. Föraren behöver kunna styra trucken med minsta möjliga ansträngning. Därför använder Linde en elservodriven styrhjälp. Den gör trucken mycket lättmanövrerad. Hanteringen utförs utan ansträngning. Den vridstarka motorn ger snabb acceleration, och vridmomentet kan ökas ytterligare med en boosterfunktion. Det gör det enklare att klara även besvärliga körsituationer.

Snabbhet och enkel manövrering i fokus vid utvecklingen

Skulle du vilja förkorta arbetstiden vid lastbilskajerna? Eller kanske öka omlastningskapaciteten i lagret eller i butiken? Då är en snabb och lättstyrd ledstaplare det du behöver. Linde vidareutvecklar ständigt sina produkter – bland annat inom batteriteknik. Utvecklarna fokuserar ständigt på ergonomi, låga underhållskrav samt aktiv och passiv säkerhet.

pallet_truck-moving-retail-3516_E

5 gånger högre effektivitet

Smidigare

Lindes ledstaplare är smala. De har lättgående styrning och kraftfull framdrivning. Det gör dem extra smidiga.

Säkrare

Nedsänkt styrarm, lågt chassi och god sikt genom masten – sammanlagt innebär det säkrare transport och plockning.

Precisare

Med den ergonomiska och intuitiva manöverenheten blir alla manövrer precisa, finkänsliga och lättrörliga.

Lönsammare

För att serviceprocesserna ska gå snabbare har Linde optimerat en mängd detaljer. Bland annat är komponenterna lätta att komma åt, och ett CAN-bussystem förenklar analysen av truckdata.

Robustare

Truckarna är mycket robusta och stabila. Den låga tyngdpunkten och den höga extra lastförmågan bidrar ytterligare till detta.

Kundanpassade truckar

Alla orderplockningar och transporter är unika. Linde erbjuder därför en mängd utrustningsvarianter, även på serietillverkade versioner. Varianter för gående förare eller med plattform, olika manöverkoncept eller mastutföranden med triplex eller initiallyft – det finns lösningar för alla behov. Linde kan också erbjuda speciallösningar eller tillval i samarbete med olika distributionspartners.