Bild på Lindes roadster.

Säkerheten först

Våra lösningar för säkrare materialhantering

Trucksäkerhet

Vi har med konceptet ”Vision Zero” målet att helt eliminera olyckor inom materialhantering. Oavsett om det handlar om människor, truckar, anläggning eller gods är säkerhet vår högsta prioritet.

Dagens logistikprocesser ställer allt högre krav på truckar och förare. Lasterna blir tyngre och lyfthöjderna högre, samtidigt som arbetet ska effektiviseras. Detta innebär att risken för olyckor ökar. Olyckor innebär inte bara risk för personskador eller juridiska konsekvenser utan kan även resultera i höga kostnader på grund av driftstopp, förlorad produktivitet eller försenade leveranser.

På Linde Material Handling arbetar vi kontinuerligt med att höja säkerheten hos våra kunder – genom allt från intelligenta förarstödssystem och åtkomstskydd till varningssystem och utbildning.

Vill du veta mer om våra säkerhetslösningar?

Stödsystem

Linde Safety Pilot

Varje år inträffar mer än 800 truckrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till dessa olyckor. Genom förarstödssystemet Linde Safety Pilot kan både allvarliga personskador och ekonomiska förluster undvikas.

Linde Safety Pilot är ett unikt system för förarstöd som installeras i trucken. Den ger tydlig information till föraren om bland annat lastens vikt och på vilken lyfthöjd lasten befinner sig. Det går även att justera truckens hastighet, göra förval av lyfthöjd samt göra en automatisk förinställning av tiltfunktionen. För verksamheter med mycket säsongspersonal eller gods med olika vikt eller lyfthöjder finns tillägget „Active“ där det utöver grundfunktionerna även ingår en lastsensor som utifrån lastens tyngdpunkt automatiskt begränsar truckens lyft- och lastegenskaper samt ett elektroniskt lastdiagram som visar hur högt en viss typ av gods får lyftas beroende på dess vikt och längd.

Läs mer om Linde Safety Pilot
pm_19-2016_en_Linde_LSP_DPP_7531
pm_20-2015_4244_001_B

Linde Speed Assist

Övergången mellan ute- och inomhusmiljö på lager och produktionsområden är ofta ett kritiskt område ur säkerhetssynpunkt. Med Linde Speed Assist begränsas körhastigheten inomhus till en förinställd maxhastighet samtidigt som det går att tillåta en högre hastighet för körning utomhus. Systemet bygger på radarteknologi som känner av om trucken är utom- eller inomhus.

Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control är ett sensorstyrt förarassistanssystem för skjutstativtruckar. Vid arbete på högre höjder uppstår stativsvängningar som försämrar förarens effektivitet och produktivitet. Föraren måste vänta tills stativsvängningarna upphört innan arbetsmomentet kan slutföras. Med Dynamic Mast Control reduceras maströrelserna vilket ökar både säkerhet och effektivitet. Utan Dynamic Mast Control kan det ta upp till 15 sekunder innan masten slutar svaja, med Dynamic Mast Control handlar det om 1,5 sekund. Detta ger en tryggare, säkrare och snabbare hantering.

Läs mer om Dynamic Mast Control
pm_26-2014_4203_A
Active_Stability_control-vna-01

Active Stability Control

Golvets skick har stor betydelse i intralogistiken. Detta gäller framför allt för smalgångstruckar i höglager som lyfter upp till 18 meter och har ett litet avstånd till ställaget. Ojämnheter i golvet, även på millimeternivå, kan orsaka farliga svängningar för trucken. Active Stability Control scannar konstant golvets struktur och kompenserar för de ojämnheter som upptäcks vilket förhindrar farliga svängningar i sidled. Detta resulterar i en snabbare och säkrare användning av smalgångstruckar på höga höjder.

Läs mer om Active Stability Control

Linde Safety Guard

När fotgängare och truckar arbetar på ett begränsat utrymme finns det många risker inblandade. När olyckan är framme kan skadan bli enorm. Stödsystemet Linde Safety Guard varnar fotgängare och truckförare för varandra – även genom väggar.

Fotgängaren varnas med både akustiska och optiska signaler men också genom vibrationer från en mobil enhet. Föraren kan i sin tur se annalkande faror på en skärm – hur många människor som är i den förinställda varningszonen och från vilket håll de närmar sig.

Linde Safety Guard varnar bara när det finns en riktig fara. Konceptet är baserat på lokalisering av maskiner och fotgängare vilket möjliggör selektiva varningar med en träffsäkerhet på tio centimeter. En stor fördel med Linde Safety Guard är att systemet kan se genom väggar, ställage och rullportar.

Läs mer om Linde Safety Guard
Linde-Safety_Guard-68R4292-1_clear_quer

Truckbelysning

Oavsett bransch eller vilken typ av gods som hanteras innebär bättre sikt ökad säkerhet – vilket resulterar i färre skador på ställage, utrustning och gods. Rätt ljus ökar även produktiviteten i det dagliga arbetet genom att lastning och lossning kan utföras snabbare. Trivsamma ljusförhållanden har dessutom en positiv effekt på anställdas välmående, koncentration och prestation.

VertiLight-4402_9889_BX

Linde VertiLight

Linde VertiLight är ett betydelsefullt stöd framför allt vid lastning och lossning i ställage. Armaturerna monteras på masten och ger den bästa möjliga arbetsbelysningen från golv till lyfthöjd. Till skillnad från vanlig arbetsbelysning, som ofta bländar vid arbete på nära håll, ger VertiLight brett, jämnt och bländfritt ljus. Färgtemperaturen liknar normalt dagsljus och förebygger trötthet hos förare.

Läs mer om Linde VertiLight

Linde LED Stripes

Linde LED Stripes säkerställer optimal fördelning av belysning av arbetsområden på både nära och långt håll. Vid körning i truckens färdriktning lyser ett vitt ljus som automatiskt ändras till rött vid backning. Belysningen minskar risken för bländning av mötande förare och fotgängare samtidigt som reflektioner orsakade av exempelvis väggar eller gods minskar.

Läs mer om LED Stripes
LEDStripes-4423_1769_B

Säkerhetsbelysning

Linde-truckspot-moving-01

Linde TruckSpot

Linde TruckSpot är ett optiskt varningssystem för körning i lagergångar eller vid korsningstrafik. Genom LED-teknik projiceras en varningstriangel på golvet bakom trucken – antingen vid all körning eller endast när trucken backar. Detta ger fotgängare och andra truckförare en tidig varning om när en truck närmar sig. Tester har visat att denna typ av varningsanordning har en högre mottaglighet hos truckförare än en akustisk varningssignal.

Läs mer om Linde TruckSpot

Linde BlueSpot

Linde BlueSpot är liksom Linde TruckSpot ett optiskt varningssystem för körning i lagergångar eller vid korsningstrafik. Här projiceras istället en kraftig blå ljuspunkt som varnar för en annalkande truck. Tack vare LED-teknologi ger systemet ett högt ljusflöde med låg strömförbrukning. Systemet går även att få som RedSpot för verksamheter med golv som inte återger det blå ljuset optimalt.

Läs mer om Linde BlueSpot
linde-bluespot-4368_62_blue

Linde Red Warning Lines

En riskfylld situation i lagermiljöer är skjutstativtruckar som arbetar på hög höjd samtidigt som plocktruckar körs i närheten. Med Linde Red Warning Lines projiceras röda linjer vid sidan av skjutstativtrucken och skapar en säkerhetszon som varnar både fotgängare och truckförare. Systemet finns tillgängligt för skjutstativtruckar i 1120-serien.

Säkerhetsbälten

Linde Orange Belt

Linde Orange Belt är marknadens smartaste säkerhetsbälte. Systemet säkerställer att föraren använder säkerhetsbältet. Om bältet inte är knäppt kan trucken inte köras snabbare än 2 km/timme. Dessutom innebär den orangea självlysande färgen på bältet att föraren syns extremt väl.

safety_truck_orangebelt_2046

Kamerasystem

Vi erbjuder flertalet olika kamerasystem som ger föraren möjlighet att upptäcka hinder eller fotgängare i tid. Bland våra kamerasystem finns bland annat backkamera, gaffelmonterad kamera och 360° kamerasystem för motviktstruckar.

LMH_Surround_View_EN_16x9

Linde Surround View

Linde Surround View är ett kamerasystem som ger en 360° överblick runt trucken. Systemet finns tillgängligt för alla motviktstruckar med en lyftkapacitet över 4 ton och ger föraren en skärmuppdelning i fyra bilder. En rad olika kamerainställningar finns valbara med både dag- och nattläge.

360°-kamerasystem

Med vårt 360°-kamerasystem får föraren en total överblick av trucken och dess omgivning. Systemet synkroniserar bilderna från fyra kameror runt trucken och genererar en 360° översiktsbild utan döda vinklar. Systemet passar vid körning i trånga utrymmen eller i områden där det rör sig fotgängare och andra truckar. Med hjälp av en unik kalibreringsmetod passar systemet samtliga motviktstruckar i Lindes utbud

Roterbar förarplats

Roterbar förarplats

Med Lindes roterbara förarplats kan förarstol, armstöd, pedaler och rattstam roteras upp till 90° vilket ger föraren förbättrad sikt och ergonomi. Detta leder i sin tur till högre produktivitet och en mer effektiv arbetsmiljö.

Läs mer om våra roterbara förarplatser
e_truck-E20_E35-rotatable_drivers_workstation-4121_0553

Backlarm

Vårt backlarm är baserat på ultraljudssensorer som upptäcker personer och föremål både bakom och vid sidan av trucken. Systemet larmar både visuellt och med ljud. När trucken befinner sig inom ett kritiskt avstånd till person eller föremål sänks hastigheten automatiskt.

Fleet management

smp-connect-fleetmanagement-pre_op_app-0277-englisch

Linde Connect

Med fleet managementsystemet Linde Connect får du effektiva verktyg för att utnyttja truckflottan så säkert och effektiv som möjligt. Säkerställ att truckarna inte kan köras av obehöriga, identifiera riskabla platser i verksamheten eller begränsa vårdslös hantering genom en ökad ansvarsmedvetenhet hos förarna.

Läs mer om Linde Connect