Lindes interaktiva varningsväst
För säkrare materialhantering

Trucksäkerhet

Trucksäkerhet

Vi har med konceptet ”Vision Zero” målet att helt eliminera olyckor inom materialhantering. Oavsett om det handlar om människor, truckar, anläggning eller gods är säkerhet vår högsta prioritet.

Dagens logistikprocesser ställer allt högre krav på truckar och förare. Lasterna blir tyngre och lyfthöjderna högre, samtidigt som arbetet ska effektiviseras. Detta innebär att risken för olyckor ökar. Olyckor innebär inte bara risk för personskador eller juridiska konsekvenser utan kan även resultera i höga kostnader på grund av driftstopp, förlorad produktivitet eller försenade leveranser.

På Linde Material Handling arbetar vi kontinuerligt med att höja säkerheten hos våra kunder – genom allt från intelligenta förarstödssystem och åtkomstskydd till varningssystem och utbildning.

Fokus på arbetssäkerhet

Vikten av arbetssäkerhet visar EU:s statistikkontor, Eurostat: Enligt en analys av arbetsplatsolyckor i EU inträffade nästan 18 procent av alla allvarliga olyckor inom lager- och transportverksamhet, mer än inom produktion som hade ungefär 14 procent (Eurostat 2017). En studie från Tyskland gör en noggrannare granskning av säkerheten på inom lagerarbeten (DGUV 2018): Enligt den förekommer det i snitt 145 olyckor per arbetsdag på tyska varulager, däribland 50 olyckor med staplare och 29 med lyftare.

Även små olyckor har betydelse

Till arbetsplatsolyckor räknas, förutom personskador, även materiella skador på involverade fordon, gods och infrastruktur. Det främsta målet är alltid att skydda människoliv. I praktiken uppstår emellertid ofta små materiella skador som leder till reparationskostnader och störningar i verksamheten. Ett omfattande säkerhetskoncept ser därför också till att denna ekonomiska belastning minskar och att produktiviteten ökar. Dessutom får förarna en ökad känsla av säkerhet när de till exempel får stöd från ett assistanssystem. Då kan de koncentrera sig bättre på att hantera godset och arbetar mer produktivt.

Vision Zero

Vi på Linde Material Handling har ett tydligt mål: Att helt eliminera olyckor inom materialhantering. Vi kallar det ”Vision Zero” – en säkerhetsfilosofi med målet att öka säkerheten i den interna trafiken och förhindra olyckor med truckar och andra incidenter vid hantering av gods. Utifrån denna vision utvecklar Linde tekniska innovationer för truckar samt intelligenta assistanssystem, omfattande utbildningsprogram och rådgivningstjänster. Därmed skapas helhetslösningar som hjälper företagen att leva upp till alla de krav som finns på modern och säker intralogistik.

Andreas Krinninger, VD för Linde Material Handling
Säkerheten i verksamheten är inte förhandlingsbar! Genom kloka investeringar i assistanssystem, utformning av materialflöden och utbildning av medarbetare får företag möjlighet att minimera risker, spara kostnader och därmed säkra sina framgångar.

Andreas Krinninger, VD för Linde Material Handling

Produkter

Alla truckar från Linde har säkerhetsutrustning som standard och det går enkelt att eftermontera våra innovationer. Hela din truckflotta kan smidigt uppdateras till den senaste standarden.

Utbildning och support

Individuell rådgivning från experter, helhetslösningar och direktsupport: Har du frågor om säkerheten kan du alltid vara säker på att få hjälp från oss.

Innovationer

Lindes tekniskt ledande stödsystem och innovationer ökar säkerheten på lagret – långt utöver lagstadgade krav.

Säkerhet med helheten i åtanke

Säkerheten på lagret och i produktionen handlar inte bara om den tekniska utrustningen på truckarna, utan om att ha helheten i åtanke vad gäller varuflöden, interna processer och medarbetarnas kvalifikationer. För att dokumentera och optimera alla säkerhetsrelevanta faktorer erbjuder vi på Linde bland annat digital fleet managementlösning och truckutbildning.

Linde connect i mobilen

Fleet management

Fleet managementsystemet Linde connect erbjuder en mängd funktioner som ökar säkerheten för föraren och därmed säkerheten på lagret. Den personanpassade åtkomstkontrollen ger operatören möjlighet att anpassa trucken individuellt till föraren. Beroende på kvalifikationer och syfte kan exempelvis maxhastigheten begränsas. Föraren kan använda appen för att kontrollera skicket på trucken. Därutöver erbjuder connect funktioner som exempelvis elektronisk skadeövervakning, automatisk överföring av felkoder och analys av användningsdata.

Läs mer om fleet management

Truckutbildning med Linde Material Handling

Utbildningar

Utbildade truckförare är grunden till en säker och smidig verksamhet. Därför erbjuder Linde Material Handling ett omfattande utbildnings- och fortbildningsprogram för både den nya truckföraren och specialisten. Våra erfarna lärare utbildar hundratals truckförare varje år och vårt mål är att hjälpa våra kunder att hela tiden förbättra säkerheten och effektiviteten på lagret.

Läs mer om våra utbildningar

Säkerhet som standard

Motviktstruckar och andra truckar från Linde har redan en mängd funktioner som standard som ökar säkerheten på lagret och därmed undviker truckolyckor. Det börjar med truckens utformning: Truckförarens arbetsplats är utformad så att hela kroppen är placerad innanför trucken, samtidigt som föraren har god sikt runt om. För Linde är det viktigt att föraren har så god sikt som möjligt i alla truckar.

Utformningen av truckarna från Linde Material Handling ökar säkerheten för föraren

Fri sikt över last och omgivning.

Även vid höga hastigheter kan truckföraren förlita sig på den säkerhetsutrustning som finns med som standard från Linde. Flera truckar av våra truckar har ett flertal bromssystem som är oberoende av varandra. Standard är till exempel automatisk parkeringsbroms som förhindrar att trucken oavsiktligt rullar iväg på ramper eller vid lastning av en lastbil. Med Linde Curve Assist anpassas dessutom hastigheten automatiskt i kurvor.

TILLFÖRLITLIG LASTHANTERING

Ett centralt kännetecken för truckarna från Linde är den säkra hanteringen av tung last. Hos exempelvis elektriska och dieseldrivna motviktstruckar är tiltcylindern placerad bakom den stabila tak- och ramkonstruktionen. Tack vare den större gaffellängden blir masten ännu stabilare och skapar färre vibrationer vid stapling på hög höjd. Det gör att truckföraren kan arbeta med mer precision, snabbare och framför allt säkrare. Konstruktionen ger dessutom smalare mastprofiler som ökar sikten.

ARBETE SOM INTE TRÖTTAR UT

Tack vare ergonomiska arbetsvillkor skapar Linde Material Handling ett säkert arbete som inte tröttar ut föraren.

Förarens arbetsplats i en skjutstativtruck

Ergonomiska arbetsvillkor är en viktig förutsättning för ett säkert arbete som inte tröttar ut föraren. Vi på Linde lägger stor vikt vid att i så stor utsträckning som möjligt skydda truckföraren från vibrationer och skakningar. Frikopplade driv- och styraxlar samt frikopplade förararbetsplatser är effektiva tekniklösningar som ger högsta användarkomfort hos truckar och därmed ger förutsättningar för koncentrerat arbete.

Läs mer

Effektiva och säkra innovationer

Lindes interaktiva varningsväst

Interaktiv varningsväst

Med den interaktiva varningsvästen utökar Linde sitt innovativa Safety Guard-system, som bland annat varnar truckförare och fotgängare om risksituationer i god tid. Den intelligenta varningsvästen gör bäraren uppmärksam på faror med hjälp av ljussignaler, vibrationer och ljud. Det ger maximal säkerhet på lagret – både inomhus och utomhus.

Läs mer om den interaktiva varningsvästen

Linde Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced gör lasthanteringen med ledstaplare enklare och säkrare. Föraren får tydliga optiska varningssignaler på den stora displayen samt även akustiska varningssignaler. Om den faktiska lastvikten överstiger den maximala lastkapaciteten spärras till och med lyftfunktionen automatiskt.

Läs mer om Linde Load Management Advanced
Med Linde Load Management är arbete på höga höjder alltid säker

Stödsystem

Linde Safety Guard

Linde Safety Guard

När fotgängare och truckar arbetar på ett begränsat utrymme finns det många risker inblandade. När olyckan är framme kan skadan bli enorm. Stödsystemet Linde Safety Guard varnar fotgängare och truckförare för varandra – även genom väggar.

Fotgängaren varnas med både akustiska och optiska signaler men också genom vibrationer från en mobil enhet. Föraren kan i sin tur se annalkande faror på en skärm – hur många människor som är i den förinställda varningszonen och från vilket håll de närmar sig.

Läs mer om Linde Safety Guard
Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Varje år inträffar mer än 800 truckrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till dessa olyckor. Genom förarstödssystemet Linde Safety Pilot kan både allvarliga personskador och ekonomiska förluster undvikas.

Linde Safety Pilot är ett unikt system för förarstöd som installeras i trucken. Den ger tydlig information till föraren om bland annat lastens vikt och på vilken lyfthöjd lasten befinner sig. Det går även att justera truckens hastighet, göra förval av lyfthöjd samt göra en automatisk förinställning av tiltfunktionen.

Läs mer om Linde Safety Pilot
Linde Speed Assist

Linde Speed Assist

Truckar som kör i för hög hastighet i svårnavigerade eller hårt trafikerade arbetsområden ökar risken för olyckor. Ömtålig last kräver också lämplig hastighet för att godset inte ska skadas. Med Speed Assist har Linde utvecklat ett stödsystem som finns tillgängligt som fabriks- eller eftermonterad lösning för installation på truckens skyddstak.

Systemet, som baseras på radarsensorer, anpassar automatiskt truckens hastighet till de aktuella områden inom- eller utomhus där trucken körs. Hastighetsbegränsningen anpassas efter verksamhetens krav.

Truck med Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control

Trenden mot allt högre lager medför också nya utmaningar och risker. Stativen på konventionella skjutstativtruckar börjar svänga när de används på höga höjder. Kollisioner med hyllor orsakar skador på utrustning, gods och truckar. Föraren måste vänta tills stativet slutar svänga, vilket både kostar tid och frestar på tålamodet.

Linde Dynamic Mast Control utjämnar snabbt svängningsrörelserna med anpassade motrörelser. En kontinuerlig sensordetektering möjliggör snabbare, exaktare och säkrare lasthantering vid höga lyfthöjder jämfört med konventionella, hydrauliska drivsystem. Föraren får dessutom information om den aktuella lyfthöjden och lastvikten.

Läs mer om Dynamic Mast Control
Bild över hur Active Stability Control fungerar

Active Stability Control

Golvets skick har stor betydelse i intralogistiken. Detta gäller framför allt för smalgångstruckar i höglager som lyfter upp till 18 meter och har ett litet avstånd till ställaget. Ojämnheter i golvet, även på millimeternivå, kan orsaka farliga svängningar för trucken.

Active Stability Control scannar konstant golvets struktur och kompenserar för de ojämnheter som upptäcks vilket förhindrar farliga svängningar i sidled. Detta resulterar i en snabbare och säkrare användning av smalgångstruckar på höga höjder.

Läs mer om Active Stability Control

Truckbelysning

Oavsett bransch eller vilken typ av gods som hanteras innebär bättre sikt ökad säkerhet – vilket resulterar i färre skador på ställage, utrustning och gods. Rätt ljus ökar även produktiviteten i det dagliga arbetet genom att lastning och lossning kan utföras snabbare. Trivsamma ljusförhållanden har dessutom en positiv effekt på anställdas välmående, koncentration och prestation.

Lindes truckbelysning VertiLight

Linde VertiLight

Linde VertiLight är ett betydelsefullt stöd framför allt vid lastning och lossning i ställage. Armaturerna monteras på masten och ger den bästa möjliga arbetsbelysningen från golv till lyfthöjd. Till skillnad från vanlig arbetsbelysning, som ofta bländar vid arbete på nära håll, ger VertiLight brett, jämnt och bländfritt ljus. Färgtemperaturen liknar normalt dagsljus och förebygger trötthet hos förare.

Läs mer om VertiLight

Linde LED Stripes

Linde LED Stripes säkerställer optimal fördelning av belysning av arbetsområden på både nära och långt håll. Vid körning i truckens färdriktning lyser ett vitt ljus som automatiskt ändras till rött vid backning. Belysningen minskar risken för bländning av mötande förare och fotgängare samtidigt som reflektioner orsakade av exempelvis väggar eller gods minskar.

Läs mer om LED Stripes
Lindes truckbelysning LED Stripes

Säkerhetsbelysning

Lindes stationära varningsprojektor

Stationär varningsprojektor

Lindes stationära varningsprojektor är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att varna eller informera på i verksamheten. En LED-strålkastare projicerar olika varningssymboler på till exempel golv eller väggar.

Läs mer om stationär varningsprojektor
Truck utrustad med Linde TruckSpot

Linde TruckSpot

Linde TruckSpot™ sätter en ny standard för varningssystem. Den självförklarande, lysande varningssymbolen visar tydligt säkerhetsavståndet till truckar som närmar sig. Fotgängare och förare av andra truckar har tid att reagera. TruckSpot™, som endast erbjuds av Linde, visar även tydligt i vilken riktning trucken kör.

Tack vare den iögonfallande, ljudlösa projiceringen av varningstriangeln höjer Linde TruckSpot™ säkerheten på ett effektivt sätt utan att riskera att skrämma medarbetarna i närheten. Det optiska varningssystemet är en idealisk lösning för framförallt bullriga arbetsmiljöer.

Läs mer om Linde TruckSpot
Linde BlueSpot

Linde BlueSpot

Oavsett om medarbetarna förflyttar sig med truck eller till fots kan de snabbt förlora uppsikten över potentiella risker i arbetet. Det kan bero på att de är ouppmärksamma eller fullt fokuserade på arbetet samtidigt som starka ljud distraherar och riskerar att överrösta viktiga varningssignaler. Detta kan leda till farliga olyckor på anläggningen. Den innovativa körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ minimerar risker helt ljudlöst.

LED-ljuset i Linde BlueSpot™ sitter på förarskyddstaket och projicerar en blå ljuspunkt mot golvet. Den varnar fotgängare och andra truckförare för att trucken närmar sig. Denna optiska lösning från Linde drar intuitivt uppmärksamheten till truckar i rörelse. Den ökar säkerheten markant, både i truckgångar och korsningar där sikten är skymd.

Läs mer om Linde BlueSpot

Linde Red Warning Lines

En riskfylld situation i lagermiljöer är skjutstativtruckar som arbetar på hög höjd samtidigt som plocktruckar körs i närheten. Med Linde Red Warning Lines projiceras röda linjer vid sidan av skjutstativtrucken och skapar en säkerhetszon som varnar både fotgängare och truckförare. Systemet finns tillgängligt för skjutstativtruckar i 1120-serien.

Säkerhetsbälten

Linde Orange Belt

Linde Orange Belt är marknadens smartaste säkerhetsbälte. Systemet säkerställer att föraren använder säkerhetsbältet. Om bältet inte är knäppt kan trucken inte köras snabbare än 2 km/timme. Dessutom innebär den orangea självlysande färgen på bältet att föraren syns extremt väl.

Bild på Linde Orange Belt.

Kamerasystem

Vi erbjuder flertalet olika kamerasystem som ger föraren möjlighet att upptäcka hinder eller fotgängare i tid. Bland våra kamerasystem finns bland annat backkamera, gaffelmonterad kamera och 360° kamerasystem för motviktstruckar.

Ritning över Linde Surround View

Linde Surround View

Moderna kamerasystem kan markant öka truckförarens synfält och minimera de potentiella olycksriskerna. Med det nya systemet Surround View har Linde utvecklat en banbrytande lösning. Kamerorna ger föraren obehindrad sikt 360° runt trucken. Systemet ger tydliga fördelar, framförallt vid manövrering i trånga utrymmen.

Till skillnad mot konventionella system sätts inte live-bilderna från kamerorna samman till en hel, virtuell bild. I stället visas bilderna var för sig på en delad skärm på förarplatsen. Tack vare de fyra separata bilderna får föraren en klar uppfattning av arbetsområdet och informeras med stor precision om potentiella kollisionsrisker.

360°-kamerasystem

Med vårt 360°-kamerasystem får föraren en total överblick av trucken och dess omgivning. Systemet synkroniserar bilderna från fyra kameror runt trucken och genererar en 360° översiktsbild utan döda vinklar. Systemet passar vid körning i trånga utrymmen eller i områden där det rör sig fotgängare och andra truckar. Med hjälp av en unik kalibreringsmetod passar systemet samtliga motviktstruckar i Lindes utbud

Roterbar förarplats

Roterbar förarplats

Med Lindes roterbara förarplats kan förarstol, armstöd, pedaler och rattstam roteras upp till 90° vilket ger föraren förbättrad sikt och ergonomi. Detta leder i sin tur till högre produktivitet och en mer effektiv arbetsmiljö.

Läs mer om våra roterbara förarplatser
Bild på en roterbar förarplats.

Backlarm

Vårt backlarm är baserat på ultraljudssensorer som upptäcker personer och föremål både bakom och vid sidan av trucken. Systemet larmar både visuellt och med ljud. När trucken befinner sig inom ett kritiskt avstånd till person eller föremål sänks hastigheten automatiskt.