Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Trucksäkerhet

För säkrare materialhantering
Två kollegor i industriverksamhet med säkerhetssystemet Linde Safety Guard

Vårt erbjudande

Produkter

Alla truckar från Linde har en hög säkerhetsnivå redan som standard. Det går enkelt att eftermontera våra olika säkerhetslösningar så att hela truckflottan håller lika säker nivå.

Utbildning och support

Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning utifrån era specifika behov. Har du frågor om säkerhet eller behov av utbildning kan du alltid lita på att vi stöttar dig.

Innovationer

Våra högteknologiska stödsystem och innovationer ökar säkerheten i er verksamhet – till en nivå långt över de lagstadgade kraven.

Säkerhet med helheten i åtanke

Säkerhet sträcker sig bortom bara den tekniska utrustningen på truckarna. Det handlar om att ha en omfattande syn på säkerhet och omfattar även varuflöden, interna processer och medarbetarnas kunskap. På Linde strävar vi efter att optimera alla säkerhetsaspekter genom att erbjuda bland annat digitala fleet managementlösningar och omfattande förarutbildningar.

En truck som är utrustad med Linde connect i en mobiltelefon.

Fleet management

Fleet management-system ger dig kontroll över din ftrucksflotta och säkerställer effektiv användning av truckarna. Genom att integrera teknik och dataanalys kan du optimera prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Vårt fleet management-system, Linde connect, tar denna kontroll till nästa nivå. Med Linde connect kan du skräddarsy användningen av varje truck individuellt, till exempel genom att reglera maxhastighet och övervaka fordonsstatus. Du får även daglig tillsyn digitalt, vilket säkerställer att trucken kontrolleras innan varje arbetspass.

Läs mer om vårt fleet management-system Linde connect
Truckutbildning med Linde Material Handling

Utbildning

Truckförarens kompetens är avgörande för en säker arbetsmiljö. Vi erbjuder omfattande utbildningsprogram för både nybörjare och erfarna förare. Våra lärare utbildar årligen hundratals truckförare med fokus på ständiga säkerhetsförbättringar.

Förutom truckutbildning erbjuder vi även kurser inom logistik, inklusive kran- och liftanvändning, evakueringssystem, lagar och föreskrifter samt egenkontroll av pallställ. Det säkerställer att dina medarbetare arbetar säkert och effektivt, i enlighet med senaste lagar och föreskrifter.

Läs mer om våra utbildningar

Säkerhet som standard

Våra truckar är utrustade med en mängd säkerhetsfunktioner som standard. Det börjar redan med truckens utformning där förarplatsen är utformad så att föraren alltid befinner sig innanför truckens konturer. Samtidigt har föraren en god sikt runt om trucken, då ostörd sikt är en avgörande faktor för säker körning.

Utformningen av truckarna från Linde Material Handling ökar säkerheten för föraren

Fri sikt över last och omgivning.

En stor del av våra truckar är utrustade med bromssystem som är oberoende av varandra. Som standard ingår även automatisk parkeringsbroms som förhindrar att trucken oavsiktligt rullar iväg på ramper eller vid lastning av lastbil. Med Linde Curve Assist anpassas dessutom hastigheten automatiskt i kurvor.

Även vid höga hastigheter kan truckföraren förlita sig på den säkerhetsutrustning som finns med som standard från Linde. Flera truckar av våra truckar har ett flertal bromssystem som är oberoende av varandra. Standard är till exempel automatisk parkeringsbroms som förhindrar att trucken oavsiktligt rullar iväg på ramper eller vid lastning av en lastbil. Med Linde Curve Assist anpassas dessutom hastigheten automatiskt i kurvor.

TILLFÖRLITLIG LASTHANTERING

Lindetruckar kännetecknas av sin säkra hantering även vid tunga laster. Hos våra elektriska och dieseldrivna motviktstruckar är tiltcylindern placerad bakom den stabila tak- och ramkonstruktionen. Tack vare den utökade gaffellängden blir masten ännu stabilare vilket skapar färre vibrationer vid stapling på hög höjd. Det gör att truckföraren kan arbeta mer precist, snabbare och framförallt säkrare. Konstruktionen ger dessutom smalare mastprofiler vilket ökar sikten.

ARBETE SOM INTE TRÖTTAR UT

Tack vare ergonomiska arbetsvillkor skapar Linde Material Handling ett säkert arbete som inte tröttar ut föraren.

Förarens arbetsplats i en skjutstativtruck

En ergonomisk arbetsmiljö är en förutsättning för ett säkert arbete som inte tröttar ut föraren. Vi på Linde lägger stor vikt vid att i så stor utsträckning som möjligt skydda truckföraren från vibrationer och skakningar. Frikopplade driv- och styraxlar samt förararbetsplatser är exempel på lösningar som ger hög användarkomfort och goda förutsättningar för ett fokuserat arbete.

Läs mer

Stödsystem

Linde Safety Guard

Linde Safety Guard

När fotgängare och truckar arbetar på ett begränsat utrymme finns det många risker inblandade. När olyckan är framme kan skadan bli enorm. Stödsystemet Linde Safety Guard varnar fotgängare och truckförare för varandra – även genom väggar.

Fotgängaren varnas med både akustiska och optiska signaler men också genom vibrationer från en mobil enhet. Föraren kan i sin tur se annalkande faror på en skärm – hur många människor som är i den förinställda varningszonen och från vilket håll de närmar sig.

Läs mer om Linde Safety Guard
Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Varje år inträffar mer än 800 truckrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till dessa olyckor. Genom förarstödssystemet Linde Safety Pilot kan både allvarliga personskador och ekonomiska förluster undvikas.


Linde Safety Pilot är ett unikt system för förarstöd som installeras i trucken. Den ger tydlig information till föraren om bland annat lastens vikt och på vilken lyfthöjd lasten befinner sig. Det går även att justera truckens hastighet, göra förval av lyfthöjd samt automatiska förinställningar av tiltfunktionen.

Läs mer om Linde Safety Pilot
Linde Speed Assist

Linde Speed Assist

Truckar som kör i för hög hastighet i svårnavigerade eller hårt trafikerade arbetsområden ökar risken för olyckor. Ömtålig last kräver också lämplig hastighet för att godset inte ska skadas. Med Speed Assist har Linde utvecklat ett stödsystem som finns tillgängligt som fabriks- eller eftermonterad lösning för installation på truckens tak.

Systemet, som baseras på radarsensorer, anpassar automatiskt truckens hastighet till de aktuella områden där trucken körs, både inom- och utomhus. Hastighetsbegränsningen anpassas efter verksamhetens krav.

Linde Load Management advanced gör lasthanteringen enklare och säkrare

Linde Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced gör lasthanteringen med ledstaplare enklare och säkrare. Föraren får tydliga optiska varningssignaler på den stora displayen samt akustiska varningssignaler. Om den faktiska lastvikten överstiger den maximala lastkapaciteten spärras lyftfunktionen automatiskt.

Läs mer om Linde Load Management Advanced
Truck med Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control

Trenden mot allt högre lager medför också nya utmaningar och risker. Stativen på konventionella skjutstativtruckar börjar svänga när de används på höga höjder. Kollisioner med hyllor orsakar skador på utrustning, gods och truckar. Föraren måste vänta tills stativet slutar svänga, vilket både kostar tid och frestar på tålamodet.

Linde Dynamic Mast Control utjämnar snabbt svängningsrörelserna med anpassade motrörelser. En kontinuerlig sensordetektering möjliggör snabbare, säkrare och mer exakt lasthantering vid höga lyfthöjder jämfört med konventionella, hydrauliska drivsystem. Föraren får dessutom information om den aktuella lyfthöjden och lastvikten.

Läs mer om Dynamic Mast Control
Bild över hur Active Stability Control fungerar

Active Stability Control

Golvets skick har stor betydelse i intralogistik. Detta gäller framför allt för smalgångstruckar i höglager som lyfter upp till 18 meter och har ett litet avstånd till ställaget. Ojämnheter i golvet, även på millimeternivå, kan orsaka farliga svängningar för trucken.

Active Stability Control skannar konstant golvets struktur och kompenserar för de ojämnheter som upptäcks vilket förhindrar farliga svängningar i sidled. Detta resulterar i en snabbare och säkrare användning av smalgångstruckar på höga höjder.

Läs mer om Active Stability Control

Arbetsbelysning

Oavsett bransch eller vilken typ av gods som hanteras innebär bättre sikt ökad säkerhet – vilket resulterar i färre skador på ställage, utrustning och gods. Rätt ljus ökar även produktiviteten i det dagliga arbetet genom att lastning och lossning kan utföras snabbare. Trivsamma ljusförhållanden har dessutom en positiv effekt på anställdas välmående, koncentration och prestation.

Lindes säkerhetsbelysning VertiLight ger ett jämnt och bländfritt ljus

Linde VertiLight

Linde VertiLight är ett betydelsefullt stöd framför allt vid lastning och lossning i ställage. Armaturerna monteras på masten och ger den bästa möjliga arbetsbelysningen från golv till lyfthöjd. Till skillnad från vanlig arbetsbelysning, som ofta bländar vid arbete på nära håll, ger VertiLight brett, jämnt och bländfritt ljus. Färgtemperaturen liknar normalt dagsljus och förebygger trötthet hos förare.

Läs mer om VertiLight
Linde LED Stripes ger optimal fördelning av belysning av arbetsområdet

Linde LED Stripes

Linde LED Stripes säkerställer optimal fördelning av belysning av arbetsområden på både nära och långt håll. Vid körning i truckens färdriktning lyser ett vitt ljus som automatiskt ändras till rött vid backning. Belysningen minskar risken för bländning av mötande förare och fotgängare samtidigt som reflektioner orsakade av exempelvis väggar eller gods minskar.

Läs mer om LED Stripes

Säkerhetsbelysning

Utöver arbetsbelysning så behöver många verksamheter ytterligare belysning i lagret eller andra områden där trucktrafik och gående möts. Vi erbjuder även en mängd olika varningssystem och säkerhetsbelysningar som uppmärksammar vid eventuella risker.

Lindes stationära varningsprojektor

Stationär varningsprojektor

Lindes stationära varningsprojektor är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att varna eller informera på i verksamheten. En LED-strålkastare projicerar olika varningssymboler på till exempel golv eller väggar.

Läs mer om stationär varningsprojektor
Truck utrustad med Linde TruckSpot

Linde TruckSpot

Linde TruckSpot™ sätter en ny standard för varningssystem. Den självförklarande, lysande varningssymbolen visar tydligt säkerhetsavståndet till truckar som närmar sig. Fotgängare och förare av andra truckar har tid att reagera. TruckSpot™, som endast erbjuds av Linde, visar även tydligt i vilken riktning trucken kör.

Tack vare den iögonfallande, ljudlösa projiceringen av varningstriangeln höjer Linde TruckSpot™ säkerheten på ett effektivt sätt utan att riskera att skrämma medarbetarna i närheten. Det optiska varningssystemet är en idealisk lösning för framförallt bullriga arbetsmiljöer.

Läs mer om Linde TruckSpot
Linde BlueSpot

Linde BlueSpot

Oavsett om medarbetarna förflyttar sig med truck eller till fots kan de snabbt förlora uppsikten över potentiella risker i arbetet. Det kan bero på att de är ouppmärksamma eller fullt fokuserade på arbetet samtidigt som starka ljud distraherar och riskerar att överrösta viktiga varningssignaler. Detta kan leda till farliga olyckor på anläggningen. Den innovativa körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ minimerar risker helt ljudlöst.

Linde BlueSpot™ monteras på förarskyddstaket och projicerar en blå ljuspunkt mot golvet. Den varnar fotgängare och andra truckförare för att trucken närmar sig. Denna optiska lösning från Linde drar intuitivt uppmärksamheten till truckar i rörelse och ökar säkerheten markant, både i truckgångar och korsningar där sikten är skymd.

Läs mer om Linde BlueSpot
Linde Warning Lines projicerar röda linjer vid sidan av trucken

Linde Warning Lines

I lagermiljöer är det avgörande att gående och andra truckförare håller rätt avstånd till truckar. Med Linde Warning Lines projiceras röda linjer vid sidan av trucken och skapar en tydlig säkerhetszon som varnar både fotgängare och truckförare.

Övriga säkerhetslösningar

Vår säkerhetsportfölj innefattar innovativa lösningar för ett så säkert arbete i lagret som möjligt. Med hjälp av moderna kamerasystem, smarta säkerhetsbälten, roterbara förarplatser och backlarm optimerar du säkerheten ytterligare.

Linde Orange Belt är marknadens smartaste säkerhetsbälte

Linde Orange Belt

Linde Orange Belt är marknadens smartaste säkerhetsbälte. Systemet säkerställer att föraren använder säkerhetsbältet. Om bältet inte är knäppt kan trucken inte köras snabbare än 2 km/timme. Dessutom innebär den orangea självlysande färgen på bältet att föraren syns extremt väl.

Surround View är en banbrytande lösning fär kamerorna ger föraren obehindrad sikt

Linde Surround View

Moderna kamerasystem kan markant öka truckförarens synfält och minimera de potentiella olycksriskerna. Med systemet Surround View har Linde utvecklat en banbrytande lösning. Kamerorna ger föraren obehindrad sikt 360° runt trucken. Systemet ger tydliga fördelar, framförallt vid manövrering i trånga utrymmen.

Till skillnad mot konventionella system sätts inte live-bilderna från kamerorna samman till en hel, virtuell bild. I stället visas bilderna var för sig på en delad skärm på förarplatsen. Tack vare de fyra separata bilderna får föraren en klar uppfattning av arbetsområdet och informeras med stor precision om potentiella kollisionsrisker.

360°-kamerasystem

Med vårt 360°-kamerasystem får föraren en total överblick av trucken och dess omgivning. Systemet synkroniserar bilderna från fyra kameror runt trucken och genererar en 360° översiktsbild utan döda vinklar. Systemet passar vid körning i trånga utrymmen eller i områden där det rör sig fotgängare och andra truckar. Med hjälp av en unik kalibreringsmetod passar systemet samtliga motviktstruckar i Lindes utbud

Backlarm

Vårt backlarm är baserat på ultraljudssensorer som upptäcker personer och föremål både bakom och vid sidan av trucken. Systemet larmar både visuellt och med ljud. När trucken befinner sig inom ett kritiskt avstånd till person eller föremål sänks hastigheten automatiskt.