Bild på Lindes roadster.
För säkrare materialhantering

Trucksäkerhet

Trucksäkerhet

Vi har med konceptet ”Vision Zero” målet att helt eliminera olyckor inom materialhantering. Oavsett om det handlar om människor, truckar, anläggning eller gods är säkerhet vår högsta prioritet.

Dagens logistikprocesser ställer allt högre krav på truckar och förare. Lasterna blir tyngre och lyfthöjderna högre, samtidigt som arbetet ska effektiviseras. Detta innebär att risken för olyckor ökar. Olyckor innebär inte bara risk för personskador eller juridiska konsekvenser utan kan även resultera i höga kostnader på grund av driftstopp, förlorad produktivitet eller försenade leveranser.

På Linde Material Handling arbetar vi kontinuerligt med att höja säkerheten hos våra kunder – genom allt från intelligenta förarstödssystem och åtkomstskydd till varningssystem och utbildning.

Vill du veta mer om våra säkerhetslösningar?

Stödsystem

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Varje år inträffar mer än 800 truckrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till dessa olyckor. Genom förarstödssystemet Linde Safety Pilot kan både allvarliga personskador och ekonomiska förluster undvikas.

Linde Safety Pilot är ett unikt system för förarstöd som installeras i trucken. Den ger tydlig information till föraren om bland annat lastens vikt och på vilken lyfthöjd lasten befinner sig. Det går även att justera truckens hastighet, göra förval av lyfthöjd samt göra en automatisk förinställning av tiltfunktionen.

Läs mer om Linde Safety Pilot
Linde Speed Assist

Linde Speed Assist

Truckar som kör i för hög hastighet i svårnavigerade eller hårt trafikerade arbetsområden ökar risken för olyckor. Ömtålig last kräver också lämplig hastighet för att godset inte ska skadas. Med Speed Assist har Linde utvecklat ett stödsystem som finns tillgängligt som fabriks- eller eftermonterad lösning för installation på truckens skyddstak.

Systemet, som baseras på radarsensorer, anpassar automatiskt truckens hastighet till de aktuella områden inom- eller utomhus där trucken körs. Hastighetsbegränsningen anpassas efter verksamhetens krav.

Truck med Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control

Trenden mot allt högre lager medför också nya utmaningar och risker. Stativen på konventionella skjutstativtruckar börjar svänga när de används på höga höjder. Kollisioner med hyllor orsakar skador på utrustning, gods och truckar. Föraren måste vänta tills stativet slutar svänga, vilket både kostar tid och frestar på tålamodet.

Linde Dynamic Mast Control utjämnar snabbt svängningsrörelserna med anpassade motrörelser. En kontinuerlig sensordetektering möjliggör snabbare, exaktare och säkrare lasthantering vid höga lyfthöjder jämfört med konventionella, hydrauliska drivsystem. Föraren får dessutom information om den aktuella lyfthöjden och lastvikten.

Läs mer om Dynamic Mast Control
Bild över hur Active Stability Control fungerar

Active Stability Control

Golvets skick har stor betydelse i intralogistiken. Detta gäller framför allt för smalgångstruckar i höglager som lyfter upp till 18 meter och har ett litet avstånd till ställaget. Ojämnheter i golvet, även på millimeternivå, kan orsaka farliga svängningar för trucken.

Active Stability Control scannar konstant golvets struktur och kompenserar för de ojämnheter som upptäcks vilket förhindrar farliga svängningar i sidled. Detta resulterar i en snabbare och säkrare användning av smalgångstruckar på höga höjder.

Läs mer om Active Stability Control
Linde Safety Guard

Linde Safety Guard

När fotgängare och truckar arbetar på ett begränsat utrymme finns det många risker inblandade. När olyckan är framme kan skadan bli enorm. Stödsystemet Linde Safety Guard varnar fotgängare och truckförare för varandra – även genom väggar.

Fotgängaren varnas med både akustiska och optiska signaler men också genom vibrationer från en mobil enhet. Föraren kan i sin tur se annalkande faror på en skärm – hur många människor som är i den förinställda varningszonen och från vilket håll de närmar sig.

Läs mer om Linde Safety Guard

Truckbelysning

Oavsett bransch eller vilken typ av gods som hanteras innebär bättre sikt ökad säkerhet – vilket resulterar i färre skador på ställage, utrustning och gods. Rätt ljus ökar även produktiviteten i det dagliga arbetet genom att lastning och lossning kan utföras snabbare. Trivsamma ljusförhållanden har dessutom en positiv effekt på anställdas välmående, koncentration och prestation.

Boka möte med oss
Truck utrustad med Linde VertiLight

Linde VertiLight

Linde VertiLight är ett betydelsefullt stöd framför allt vid lastning och lossning i ställage. Armaturerna monteras på masten och ger den bästa möjliga arbetsbelysningen från golv till lyfthöjd. Till skillnad från vanlig arbetsbelysning, som ofta bländar vid arbete på nära håll, ger VertiLight brett, jämnt och bländfritt ljus. Färgtemperaturen liknar normalt dagsljus och förebygger trötthet hos förare.

Läs mer om VertiLight
Truck utrustad med Linde LED Stripes

Linde LED Stripes

Linde LED Stripes säkerställer optimal fördelning av belysning av arbetsområden på både nära och långt håll. Vid körning i truckens färdriktning lyser ett vitt ljus som automatiskt ändras till rött vid backning. Belysningen minskar risken för bländning av mötande förare och fotgängare samtidigt som reflektioner orsakade av exempelvis väggar eller gods minskar.

Läs mer om LED Stripes

Säkerhetsbelysning

Truck utrustad med Linde TruckSpot

Linde TruckSpot

Linde TruckSpot™ sätter en ny standard för varningssystem. Den självförklarande, lysande varningssymbolen visar tydligt säkerhetsavståndet till truckar som närmar sig. Fotgängare och förare av andra truckar har tid att reagera. TruckSpot™, som endast erbjuds av Linde, visar även tydligt i vilken riktning trucken kör.

Tack vare den iögonfallande, ljudlösa projiceringen av varningstriangeln höjer Linde TruckSpot™ säkerheten på ett effektivt sätt utan att riskera att skrämma medarbetarna i närheten. Det optiska varningssystemet är en idealisk lösning för framförallt bullriga arbetsmiljöer.

Läs mer om Linde TruckSpot
Linde BlueSpot

Linde BlueSpot

Oavsett om medarbetarna förflyttar sig med truck eller till fots kan de snabbt förlora uppsikten över potentiella risker i arbetet. Det kan bero på att de är ouppmärksamma eller fullt fokuserade på arbetet samtidigt som starka ljud distraherar och riskerar att överrösta viktiga varningssignaler. Detta kan leda till farliga olyckor på anläggningen. Den innovativa körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ minimerar risker helt ljudlöst.

LED-ljuset i Linde BlueSpot™ sitter på förarskyddstaket och projicerar en blå ljuspunkt mot golvet. Den varnar fotgängare och andra truckförare för att trucken närmar sig. Denna optiska lösning från Linde drar intuitivt uppmärksamheten till truckar i rörelse. Den ökar säkerheten markant, både i truckgångar och korsningar där sikten är skymd.

Linde Red Warning Lines

En riskfylld situation i lagermiljöer är skjutstativtruckar som arbetar på hög höjd samtidigt som plocktruckar körs i närheten. Med Linde Red Warning Lines projiceras röda linjer vid sidan av skjutstativtrucken och skapar en säkerhetszon som varnar både fotgängare och truckförare. Systemet finns tillgängligt för skjutstativtruckar i 1120-serien.

Säkerhetsbälten

Linde Orange Belt

Linde Orange Belt är marknadens smartaste säkerhetsbälte. Systemet säkerställer att föraren använder säkerhetsbältet. Om bältet inte är knäppt kan trucken inte köras snabbare än 2 km/timme. Dessutom innebär den orangea självlysande färgen på bältet att föraren syns extremt väl.

Bild på Linde Orange Belt.

Kamerasystem

Vi erbjuder flertalet olika kamerasystem som ger föraren möjlighet att upptäcka hinder eller fotgängare i tid. Bland våra kamerasystem finns bland annat backkamera, gaffelmonterad kamera och 360° kamerasystem för motviktstruckar.

Kontakta oss för att se hur vi kan öka er säkerhet
Ritning över Linde Surround View

Linde Surround View

Moderna kamerasystem kan markant öka truckförarens synfält och minimera de potentiella olycksriskerna. Med det nya systemet Surround View har Linde utvecklat en banbrytande lösning. Kamerorna ger föraren obehindrad sikt 360° runt trucken. Systemet ger tydliga fördelar, framförallt vid manövrering i trånga utrymmen.

Till skillnad mot konventionella system sätts inte live-bilderna från kamerorna samman till en hel, virtuell bild. I stället visas bilderna var för sig på en delad skärm på förarplatsen. Tack vare de fyra separata bilderna får föraren en klar uppfattning av arbetsområdet och informeras med stor precision om potentiella kollisionsrisker.

360°-kamerasystem

Med vårt 360°-kamerasystem får föraren en total överblick av trucken och dess omgivning. Systemet synkroniserar bilderna från fyra kameror runt trucken och genererar en 360° översiktsbild utan döda vinklar. Systemet passar vid körning i trånga utrymmen eller i områden där det rör sig fotgängare och andra truckar. Med hjälp av en unik kalibreringsmetod passar systemet samtliga motviktstruckar i Lindes utbud

360°-kamerasystem

Med vårt 360°-kamerasystem får föraren en total överblick av trucken och dess omgivning. Systemet synkroniserar bilderna från fyra kameror runt trucken och genererar en 360° översiktsbild utan döda vinklar. Systemet passar vid körning i trånga utrymmen eller i områden där det rör sig fotgängare och andra truckar. Med hjälp av en unik kalibreringsmetod passar systemet samtliga motviktstruckar i Lindes utbud

Roterbar förarplats

Roterbar förarplats

Med Lindes roterbara förarplats kan förarstol, armstöd, pedaler och rattstam roteras upp till 90° vilket ger föraren förbättrad sikt och ergonomi. Detta leder i sin tur till högre produktivitet och en mer effektiv arbetsmiljö.

Läs mer om våra roterbara förarplatser
Bild på en roterbar förarplats.

Backlarm

Vårt backlarm är baserat på ultraljudssensorer som upptäcker personer och föremål både bakom och vid sidan av trucken. Systemet larmar både visuellt och med ljud. När trucken befinner sig inom ett kritiskt avstånd till person eller föremål sänks hastigheten automatiskt.

Fleet management

Bild på Lindes Connectsystem.

Linde connect

Med fleet managementsystemet Linde connect får du effektiva verktyg för att utnyttja truckflottan så säkert och effektiv som möjligt. Säkerställ att truckarna inte kan köras av obehöriga, identifiera riskabla platser i verksamheten eller begränsa vårdslös hantering genom en ökad ansvarsmedvetenhet hos förarna.

Läs mer om Linde connect