Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

3PL (tredjepartslogistik)

Lösningar för logistikbranschen
Truckar från Linde i arbete i ett lager

Moderna logistikleverantörer är den springande punkten för det globala varuflödet. Det märks inte minst genom att allt fler företag lägger ut sina lager och varuförsändelser på dessa specialister på tredjepartslogistik (3PL). Ett av de viktigaste affärsområdena i logistikbranschen är den klassiska transport- och hanteringsverksamheten, där gods flyttas från A till B. Lika viktig är kontraktlogistiken, där logistikföretag är direkt involverade i kundens produktion och utför olika uppdrag. Det kan bland annat handla om att förse produktionslinjer med material eller att packa, lagra och skicka varor.

Eftersom komplexiteten i dessa uppgifter ökar för varje år, står 3PL-leverantörerna inför viktiga utmaningar. Dit hör dels ökande hanteringsvolymer, kortare leveranstider och ett ökat kostnadstryck, dels säsongsbetingade variationer i arbetet, ständig personalbrist och ett stort behov av effektiva säkerhetslösningar. Vid en närmare titt på logistikbranschen utkristalliseras fem åtgärdsområden som 3PL-leverantörer måste ta itu med.

Läs mer

Utmaningarna i logistikbranschen

Jämna ut personalbristen

Logistikbranschen är på många ställen väldigt personalintensiv men har svårt att hitta tillräckligt med kvalificerad personal. Intelligent automation kan vara en hjälp här.

Göra truckflottan mer flexibel

Säsongsbetingade variationer i uppdragen gör att även 3PL-branschen måste utforma sin truckflotta så att den är flexibel.

Använda big data

Moderna truckar registrerar ofta detaljerade prestandauppgifter. Genom att få ut information av insamlade data kan 3PL-leverantörer utforma sitt materialflöde betydligt mer effektivt.

Maximera säkerheten

I logistikverksamheten finns högfrekventerade arbetsområden där människor och maskiner samsas på trånga ytor. Specialiserade säkerhetslösningar kan där skapa ett maximalt skydd.

Öka energieffektiviteten

För en effektiv energistyrning är det avgörande att övervaka och optimera all förbrukning som hör till processerna.

Jämna ut personalbristen i 3PL-branschen

Truckar från Linde Material Handling rör sig på ett lager.

Framför allt vid varuhantering behöver logistikföretagen mycket personal. Det stora behovet av personal försvåras av att yrket under de senaste åren blivit betydligt mindre attraktivt. För 3PL-leverantörer blir det därför allt svårare att hitta tillräckligt kvalificerad personal.

Automation av motsvarande arbetsmoment framstår visserligen som en lösning som ligger nära till hands, men i praktiken är det ofta svårt att realisera. De delvis mycket komplexa processerna inom 3PL gör det ofta omöjligt att använda sig av standardiserade automationsprocesser. Särskilt fokuset på automatiserade enskilda truckar är otillräckligt.

Därför utvecklar och implementerar Linde Material Handling övergripande automationslösningar som är anpassade till varje kunds individuella krav. Vår flera decennier långa erfarenhet från 3PL-branschen innebär att vi kan analysera enskilda processteg och kompletta materialflöden exakt och automatisera dem på lämpligt sätt. Vid genomförandet agerar vi huvudentreprenör och styr själva genomförandet av egna och externa processkomponenter.

Lindes lösningar

Intelligent automation

Linde erbjuder smarta standardtillämpningar för att automatisera enskilda processer eller hela materialflöden.

Läs mer

Automation på ett enkelt sätt

Automatisera lager- och transportprocesser ekonomiskt: Linde erbjuder standardiserade lösningspaket med hårdvara, programvara och installation.

Läs mer

Kör och låt köra

Flexibelt och skalbart: Med eltruckarna, staplarna och dragtruckarna i MATIC-serien tillhandahåller Linde ett brett sortiment av automatiserade truckar.

Läs mer

Öka flexibiliteten hos 3PL-leverantörenas truckflotta

Hyrflottan från Linde Material Handling levereras och lastas av med lastbil.

Logistikbranschen är delvis utsatt för tydliga säsongsvariationer. För 3PL-leverantörerna är det därför väldigt viktigt att storleken och den tekniska utrustningen i respektive truckflotta snabbt kan anpassas till den aktuella situationen. Det finns goda möjligheter att snabbt beställa, byta eller lämna tillbaka begagnad utrustning och truckar. För att säkerställa hög tillgänglighet spelar logistiken alltid en avgörande roll. Konsumenternas förändrade beteende med allt fler köp online ökar vikten av denna faktor.

Linde Material Handling erbjuder 3PL-leverantörer olika lösningar för en varierad truckbelastning. Exempelvis kan Lindes kunder ta del av Europas största hyrflotta för truckar och lagerutrustning för att snabbt kunna komplettera sina egna truckar. Särskilda leasingprogram erbjuder dessutom flexibla lösningar utifrån en kärnflotta. Användaren har då ett fast antal truckar permanent hos sig och som motsvarar den största delen av det maximala behovet. Ökar behovet under en begränsad tid finns ytterligare truckar att tillgå, där tillgängligheten först har avtalats. Jämfört med en klassisk långtidshyreslösning innebär detta fördelen att kostnaderna alltid motsvarar det aktuella behovet.

Använda big data

Laptop framför en motviktstruck från Linde Material Handling

Motviktstruckar och lagerteknikutrustning är ofta fabriksutrustade med moderna telemetrisystem. Dessa mätenheter samlar in detaljerad information om truckarnas prestanda och rörelsemönster. Numera utrustar Linde Material Handling runt 70 procent av truckarna till logistikkunder med sådan teknik för dataregistrering.

Men de företag som aktivt använder sig av dessa möjligheter är betydligt färre. Logistikspecialister som faktiskt analyserar insamlad data och utnyttjar denna enorma effektivitetspotential är fortfarande undantaget snarare än regeln.

Därför hjälper gärna Lindes specialister 3PL-leverantörerna om så önskas. Genom att inhämta information från tillgängliga truckdata och ur den härleda rekommendationer för åtgärder bidrar de till att optimera truckflottan och materialflödet. Dessutom bidrar de till att öka säkerheten och sänka kostnaderna. En mängd faktorer gås igenom och underkastas en kritisk bedömning – från förbättrad truckanvändning och optimerad vägplanering till exakt anpassad storlek på truckflottan och en riktad skademinskning.

Lindes lösningar

Uppkopplade truckar

Programvaran Linde connect tillhandahåller all information som ägaren behöver för att hantera truckflottan effektivt och säkert.

Läs mer

Programvara för materialflödet

Den senaste programvaran från Linde bidrar till styrningen och uppkopplingen av intralogistik- och automationslösningar.

Läs mer

Maximera säkerheten i 3PL-branschen

Medarbetare går framför motviktstruck

Vid varuhantering, särskilt vid så kallad cross-docking, är det ofta bråttom och mycket personal i omlopp. När människa och maskin ska samsas på en begränsad yta uppkommer ofta kritiska situationer där personer, varor, truckar och infrastruktur kan vara utsatta för fara.

Olyckor mellan truckar och incidenter med personskador förekommer tyvärr relativt ofta. Dessutom utsätts medarbetarna regelbundet för vibrationer och buller på grund av arbetet med truckar och lagerteknikutrustning.

Dessa problem löser Linde Material Handling med intelligenta stödsystem som kraftigt kan öka säkerheten i truckarnas direkta närhet. Ett särskilt framtaget lösningspaket för logistikbranschen, som utgår från Linde Safety Guard, omger truckar och fotgängare med skyddszoner och slår larm vid farliga situationer. Därmed undviks inte bara kollisioner, utan även buller på grund av ständiga varningssignaler vid backning. Dessutom kan truckarnas hastighet bromsas på särskilt trånga ställen med hjälp av virtuella gater. På så sätt kan kollisioner framför allt undvikas på ställen med dålig sikt. Optiska varningslösningar som Linde BlueSpot eller stationära varningsinstallationer ökar säkerheten ytterligare.

Lindes lösningar

I skyddszonen

Stödsystemet Linde Safety Guard omger människor och truckar med en varningszon och ökar säkerheten i den närmaste omgivningen.

Läs mer

Säkerhetsrådgivare

Det strukturerade rådgivningserbjudandet Linde Safety Scan bidrar till att varaktigt sänka säkerhetsriskerna in den interna trafiken.

Läs mer

Synlig säkerhet

Körvägsvarnaren Linde BlueSpot synliggör motviktstruckar helt ljudlöst och ökar därmed säkerheten i det dagliga lagerarbetet.

Läs mer

Alltid rätt ljus

Med Linde VertiLight och Linde LED Strips erbjuder Linde två belysningskoncept för mer säkerhet och effektivitet i arbetet med truckar.

Läs mer

Öka energieffektiviteten

Medarbetare lastar en motviktstruck från Linde Material Handling

När det gäller energiförbrukning står många logistikföretag inför ett speciellt problem. I lokalerna står eldrivna truckar samt belysning och IT i regel för den största delen av elförbrukningen. Eftersom elkostnaden utgår från toppförbrukningen är varje skiftslut ett kritiskt moment. Om för många truckar laddas samtidigt ökar förbrukningen kraftigt och överskrider i värsta fall maxvärdet hittills. Konsekvensen är att företaget därefter hamnar i en högre eltariff, vilket leder till högre energikostnader.

Linde Material Handling erbjuder olika lösningar på detta problem. Användningen av litiumjonbatterier möjliggör regelbunden snabbladdning av truckarna och bidrar därmed till att fördela energiförbrukningen under användningstiden. Lösningspaket med hårdvara och programvara hjälper till att skapa en optimal laddningsföljd av truckarna, oavsett om litiumjonbatterier eller klassiska blysyrabatterier används. På så sätt undviks lasttoppar och de satta gränsvärdena för den totala elförbrukningen överskrids inte. Därutöver erbjuder Linde övergripande energirådgivning där Linde-experterna inkluderar all elförbrukning i anläggningen i sin analys och ger konkreta förslag på hur effektiviteten kan ökas.

Lindes lösningar

Litiumjonteknik

Litiumjonbatterier är den senaste standarden för eldrivna truckar. Jämfört med klassiska blysyrabatterier erbjuder de en mängd fördelar.

Läs mer

Vätgasdrift

Bättre miljö och ökad komfort: Truckar med bränsleceller är enkla att tanka med vätgas och släpper inte ut någon koldioxid.

Läs mer

Kundexempel

Snabbt mellan lastningar: snabbladdning

Mer flexibel, ekonomisk, robust: I det högfrekventerade hanteringslagret för styckegods i Heilbronn i Tyskland har Fritz Gruppe ställt om sin truckflotta från blysyrateknik till modern Linde litiumjonteknik.

Läs mer

System: changed

Hur skulle man kunna utforma intralogistiken mer ekonomiskt, rent och hållbart? För tyska Emons Spedition GmbH var svaret solklart: I styckegodslagret Großbeeren bytte man ut alla gasdrivna truckar till litiumjontruckar.

Läs mer

Smurfit Kappa LithoPac satsar på säkerhet

Hos Smurfit Kappa LithoPac i Nybro värderas säkerheten högt. Därför är stödsystemet Linde Safety Guard en självklarhet i verksamheten.

Läs mer

Schenker tar full kontroll över truckflottan

Hos DB Schenker har man full kontroll över truckflottan tack vare Lindes innovativa fleet management-system Linde connect.

Läs mer