Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Dragtåg från Linde Material Handling

Alltid rätt tåg
Dragtåg från Linde Material Handling transporterar olika typer av gods på en gång.

I den moderna industriproduktionen måste materialtillförseln vara exakt anpassad till produktionsmaskinernas och monteringslinjernas arbetscykler. För att säkerställa ett synkroniserat och kontinuerligt materialflöde är det särskilt viktigt att leverera erfordrat material i rätt tid (Just in Time) till rätt plats (Just in Sequence). Detta kräver ofta att man använder flera intralogistiktruckar samtidigt, vilket dock innebär högre investerings- och uppföljningskostnader samt ökade olycksrisker.

Här kommer dragtåget in i bilden. Det består av en dragtruck med ett eller flera släp. Tack vare de olika släptypen kan olika typer av gods transporteras samtidigt i ett enda dragtåg. Släpen utmärker sig för hög riktningsstabilitet, vilket säkerställer exakt och tillförlitlig körning av tåget.

Våra dragtåg i korthet

LT06 – LT10 M / LT10 W

De smidiga logistiktågen LT06 – LT10 M / LT10 W från Linde Material Handling har optimerats för lasttransport inomhus.

Läs mer

LT16 Ch/BMh

Logistiktågen LT16 Ch/BMh från Linde Material Handling är idealiska för krävande transport av olika laster utomhus.

Läs mer

LT10 – LT20

Lasttågssläpen LT10 – LT20 från Linde utmärker sig genom sin utmärkta manövrerbarhet och sina flexibla användningsmöjligheter.

Läs mer

Linde Material Handling erbjuder tre olika dragtågslösningar som var och en optimerats för sin specifika användning. Logistiktågssläpen LT06 – LT10 M och LT10 W är idealiska för lasttransport inomhus tack vare sin kompakta, enaxlade konstruktion. Med sin robusta konstruktion, och de stora utomhusdäcken, är släpen LT16 Ch/BMh den perfekta lösningen för lasttransporter utomhus. Allroundmodellerna LT10 – LT20 C och LT10 – LT16 B/BM kan användas såväl inomhus som utomhus och erbjuder därför maximal flexibilitet och mångsidighet.

Med en transportkapacitet på upp till 2 000 kilogram per släp möjliggör ett dragtåg från Linde snabb och tillförlitlig transport av stora varumängder. Logistiktågen imponerar med sin utmärkta hantering, kännetecknad av riktningsstabilitet och hög manövrerbarhet. Tack vare deras höga effektivitet vid varutransporten minimerar de den företagsinterna trafikvolymen, vilket hållbart sänker energiförbrukningen och därmed sparar kostnader och avlastar miljön.

Totalt sett är dragtåg därmed bland de mest ekonomiska, säkra och miljövänliga lösningarna för företagsintern varutransport. Linde erbjuder med sina logistiktåg lösningar som anpassas individuellt efter kundens behov för att göra materialtransport över korta, medellånga och långa sträckor så effektiv och flexibel som möjligt.

Läs mer

Ett dragtåg för alla fall

Inomhuståg

Inomhuståget består av släpen LT06 – LT10 M och LT10 W. Det används främst för företagsintern transport av råmaterial från lager till monteringslinjer i en industrihall. Tack vare sin kompakta konstruktion kan det smidigt integreras i befintliga byggnader och produktionslayouter. I kombination med släpet P60C är detta logistiktåg den idealiska lösningen för företagsintern transport med släp.

Läs mer
Släpen LT06 – LT10 M och LT10 W är idealiska för transport under tak.
Dragtågssläpen LT16 Ch/BMh är optimala för utomhustillämpningar.

Utomhuståg

Med sin robusta konstruktion, och de stora utomhusdäcken, är dragtågssläpen LT16 Ch/BMh utformade för långa avstånd utomhus. Tillsammans med släpet P250 klarar detta logistiktåg även de svåraste markförhållandena och är därför idealisk för utomhusbruk.

Läs mer

Allroundmodeller

Släpen LT10 – LT20 C och LT10 – LT16 B/BM erbjuder maximal mångsidighet och flexibilitet i företagets interna materialflöde. Oavsett om det är inne eller ute: I kombination med släpet P80 är detta dragtåg den perfekta lösningen för större laster, som ska transporteras inom eller mellan olika fabrikshallar.

Läs mer
Oavsett om det är inne eller ute: Dragtågssläpen LT10 – LT20 C och LT10 – LT16 B/BM kan användas på många olika sätt.

Dragtruckar

Från kompakta eldragtrucken P40 – P60 C, via den smidiga dragtrucken P60 – P80 med förarsäte, till den stora transportvagnen P350 med 35 tons släplast erbjuder Linde ett brett urval av kraftfulla dragtruckar för logistiktåg. Oavsett om det är i trånga gångar i hyllagret eller vid användning utomhus på ojämnt underlag: Linde har en passande dragtruck redo för varje arbetsuppgift.

Läs mer

Trolleys

Det finns många trallor i Linde-programmet som matchar dragtågen, med lastförmåga på 1 000 kg och olika storlek, utrustning och däck. De är lämpliga för transport av lastpallar och behållare och kan förses med modulära hylltillsatser för små lastbärare.

Se videon
Dragtåg från Linde Material Handling: Mångsidiga, precisa och kraftfulla.

Dragtåg från Linde: Lastkapacitet + mångsidighet

Dragtågen från Linde kan användas extra mångsidigt eftersom deras lilla vändcirkel gör att de kan arbeta mycket exakt även i det trångaste utrymmet. Samtidigt erbjuder de enorm flexibilitet vid anpassningen av släpmodulerna till olika typer av transportgods, från lastpallar via gallerboxar till specialkollin. Lasten befinner sig under detta alltid på en tralla, som för snabb varutransport skjuts in i ramen och sedan lyfts. Genom smidig lastning och lossning kan dragtåg transportera mer gods till arbetsplatserna eller till lagret på kortare tid jämfört med enskilda transporter. Tack vare den effektiva transporten av stora varumängder är de lönsamma redan för avståndet 160 meter.

Egenskaper

Dragtågen från Linde är försedda med en lång rad säkerhetsfunktioner för en säker drift.

Säkerhet

Dragtågen från Linde är försedda med en lång rad funktioner för att garantera en säker drift och skyddet för föraren. En automatisk startspärr säkerställer att logistiktåget inte oavsiktligt sätts i rörelse med sänkt lastram. Under körningen inaktiveras släpets sänkmekanism automatiskt. Dessutom har lastramen en patenterad lastsäkring för att tillförlitligt fixera allt transportgods. För att undvika olyckor anpassar Linde Curve Assist truckarnas hastighet automatiskt till kurvor. Med utrustningsalternativ som säkerhetsflaggor, belysningsvarianter och väderskydd kan dragtågets säkerhet optimeras ytterligare.

Dragtåg från Linde Material Handling är optimerade för ergonomi.

Ergonomi

För maximal användarvänlighet och minimal fysisk belastning är ett Linde-dragtåg optimerat för ergonomiskt arbete. De flesta lastramarna kan lastas och lossas på marknivå. Detta skonar ryggen då tungt gods inte behöver lyftas, vilket minskar risken för skador och driftavbrott. Lastramen låses intuitivt och automatiskt. Upplåsningen förs till ergonomisk höjd och kan bekvämt utlösas med foten. Vissa lastramar (t.ex. C-ramar, M-ramar) har en ergonomisk utkastmekanism som trycker bort lasten från gaffelryggen så snart användaren utlöser låsningen.

Den lilla vändcirkeln för dragtågen från Linde underlättar dynamiska körmanövrar.

Manövrering

Dragtågen från Linde möjliggör maximal hanteringsprestanda inomhus och utomhus. Små svängcirklar, riktningsstabilitet, vältstabilitet och höga lyfthastigheter garanterar snabb och säker transport i alla miljöer. Släpen för inomhusbruk är enaxlade, för att möjliggöra maximal smidighet och dynamisk manövrering. Tack vare släpets låga vikt kan dragtrucken köra med högre hastighet. För utomhusbruk (och transport mellan hallar) finns det släp med stabil tvåaxelskonstruktion och fyrhjulsstyrning. Automatisk lyftning och sänkning av lastramen ger bekväm och snabb lasthantering: Om föraren stiger in i dragfordonet lyfts ramarna för transporten. När föraren lämnar fordonet sänks ramarna igen. För okomplicerad hantering av trallor är släpen delvis utrustade med inkörningshjälpmedel som möjliggör friktionsfri lastning och lossning. För maximal flexibilitet finns det släp som kan lastas och lossas från båda sidor.

Dragtåg från Linde Material Handling utmärker sig för hög tillgänglighet.

Service

Ett Linde-dragtåg utmärker sig för hög tillgänglighet och lågt underhållsbehov. Tack vare synkroniserade underhållsintervall för dragtruck och lastram kan underhållsarbeten planeras och utföras på ett tidsbesparande sätt. Ramkonstruktionen består av bara ett fåtal delar vilket avsevärt minskar serviceinsatsen. Låsanordningen är mekanisk, vilket är servicevänligt och underlättar underhålls- och reparationsarbetena. Dessutom har tågens dragstångssystem ett lågt behov av underhåll, vilket också sparar tid och pengar.

Dragtågens ledningssystem, Linde Logistic Train Controller, koordinerar och optimerar transportuppdragen.

Uppkopplingsmöjligheter

Dagens industriproduktion kräver en optimal samordning av materialflödena. Vid integrationen i digitalt styrda processer kan Linde på begäran bidra med sitt egna ledningssystem för dragtåg, Linde Logistic Train Controller. Detta system möjliggör sömlös integrering av ett automatiserat dragtåg, vilket leder till ännu effektivare anslutningar i produktionsprocesser. Logistiktågens ledningssystem koordinerar transportuppdragen och visar föraren den optimala rutten. Genom standardiserade gränssnitt kan lastramarna användas med automatiserade dragtruckar.

Överblick över ett dragtågs fördelar

Anpassningsbart

Olika släpmoduler för anpassning till individuella transportuppgifter

Lastkapacitet

Transport av stora materialvolymer med upp till 2 000 kilogram per släpmodul

Mångsidiga

Optimerade för olika typ av varor, från lastpallar via gallerboxar till specialkollin

Smidig

Klarar trånga gångar tack vare speciella styrsystem eller axelkonfigurationer

Säker

Undviker olyckor och skador med en rad säkerhetsfunktioner

Effektiv

Snabb och bekväm lastning och lossning med intuitiv användning för maximal hanteringsprestanda

Digitalt

Ett ledningssystem för dragtåg som tillval ger steg-för-steg-anvisningar för ytterligare prestandahöjningar

Kan automatiseras

Standardiserade gränssnitt för kombinering med automatiserade dragtruckar

Ett skräddarsytt dragtåg

Specialisering gör skillnaden. Därför kan ett dragtåg från Linde anpassas individuellt till respektive behov. Oavsett om det handlar om gallerboxar, lastpallar eller andra lastbärare – för varje transportgods och varje varumängd står passande lösningar redo. Dessutom står det många tilläggsfunktioner till förfogande, bland annat väderskydd för de olika släpmodulerna, olika däckalternativ och särskilda belysningsvarianter. Även dragtågens färger kan anpassas utan problem. Om de inte önskas i typiskt Linde-rött kan kunderna beställa en speciallackering.

FAQ – Vanliga frågor om dragtåg

Vad är dragtåg och var används de?

Ett dragtåg (kallas också logistiktåg, Trailer-Train eller Load Train) är ett företagsinternt transportmedel som används vid intralogistiska processer, främst i produktionsföretag. Det används för att regelbundet köra längre avstånd inom ett företag och transportera material i buntad form. Dragtåg består i regel av en dragtruck och ett eller flera släp som de så kallade trallorna skjuts in i för transporten. De används för att leverera material till de olika områdena i en produktionsanläggning.

Vilka typer av gods kan transporteras med dragtåg?

Dragtåg används ofta för att transportera material inom ett företag. Detta kan vara råvaror, halvfärdiga produkter eller färdiga produkter. Dessa produkter kan placeras på lastbärare som är mycket olika, t.ex. lastpallar, gallerboxar eller lådor, som i sin tur inryms på en tralla. I vissa fall används dragtåg också för att förflytta verktyg, maskiner eller andra utrustningsobjekt inom ett företag eller leverera komponenter och komponenter till produktionen.

Är dragtåg energieffektiva?

Dragtåg kan betraktas som energieffektiva. De används i regel för markbunden materialtransport och kan optimera och automatisera den företagsinterna förflyttningen av varor. Genom effektiv planering och styrning av dragtågen kan onödig körning undvikas och energiförbrukningen minskas.

Vilken drivningstyp används i dragtåg?

Det finns olika drivningstyper för dragtåg. De kan förses med en elmotor som erbjuder hög energieffektivitet och låga utsläpp. I vissa fall kan dragtåg också utrustas med en dieselmotor eller en hybridmotor som kombinerar el- och dieselmotorernas fördelar. Ett dragtågs drivningstyp kan bero på olika faktorer, till exempel tågets storlek, rutt och respektive företags specifika krav.

Vilka fördelar uppnår mitt företag genom att använda dragtåg?

Användningen av dragtåg kan ge ett företag en hel rad olika fördelar. De möjliggör snabb och effektiv materialtillförsel till en produktionsanläggnings olika områden, vilket kan leda till ökad produktivitet. Kostnader kan sparas genom att kombinera in- och utförsel. Beroende på behovet kan dragtåg anpassas till respektive användning och därmed användas flexibelt. De är särskilt användbara för Just-in-Time-leverans per löpande band. Där bidrar de till att standardisera synkroniserade processer. Dessutom minskar de transportvolymen jämfört med enskilda transporter och ökar därmed säkerheten genom att minska trafiken.

Vem kan jag kontakta om jag har problem med mitt Linde-dragtåg?

Om du har problem med ett dragtåg från Linde Material Handling kan du vända dig till Lindes kundservice. Motsvarande kontaktformulär hittar du på Linde-webbplatsen. Där kan du beskriva ditt ärende och be om hjälp. Alternativt kan du också vända dig till återförsäljaren som sålt dragtåget.

Vad beror ett dragtågs pris på?

Priset för ett dragtåg beror på olika faktorer, t.ex. vald modell och erfordrad utrustning. En viktig prisfaktor är dessutom antalet släp. Om dragtåg måste utformas individuellt för vissa tillämpningar kan även detta påverka slutpriset. Dessutom måste dragtruckarna förberedas för samspelet med olika släp för att till exempel garantera en elektrisk eller hydraulisk lyftfunktion.

Hyr, köp eller leasa dragtåg

Har du hittat rätt dragtåg? Då har vi rätt finansieringsmodell för dig. Oavsett om det handlar om köp, hyra och leasing – i Linde-rådgivningen får du en omfattande översikt över alla tillgängliga alternativ. Våra experter finns alltid vid din sida med specialistkunskap och hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen för ditt dragtåg.