N20 med SA-tillval från Linde Material Handling i arbete i ett lager
Automatiskt effektivare

Semi-automatiserade plocktruckar N20 SA och N20 C SA

Begär offert

Digitala process- och leveranskedjor samt den ökande individualiseringen av produkter kräver mer automatisering av de intralogistiska processerna. Den horisontella orderplockningen innebär en betydande optimeringspotential i lagret hos butikskedjor, logistikleverantörer, matvaruaffärer och apotek. Denna process består till största delen av att medarbetaren måste gå långa sträckor och manuellt ta upp och lägga ner varorna. Dessa processteg blir med hjälp av det semi-automatiserade tillvalet hos Lindes plocktruckar N20 SA och N20 C SA betydligt effektivare. Både produktiviteten och hanteringskapaciteten i lagret ökar markant.

Hög prestanda vid varje steg

Som ett komplement till den mänskliga arbetskraften spelar truckarna en central roll för att optimera plockprocessen. Att truckföraren måste gå fram och tillbaka mellan truck och ställage är en av de mest arbetsintensiva uppgifterna i lagerarbetet. Även det manuella arbetet att plocka upp och lägga ned varor är en tidskrävande och jobbig uppgift som tar mycket energi från medarbetarna i lagret. Det finns klart och tydligt optimeringspotential som kan uppnås med hjälp av att automatisera dessa steg.


Det är här de semi-automatiserade plocktruckarna N20 SA och N20 C SA kommer väl till användning. Truckarna minskar gångsträckorna och behovet av att gå in och ut ur dem, vilket har en direkt påverkan på hanteringskapaciteten och produktiviteten i lagret. Varje steg som truckföraren slipper ta ökar effektiviteten och plockningsfrekvensen. Vid utvecklingen av de nya semi-automatiserade truckarna har Linde utfört tester med olika plockmetoder, där resultatet visade på en ökning av prestandan med cirka 20 procent med de nya plocktruckarna, jämfört med manuell plockning. En stor fördel med de automatiserade funktionerna är att de kan integreras smidigt i de befintliga processerna, så att medarbetarna behåller sina vanliga plockningsrutiner, men kan göra det snabbare och säkrare.

N20 C SA från Linde Material Handling

Effektivare orderplockning

Linde genomförde ett prestandatest med tre vanliga plockmetoder för att visa den höga optimeringspotentialen. Resultatet? Effektiviteten ökade med cirka 20 % jämfört med manuell orderplockning.

Följer med dig steg för steg

Den semi-automatiserade driften har två lägen, som täcker de vanligaste behoven vid orderplock. En av de vanligaste processerna i höglager är orderplockning en hyllsida i taget där truckföraren följer gången i en U-form. För denna process passar ”Follow me”-funktionen perfekt. I detta körläge följer trucken förarens väg. Stannar medarbetaren, stannar även trucken. När föraren går vidare, fortsätter även trucken. Föraren kan stanna vid en hylla och samla ihop varorna och slipper därmed att hela tiden gå till förarplattformen och tillbaka till den bakre delen av gafflarna, då trucken stannar med gafflarna precis vid truckföraren. Fortsatt färd initieras av att truckföraren passerar en viss punkt. Denna punkt, även kallad ”virtuell vägg”, kan ställas in via fjärrkontrollen.

På mindre lager passar ”stop-and-go”-funktionen bäst, där trucken kör mitt i gången och kan lastas från båda sidor. Här går truckföraren fram och tillbaka i sicksack mellan de båda sidorna för att plocka upp och lägga ner varorna. Föraren drar nytta av stop-and-go-funktionen på så sätt att hen skickar trucken i förväg samtidigt som hen blir kvar på gaffelsidan och därmed får kortare väg att gå. Vid behov kan föraren även köra trucken själv.

Säkerhet på högsta nivå

För att det semi-automatiserade körsättet inte ska utgöra en säkerhetsrisk utrustas truckarna med en integrerad högeffektiv säkerhetsskanner i fronten. Skannern känner igen personer och andra truckar och registrerar även hinder som plötslig dyker upp framför trucken. Det innebär att kollisioner och olyckor undviks. Det är möjligt att lokalisera föraren på centimeternivå, tack vare fjärrkontrollen som kommunicerar med truckens fyra antenner via ultrabredband. Det semi-automatiserade körläget minskar dessutom antalet fel och olyckor som kan uppstå när truckföraren konstant får gå in och ut ur trucken. Ett särskilt skydd framtill på stötfångaren förhindrar att förarens fötter hamnar under trucken. Flera lampor som finns monterade på en stång talar med olika färger om vilket körläge som används. De lyser också när trucken körs i semi-automatiserat läge och varnar när fjärrkontrollen inte är ansluten till trucken. För att skapa en säker och bekväm arbetsmiljö för föraren håller trucken automatiskt ett minsta avstånd på 50 cm till hyllan och stannar i slutet av gången för att förhindra kollisioner med andra truckar.

Säkerhetsskanner

Plocktruckar med semi-automatiserat tillval

Plocktruck N20 - N25

Låglyftare N20 B, N20 - 25 och N20 - 25 HP från Linde Material Handling har en unik konstruktion med batteriet mellan förarplatsen och gafflarna, vilket ger en effektiv och säker hantering: Med en gaffelängd på maximalt 2 400 mm kan olika typer av laster på ända upp till 2 500 kg transporteras.

Läs mer

Plocktruck N20 - N25 C

De låglyftande plocktruckarna N20 – N25 C från Linde Material Handling har en hög lastkapacitet och dynamiska köregenskaper och är riktiga tusenkonstnärer på lagret. De långa gafflarna gör det möjligt att plocka upp till tre pallar eller fyra rullcontainrar samtidigt med en total lastförmåga på 2 000 eller 2 500 kg.

Läs mer

Fördelar i korthet

Säkerhet

En högeffektiv säkerhetsskanner samt ytterligare säkerhetsfunktioner minimerar olycks- och skaderisken i automatläget.

Prestanda

De semi-automatiserade körlägena bidrar till högre effektivitet i orderplockningen.

Integration

Det semi-automatiserade tillvalet för plocktruck N20 SA och N20 C SA kan sömlöst integreras i befintliga processer.

Kostnadseffektivitet

Tack vare den ökade plockprestandan och hanteringskapaciteten lönar sig de nya truckarna snabbt.