Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Semi-automatiserade plocktruckar N20 SA och N20 C SA

Effektivisera orderplocket
N20 med SA-tillval från Linde Material Handling i arbete i ett lager

Den standardiserade plockprocessen idag består till stor del av att truckföraren får gå långa sträckor och manuellt ta upp och lägga ner varorna. Det är inte bara tidskrävande, utan tar också mycket energi som inte skapar något riktigt värde. Med de semi-automatiserade plocktruckarna N20 SA och N20 C SA elimineras antalet onödiga steg personalen tar i plockprocessen.

Öka prestandan med automation

Som ett komplement till den mänskliga arbetskraften spelar truckarna en central roll för att optimera plockprocessen. Att truckföraren måste gå fram och tillbaka mellan truck och ställage är en av de mest arbetsintensiva uppgifterna i lagerarbetet. Även det manuella arbetet att plocka upp och lägga ned varor är en tidskrävande och slitsam uppgift som tar mycket energi från medarbetarna. Det finns stora optimeringspotentialer genom att automatisera dessa steg.

Det är här de nya semi-automatiserade plocktruckarna N20 SA och N20 C SA kommer väl till hands. Truckarna minskar gångsträckorna och behovet av att gå in och ut ur dem, vilket har en direkt påverkan på hanteringskapaciteten och produktiviteten i lagret då varje steg som truckföraren slipper ta ökar effektiviteten och plockningsfrekvensen. Vid utvecklingen av de nya plocktruckarna genomfördes tester med olika plockmetoder, där resultatet visade på en prestandaökning med cirka 20 %, i jämförelse med traditionell manuell plockning. En stor fördel med de automatiserade funktionerna är att de kan integreras smidigt i de befintliga processerna, så att medarbetarna behåller sina vanliga plockningsrutiner, men kan göra det snabbare och säkrare.

N20 C SA från Linde Material Handling

Bevisat effektivare

Linde genomförde ett prestandatest med tre vanliga plockmetoder vid utvecklingen av de semi-automatiserade truckarna, för att visa den höga optimeringspotentialen. Resultatet? Effektiviteten ökade med cirka 20 % jämfört med manuell orderplockning.

Två automatiska körlägen att välja på


Den semi-automatiserade driften har två lägen, som täcker de vanligaste behoven vid orderplock. En av de vanligaste processerna i höglager är orderplockning från en hyllsida i taget, där truckföraren följer gången i en U-form. För denna process passar ”Follow me”-funktionen perfekt. I detta körläge följer trucken förarens väg. Stannar föraren så stannar även trucken. När föraren går vidare, fortsätter även trucken. Trucken positionerar sig dessutom direkt med gafflarna vid truckföraren, så att hen bara behöver plocka upp godset och ställa det på pallen, utan någon extra manöver. Fortsatt färd initieras av att truckföraren passerar en viss punkt. Denna punkt kan ställas in via fjärrkontrollen.

I mindre lagerverksamhet passar ”stop-and-go”-funktionen bäst, där trucken kör mitt i gången och kan lastas från båda sidor. Här går truckföraren fram och tillbaka i sicksack mellan de båda sidorna för att plocka upp och lägga ner varorna. Föraren drar nytta av stop-and-go-funktionen genom att skicka trucken i förväg, samtidigt som hen blir kvar på gaffelsidan och därmed får kortare väg att gå. Vid behov kan föraren även köra trucken själv.

Hög säkerhetsnivå

För att de semi-automatiserade truckarna inte ska utgöra en säkerhetsrisk de utrustade med en integrerad högeffektiv säkerhetsskanner i fronten. Skannern känner igen personer och andra truckar och registrerar även hinder som plötsligt dyker upp framför trucken. Det innebär att kollisioner och olyckor undviks. Fjärrkontrollen kommunicerar med truckens fyra antenner via ultrabredband, vilket gör det möjligt att lokalisera föraren på centimeternivå. Det semi-automatiserade körläget minskar dessutom antalet fel och olyckor som kan uppstå när truckföraren konstant får gå in och ut ur trucken. Ett särskilt skydd framtill på stötfångaren förhindrar att förarens fötter hamnar under trucken. Färgindikerande lampor talar om vilket körläge som används. De lyser också när trucken körs i semi-automatiserat läge och varnar när fjärrkontrollen inte är ansluten till trucken. För att skapa en säker och bekväm arbetsmiljö för föraren håller trucken automatiskt ett minsta avstånd på 50 cm till hyllan och stannar i slutet av gången för att förhindra kollisioner med andra truckar.

Säkerhetsskanner

Plocktruckar med semi-automatiserat tillval

Plocktruck N20 - N25

De låglyftande plocktruckarna N20 B, N20 - 25 och N20 - 25 HP är unika med sin konstruktion där batteriet är placerat mellan förarplatsen och gafflarna, vilket ger en effektiv och säker hantering. Med en gaffelängd på maximalt 2 400 mm kan olika typer av laster på ända upp till 2 500 kg transporteras.

Läs mer

Plocktruck N20 - N25 C

Plocktruckarna N20 – N25 C har en hög lastkapacitet och dynamiska köregenskaper och är riktiga tusenkonstnärer på lagret. De långa gafflarna gör det möjligt att plocka upp till tre pallar eller fyra rullcontainrar samtidigt med en total lastförmåga på 2 000 eller 2 500 kg.

Läs mer

Plocktruck N20 C D

Plocktrucken för dubbelpallar N20 C D är den perfekta lösningen för effektiv orderplockning och säker transport av tryckkänsliga varor. Två pallar kan plockas upp separat och transporteras ovanpå varandra vilket sparar plats. Den mycket kompakta konstruktionen hos N20 C D gör trucken optimal för smala gångar, även med full last på upp till 2 000 kg.

Läs mer

Plocktruck N20 C LoL

Plocktrucken N20 C LoL har långa lastarmar och även höjbara gafflar, vilket gör att två pallar kan lyftas inom en och samma plockcykel. Båda pallarna kan lyftas till en höjd som är bekväm för ryggen och placeras bakom varandra, och med N20 C LoL utförs plockningen på så sätt snabbt och ergonomiskt.

Läs mer

Plocktruck N20 C L

Plocktrucken N20 C L förenklar plockningsprocessen för enkelpallar på flera sätt: Tack vare lyftmotorn på 2,2 kW möjliggör N20 C L ergonomisk orderplockning i användarhöjd. Trucken kan köra utan last i upp till 12 km/h. Med en lastkapacitet på upp till 1,2 ton accelererar den upp till 9 km/h och bromsar automatiskt i kurvor.

Läs mer

Fördelar i korthet

Säkerhet

En högeffektiv säkerhetsskanner samt ytterligare säkerhetsfunktioner minimerar olycks- och skaderisken i automatläget.

Prestanda

De semi-automatiserade körlägena bidrar till markant ökad effektivitet vid plockprocessen.

Integration

Det semi-automatiserade tillvalet kan smidigt och enkelt integreras i befintliga processer.

Kostnadseffektivitet

Tack vare den ökade plockprestandan och hanteringskapaciteten lönar sig de nya truckarna snabbt.