Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Standardiserade lösningspaket från Linde för automatisering

”Ready-to-Automate” för materialflödet
Automatiserad truck från Linde Material Handling kör i lager

Automatisering kan bidra till betydligt effektivare materialflöden. Men eftersom man är rädd för en arbetsintensiv implementering och höga kostnader tvekar fortfarande många företag att ta detta avgörande steg. Men automatiseringen måste inte alltid vara ett omfattande och stort projekt. Med standardiserade lösningspaket har Linde Material Handling utvecklat ett plug and play-koncept som gör det enkelt, snabbt och tillförlitligt att automatisera enstaka ständigt återkommande processteg.

Erbjudandet bygger på automatiserade truckar från MATIC-serien och innehåller dessutom tillhörande programvara samt idriftsättning på plats. På så sätt integreras de automatiserade delprocesserna sömlöst i de befintliga processerna. Som ledande leverantör har Linde både truckutbudet och kunskaperna om materialflöden för att kunna anpassa lösningspaketen till i princip alla användningsscenarier. Paketen innehåller en till tre truckar för att klara önskad materialhantering på ett optimalt sätt.

Den automatiserade trucken L-MATIC från Linde Material Handling

Lönsamt, helt enkelt

För de standardiserade lösningspaketen sammanför Linde truckar från MATIC-serien med etablerade programvarulösningar och automatiseringskunnande.

Mer än truckar

Kärnan i paketen för de olika användningsområdena är de automatiserade truckarna i MATIC-serien från Linde. De avlastar medarbetarna från repetitiva transport- och lageruppgifter, ökar produktiviteten och hanteringskapaciteten samt minskar antalet fel och olyckor i lagret. Alla MATIC-truckar har intelligenta navigations- och säkerhetsteknologier men kan även skötas manuellt när så krävs. Men rätt maskinvara är bara det första steget mot effektivt automatiserade processer. Därför består lösningarna av truckar, styrningsprogram, rådgivning, projektering och idrifttagning för ett komplett erbjudande.

Planeringsbart och prisvärt

Jämfört med individuella automatiseringslösningar erbjuder konceptet från Linde två avgörande fördelar: Dels är de betydligt mer kostnadseffektiva tack vare den standardiserade funktionaliteten och den modulära uppbyggnaden. Dels går det snabbt att installera dem, eftersom kombinationen med maskinvara och programvara redan genomgått omfattande tester när det gäller tillförlitlighet och prestanda. Samspelet mellan dessa båda faktorer skapar en hög effektivitetsvinst och garanterar hög avkastning på investeringen (ROI). Företag i alla branscher tar del av kostnadsbesparingar, högre produktivitet och ökad säkerhet, utan att behöva investera i kostsam specialautomatisering.

Det finns standardpaket för följande användningsområden

L-MATIC från Linde Material Handling i arbete i ett lager

Transportera och lyfta

 • Autonoma truckar: L-MATIC ledstaplare
 • Funktionalitet: Klarar laster upp till 1 200 kilo och erbjuder upp till åtta pick and drop-stationer. Optimalt för att lasta standardiserad transportteknik
 • Skalbarhet: Finns som små, medelstora och stora paket med en, två eller tre truckar
 • Integration i materialflödet: Infrastrukturfri geonavigation skapar flexibla användningsmöjligheter som enda truck eller som en del av en automatiserad flotta
 • Metodtips: Idealisk automatiseringslösning för tillverkningsindustri, logistikföretag eller tillverkare av konsumtionsvaror och papper

Den automatiserade ledstaplaren L-MATIC AC från Linde Material Handling

Transportera och lyfta utskjutande gafflar

 • Autonoma truckar: L-MATIC AC motviktsledstaplare
 • Funktionalitet: Utskjutande gafflar tillåter lyft och transport av slutna lastbärare. Perfekt för överlämningsstationer som inte går att köra under
 • Föredragna användningsområden: Lyftning och lastning av transportband
 • Skalbarhet: Finns som små, medelstora och stora paket med en, två eller tre truckar
 • Integration i materialflödet: Infrastrukturfri geonavigation skapar flexibla användningsmöjligheter som enda truck eller som en del av en automatiserad flotta
 • Metodtips: Idealisk automatiseringslösning för tillverkningsindustri, logistikföretag eller tillverkare av konsumtionsvaror och papper

Transport

 • Autonoma truckar: P-MATIC dragtruck
 • Funktionalitet: Hög dragkraft (upp till 5 000 kilo) och hög sluthastighet (7,2 km/h) garanterar hög hanteringskapacitet i produktionen
 • Föredragna användningsområden: Transport av tunga varor till produktionslinjer, drar tunga logistiktåg
 • Skalbarhet: Finns som små, medelstora och stora paket med en, två eller tre truckar
 • Integration i materialflödet: Infrastrukturfri geonavigation skapar flexibla användningsmöjligheter som enda truck eller som en del av en automatiserad flotta.
 • Metodtips: Perfekt automatiseringslösning för tillverkning

Fördelarna i korthet

Planeringsbarhet

De standardiserade lösningspaketen för fast definierade hanteringsuppgifter har genomgått omfattande tester kring tillförlitlighet och säkerhet. Därför går de att implementera snabbare än individuella automatiseringskoncept.

Kostnadseffektivitet

Lösningspaketen från Linde kan installeras snabbt och prisvärt. De låga implementeringskostnaderna skapar tillsammans med den höga effektivitetsvinsten en snabb avkastning på investeringen (ROI).

Skalbarhet

Alla paket finns beroende på behov med en, två eller tre truckar. Tack vare standardisering som färdigmodul är de även klara att anslutas till ytterligare automatiseringslösningar.

Prestanda

MATIC-truckarna från Linde går att implementera i dygnet runt-drift på lagret. Tack vare intelligenta styrtekniker anpassar de sina körvägar och hastigheten perfekt utifrån varandra.

Leveransbarhet

Tack vare den standardiserade kombinationen av industriellt tillverkade bastruckar och etablerad automatiseringsteknik kan lösningspaketen från Linde när som helst levereras problemfritt och snabbt.

Planera automatisering: Minimal arbetsinsats, maximal nytta

Lindes experter hjälper dig att skapa de perfekta förutsättningarna för processautomationen i lagret. Arbetsinsatsen blir därmed överskådlig: Tydliga transportvägar ska bestämmas samt pick and drop-stationer definieras där truckarna har tillräckligt med plats för att plocka upp och ställa av standardiserade lastbärare. Det är dessutom avgörande att WLAN-täckningen är tillräcklig samt att det finns VPN-åtkomst för fjärrunderhåll. För allt detta finns våra experter till hands för att hjälpa dig med råd och dåd.