Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Schenker tar full kontroll över truckflottan

All information direkt i mobilen
Lindetruck i arbete hos DB Schenker.

Digitaliseringen har förändrat logistikprocesserna i grunden, truckflottorna har blivit intelligenta, truckar kommunicerar med varandra och styrningen av data förbättrar godshanteringen. På Lundaterminalen utanför Stockholm har Pierre Cauwenbergh på DB Schenker full kontroll över truckflottan tack vare Lindes innovativa fleet management-system Linde connect.

– Alla som jobbar här har nytta av Linde connect, säger han.

DB Schenker Sverige

DB Schenker är ett av världens största logistikföretag och erbjuder transporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Från Sverige distribueras allt från små kretskort till enorma fartygsdelar över hela världen. Schenkerkoncernen grundades av Gottfried Schenker och hans idé om samlastning, att samla gods från avsändare och transportera ut det i samma sändning, lever kvar än idag. DB Schenker i Sverige är dotterbolag till tyska statligt ägda Deutsche Bahn och har 3 500 medarbetare fördelade på 25 distrikt över hela
landet. DB Schenker Lundaterminalen är Schenkers största terminal i Sverige och ett viktigt nav i företagets rikstäckande terminalsystem.

Källa: www.dbschenker.com

Pierre, truck- och utbildningsansvarig på DB Schenker, är väl bekant med Lindes tidigare versioner av fleet managementsystem och vet det innebär för effektivitet, säkerhet och ekonomi. Nu har Schenker i samarbete med Linde tagit nästa utvecklingssteg.

Schenker byter ut alla Linde motviktstruckar på företagets gods- och paketterminaler i Stockholm mot nya Lindetruckar. Processen startade den 1 november, när ett 30-tal truckar driftsattes. Totalt kommer cirka 50 truckar att bytas ut, inklusive staplare och låglyftare.

Linde connect finns installerat på 23 truckar på Lundaterminalen och alla är utrustade med all funktionalitet som systemet erbjuder. Access som hanterar åtkomst, behörighet och personliga förarinlogg. Analysverktyget som övervakar flottans prestanda. Crash detection, en elektronisk skadekontroll. Och funktionen för säkerhetskontroll och daglig tillsyn, förklarar Magnus Ragnarsson, samordnare för connect på Linde.

Magnus Ragnarsson, samordnare för Linde connect och Pierre Cauwenbergh, utbildningsansvarig hos Schenker.

Magnus Ragnarsson, samordnare för connect på Linde och Pierre Cauwenbergh, utbildningsansvarig hos DB Schenker.

Säkerheten i fokus

För Pierre Cauwenbergh innebär Schenkers fullskaliga satsning på connect att han har full kontroll över sin truckflotta. Han lyfter särskilt fram säkerhetsaspekten.

– Skulle det ske en krock, vilket är snudd på oundvikligt, har vi en metodik som vi alltid följer. Först kontrollerar vi hur föraren mår. Är han eller hon i chock och behöver vård eller gå hem för dagen? Sedan inspekterar vi trucken och godset. Utifrån det skrivs en incidentrapport rakt in i systemet, som vi sedan har nytta av historiskt och vid utvärderingar.

Är det självklart att godshanteringen är effektivare om truckarna körs med hög hastighet?

– Inte alls. Dels finns risken för stötar och krockar, dels kanske inte godset hanteras optimalt vid höga hastigheter. Med connect har vi möjlighet att mäta detta. Vi kan mäta produktiviteten vid en viss hastighet, sedan skruva ner hastigheten på truckarna och mäta på nytt efter en tid. Att skruva ner hastigheten ett par kilometer i timmen tror jag knappast påverkar produktiviteten. Det innebär lägre hastighet med bibehållen produktivitet, vilket är positivt både för ekonomi och säkerhet.

Daglig tillsyn sker alltid innan föraren får tillgång till en truck och görs via en läsplatta som är monterad på trucken.

Värdefullt för ekonomin

– Med alla tillgängliga funktioner installerade får jag en helhetsbild över hela flottan. Jag kan se vilka förare som har behörighet till vissa truckar och kan, som jag nämnde, justera hastigheten på truckarna vid behov. Och jag får ut alla rapporter som behövs för att se truckarnas aktiva körtid och nyttjandegrad, hur stor del av arbetstiden de körs bak- och framlänges, om batterier byts ut i tid och mycket annat, säger Pierre.

– Med rapporterna som utgångspunkt kan jag sedan avgöra om flottan är optimalt anpassad för det jobb vi gör. Är det för få eller för många truckar, och behöver vi fler truckar av en viss typ? Rapporterna är ett värdefullt ekonomisk verktyg när jag planerar för flottans uppbyggnad och eventuella investeringar. I dagsläget har vi en optimal flotta, men det kan såklart förändras.

På frågan vad förarna tycker om connect svarar Pierre:

– Vi har testat systemet och de vet vad det innebär. Jag har inte märkt något motstånd, snarare tvärtom. Med connect uppfylls behörighetskrav och säkerheten förbättras ytterligare tack vare färre krockar och stötar, och lugnare körning. Jag upplever att alla förstår och uppskattar vad det betyder för deras arbete och trygghet.

En Lindetruck i DB Schenkers verksamhet.

Vill du veta mer om Linde connect?

Kontakta oss

Läs mer