Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Rack Protection Sensor från Linde Material Handling
Ett innovativt skydd mot kollision mellan truck och ställage

Rack Protection Sensor

Begär offert

De flesta skador på ställage och hyllor orsakas av truckar. Framför allt vid in- och utlagring på höga höjder behöver föraren ge sitt fulla fokus på pallhanteringen. Att samtidigt hålla koll på avståndet till ställaget kan då vara en utmaning. Det resulterar ofta i kollisioner och skador som påverkar jämvikten hos hela ställaget och medför höga reparationskostnader. För att undvika de här riskerna monterar man ofta dyra skyddsanordningar på hyllstolpar, som med tiden också riskerar att få kollisionsskador.

Att utrusta truckarna med Lindes Rack Protection Sensor är en betydligt effektivare lösning. Det innovativa stödsystemet ersätter förarens ögon på marknivå och bromsarskjutstativtrucken automatiskt innan den kolliderar med ställaget. På så sätt kan stödsystemet förhindra skador på bärande hyllstolpar och på gods som lagras på golvet, öka säkerheten på lagret och spara in på reparationskostnader. Samtidigt avlastar Rack Protection Sensor föraren som kan koncentrera sig helt och hållet på en exakt in- och utlagring, vilket bidrar till en högre omlastningskapacitet.

Manfred Martens, driftchef på lagret för färdiga produkter på Sopro Bauchemie GmbH
Linde kontaktade mig och frågade om vi skulle kunna testa en sak: ett kollisionsskydd som är monterat på trucken så att föraren inte kan köra in i ställaget och orsaka skador. Vi provade och tyckte att det var bra.

Manfred Martens, driftchef på lagret för färdiga produkter – Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden

Förhindra kollisionsskador med Rack Protection Sensor från Linde

Översikt över Rack Protection Sensors funktioner

Den intelligenta bromsassistenten i Rack Protection Sensor från Linde Material Handling

Intelligent bromsassistent

Rack Protection Sensor aktiveras från och med en körhastighet under 5 km/h. Den identifierar hinder inom en radie på 5 m – till exempel en hyllstolpe eller en pall som lagras på det nedre planet – och mäter avståndet till trucken. Om skjutstativtruckens körhastighet är för hög för det uppmätta avståndet, bromsar Rack Protection Sensor trucken automatiskt.

Proportionell bromsning hos Rack Protection Sensor från Linde Material Handling

Proportionell bromsning

Rack Protection Sensor bromsar skjutstativtrucken proportionellt i förhållande till avståndet till hindret och den aktuella körhastigheten. Det förhindrar att trucken stannar abrupt, vilket skulle kunna innebära fara för föraren och lasten. Det går fortfarande att skjuta pallar med hjularmarna: om sensorn fastställer ett konsekvent avstånd till pallen bromsar inte Rack Protection Sensor.

Sensorer med polariserat ljus används för avståndsmätningen i Rack Protection Sensor från Linde Material Handling

Perfekt synlighet tack vare polariserat ljus

Lindes Rack Protection Sensor använder sensorer med polariserat ljus för avståndsmätning. De här sensorerna utmärker sig genom sin höga precision även vid svåra siktförhållanden. Oberoende av färgen på det konstgjorda eller naturliga ljuset är sensorns röda LED-punkt väl synlig och hjälper föraren att orientera sig vid krävande lagermanövrer.

Khalil Miri, lagerchef och säkerhetsansvarig på RUG SEMIN GmbH, Langen
Hos oss måste skjutstativtruckföraren lagra flera pallar på högre hyllnivåer, så de tittar uppåt och missar vad som händer på marken. Det är så de flesta olyckor sker. Därför är vi i behov av ett stödsystem som bromsar trucken automatiskt.

Khalil Miri, lagerchef och säkerhetsansvarig – RUG SEMIN GmbH, Langen

Video om Rack Protection Sensor från Linde Material Handling

Fördelar med Lindes Rack Protection Sensor

Säkerhet

Rack Protection Sensor bidrar till en säkert körsätt vid pallhantering på höga höjder.

Kostnadseffektivitet

Rack Protection Sensor minskar kollisionsskadorna och spar på så sätt kostnader för skyddssystem på ställaget och byte av skadade lagersystem. Den kan eftermonteras i äldre modeller.

Precision

De speciella avståndssensorerna med polariserat ljus arbetar med precision även under svåra ljusförhållanden och syns väl.

Prestanda

Rack Protection Sensor bromsar bara om truckens körhastighet är för hög för det uppmätta avståndet. På så sätt underlättar den in- och utlagringen samtidigt som det inte finns någon hastighetsbegränsning för trucken i övrigt.