Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Safety Guard

Upptäcker faran innan den uppstår
Man med Linde Safety Guard på sig

Säkerhet i alla lägen

Tänk om människor, truckar och infrastruktur kunde kommunicera med varandra

I truckmiljöer pågår en ständig interaktion mellan människor och maskiner. Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som identifierar risker tidigt, så att olyckor kan förhindras i tid.

När en lastbil lastas eller lossas kan det lätt uppstå kritiska situationer, då truckar och människor arbetar tätt ihop på litet utrymme, samtidigt som det ska gå snabbt. Förhållanden som enkelt kan leda till materiella skador eller i värsta fall personskador.

Men det är inte bara lastsituationer som kräver stor uppmärksamhet från alla inblandade. Döda vinklar, dålig sikt och distraherande ljud är ständiga säkerhetsrisker inom intralogistiken.

Varnar i tid: Linde Safety Guard

Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som ökar säkerheten för truckoperatören och fotgängare som rör sig runt trucken. Systemet larmar i riskfyllda situationer så de inblandade kan reagera snabbt. Safety Guard-komponenterna kan varna med signaler, blinkande lampor eller vibrationer. Risker kan minimeras innan människor eller material kommer till skada.

Det unika systemet utvecklades av startupbolaget Comnovo som sedan juli 2017 ägs av Linde Material Handling. Optionen har funnits tillgänglig sedan början av 2016 och har visat sig vara mycket användbart i ett flertal branscher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Är du intresserad av en personlig demo?

Kontakta oss
Illustration av stödsystemet Linde Safety Guard

Alltid i säkerhetszonen

För hög hastighet, människor som korsar truckens väg eller dålig sikt: Det finns många orsaker till att olyckor inträffar i arbetet med truckar. Linde Safety Guard arbetar med säkerhetszoner och kan konfigureras individuellt för alla risksituationer

RISKSITUATIONER MED FOTGÄNGARE OCH TRUCKAR

Vid hörn, övergångar eller lagerportar kan truckar bli farliga för människor. Linde Safety Guard varnar både föraren och fotgängare. Varningssignalen överförs genom väggar och ställage med en träffsäkerhet på 10 centimeter. Systemet varnar bara vid akut fara, aldrig i onödan.

KOLLISIONER MED INFRASTRUKTUREN

Kollisioner kan inträffa vid rullportar eller andra in- och utfarter samt längs körvägar med begränsad frihöjd. Linde Safety Guard har en extra sensor som känner av truckstativets höjd och varnar om höjden i porten, gången eller truckvägen är för låg för att trucken ska kunna passera. Portar kan även öppnas automatiskt.

FÖR HÖG HASTIGHET

Om en truck kör snabbt genom områden som ofta korsas av medarbetare kan olyckor inträffa. Långa raksträckor kan också bli farliga om föraren lockas att köra för snabbt. Linde Safety Guard minskar automatiskt truckens hastighet i kritiska områden.

KOLLISIONER MELLAN TRUCKAR

Vid korsningar med dålig sikt kan truckar kollidera. Linde Safety Guard varnar alla inblandade förare om andra truckar befinner sig på kollisionskurs. Mottagaren visar från vilket håll trucken närmar sig. Varningsavståndet mellan truckarna kan ställas in.

SKRÄDDARSYDD SÄKERHET

Linde Safety Guard ökar säkerheten för all personal i verksamheten. Systemet ser runt hörn och genom väggar, sänker automatiskt truckens hastighet och kan programmeras för att passa alla tänkbara riskscenarier.

Linde Safety Guard använder varningszoner för att förebygga olyckor. Sändare placeras på truckar, väggar, ställage och kan även bäras av fotgängare. Detta garanterar snabb upptäckt, tidig varning och förhindrar farliga situationer.

Om en fotgängare och en truck är på väg att krocka med varandra varnas både truckföraren och fotgängaren på samma gång. En mottagare i trucken visar hur många människor som närmar sig den riskfyllda zonen och från vilket håll. Fotgängare varnas genom en sändare som de bär på sig. Signalen passerar även genom väggar och ställage.

Det går även att ställa in och programmera särskilda zoner med hastighetsbegränsning så att systemet automatiskt sänker truckens hastighet i dessa zoner och även varnar truckföraren. Denna funktion minimerar olycksrisken mellan truckar och människor vid exempelvis arbetsplatser för tillverkning, orderhantering och plockning samt i hårt trafikerade korsningar.

Allt detta är möjligt tack vare att Linde Safety Guard kan bestämma positionen hos markerade föremål eller människor med en träffsäkerhet på upp till tio centimeter. Varningszonerna kan dessutom anpassas individuellt. Denna höga precision förebygger även falska larm. En bredbandssignal i 4 GHz-bandet (UWB) ger hög driftsäkerhet genom att störningar från Wi-Fi, Bluetooth och RFID elimineras.

Systemet kan anpassas för att uppfylla alla tänkbara säkerhetskrav. Det består av individuella moduler som kan skräddarsys för specifika risksituationer i olika typer av verksamheter.

Fördelar i korthet

  • Ökad säkerhet för människor, truckar och infrastruktur
  • Varningszoner kan konfigureras med en precision på upp till 10 centimeter
  • Antalet människor i den riskfyllda zonen och deras positioner visas i truckenheten
  • Samtidig varning för fotgängare och truckförare
  • Signalen tränger igenom väggar och ställage*
  • Mångsidig, anpassningsbar och snabb installation

* Gäller för verksamheter med typisk infrastruktur.
Kontrolleras vid rådgivning.

Linde Safety Guard truckenhet

Truckenhet

Truckenheten varnar truckföraren med optiska och akustiska signaler.

Linde Safety Guard mobil enhet

Mobil enhet

Den mobila enheten varnar människor för annalkande truckar med både akustiska och optiska signaler samt genom vibrationer.

Linde Safety Guard sensorer

Sensorer

Detekterar moduler som bärs av fotgängare och truckar i de potentiellt farliga zoner som konfigurerats i systemet.

Linde Safety Guard liten truckenhet

Liten truckenhet

Den lilla truckenheten monteras på trucken och kommunicerar med stationära enheter, zonmarkörer och andra stationära moduler.

Linde Safety Guard stationär enhet

Stationär enhet

Den stationära enheten används för att märka ut farliga zoner som exempelvis portar och skymda korsningar. Den här modulen varnar omgivningen med akustiska och optiska signaler.

Linde Safety Guard zonmarkör

Zonmarkör

Zonmarkören används för att märka ut zoner med hastighetsbegränsning.

Linde Safety Guard laddare

Laddare

Laddaren laddar den mobila enheten induktivt. Den helautomatiska aktiveringen gör laddaren mycket enkel att använda.