Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Bränslecellsteknik från Linde

Framtiden är vätgasdriven
Truck och dragtruck med bränslecellsteknik från Linde

Föreställ dig att du kan tanka en truck på bara tre minuter och köra helt utsläppfritt! Det kan låta som önsketänkande, men är faktiskt två av de största fördelarna med framtidens smartaste energisystem: bränslecellstekniken.

Valet av energisystem i truckar påverkas av användningsförhållandena, men också av andra faktorer som utrymmesbehovet för tank- eller laddutrustning, energikostnader och miljöpåverkan. Idag ökar intresset för alternativa drivsystem som har många fördelar jämfört med traditionella blysyrabatterier.

En lösning är litiumjonbatterier och en annan är bränsleceller. Linde Material Handling var den första tillverkaren som tog till sig bränslecellstekniken och vi har utvecklat funktionella lösningar sedan år 2000. Redan idag kan logistikföretag utnyttja möjligheterna med denna framtidsteknik.

Hur fungerar bränsleceller?

Bränsleceller fungerar på liknande sätt som batterier, dvs. energi uppstår genom en kemisk reaktion. Det finns dock en avgörande skillnad. I bränsleceller reagerar väte och syre med varandra och producerar ström, värme och vatten. Processen som kallas ”kall förbränning” ger en del fördelar, men också tekniska utmaningar.

Linde har löst dessa utmaningar tillsammans med våra teknikpartners och genom att bygga om truckarna. Exempelvis leder den värme som alstras bort med en fläkt. I hybridsystemet finns det dessutom ett extra litiumjonbatteri för att täcka drifttoppar. Batteriet sparar den återförda bromsenergin. Här finns med andra ord alla komponenter för en effektiv vardagslogistik. Faktum är att den nya tekniken kan förändra tillämpningsmöjligheterna för truckar för all framtid.

Truck med bränslecellsteknik som lastar

8 fördelar med vätgastekniken

snabbare tankning

Det bara tre minuter att tanka bränslecellerna med väte. Därmed ökar truckens tillgänglighet – en stor fördel vid tidspressat flerskiftsarbete.

lägre kostnader

Kostnaderna för väte har sjunkit mycket de senaste åren. Dessutom ökar produktiviteten då man slipper tidskrävande batteribyten och tankar trucken på kortare tid.

säker hantering

Hanteringen av bränsleceller är säkrare för användaren, eftersom man slipper batteribyten och potentiellt farliga syror.

ren hantering

Bränsleceller är ett renare alternativ till blysyrabatterier. Därför passar de särskilt bra i hygienkritiska branscher som läkemedels- och livsmedelsindustrin.

längre livslängd

Bränsleceller har en livslängd på i genomsnitt 10 000 drifttimmar. Därmed minskar också livscykelkostnaderna och miljöpåverkan.

platsbesparande

Inga laddstationer för batterier eller batteriutrymmen. Infrastrukturen för vätetankning upptar minimalt utrymme, vilket ger mer tillgänglig lageryta.

miljövänlig

Vid ”kall förbränning” alstras bara vattenånga och värme. Vätgasen utvinns på ett sätt som är skonsamt för miljön, exempelvis från förnybara källor som biogas. Därmed minskar CO2-utsläppen.

modernt energisystem

Företag tar allt mer ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Här kan bränsleceller bidra och det uppskattas av kunderna.

Video om bränslecellsteknik

Idealiska tillämpningar

Flerskiftsarbete

Genom att man slipper batteribyten, kan tanka snabbt och ligger på en stabil effektnivå ökar bränslecellerna effektiviteten vid komplext flerskiftsarbete. Det gör tekniken intressant för både produktionsomgivningar och intensiva logistiktjänster inom exempelvis internethandeln.

Livsmedels- och läkemedelsindustrin

Hygienföreskrifter som ”Hazard Analysis and Critical Control Points” (HACCP) fyller en viktigt funktion i logistiken inom livsmedelsindustrin. Även inom läkemedelsindustrin gäller stränga föreskrifter enligt ”Good Distribution Practice” (GDP). Med bränsleceller försvinner möjliga föroreningar av syra och andra kemikalier som kan orsakas av blysyrabatterier.

Fordons- och transportindustrin

Hög hanteringsfrekvens, korta leveranstider och ambitiösa kostnadsmål inom fordons- och transportindustrin förutsätter hög trucktillgänglighet och stabil kapacitet under alla skift. Dessa krav tillgodoses optimalt med bränslecellstekniken.

Trånga utrymmen

Genom att ta bort batteriladdare och laddningsstationer vinner man värdefullt lagerutrymme. Dessutom ger det utsläppsfria energisystemet bättre luft i små utrymmen.

Bränsleceller på fältet

Studie med BMW-koncernen bekräftar lönsamheten

Linde Material Handling utvecklar bränslecellstekniken tillsammans med starka och erfarna samarbetspartners. Under 2013 startade Linde tillsammans med BMW-koncernen och lärosätet för logistik och materialflöden vid Münchens tekniska universitet en omfattande studie under namnet ”H2IntraDrive”. Syftet var att undersöka de ekonomiska och tekniska möjligheterna med bränslecellsdrivna truckar.

På karossfabriken i Leipzig där man bygger BMW-i-fordon användes bränslecellsdrivna truckar under minst 20 000 drifttimmar. Resultatet? En gemensamt utvecklad vätgaslösning som redan är klar för marknaden och ger lönsamhet under rätt förutsättningar. I produktionsmiljön övertygade tekniken genom den höga tillgängligheten och möjligheten att använda förnybart producerad vätgas med låg miljöpåverkan. Sedan 2017 pågår en annan studie under namnet FFZ70.

Bränslecelltekniken från Linde används hos BMW-koncernen
Bränslecellstekniken från Linde används hos DB Schenker

Praktiskt test på lagret hos DB Schenker

E-LOG-BioFleet är ett samarbetsprojekt mellan Linde Material Handling, Fronius International, DB Schenker, OMV, HyCentA Research och Joanneum Research. På DB Schenkers hanteringslager i österrikiska Hörsching testades tio låglyftande hybridtruckar med bränsleceller och den första inomhustankstationen för vätgas i Europa.

Truckarna i det offentligt finansierade projektet kunde redan efter en kort introduktionsfas integreras helt i skiftarbetet. Även här genereras grundförsörjningen av bränsleceller, medan ett integrerat litiumjonbatteri täcker upp drifttoppar och lagrar den återförda bromsenergin.

Tack vare en optimerad driftsstrategi och bromsenergiåtervinning uppnår systemet en hög verkningsgrad på upp till 53 procent. Samtidigt genererar trucken en tredjedel mindre växthusgaser under sin livscykel jämfört med en truck med blysyrabatterier. Vätet kommer från omvandlad biogas.

Effektiv fabrikslogistik hos Mercedes-Benz

Under mottot ”Daimler Goes Green” testkör Mercedes-Benz bränslecellsdrivna truckar på världens största Sprinterfabrik i Düsseldorf. Här produceras den populära transportbilen i treskift.

Med hjälp av vätgastekniken sparar man både tid och personalomkostnader för batteribyten. På bara tre minuter laddas bränslecellen med väte och trucken är driftklar igen. En perfekt lösning för smidiga skiftbyten.

Lindes bränslecellsteknik används hos Mercedes-Benz

Förutsättningar och perspektiv

Vätgas skapar optimala business case

Bränslecellstekniken är i stort sett redo att användas och har stor potential som energisystem för många företag. Man behöver förstås utvärdera lösningen och de nödvändiga investeringarna individuellt för varje företag. Men det finns några grundförutsättningar för en lönsam och effektiv drift:

  • Truckflottans storlek: Normalt får man ett kostnadseffektivt business case från ca 20 truckar.
  • Infrastrukturen: Om det redan finns en vätgasinfrastruktur för tankning är användningen normalt alltid lönsam. Om infrastrukturen först behöver anläggas utvärderas lönsamheten från fall till fall.
  • Stödmedel: Om det går att få stödmedel för att bygga upp en hållbar, vätgasdriven truckflotta är det förstås lättare att realisera en kostnadseffektiv lösning.

Investering i hållbar teknik

Linde Material Handling ser bränsleceller som en teknologi för framtiden. Därför integreras lämpliga lösningar efterhand i våra nya produkter. Steg för steg utvecklar vi detta unika energisystem till en vardagsprodukt som kommer att ersätta konventionella drivsystem på många platser.