Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Truckergonomi

Människa och teknik i samklang
Linde dieseltruck i arbete

Ergonomi som ledstjärna

Linde Material Handling har lång tradition av ergonomiskt utformade truckar. Startskottet var den hydrostatiska drivningen som utvecklades för över 50 år sedan. Tekniken ger möjlighet till enastående exakt styrning och underlättar förarens arbete. Vad gäller användarens krav har också en mängd innovationer tagits fram som avlastar föraren och ökar både komforten och säkerheten. Ergonomin är också viktig i Lindes utveckling av truckar. Säkerhetsanordningar, fleet management-system, servicekoncept – alla fokuserar på att förbättra samspelet mellan människa och teknik.

Effektivt skydd för förare

hydrostatisk drivning från Linde

Lindes hydrostatiska drivning ger extra jämn hantering utan ryckighet

Truckförare utsätts varje dag för en mängd mekaniska vibrationer. Det omfattar vibrationer, stötar eller skakningar som uppstår under arbetet. Enskilda rörelser kan vara knappt märkbara, men sammanlagt blir påverkan hög. Sedan mer än 20 år arbetar Linde Material Handling intensivt med att utveckla teknik som effektivt skyddar föraren från dessa problem. Med framgång: Lindes produkter underskrider inte bara de lagstadgade gränsvärdena. Även jämfört med konkurrenter ligger Linde regelbundet bäst till i oberoende tester.

Förararbetsplats i en truck från Linde

Extra ergonomisk – förararbetsplatsen i en Lindetruck

Förutom den hydrostatiska drivningen som bland annat ger mjuka accelerationer och inbromsningar skyddas föraren genom att de olika komponenterna är isolerade. Den ergonomiskt utformade förarhytten är nyckeln till säkert, komfortabelt och effektivt arbete. Om belastningen på föraren är låg så minskar olycksfallrisken. Sjukskrivningstiden minskar och effektiviteten ökar.

Precis och finkänslig styrning

Lindes truckar är mycket enkla att styra precist och finkänsligt tack vare den patenterade dubbelpedalstyrningen. Den tekniska grunden är den hydrostatiska drivningen, där kraften överförs direkt från motorerna till drivhjulen. Höger pedal används för att köra framåt och vänster för att backa. Drivningen är steglös.

Dubbelpedalstyrning i Lindetruckar

Dubbelpedalstyrningen optimerar arbetsresultatet.

Den maximala accelerationen regleras automatiskt. Så snart föraren lyfter foten från pedalen stannar trucken. Ingen broms behövs.

Den perfekta arbetsplatsen

Med Linde Material Handlings truckar är samarbetet mellan förare och truck naturlig. I alla typer av truckar har reglage placerats inom bekvämt räckhåll. I en del modeller har förarhytten optimerats för arbetsuppgifterna, eller kan anpassas för uppgifterna. Exempel är låglyftaren med plattform, Linde T 20/T 25 SP. Med Lindes e-Driver-teknik manövreras den enkelt med en hand. Föraren står avslappnat i 45° vinkel i färdriktningen och har optimal sikt över vägen och lasten.

Förarplatsen i en truck från Linde

Världsunikt – Lindes roterbara förarplats

En unik egenskap hos Lindes motviktstruckar är den roterbara förarplatsen. Föraren får fri sikt även vid backning utan att vrida ryggen eller huvudet. Linde Load Control ökar användningskomforten ytterligare. Via två joysticks i armstödet kan föraren enkelt och exakt styra arbets- och extrahydrauliken i trucken.

Användaranpassad utformning

Även i framtiden kommer ergonomiskt utformade truckar och förarplatser vara centrala delar i Lindes filosofi. Men i samma utsträckning som digitaliseringen förändrar interaktionen mellan människa och maskin, förändras den användaranpassade utformningen till att beröra hela arbetsmiljön. Uppgifterna går från utformning av användargränssnitten i stödsystem, styrningar och programvarulösningar till användning av informationsteknik som stödjer föraren såväl som den ansvarige för truckflottan.

Användargränssnitt i fleet management-systemet Connect:

Användargränssnitt i fleet management-systemet Connect: