Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Person på företagets område med en bärbar enhet på kroppen.
Linde Safety Guard

Stödsystemet som känner av risker innan de blir kritiska

Säkerhet i alla lägen

Tänk om människor, truckar och infrastruktur kunde kommunicera med varandra!

En truck från Linde lastar av en lastbil.

I truckmiljöer pågår en ständig interaktion mellan människor och maskiner. Linde Safety är ett innovativt stödsystem som känner av risker tidigt.

När en lastbil lastas på eller av kan det lätt uppstå kritiska situationer. Truckar och människor arbetar tätt ihop på litet utrymme och det ska gå snabbt. I värsta fall kan det leda till materiella skador eller till och med personskador.

Men det är inte bara lastsituationer som kräver stor uppmärksamhet från alla inblandade. Döda vinklar, dålig sikt och distraherande ljud är ständiga säkerhetsrisker inom intralogistiken.

Varnar i tid: Linde Safety Guard

Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som ökar säkerheten för truckoperatören och fotgängare som rör sig runt trucken. Systemet larmar i riskfyllda situationer så de inblandade kan reagera snabbt. Beroende på tillämpning och enhet kan Safety Guard-komponenterna varna med signaler, blinkande lampor eller vibrationer. Risker kan minimeras innan människor eller material kommer till skada.

Det unika systemet utvecklades av startupbolaget Comnovo som sedan juli 2017 ägs av Linde Material Handling. Optionen har funnits tillgänglig för truckar från Linde Material Handling sedan början av 2016 och har visat sig vara mycket användbart i ett flertal branscher.

En grafisk bild visar användningsområden för Linde Safety Guard.

Alltid i säkerhetszonen

För hög hastighet, människor som korsar truckens väg eller dålig sikt: Det finns många orsaker till att olyckor inträffar i arbetet med truckar. Linde Safety Guard arbetar med säkerhetszoner och kan konfigureras individuellt för alla risksituationer.

Risksituationer med fotgängare och truckar

Vid hörn, övergångar eller lagerportar kan truckar bli farliga för människor. Linde Safety Guard varnar både föraren och fotgängare. Varningssignalen överförs genom väggar och ställage med en träffsäkerhet på 10 centimeter. Systemet varnar bara vid akut fara, aldrig i onödan.

För hög hastighet

Om en truck kör snabbt genom områden som ofta korsas av medarbetare kan olyckor inträffa. Långa raksträckor kan också bli farliga om föraren lockas att köra för snabbt. Linde Safety Guard minskar truckens hastighet i kritiska områden.

Kollisioner mellan truckar

Vid korsningar med dålig sikt kan truckar kollidera. Linde Safety Guard varnar alla inblandade förare om andra truckar befinner sig på kollisionskurs. Mottagaren visar från vilket håll trucken närmar sig. Varningsavståndet mellan truckarna kan ställas in.

Skräddarsydd säkerhet

Linde Safety Guard ökar säkerheten i interna transporter och materialflöden. Den ser runt hörn och genom väggar, stryper hastigheten vid behov och kan programmeras för alla riskscenarier.

Linde Safety Guard förhindrar olyckor i varningszoner. Sändare placeras på truckar, väggar, ställage och direkt på medarbetarna. På så sätt kan de snabbt varna för risksituationer.

Om det finns risk för en kollision mellan en människa och en truck, varnas trucken och fotgängaren samtidigt. En mottagare i trucken visar hur många personer som närmar sig riskområdet och från vilket håll de kommer. Fotgängaren varnas av
sändaren de bär på kroppen. Det fungerar även genom väggar och ställage.

Hastighetszoner kan också definieras. I dessa zoner minskar systemet automatiskt truckens hastighet och meddelar föraren. På så sätt minimeras olyckorna mellan truckar och medarbetare i produktion och lager, eller i korsningar med dålig sikt.

Alltihop möjliggörs av stödsystemet Linde Safety Guard som kan fastställa exakt var objekt eller personer finns med en träffsäkerhet på tio centimeter. Varningszonerna kan ställas in individuellt. Den höga precisionen förebygger också falsklarm. En bredbandsradiosignal
på 4 Ghz-bandet (UWB) säkerställer tillförlitligheten och förhindrar störningar från WiFi, Bluetooth eller RFID.

Systemet kan anpassas efter alla säkerhetskrav. Det består av separata moduler och kan skräddarsys på plats för den aktuella tillämpningen.

Fördelarna i korthet

  • Person- och zonavkänning
  • Konfigurerbara varningszoner med en träffsäkerhet på 10 centimeter
  • Visar antal och position för personer i riskområdet
  • Varnar både personer och truckar
  • Ser genom väggar och ställage*
  • Flexibel och snabb installation


*Gäller typiska tillämpningar inom intralogistiken. Kontroll inom ramen för rådgivningstjänsten.

Förarhytt med Truck Unit till Linde Safety Guard
Linde Truck Unit

Truck Unit

Truckenheten varnar truckföraren med LED-lampor och ljudsignaler.

Linde Portable Unit

Portable Unit

Den bärbara enheten varnar medarbetaren med ljudsignaler, LED-lampor och vibrationer när truckar närmar sig.

Linde Sensors

Sensors

Känner av Units på personer eller truckar inom det definierade riskområdet.

Linde Truck Unit small

Truck Unit small

Den lilla truckenheten monteras på trucken och kommunicerar med stationära moduler, som Static Unit eller Zone Marker.

Linde Static Unit

Static Unit

Den statiska enheten markerar riskzoner i kritiska områden, t.ex. portar eller korsningar med dålig sikt. Den varnar omgivningen med ljud- och ljussignaler (LED-lampor).

Linde Zone Marker

Zone Marker

Zonmarkören definierar zoner där hastigheten ska begränsas.

Linde Charger

Charger

Laddaren laddar upp den bärbara enheten induktivt. Det sker helt automatiskt utan ingrepp från användaren.