Man med Linde Safety Guard på sig
Stödsystemet som varnar i tid

Linde Safety Guard

Säkerhet där den behövs som mest

Tänk om människor, hanteringsutrusting och infrastruktur kunde kommunicera med varandra

Vid lastning och lossning med truckar och annan materialhantering kan det uppstå potentiellt farliga situationer. När truckar och människor arbetar nära varandra kan det vara svårt att behålla kontrollen över säkerheten. I värsta fall kan följden bli person- eller godsskador.

I alla verksamheter som arbetar med materialhantering krävs ständig vaksamhet bland alla inblandade personer.

Varning i god tid: Linde Safety Guard

Linde Safety Guard är ett innovativt övervakningssystem som förbättrar säkerheten för truckförare och fotgängare i områden där truckar används. Aktiva funktioner som varnar på förhand vid potentiella risker betyder att alla inblandade kan reagera omedelbart. Beroende på användningsområde och vilka detekteringsmoduler som valts varnar Safety Guard-systemet med ljudsignaler, blinkande lysdioder eller vibrationer. Det innebär att risker kan elimineras innan person- eller godsskador uppstår.

Detta unika säkerhetssystem har utvecklats av startupföretaget Comnovo som förvärvades av Linde Material Handling i juli 2017. Systemet har installerats i Lindetruckar sedan början av 2016. Sedan dess har systemet framgångsrikt använts i en mängd olika branscher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Är du intresserad av en personlig demo?

Kontakta oss
Illustration över hur Linde Safety Guard fungerar

FARLIGA ZONER PÅ ARBETSPLATSER MED TRUCKAR OCH FOTGÄNGARE

Vid hörn, korsningar eller ingångar till hallar kan truckar vara en fara för fotgängare. Linde Safety Guard varnar både truckföraren och fotgängarna innan faran uppstår. Varningssignalen tränger igenom väggar och ställage och har en precision på upp till tio centimeter. Systemet varnar bara när det finns en verklig fara och förhindrar därmed falska larm.

KOLLISIONER MED INFRASTRUKTUREN

Kollisioner kan inträffa vid rullportar eller andra in- och utfarter samt längs körvägar med begränsad frihöjd. Linde Safety Guard har en extra sensor som känner av truckstativets höjd och varnar om höjden i porten, gången eller truckvägen är för låg för att trucken ska kunna passera. Portar kan även öppnas automatiskt.

FÖR HÖG HASTIGHET

Om truckar körs med för hög hastighet i områden där människor arbetar eller går finns risk för olyckor. Långa raksträckor kan också locka truckförare att köra för fort. Med hjälp av zonmarkörer sänker Linde Safety Guard automatiskt hastigheten i den typen av kritiska zoner.

OLYCKOR MELLAN TRUCKAR

Kollisioner mellan truckar kan inträffa vid korsningar där sikten är dålig eller begränsad. I sådana situationer varnar Linde Safety Guard alla truckförare som befinner sig i zonen om att andra truckar finns i närheten. Truckenheten visar från vilket håll de andra truckarna kommer. Vilket minimiavstånd som ska gälla mellan truckarna innan varningen löses ut går att ställa in.

SKRÄDDARSYDD SÄKERHET

Linde Safety Guard ökar säkerheten för all personal i verksamheten. Systemet ser runt hörn och genom väggar, sänker automatiskt hastigheten och kan programmeras för att passa alla tänkbara riskscenarier.

Linde Safety Guard använder varningszoner för att förebygga olyckor. Sändare placeras på truckar, väggar, ställage och kan även bäras av fotgängare. Detta garanterar snabb upptäckt, tidig varning och förhindrar farliga situationer.

Om en fotgängare och en truck är på väg att krocka med varandra varnas både truckföraren och fotgängaren på samma gång. En mottagare i trucken visar hur många människor som närmar sig den riskfyllda zonen och från vilket håll. Fotgängare varnas genom en sändare som de bär på sig. Signalen passerar även genom väggar och ställage.

Det går även att ställa in och programmera särskilda zoner med hastighetsbegränsning så att systemet automatiskt sänker truckens hastighet i dessa zoner och även varnar truckföraren. Denna funktion minimerar olycksrisken mellan truckar och människor vid exempelvis arbetsplatser för tillverkning, orderhantering och plockning samt i hårt trafikerade korsningar.

Allt detta är möjligt tack vare att Linde Safety Guard kan bestämma positionen hos markerade föremål eller människor med en träffsäkerhet på upp till tio centimeter. Varningszonerna kan dessutom anpassas individuellt. Denna höga precision förebygger även falska larm. En bredbandssignal i 4 GHz-bandet (UWB) ger hög driftsäkerhet genom att störningar från Wi-Fi, Bluetooth och RFID elimineras.

Systemet kan anpassas för att uppfylla alla tänkbara säkerhetskrav. Det består av individuella moduler som kan skräddarsys för specifika risksituationer i olika typer av verksamheter.

Fördelar i korthet

  • Ökad säkerhet för människor, truckar och infrastruktur
  • Varningszoner kan konfigureras med en precision på upp till 10 centimeter
  • Antalet människor i den riskfyllda zonen och deras positioner visas i truckenheten
  • Samtidig varning för fotgängare och truckförare
  • Signalen tränger igenom väggar och ställage*
  • Mångsidig, anpassningsbar och snabb installation

* Gäller för verksamheter med typisk infrastruktur.
Kontrolleras vid rådgivning.

Linde Safety Guard truckenhet

Truckenhet

Truckenheten varnar truckföraren med optiska och akustiska signaler.

Linde Safety Guard mobil enhet

Mobil enhet

Den mobila enheten varnar människor för annalkande truckar med både akustiska och optiska signaler samt genom vibrationer.

Linde Safety Guard sensorer

Sensorer

Detekterar moduler som bärs av fotgängare och truckar i de potentiellt farliga zoner som konfigurerats i systemet.

Linde Safety Guard liten truckenhet

Liten truckenhet

Den lilla truckenheten monteras på trucken och kommunicerar med stationära enheter, zonmarkörer och andra stationära moduler.

Linde Safety Guard stationär enhet

Stationär enhet

Den stationära enheten används för att märka ut farliga zoner som exempelvis portar och
skymda korsningar. Den här modulen varnar omgivningen med akustiska och optiska signaler.

Linde Safety Guard zonmarkör

Zonmarkör

Zonmarkören används för att märka ut zoner med hastighetsbegränsning.

Laddare

Laddaren laddar den mobila enheten induktivt. Den helautomatiska aktiveringen gör laddaren mycket enkel att använda.