Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Roterbar förarplats och roterbar hytt

Rätt vrid vid stora laster
Roterbar förarplats från Linde

Truckförarna utsätts för höga fysiska belastningar. Det gäller särskilt vid transport av stort och otympligt gods. Sådant gods begränsar sikten och därför behöver föraren köra bakåt. Föraren vrider överkroppen mot körriktningen så att transporten sker säkert. Men en sådan ställning belastar ryggraden. Följderna är ofta uttröttning, smärtor och förlorade arbetsdagar.

Fri sikt och ergonomiska arbetsställningar ska inte vara motsättningar. Den roterbara förarplatsen för diesel- och eltruckar från Linde, eller den roterbara hytten för stortruckar, gör att arbetsplatsen vrider sig – inte föraren. Det förbättrar sikten över lasten eller i körriktningen och avlastar förarens kropp. Det minskar behovet av pauser och även risken för fel till följd av trötthet. För operatörens del innebär det högre omlastningskapacitet.

Rotating Cabin from Linde

Fördelarna i korthet

  • Fri sikt vid transport av stora och svåröverskådliga laster
  • Mindre påfrestningar på förarens kropp
  • Färre sjukskrivningar på grund av belastningar, vilket ökar produktiviteten
  • Mindre felfrekvens på grund av uttröttning eller belastning
  • Enklare manövrering som ger snabbare och säkrare hantering
  • Robust konstruktion för lång livslängd och minimala underhållskostnader för trucken
  • Tillgängligt för många truckmodeller, även för eftermontering

Säkerhet

Förebyggande olycksfallsarbete

Otympliga laster ökar olycksrisken i logistiken eftersom de blockerar förarens sikt. Det finns speglar, kameror och andra hjälpmedel men de uppfyller inte säkerhetskraven. Exempelvis finns en regel i Tyskland för industritruckar som säger att föraren ska backa i dessa situationer. Men det finns också en rekommendation om att inte köra bakåt för mycket, eftersom det kan överbelasta förarens ryggrad. Men i många situationer krävs det att föraren måste köra bakåt.

Backning med Lindes roterbara förarplats

Lindes roterbar förarplats kan vara en lösning: Vid backning vrider föraren hela manöverplatsen – rattstång, pedaler och armstöd – upp till 90 grader. Precis som på en skjutstativtruck sitter föraren tvärs mot körbanan och har uppsikt över hela körsträckan. Det ger bättre sikt och färre trötthetssymptom – och sammantaget högre säkerhet i arbetet.

Ergonomi

Tidigare hade jag alltid problem med nacken eftersom jag backade sex timmar om dagen. Den roterbara förarplatsen ger mig full uppsikt över både körsträckan och lasten.

Marywam Ahmed, truckförare på Solvay Fluor GmbH i Bad Wimpfen i Tyskland

Långsiktig minskning av påfrestningarna på kroppen

Hälsorelaterade sjukskrivningar påverkar lönsamheten signifikant. Enligt WHO:s statistik lider 60–70 procent av den arbetsförande befolkningen i industriländerna av ryggsmärtor. Eftersom truckförare ofta arbetar i obekväma ställningar hör de utan tvekan ofta till denna grupp.
En mätning av det tyska branschförbundet BGHW visade att Lindes roterbara förarplats minskade påfrestningarna på förarens kropp med omkring 60 procent och minskade hälsoriskerna betydligt.

Jämförelse av ryggvridningar

Andelen arbetstid som föraren kör på ett fast säte med vriden rygg ligger på i genomsnitt 43 procent enligt en annan mätning. Men om medarbetaren sitter på en roterbar förarplats minskar kroppsvridningen till endast åtta procent.

Tillgänglighet

Roterbar förarplats från Linde

Mångsidiga varianter

Tillsammans med systempartnern NEUMAIER Industri har Linde utvecklat en roterbar förarplats för el- och dieseltruckar samt en roterbar hytt för stortruckar. Den roterbara förarplatsen finns i flera varianter för olika förarstorlekar och truckmodeller. Du kan även välja mellan olika sätestyper. Den robusta konstruktionen kan eftermonteras på många av Lindes truckmodeller från och med produktionsår 2009. Alla stortrucksmodeller kan förses med roterbar hytt. De kan också eftermonteras på truckarna.

Läs mer om de tekniska uppgifterna för den roterbara förarplatsen och den roterbara hytten i Lindes broschyr ”Arbeta säkert och effektivt med bättre ergonomi”.

Broschyr om roterbar förarplats