Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Pedestrian Warning Band för ökad säkerhet i verksamheten

Bodyguard 2.0
Lagerarbetare bär varningsbandet från Linde Material Handling

Med Pedestrian Warning Band utökas Linde Material Handlings innovativa Safety Guard-system, som bland annat varnar truckförare och fotgängare om riskfyllda situationer i god tid. Det intelligenta varningsbandet gör bäraren uppmärksam på faror med hjälp av ljussignaler, vibrationer och ljud. Det ger maximal säkerhet både inomhus och utomhus.

Det ställs höga krav på säkerheten i verksamheter där truckar och människor arbetar tillsammans. I lagerhallar, produktion och utomhusmiljöer är det ofta bullrigt, svårt att se och högt tempo. Höga hyllor, trånga gångar, staplade varor och svårkontrollerade korsningar blockerar sikten för fotgängare och truckförare. Siffrorna talar för sig själva. 2021 inträffade 15 322 truckolyckor med personskador, varav 15 hade dödlig utgång. Att se och att synas är därför grundläggande.


Pedestrian Warning Band från Linde Material Handling ger ökad säkerhet i riskfyllda situationer där det är svårt att själv upptäcka faran. Det intelligenta klädesplagget varnar bäraren optiskt, akustiskt och med vibrationer när en truck närmar sig. Det här ger dubbel säkerhet: Bandet uppmärksammar om faran och ger ökad synlighet. Därför är den ett viktigt tillskott till Safety Guard.

Linde Safety Guard: Alltid i säkerhetszonen

Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som ökar säkerheten för förare och fotgängare. Systemet skyddar även infrastrukturen och varorna genom att aktivt övervaka omgivningarna och varna för kollisionsskador. Förarna uppmärksammas på faror i truckens omedelbara närhet både akustiskt och med blinkande lampor via truckenheten som är inbyggd i truckarna. På LED-skärmen kan föraren dessutom se från vilket håll personer närmar sig riskområdet. Den bärbara Safety Guard-enheten och det nya varningsbandet kommunicerar med truckenheten. Med ljud, blinkande lampor eller vibrationer varnar de bäraren för den ankommande trucken och ökar på så sätt uppmärksamheten hos alla inblandade.

Lagerarbetarnas och truckarnas vägar korsas, och med varningsbandet från Linde Material Handling är lagerarbetaren alltid väl synlig

Den syns, hörs och känns och sitter alltid på

Bandet kombinerar fördelarna med en vanlig varningsväst med det innovativa säkerhetskonceptet hos Linde Safety Guard. Genom detta får man en anpassad säkerhetslösning, perfekt för den dagliga driften. Bandet kan integreras som standardklädsel i de anställdas dagliga arbete inom ramen för HSE. Eftersom den är bekväm, enkel att hantera och har lång användningstid stör den inte arbetet och gör dessutom att arbetsuppgifterna känns bättre och säkrare.

Säker och bekväm att ha på sig

Bandet finns i två olika storlekar. Den sitter ordentligt och fastnar inte i utrustning, hyllor eller andra föremål. Västen är utformad att ge bästa möjliga rörelsefrihet. Bandets varningsanordning är placerad i höjd med nyckelbenet. Där är det lättast för bäraren att känna vibrationslarmet. Det gör dessutom att den akustiska varningssignalen ljuder alldeles vid örat. Varningssignalen och vibrationerna kan anpassas efter arbetsmiljön.

Mycket lätt att hantera

Warning Pedestrian Band är lätt och intuitiv att använda. En startton indikerar att bandet har aktiverats. Om batteriet är tomt eller tas ut hörs en frånkopplingssignal. Via en statuslampa får bäraren hela tiden information om signalgivarens driftstatus, och en indikator visar batteristatus. När Warning Pedestrian Band tas av stängs den av automatiskt via den inbyggda sensorn.