Skärm på Lindes Safety Pilot
Linde Safety Pilot

Förebygger vältolyckor

En intelligent passagerare som ökar säkerheten

En motviktstruck välter mycket sällan – men när det händer är det livsfarligt för föraren, och många gånger får trucken och lasten omfattande skador. Oftast beror det på föraren. För att minska den mänskliga faktorns inflytande har Linde utvecklat ett unikt förarstödssystem som tar säkerheten till nya höjder. Linde Safety Pilot (LSP) fungerar som en intelligent passagerare och finns i två versioner: LSP-Select och LSP-Active. I båda varianterna får föraren viktig information via en skärm i förarmiljön. Om en kritisk situation uppstår visas varningar på skärmen och ett varningsljud avges. Active-versionen av Linde Safety Pilot ingriper även automatiskt i riskfyllda situationer.

Lita inte på magkänslan

Vältolyckor med en motviktstruck är farliga – föraren kan skadas svårt och godset likaså. Det är inte alltid enkelt för föraren att hindra trucken från att välta. Det gäller framförallt när många olika laster med okänd vikt och tyngdpunkt ska transporteras. För garanterad körsäkerhet behöver föraren känna till och kunna bedöma den exakta lastvikten, lastens tyngdpunkt och den önskade lyfthöjden. Det är inte realistiskt. I praktiken är det ofta magkänslan som styr. Både Active- och Select-versionerna av LSP har en mängd sensorer som mäter data som lyfthöjd, gaffellutning och lastvikt på olika platser på trucken. Dessa basvärden visas på en skärm i förarhytten. Det innebär att föraren inte längre behöver gissa sig till vikten hos godset eller den aktuella lyfthöjden, dessa uppgifter finns istället alltid nära till hands.

linde_safety_pilot-3992_8076

Säkerhet

Risken för vältolyckor minskar betydligt med Linde Safety Pilot.

Innovationer som ökar säkerheten

Lastvikt

En sensor mäter trycket i mastens hydraulik. Tillsammans med värden som cylinderdiameter och lyftkedjeutväxling kan den aktuella lastvikten beräknas.

Lyfthöjd

Här används en speciellt utvecklad lyfthöjdsindikator som sitter i masten.

Tiltvinkel

Sensorerna som ingår är standardmonterade i alla Lindes motviktstruckar.

Lastmoment (endast LSP-Active)

En sensor på bakaxeln mäter axeltrycket och kan utifrån detta beräkna lastmomentet, eller avståndet mellan lastens tyngdpunkt och framaxel.

Video om Linde Safety Pilot

LSP-skärmen visar tre versioner

  • Säkert arbetsområde: Inga aktiva begränsningar.
  • Gränsområde: Indikatorn lyser med orange färg – lastgränsen är nästan nådd. LSP-Active minskar lyft-/sänkningshastigheten.
  • Kritiskt område: Indikatorn lyser med röd färg – lastgränsen har nåtts. Ett varningsljud avges. LSP-Active reglerar ner truckfunktionerna.

Aktivt stöd under körning

LSP-Active hjälper också föraren via ett aktivt stödsystem: Om föraren i en motviktstruck lyfter en last med vikt nära gränsvärdet avger systemet optiska och akustiska signaler samtidigt som lyftrörelserna saktas ner. Överskrids truckens kapacitet begränsas truck- och maströrelserna ytterligare. Om föraren accelererar trucken och lasten för kraftigt, eller bromsar för hårt eller kör för snabbt i kurvor, så påverkar LSP-Active körfunktionen. Systemet kompenserar för förarmisstag och förhindrar vältningar.

Arbeta snabbare och säkrare med komfortfunktioner

Select- och Active-versionen innehåller också flera komfortfunktioner – exempelvis förvalda lyfthöjder, inbyggd lastvåg och förinställda hastighetsgränser. Det gör arbetet säkrare och därmed produktivare. Föraren kan exempelvis ställa in hur högt godset ska lyftas före körningen. Inga justeringar behöver göras under hanteringen, vilket sparar tid. Den inbyggda lastvågen väger godset sekundsnabbt och kan dessutom användas för addering. Föraren kan då snabbt se om maxgränsen för lastvikt nåtts. För att minska förekomsten av skador och olyckor kan även gränser för lyfthöjd och nedsänkning anges i förväg (skydd mot gaffelarmsslitage). Låga halltak eller ojämna golv utgör därmed ingen risk längre.

Jämförelse mellan LSP-Select och LSP-Active

Indikator på bildskärmen

LSP-Select

  • Lastvikt, lyfthöjd, tiltvinkel, körhastighet, styrvinkel, förvald körriktning (2 pedaler/1 pedal), temperaturer i drivenheten

LSP-Active

  • (SELECT) Lastvikt, lyfthöjd, tiltvinkel, körhastighet, styrvinkel, förvald körriktning (2 pedaler/1 pedal), temperaturer i drivenheten
  • (ACTIVE) samt indikering av maximal tillåten lyfthöjd, avstånd för lastens tyngdpunktsavstånd, maximal tillåten tiltvinkel.

Aktivt ingrepp

LSP-Select

  • ej tillgängligt

LSP-Active

  • beror på lyfthöjd, tiltvinkel och körhastighet (beror bland annat på kör- och laststatus)

Komfortfunktioner

LSP-Select

  • Förinställning av lyfthöjder, tiltvinkel, lyftbegränsning, sänkningsbegränsning (skydd mot gaffelarmsslitage), lastvåg (med tarafunktion), lastaddition, kördynamikinställning, energiförbrukningsindikator, hastighetsgräns.

LSP-Active

  • Förinställning av lyfthöjder, tiltvinkel, lyftbegränsning, sänkningsbegränsning (skydd mot gaffelarmsslitage), lastvåg (med tarafunktion), lastaddition, kördynamikinställning, energiförbrukningsindikator, hastighetsgräns.

Hur inträffar egentligen en vältolycka?

1. Föraren lastar gods med trucken.

2. Trucken körs med upplyft last.

3. Trucken börjar välta om föraren bromsar med upplyft last.

4. Trucken välter.

e_truck-stacking-manufacturing-4259_644
”Lindes motviktstruckar är kända för att vara säkra. De flesta olyckor beror på förarens agerande – men bristande koncentration i stressade situationer går inte alltid att undvika. Därför utvecklades Linde Safety Pilot.”

Vill du veta mer?

Har du frågor om Linde Safety Pilot kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Till kontaktformulär