Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Safety Pilot

Så att trucken aldrig välter
Skärm på Lindes Safety Pilot

Intelligent passagerare för högre säkerhet

En motviktstruck välter mycket sällan – men när det händer är det livsfarligt för föraren, och ofta får trucken och lasten omfattande skador. Oftast beror det på föraren. För att minska den mänskliga faktorns inflytande har Linde utvecklat ett unikt förarassistanssystem som höjer säkerheten till oanade nivåer. Linde Safety Pilot (LSP) fungerar som en intelligent passagerare och finns i två versioner: LSP-Select och LSP-Active. I båda varianterna får föraren viktig information via en liten skärm. Om en kritisk körsituation uppstår visas varningsfärger på skärmen och ett varningsljud avges. Active-versionen av Linde Safety Pilot ingriper automatiskt i motviktstruckens kör- och lyftfunktioner.

Lita inte på den egna känslan

Vältolyckor med en motviktstruck är farliga – föraren kan skadas svårt och frakten skadas. Det är inte alltid enkelt för föraren att hindra trucken från att välta. Framför allt gäller det när många olika laster med okänd vikt och tyngdpunkt ska transporteras. För garanterad körsäkerhet behöver föraren exakt kunna känna till och bedöma lastvikten, lastens tyngdpunkt och den önskade lyfthöjden. Det är inte rimligt. I praktiken är det ofta magkänslan som styr. Både Active- och Select-versionerna av LSP har en mängd sensorer som mäter uppgifter som lyfthöjd, gaffellutning och lastvikt på flera ställen i trucken. Dessa basvärden visas på en skärm i förarhytten. Föraren behöver inte längre gissa sig till vikten hos godset eller den aktuella lyfthöjden. Dessa uppgifter finns alltid nära till hands.

Linde Safety Pilot-styrning

Säkerhet

Sannolikheten för vältolyckor minskar betydligt med Linde Safety Pilot.

Innovationer för högre säkerhet

Lastvikt

En känslig sensor mäter trycket i lyftstativets hydraulik. Tillsammans med kända värden som cylinderdiameter och lyftkedjeutväxling kan den aktuella lastvikten beräknas.

Lyfthöjd

Här används en särskild givare för linlängd som sitter i lyftstativet.

Tiltvinkel

Sensorerna som ingår är standardmonterade i alla Lindes motviktstruckar.

Lastmoment (endast LSP-Active)

Bakaxeln har en nyutvecklad mätcell med vars hjälp lastmomentet respektive avståndet mellan lastens tyngdpunkt och framaxeln kan beräknas.

Video om Linde Safety Pilot

LSP-skärmen visar tre versioner

  • Säkert arbetsområde: Inga begränsningar finns.
  • Gränsområde: Indikatorn lyser med orange färg – lastgränsen är nästan nådd. LSP-Active minskar lyft-/sänkningshastigheten.
  • Kritiskt område: Indikatorn lyser med röd färg – lastgränsen har nåtts. Ett varningsljud avges. LSP-Active reglerar ner truckfunktionerna.

Aktivt ingrepp under körning

LSP-Active hjälper också föraren via ett aktivt assistanssystem: Om föraren i en motviktstruck lyfter en last med vikt nära gränsvärdet avger systemet optiska och akustiska signaler så att lyft- eller sänkningsrörelsen saktas ner. Om inte föraren reagerar stoppas lyftrörelsen helt. Detsamma gäller under körning. Om föraren accelererar trucken och lasten för kraftigt, eller bromsar för hårt eller kör för snabbt i kurvor, så påverkar LSP-Active körfunktionen. Systemet kompenserar för körfel och förhindrar vältningar.

Arbeta snabbare och säkrare med komfortfunktioner

Select- och Active-versionen innehåller också flera komfortfunktioner – exempelvis förvalda lyfthöjder, inbyggd lastvåg eller förinställda hastighetsgränser. Det gör arbetet säkrare och därmed produktivare. Föraren kan exempelvis ställa in hur högt godset ska lyftas före körningen. Inga justeringar behöver göras under hanteringen, vilket sparar tid. Den inbyggda lastvågen väger godset sekundsnabbt och kan dessutom användas för addering. Föraren kan då snabbt se om maxgränsen för lastvikt nåtts. För att minska förekomsten av skador och olyckor kan gränser för lyfthöjd och nedsänkning anges i förväg (skydd mot gaffelarmsslitage). Låga halltak eller ojämna golv utgör därmed ingen risk längre.

Jämförelse mellan LSP-Select och LSP-Active

Indikator på bildskärmen

LSP-Select

  • Last, lyfthöjd, tiltvinkel, körhastighet, utslagsvinkel, förvald körriktning (2 pedaler/1 pedal), temperaturer i drivenheten

LSP-Active

  • Last, lyfthöjd, tiltvinkel, körhastighet, utslagsvinkel, förvald körriktning (2 pedaler/1 pedal), temperaturer i drivenheten
  • samt indikering av maximal tillåten lyfthöjd, avstånd för lastens tyngdpunkt, maximal tillåten tiltvinkel.

Aktivt ingrepp

LSP-Select

  • ej möjligt

LSP-Active

  • beror på lyfthöjd, tiltvinkel och körhastighet (beroende på körsituation, lastsituation med mera)

Komfortfunktioner

LSP-Select

  • Förinställning av lyfthöjder, tiltvinkel, lyftbegränsning, sänkningsbegränsning (skydd mot gaffelarmsslitage), lastvåg (med tarafunktion), lastaddition, kördynamikinställning, energiförbrukningsindikator, hastighetsgräns.

LSP-Active

  • Förinställning av lyfthöjder, tiltvinkel, lyftbegränsning, sänkningsbegränsning (skydd mot gaffelarmsslitage), lastvåg (med tarafunktion), lastaddition, kördynamikinställning, energiförbrukningsindikator, hastighetsgräns.

Hur inträffar egentligen en vältolycka?

1. Föraren tar emot last med trucken.

2. Trucken körs med upplyft last.

3. Trucken börjar välta om föraren bromsar med upplyft last.

4. Trucken välter.

Elektrisk motviktstruck som transporterar tunga lårar
Lindes motviktstruckar är kända för att vara säkra. De flesta olyckor beror på förarens agerande – men bristande koncentration i stressade situationer går inte alltid att undvika. Därför utvecklades Linde Safety Pilot.