Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Det innovativa styrsystemet Linde Steer Control

En revolutionerande truckstyrning
Det innovativa styrsystemet Linde Steer Control från Linde Material Handling

Ett smidigt samspel mellan människa och truck blir allt viktigare för att uppnå effektiva logistikprocesser och maximal omlastningskapacitet. Utöver truckkapacitet är framför allt förarkomfort och en intuitiv hantering avgörande för hur snabbt och effektivt transport- och lageruppgifter kan klaras av. Det revolutionerande styrsystemet Linde Steer Control från Linde Material Handling ersätter den klassiska ratten och uppnår därför en ny nivå när det gäller ergonomi, användarvänlighet och körglädje.

Truckstyrningen: gränssnittet mellan människa och maskin

För Linde har ett effektivt samspel mellan förare och truck alltid varit särskilt viktigt när man utvecklat sina truckar. Förarplatsens utformning är en central del. Den ska erbjuda maximal komfort och bekväm manövrering och samtidigt minimera den fysiska belastningen. Här är truckstyrningen en extra viktig aspekt. Därför är Lindetruckar utrustade med det beprövade manövreringskonceptet bestående av dubbelpedalstyrning och Linde Load Control,

Linde Steer Control finns till följande truckar:

som gör att truckarna kan styras enkelt, exakt och intuitivt.

Med Linde Steer Control tar Linde nu nästa logiska steg mot en ännu mer omfattande integrering av förare och truck. En innovation vars ergonomiska fördelar framför allt kommer så kallade tunga användare till nytta som tillbringar större delen av arbetsskiften i trucken.

Full kontroll med joysticken till Linde Steer Control från Linde Material Handling

Linde Steer Control: Full kontroll

Linde Steer Control bryter helt ny mark när det gäller truckstyrning. Det nya konceptet gör sig av med den traditionella ratten och ersätter den med antingen en miniratt eller en joystick som är integrerade i ett extra armstöd på vänstra sidan. Bortfallet av rattstången och det betydligt minskade behovet av styrrörelser erbjuder många klara fördelar, framför allt fysisk avlastning för föraren och förbättrad uppsikt över gafflarna. För maximal precision vid alla körmanövrer anpassar Linde Steer Control automatiskt styrningens känslighet efter truckens hastighet. Det gör att trucken reagerar olika på en och samma handrörelse beroende på situation: Ju snabbare trucken kör, desto mindre styrutslag på hjulen. Ju långsammare körhastighet, desto kraftigare styrutslag.

Skräddarsydd styrning: miniratt eller joystick?

Linde erbjuder två versioner av Linde Steer Control så att den ska passa till truckens olika användningsområden. Miniratten och joysticken har sina egna fördelar beroende på användningsområde:

Miniratt

Den grundläggande manövreringslogiken hos miniratten liknar den klassiska rattens. Tack vare den här likheten uppvisar miniratten en betydligt brantare inlärningskurva för förstagångsanvändare än joysticken. Vid vanlig vardagsanvändning av en truck, från körning och manövrering till in- och utlagring, är miniratten det optimala valet för genomsnittsanvändaren och rekommenderas därför som standardutförande.

Joystick

Joysticken visar upp sina styrkor vid speciella användningsförhållanden. Den möjliggör snabba och kraftiga riktningsbyten, vilket är en fördel i trånga utrymmen och vid frekvent körning längs korta sträckor med många kurvor. När

man släpper joysticken ställer styrhjulen sig automatiskt rakt fram igen. Det här är extra behändigt om föraren ofta måste köra in i långa, trånga gångar. Den automatiska justeringen av styrhjulen är även en fördel vid rak framkörning mot lasten eller rak lastskjutning, vilket ofta krävs i block- eller dryckeslager eller inom pappersåtervinningen.

Bli ett med trucken

Linde Steer Control kompletterar det beprövade styrsystemet bestående av dubbelpedalstyrning och Linde Load Control. Tillsammans ger de tre styrsystemen föraren känslan att vara fullständigt ett med trucken under arbetet. Dubbelpedalstyrningen möjliggör en mjuk framkörning och snabba riktningsbyten. Med högerhanden manövrerar föraren Linde Load Control och styr på så sätt alla viktiga stativfunktioner. Vänsterhanden styr truckens alla körmanövrer med Linde Steer Control.

Särskilt fördelaktigt för tunga användare

Tack vare styrarmens minskade rörelseradie medför Linde Steer Control klara ergonomiska förbättringar. Den här fysiska avlastningen är extra värdefull vid intensiv användning där förarna tillbringar flera timmar i sträck på trucken. Den förbättrade ergonomin och användarvänligheten bidrar på så sätt även till att öka produktiviteten totalt sett. Å ena sidan genom att förarna kan arbeta bekvämt och koncentrerat längre. Å andra sidan eftersom frånvaron till följd av belastningsskador sjunker på lång sikt.

Miniratten hos Linde Steer Control
Linde Steer Control med joystick
Den elektriska motviktstrucken E30 från Linde Material Handling med Linde Steer Control
Miniratten hos Linde Steer Control
Linde Steer Control med joystick
Den elektriska motviktstrucken E30 från Linde Material Handling med Linde Steer Control

En helt ny körupplevelse

Linde Steer Control optimerar truckens ergonomiska egenskaper och minskar den fysiska belastningen på föraren. De ergonomiska fördelarna inbegriper:

Minskade armrörelser

Eftersom den klassiska ratten är borta och truckstyrningen har integrerats i ett extra armstöd vilar förarens underarm i en bekväm ställning under hela körtiden. Alla manövrer styrs enbart med lätta handrörelser. Armens minimerade rörelseradie avlastar framför allt axeln och armbågen vilket ger en påtagligt bekvämare manövrering.

Minskad trötthet

De betydligt minskade armrörelserna vid styrning av trucken förebygger trötthet och ensidig överbelastning av styrarmen. Det märks framför allt hos intensiva användare som tillbringar den allra största delen av arbetstiden i trucken. Det gör även att den fysiska belastningen från frekventa manövrer minimeras. Oberoende av arbetsuppgift kan förarna arbeta koncentrerat och utan distraktioner under hela skiftet och hålla omlastningskapaciteten på en konstant hög nivå.

Kognitiv avlastning

Eftersom Linde Steer Control minimerar styrrörelserna kan föraren helt koncentrera sig på truckmanövrerna.

Ergonomistudie: färre rörelser, mindre belastning

För att skaffa sig vetenskapliga belägg för de ergonomiska fördelarna med Linde Steer Control genomförde Linde 2022 tillsammans med Institut für Kraftfahrzeuge på RWTH Aachen och fka GmbH en användarstudie med 24 testförare vilkas dagliga arbete framför allt består av att köra truckar. Resultaten av undersökningen pekar på klara fördelar med miniratten och joysticken. Rörelseanalyser visar tydligt att båda versionerna orsakar färre rörelser hos styrarmen jämfört med den konventionella Linderatten.

För undersökningen körde förarna två identiska körrutter med representativa körmanövrer – raksträckor, kurvrika avsnitt, manövrer som upplockning, nedställning och stapling av gods. För att det skulle gå att beräkna rörelseradien hos axel, armbåge och handled filmades överkroppen och armarna med en specialkamera varpå filmen analyserades. Våra dieseltruckar är dessutom utrustade med hydrostatisk drivning vilket ger dem den berömda känsligheten och effektiviteten. Axeln rör sig 25 % mindre, och armbågen till och med 45 % mindre. Det innebär en betydlig avlastning av axel- och armbågslederna och muskulaturen upp mot nacken.

Resultaten av rörelseanalysen stämmer överens med den subjektiva körupplevelsen. Förarna uppgav till exempel att den upplevda belastningen på axlarna och armarna var betydligt mindre vid användningen av miniratt och joystick jämfört med Linderatten.

Optimal sikt med Linde Steer Control från Linde Material Handling

Sikt och säkerhet

Med Linde Steer Control behövs ingen vanlig ratt. Det gör rattstången överflödig och förbättrar uppsikten över gafflarna genom framrutan. Det gör det lättare för föraren att plocka upp last som befinner sig på golvet.

Framtidens styrning: säkerhet med hjälp av steer-by-wire-teknik

Linde Steer Control bygger på tekniken steer-by-wire, där förarens styrkommandon omvandlas till elektriska signaler och vidarebefordras till de hydrauliska styrreglagen. På så sätt går det att styra hjulen på trucken trots att styrdonet inte längre är mekaniskt sammankopplat med styraxeln. För Steer Control har Linde utvecklat ett innovativt säkerhetssystem som garanterar en felsäker truckstyrning under alla omständigheter, trots att en mekanisk hopkoppling saknas.