Multifunktionsjoystick från Linde Material Handling
Allt under kontroll

Exakt och snabb hantering med Lindes multifunktionsjoystick

I höglager, logistikcenter och kyllager behövs truckar som kan hantera hög hantering i trånga utrymmen. Skjutstativtruckarna R10–R25 från Linde har utvecklats specifikt för de här kraven. De är lättmanövrerade specialtruckar med en enorm omlastningskapacitet vid in- och utlagring av pallar i hyllplan på upp till 13,4 meters höjd. De här krävande förhållandena sätter framför allt press på föraren att kunna förflytta ökande varuvolymer säkert, exakt och snabbt. Nyckeln till maximal produktivitet är ett perfekt samspel mellan människa och maskin. Därför har Linde utvecklat ett nytt gränssnitt i form av en multifunktionsjoystick.

Multifunktionsjoysticken från Linde Material Handling inuti trucken

Ett verktyg för alla funktioner

Med Lindes multifunktionsjoystick blir det lätt att hantera skjutstativtruckarna R10–R25. Joysticken är perfekt utformad efter förarens hand, vilket gör att förare och truck kan samspela på ett säkrare, lättare och effektivare sätt.

Med den mänskliga handen som mall

Handen är oersättlig när det gäller många vardagsaktiviteter och är därför extra viktig att skydda. Att avlasta handen under arbetet har haft högsta prioritet under utvecklingen av multifunktionsjoysticken. Tillsammans med Fraunhofer IAO har Linde tagit fram en ergonomisk modell på vilken man kan röra alla fingerleder och områden av handflatan. Utifrån den här studien utvecklade man den unika formen på gränssnittet tillsammans med Porsche Design och optimerade den för att uppnå maximal ergonomi med enkel och snabb hantering.

Multifunktionsjoysticken från Linde Material Handling inuti trucken

Ergonomi

Formen på Lindes multifunktionsjoystick är exakt anpassad efter den mänskliga anatomin. Det gör att förarens hand ligger i ett konstant naturligt, avslappnat läge mot joysticken som utgör en nästan organisk förbindelse mellan förare och truck. Linde har lagt extra vikt vid att joysticken ska passa till händer av alla storlekar. Det gör att både små och stora förare kan arbeta bekvämt med den utan att tröttas ut.

 • Joystick som en anatomiskt exakt motsvarighet till handen
 • Avslappnat arbete med bekväm kroppsställning
 • Optimerad för alla handstorlekar

Truckförarens hand ligger mot multifunktionsjoysticken från Linde Material Handling

Produktivitet

Med Lindes multifunktionsjoystick kan man styra alla centrala styrfunktioner hos skjutstativtruckarna i 1120-serien med en hand. Funktionerna för förskjutning framåt, bakåt, lyft och sänkning kan utföras i alla fyra riktningar med hela handen. Det här intuitiva arrangemanget ger att föraren kan ägna hundra procent av sin uppmärksamhet åt lasten och uppnå högre omlastningshastighet. Centreringen av sidoförskjutningen och den horisontella gaffeljusteringen är enastående funktioner. Båda går att styra med mycket små rörelser av pek- och långfingret över två små hjul. Det underlättar lasthanteringen eftersom gaffeln kan centreras före in- och utlagringen. Då har föraren maximalt justeringsutrymme i alla riktningar för eventuella korrigeringar. Multifunktionsjoysticken finns i två olika utföranden: med eller utan styrning av körriktningen. Den är dessutom konstruerad för användning i kyllager och kan användas i minusgrader ned till -30 °C.

 • Alla centrala styrfunktioner i en enhet
 • Integrerad styrning av sidoförskjutningen och horisontell gaffeljustering
 • Konstruerad för användning i kyllager

En medarbetare packar in varor i en truck från Linde Material Handling

Säkerhet

Vid kontinuerliga transport- och staplingsarbeten är risken för uttröttning stor. Det här motverkar Linde med den nya multifunktionsjoysticken, vars form avlastar föraren som kan arbeta på ett avkopplande sätt. Tack vare att man styr med fingertopparna kan man transportera och stapla pallar med mycket små rörelser utan kraftansträngning. Underarmen ligger bekvämt mot ett armstöd, vilket ger välbehövlig vila under krävande in- och utlagringsarbeten. Styrningen bidrar på så sätt till exakta, säkra manövrer och hjälper till att förebygga olyckor.

 • Arbete utan uttröttning tack vare ergonomisk form
 • Styrning utan ansträngning
 • Arbetssäkerhet tack vare att föraren avlastas

En medarbetare använder multifunktionsjoysticken i en truck från Linde Material Handling

Precision

Tack vare armstödet sker alla styrrörelser utifrån handleden så att underarmen inte belastas i onödan. Det gör det lätt att manövrera pallar även på hög lyfthöjd med millimeterprecision – och det utan att behöva titta på joysticken. Hanteringsfilosofin är så intuitiv att man inte behöver se efter en extra gång om handen befinner sig i rätt läge.

 • Armstöd för avslappnade, exakta rörelser
 • Fokus på lasten för arbete med millimeterprecision

En medarbetare lägger handen på multifunktionsjoysticken från Linde Material Handling

Video om multifunktionsjoysticken från Linde Material Handling

Fördelarna med Lindes multifunktionsjoystick

Ergonomi

Formen på Lindes multifunktionsjoystick baseras på den mänskliga handen och gör det möjligt att arbeta bekvämt.

Produktivitet

Det faktum att alla viktiga funktioner kan nås intuitivt från en enda styrenhet bidrar till en hög omlastningskapacitet.

Säkerhet

Lätta, små styrrörelser med bekväm kroppsställning förbygger uttröttning och olyckor.

Precision

Lindes multifunktionsjoystick reagerar på mycket små styrrörelser med fingertopparna och möjliggör in- och utlagring med millimeterprecision.

Ytterligare funktioner

Rack Protection Sensor från Linde Material Handling

Rack Protection Sensor

Vid in- och utlagring på höga höjder är det flera meter mellan pall och förare. När föraren fokuserar på pallen finns det stor risk för en kollision mellan hylla och truck. Sådana skador förhindras av Linde Rack Protection Sensor (RPS) som automatiskt bromsar skjutstativtrucken. Stödsystemet mäter avståndet till hyllan inom en radie på 5 meter och stannar trucken från en hastighet på upp till 5 km/h. RPS hjälper på så sätt föraren vid svåra lastmanövrer i trånga utrymmen på höga lyfthöjder och bidrar till ett effektivt och säkert körsätt. Samtidigt spar den in kostnader för skyddssystem på hyllorna och byte av skadade hyllsystem. Lindes Rack Protection Sensor kan även efterinstalleras i äldre modeller.

Grönt ljus på gafflarna till en truck från Linde Material Handling

Grönt ljus på gafflarna

För att föraren ska kunna placera gaffeln exakt på rätt höjd kan man komplettera med ett stödsystem som gör att gafflarna lyser grönt. Det gröna ljuset gör att gafflarna får optimal synlighet. Det här optiska hjälpmedlet ökar säkerheten och bidrar till en högre omlastningskapacitet.

Skärmen till Linde Vision System visar bilderna från de monterade kamerorna

Linde Vision System

För att optimera den dåliga sikten över pallarna på de övre hyllplanen kan skjutstativtruckarna R10–R25 i 1120-serien även utrustas med Linde Vision System. Det är ett videosystem som sänder två kamerabilder på stativet och på taket, så att föraren tydligt kan följa pallen även framför höga hyllor. Stativkamerans placering under gaffeln ger extra god sikt över gaffeln och pallen.