Lindes K-truck i ett lager
Helt orubblig

Active Stability Control för K-truckar

Effektiv lasthantering i höglager handlar om millimeterprecision. Smalgångstruckar arbetar på höga höjder där gångarna är smala och avstånden till ställagen exakt beräknade. Minsta lilla ojämnhet i golvet kan skapa stora problem och få trucken att svänga okontrollerat.

Innan en ny smalgångstruck tas i drift måste en servicetekniker kontrollera att alla golv i lagret är säkra att köra på. Om golvet är ojämnt måste teknikern minska truckens maxhastighet, vilket påverkar både hanteringskapaciteten och lönsamheten.

Många lagerchefer har tampats med det här problemet, men nu erbjuder Linde Material Handling en innovativ lösning – stödsystemet Active Stability Control (ASC) för K-truckar.K-trucken blir ännu mer effektiv

Lindes smalgångstruckar ger hög kapacitet vid hantering av gods i höglager. Kombitrucken tar sig smidigt fram i gångar så smala som 1400 mm och har en maximal lyfthöjd på 18 meter. Trucken lyfter snabbt (upp till 0,6 m/s) och kan accelerera samtidigt. Den kan köras i hög hastighet även vid höga lyfthöjder och upp till 14 km/m med mekanisk styrning.

K-trucken har flera intelligenta stöd- och säkerhetssystem som hjälper föraren att snabbt och enkelt lasta in och ut gods. Active Stability Control förstärker dessa system och gör K-trucken ännu mer effektiv. Systemet känner av ojämnheter mellan vänstra och högra sidan, och kompenserar för stötar och vibrationer. Det ger maximal hanteringskapacitet även på golv som inte är optimala.

Maximal hastighet, full prestanda

Golv för smalgångstruckar måste uppfylla särskilda krav för att garantera maximal hanteringskapacitet och högsta säkerhet. För maximala prestanda ska alla golv följa VDMA:s riktlinjer ”Floors for use with VNA trucks” och de krav som anges där. Om lagergolven inte uppfyller kraven kan truckarna inte arbeta optimalt och hanteringskapaciteten sjunker. Eftersom Active Stability Control kompenserar för ojämnheter kan K-trucken köras med maximal hastighet även på golv som inte är optimala.

Bild på Lindes K-truck med Active Stability Control

Så fungerar stabilitet

Active Stability Control bygger på ett sensorstyrt, elektromekaniskt system. Rullar skannar av golvet framför truckens lasthjul. Om systemet känner av ojämnheter i underlaget mellan vänstra och högra sidan anpassas lasthjulen för att kompensera för ojämnheten. På så sätt stabiliseras trucken under körning och svängningar i stativet minskar avsevärt.

Full kapacitet på alla lagergolv

Befintliga lager

Active Stability Control är ett kostnadseffektivt alternativ i lager där det befintliga golvet inte uppfyller kraven för att utnyttja smalgångstruckar fullt ut. Ett företag som vill öka hanteringskapaciteten med sina smalgångstruckar har två möjligheter: Man kan antingen renovera golven, vilket är en mycket kostsam lösning. Eller investera i K-truckar med Active Stability Control för att uppnå samma prestandaökning på befintliga golv.

Nybyggda lager

Active Stability Control är en bra investering även i nybyggda lager. Det är inte ovanligt att kvaliteten på golv i nya lager inte uppfyller kraven. Om ojämnheterna i golvet ligger över VDMA:s toleransvärde måste föraren sänka hastigheten eller kunden genomföra kostsamma förbättringar av golvet.

Hyrlager

Active Stability Control är särskilt fördelaktigt för företag som inte har egna lagerutrymmen utan hyr ett lager. De har inte möjlighet att renovera lagergolvet. I stället kan de använda Active Stability Control för att få full prestanda med sina smalgångstruckar.

Säkerhet och komfort

Active Stability Control innebär fördelar även för truckföraren genom att körkomforten och säkerheten ökar. All vibration som trucken utsätts för på ojämna golv överförs direkt till förarhytten. Vid arbete i höglager på upp till 18 meter har föraren visserligen ett tillräckligt säkerhetsavstånd till ställaget, men känner samtidigt varje gungning. Det nya systemet kompenserar för ojämnheter mellan vänstra och högra sidan. Stativet och förarhytten gungar mindre, vilket gör att föraren kan arbeta stabilt och säkert även på höga höjder.


Tillgänglighet

K-trucken kan utrustas med Active Stability Control direkt från fabrik, men kan också konfigureras för eftermontering av systemet. Det är särskilt intressant för lagerinnehavare som ännu inte vet hur kvaliteten blir på framtida golv. K-trucken kan förberedas för ASC vid beställning. Om golvets kvalitet visar sig vara sämre än förväntat kan systemet eftermonteras för att säkerställa hög prestanda.

Fördelarna i korthet

  • VDMA:s golvriktlinjer behöver inte följas helt
  • DIN-18202-golv (enligt tab. 3, rad 3) kan vara tillräckligt
  • Full körprestanda trots bristfälliga golv
  • Maximal hanteringskapacitet
  • Slipper renovera golven
  • Kostnadsbesparingar
  • Säker hantering i hög hastighet
  • Högre förarkomfort
  • Mindre vibrationer skyddar alla truckkomponenter ovanför lasthjulen