Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

World of Material Handling 2018

Konsten att göra det komplexa enkelt
World of Material Handling 2018 i Mannheim.

Den moderna materialhanteringen blir alltmer komplex med fler beståndsdelar som ökar effektivitet och produktivitet. Frågan är given: Går det komplexa att förenkla och kontrollera så att materialhanteringen uppfyller sina mål? Svaret är utan tvekan ja. Det visade Linde och deras samarbetspartners på mässan World of Material Handling i Mannheim med temat ”Simplexity – the art of smart solutions”.

På den 13 000 kvadratmeter stora mässan visade Linde, Dematic och andra intralogistiska leverantörer hur materialhanteringens ökade komplexititet kan hanteras med smarta processer, lösningar och produkter. Linde presenterade lösningar inom fem områden – automation, säkerhet, digitalisering, energi och intralogistik.

– Det här är de största och viktigaste områdena inför framtiden. Och de hänger ihop, alla måste fungera för att materialhanteringen ska fungera på bästa sätt, fastslog Tobias Zierhut, Vice President och ansvarig för lagertruckar på Linde när han presenterade mässans tema.

Han förtydligade sitt resonemang:

– De största kostnaderna inom materialhantering är förarrelaterade, därför är det naturligt att automation och robottruckar blir allt vanligare. Truckar står för fler olyckor än någon annan maskin, därför blir säkerhet ännu viktigare än tidigare. Truck och människa ska kunna kommunicera, vilket gör digitalisering till ett prioriterat område. Högre krav på effektivitet i lager och terminaler gör att energisystemen ständigt måste utvecklas. Och de intralogistiska processerna måste optimeras för att göra skillnad för våra kunder.

Markus Schmermund, vice president intralogistiklösningar på Linde, fortsatte:

– Det här innebär att vi måste tänka bortom trucken i framtiden. Vi måste ta sådana saker som mjukvara, fleet management, med mera i beaktande och vi måste sträva emot att kunden kan jobba i ett system som betjänar alla funktioner inom materialhantering. Då gör vi det komplexa enkelt.

– Men det betyder inte att vi kan utveckla ett enda system, som passar alla verksamheter. Tvärtom, alla kunder och verksamheter är olika och har skilda behov. Det här betyder att vi måste bli ännu bättre på att sätta oss in i våra kunders processer och jobba mer som konsulter än förr.

Intralogistik är ett buzzword inom materialhantering. Något som alla pratar om, utan att det finns någon entydig förklaring.

Markus Schmermund gav sin förklaring:

– Intralogistik är att finna och utveckla de rätta lösningarna för varje enskild kunds flöde och behov inom materialhantering. Toppmodern teknik och lösningar som förenar arbetsprocesser kommer att förändra framtidens materialhantering. En framtid där människor, fordon och produkter samarbetar i integrerade system.

– Vi står inför spännande utmaningar och vi kan lösa dem. Faktum är att vi har kommit långt redan idag, sa Christophe Lautray, Chief Sales and Service Officer på Linde.

– Vi har helhetstänkandet som krävs för att våra kunder ska lyckas. Linde leder branschen, vi har svaren och våra kunder kan lita på oss.