Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Load Management Advanced för ledstaplare

Assistent för säker varuhantering
Ledstaplare från Linde med assistanssystemet Linde Load Management

Skydd för människor och varor

Förarfel är den vanligaste olycksorsaken inom intralogistiken. I takt med att arbetet ökar, ökar även olycksrisken. Trycket att behöva arbeta snabbare och effektivare kan göra förarna stressade och trötta. Följden blir försämrad koncentration, något som i värsta fall kan leda till olyckor.

Även när föraren av en ledstaplare är fullt koncentrerad är det ofta svårt att bedöma en riskfylld situation på rätt sätt: Hur tung är den aktuella totala lasten? Hur mycket högre får lasten lyftas? Vilken hastighet passar till lastvikten och lyfthöjden?

Assistanssystemet Linde Load Management Advanced har svaren på just de här frågorna, det varnar föraren och ingriper till och med för att skydda när det behövs.

Översikt över funktionerna

Synlig varning, aktiv styrning

Assistanssystemet Linde Load Management Advanced gör lasthanteringen med ledstaplare enklare och säkrare. Föraren får tydliga optiska varningssignaler på den stora färgdisplayen, och även akustiska varningssignaler. Om den faktiska lastvikten överstiger den maximala lastkapaciteten spärras lyftfunktionen automatiskt för att förhindra farliga situationer. Dessutom reglerar Linde Load Management Advanced aktivt körhastigheten och accelerationen utifrån lyfthöjd, lastvikt och styrvinkel. Systemet arbetar enligt en riskbaserad ordningsföljd:

1. Varning i närheten av truckens maxlast

En gul varningssymbol betecknar att ledstaplaren närmar sig lastkapacitetsgränsen, samtidigt ljuder en varningssignal. På displayen ser ledstaplarens förare både den aktuella och den maximalt tillåtna höjden för den aktuella lastvikten.

2. Varning när den återstående lastkapaciteten har nåtts

När lastkapacitetsgränsen nås visas en varning som föraren måste kvittera för att kunna fortsätta hanteringen. På så sätt är hen medveten om att det inte längre går att garantera en säker hantering.

3. Varning och spärrning av lyftfunktionen

Om föraren överskrider maxlasten visas en röd varningssymbol och en varningssignal ljuder. Dessutom spärras lyftfunktionen.

Ledstaplare från Linde med display till assistanssystemet Linde Load Management Advanced

Load Management Advanced i praktiken

Erbjuder hjälp vid den dagliga hanteringen

Framför allt när det gäller stora, tunga och långa varor med olika mått har medarbetarna ofta inte tillräcklig med erfarenhet. Om föraren felbedömer den återstående lastkapaciteten kan det snabbt bli en säkerhetsrisk för honom eller henne samt för andra medarbetare på lagret. Att ta hjälp av ett lastdiagram för att räkna ut hur högt varan får lyftas är en mödosam uppgift. Om medarbetarna däremot enbart går på känsla kan trucken i värsta fall tippa. Även vid transport och förflyttning av lasten är det lätt att föraren gör fel, till exempel genom att köra med upphöjd last eller vrida för kraftigt på styrarmen.

Full koll på läget

Linde Load Management Advanced visar all relevant lastkapacitetsinformation på en stor färgdisplay: å ena sidan den faktiska vikten på gaffelarmarna, å andra sidan den aktuella och den maximalt tillåtna lyfthöjden. Dessutom varnar systemet föraren när gaffelarmarna manövreras nära maxlasten. Om föraren ändå fortsätter att lyfta lasten stängs lyftfunktionen av och förhindrar därmed en säkerhetskritisk situation. Föraren kan inte höja gaffelarmarna mer, utan bara sänka dem.

För att gaffelarmarna inte ska fastna i hyllan på flera meters höjd är det möjligt att upphäva spärren för att höja lasten ytterligare. För att kunna göra det måste föraren först aktivt kvittera varningen.

Fartkontroll i realtid

Den exakta informationen om lastvikt och lyfthöjd används också till att anpassa ledstaplarens acceleration och körhastighet baserat på styrvinkel, lastvikt och lyfthöjd. Det här skyddar mot att föraren vrider för kraftigt på styrarmen vid högre hastigheter eller accelererar för snabbt med upplyft last. Båda manövrerna skulle få trucken att hamna i ett instabilt läge.

Fördelarna i korthet

Beräkna återstående lastkapacitet

Hjälp åt föraren som även omedelbart görs uppmärksam på att maxlasten snart har nåtts.

Optimerar körhastigheten

Möjliggör ett säkert arbete i alla situationer, minskar olycksrisken och ger hjälp i närheten av lastgränsen.

Displayinfomation

Koll på allt: Tydlig information om den faktiska lastvikten och den maximala inlagringshöjden.

Säkert och effektivt

Systemet ökar säkerheten och ger samtidigt en effektiv hantering.