Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Med Lindes fleet managementsystem

connect - det lönar sig att vara ansluten
Magnus Ragnarsson är samordnare av connect på Linde.

Engelskans ”connect” betyder ansluta. Och att vara ansluten är precis vad truckförare och truckansvariga är med Lindes fleet managementsystem connect. Systemet har vidareutvecklats sedan lanseringen 2016 – och flera nyheter är på gång.

Magnus Ragnarsson är samordnare av connect på Linde. Han har varit med sedan systemet infördes och upplevt utvecklingen på nära håll.

– Den stora utvecklingen sker främst på rapportsidan med fler KPI:er (nyckeltal) över utnyttjandet. Men systemet är egentligen mer heltäckande och funktionellt över hela linjen. En viktig del är daglig tillsyn med säkerhetskontroll före körning. Och att informationen är tillgänglig online i alla digitala hjälpmedel är förstås en stor fördel.

Kunderna ser nyttan med connect; märker att effektiviteten ökar och att skador på förare, truckar och gods minskar över tid, bland annat tack vare chocksensorer som mäter vad truckarna utsätts för i form av krockar och stötar.

– Med personliga förarinlogg blir förarna mer medvetna om hur de kör och sköter trucken bättre, vilket sänker kostnaden för reparationer, säger Magnus.

Även om mindre företag också har nytta av connect, är det de stora organisationerna med flera arbetsledare, många avdelningar och en central truckflotta som tjänar mest på Lindes fleet managementsystem.

– Framför allt genom att använda analysverktyget fullt ut och få fram en rad intressanta fakta om hur truckarna används och körs, förklarar Magnus.

Under vintern och våren 2019 lanseras flera nyheter i connect:

• En radikal förbättring av funktionen för daglig tillsyn (pre-op check) som innebär att all data går direkt in i kundernas administrativa portal och syns direkt i deskprogrammet. Tidigare har information om till exempel en brist eller skada skickats via en operatör och vidare in i portalen. Nu syns utfallet direkt i läsplatta eller mobil och skapar ett integrerat handhavande.

• Zone Intelligence, som reducerar truckarnas hastighet i utpekade säkerhetszoner.

• GPS Tracking, som visar en trucks position. connect är vägen till en intelligent truckflotta i en värld där logistikprocesserna blir alltmer komplexa. Med connect styrs processerna i realtid, godshanteringen förbättras betydligt och truckflottan används på ett säkrare och mer lönsamt sätt. Det lönar sig att vara ansluten.

Funktioner och fördelar

Fyra byggstenar
Linde connect består i dagsläget av fyra moduler: daglig tillsyn och säkerhetskontroll, Access, (en elektronisk nyckel för åtkomstkontroll), analysverktyget för övervakning av prestanda (användningstid, körtid, energiförbrukning, m m) samt Crash detection, en elektronisk skadekontroll.

Fördel 1

Större lönsamhet
• Identifiera truckar som måste servas/repareras
• Planera för produktionstoppar, undvika flaskhalsar
• Minska och undvika överkapacitet

Fördel 2

Högre säkerhet
• Begränsa ovarsam hantering och vårdslös körning
• Anpassa hastigheten automatiskt på definierade platser
• Tidigt identifiera om en truck inte fungerar optimalt

Fördel 3

Ökad transparens
• Tydlig allokering av förare och truckar
• Administration av körtillstånd
• Detaljerade uppgifter för varje enskild truck
• Individuellt konfigurerbara rapporter

Fördel 4

Optimal service
• Minska materiella skador
• Övervaka och följa underhållsintervall
• Undvik överbelastning av enskilda truckar
• Begränsa nyckelsvinnet

Vill du veta mer om connect?

Kontakta oss