Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Dynamic Mast Control

Säker hantering på hög höjd
Ingen stativsvängning: Dynamic Mast Control gör lasthanteringen säker och effektiv.

Bromsar alla svängningar hos stativet

Lageryta är dyrt. Därför blir hyllorna i lagerhallarna allt högre. Men det innebär risker: Stativet hos de skjutstativtruckar som ofta används på sådana platser börjar svänga – och då är det svårt att hindra lasten från att kollidera med hyllan så att både lasten och maskinen skadas. Därför måste föraren vänta tills svängningarna upphört. Det kostar värdefull tid. Det innovativa förarassistanssystemet Dynamic Mast Control (DMC) från Linde Material Handling löser problemet: En elektrisk och därmed mycket reaktionssnabb förskjutningsdrivning utjämnar stativrörelsen med anpassade motrörelser. Systemet ger garanterat snabbare och säkrare hantering vid stora lyfthöjder.

Skjutstativtruck med last på hög höjd

Upp och iväg

Runt 50 procent av skjutstativtruckarna jobbar på över åtta meters höjd. Höjder på 13 meter är inte sällsynt. Med Dynamic Mast Control ger Linde möjlighet till högre produktivitet och säkerhet.

Innovationer för effektiva lastprocesser

Snabbare, säkrare, skonsammare – den genomtänkta styr- och drivtekniken från Linde förenklar lastningsarbetet på höga höjder betydligt. Föraren behöver inte ingripa aktivt. Komponenterna jobbar helt och hållet i bakgrunden.

En avgörande faktor är att den elektriska förskjutningsmekanismen från Linde arbetar exaktare och känsligare än den hydrauliska drivning som används i konventionella skjutstativtruckar.

Resultatet hos den reaktionssnabba kombinationen av elektrisk förskjutningsdrivning och styrning är ett stillsammare stativ som ger möjlighet till betydligt effektivare hantering. En enskild lastningsprocess tar omkring 17 sekunder kortare tid med DMC. Dessutom minskar följdkostnaderna som olyckor ger upphov till.

  • I toppen av stativet mäter sensorer svängningsrörelserna.
  • Samtidigt mäter mätenheter den aktuella lyfthöjden och lastens vikt.
  • En central styrenhet bearbetar all data och skickar styrsignaler till den elektriska förskjutningsanordningen.
  • Den elektriska förskjutningsanordningen utjämnar dynamiska pendelrörelser och böjningar hos masten med specifika motrörelser.

Dynamic_Mast_Control_Video_de_tn
Dynamic_Mast_Control_Animation_tn
Dynamic_Mast_Control_Video_de_tn
Dynamic_Mast_Control_Animation_tn

Högre hanteringsprestanda med DMC

1. Säkrare: Varje laströrelse blir lugn och stabil. Därmed ökar säkerheten för föraren och lasten.

2. Snabbare: Föraren behöver inte vänta tills stativet slutar svänga. Istället kan föraren ställa ner lasten snabbare i hyllan och ta ut den snabbare.

3. Skonsammare. När stativet svänger stöter trucken oftare i hyllor eller pallar. DMC minimerar denna risk – lasten hamnar precis där den ska.