Ingen stativsvängning: Dynamic Mast Control gör lasthanteringen säker och effektiv.
Säker hantering på hög höjd

Dynamic Mast Control

Undviker mastsvängningar

Lageryta är dyrt. Därför blir hyllorna i lagerhallarna allt högre. Men det innebär risker: Masten hos de skjutstativtruckar som ofta används på sådana platser börjar svänga – och då är det svårt att hindra lasten från att kollidera med hyllan så att både lasten och maskinen skadas. Därför måste föraren vänta tills svängningarna upphört. Det kostar värdefull tid. Det innovativa förarstödssystemet Dynamic Mast Control (DMC) från Linde Material Handling löser problemet: En elektrisk och därmed mycket reaktionssnabb förskjutningsdrivning utjämnar maströrelsen med anpassade motrörelser. Systemet ger garanterat snabbare och säkrare hantering vid stora lyfthöjder.

Skjutstativtruck med last på hög höjd

Upp och iväg

Runt 50 procent av skjutstativtruckarna jobbar på över åtta meters höjd. Höjder på 13 meter är inte sällsynt. Med Dynamic Mast Control ger Linde möjlighet till högre produktivitet och säkerhet.

Innovationer för effektiva lastprocesser

Snabbare, säkrare, skonsammare – den genomtänkta styr- och drivtekniken från Linde förenklar lastningsarbetet på höga höjder betydligt. Föraren behöver inte ingripa aktivt. Komponenterna jobbar helt och hållet i bakgrunden.

En avgörande faktor är att den elektriska förskjutningsmekanismen från Linde arbetar exaktare och känsligare än den hydrauliska drivning som används i konventionella skjutstativtruckar.

Resultatet hos den reaktionssnabba kombinationen av elektrisk förskjutningsdrivning och styrning är en stillsammare mast som ger möjlighet till betydligt effektivare hantering. DMC kortar ner en enskild lastningsprocess med omkring 17 sekunder. Dessutom minskar följdkostnaderna som olyckor ger upphov till.

  • I toppen av masten mäter sensorer svängningsrörelserna.
  • Samtidigt mäter mätenheter den aktuella lyfthöjden och lastens vikt.
  • En central styrenhet bearbetar all data och skickar styrsignaler till den elektriska förskjutningsanordningen.
  • Den elektriska förskjutningsanordningen utjämnar dynamiska pendelrörelser och böjningar hos masten med specifika motrörelser.

Video om DMC
DMC-animation
Video om DMC
DMC-animation

Högre hanteringsprestanda med DMC

1. Säkrare: Varje laströrelse blir lugn och stabil. Därmed ökar säkerheten för föraren och lasten.

2. Snabbare: Föraren behöver inte vänta tills masten slutar svänga. Istället kan föraren ställa ner lasten snabbare i hyllan och ta ut den snabbare.

3. Skonsammare. När masten svänger stöter trucken oftare i hyllor eller pallar. DMC minimerar denna risk – lasten hamnar precis där den ska.