Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
 • 0 - 1000 (kg)
 • 0 - 5415 (mm)
 • 0 - 6350 (mm)

Product Overview V10

Smal höglyftande plocktruck

Ergonomisk arbetsplats för smala gångar

Den höglyftande plocktrucken V10 från Linde Material Handling är avsedd för plockning på den första och andra hyllnivån samt tillfälligt arbete med griphöjder upp till 6,35 meter. Hytten och alla reglage är ergonomiskt utformade för att minska uttröttningen. Trucken kan förses med gångplattform eller extra lyftmekanism. Olika lyftmotorer och olika slags chassier, hytter eller stativ kan kombineras nästan hur som helst. Trucken kan på så sätt anpassas optimalt till individuella krav och ökar orderplockningskapaciteten. Den kan användas med mekanisk eller induktiv guidning eller ingen guidning alls – med en lastförmåga på upp till 1 000 kg.

Egenskaper

Säkerhet

Föraren måste ha kontakt med två handsensorer och en dödmansbrytare innan trucken kan köras. Det förhindrar såväl missbruk som förarmisstag. De elövervakade sidoräckena måste vara stängda om plattformen är 1,20 meter upp eller högre, annars går det inte att köra trucken. När hytten är upphissad eller trucken svänger begränsas hastigheten automatiskt. Med det extra assistanssystemet Linde System Control (LSC) regleras hastigheten automatiskt och steglöst beroende på styrvinkel och lyfthöjd.

 • Trepunktsstyrning
 • Automatisk hastighetsbegränsning i kurvor och när hytten är upphissad
 • god sikt tack vare brett stativ
 • Elövervakade sidoräcken

Ergonomi

Tack vare den enkla och ergonomiska styrningen kan föraren styra V10 exakt utan att bli trött. Hytten ger gott om utrymme vid plockningen. Den är också fjäderupphängd och skyddar föraren mot skakningar. Benen skonas vid frekvent in- och urstigning tack vare det låga insteget. Det låga gaffelräcket förenklar rörelserna mellan hyllan och pallen hos modeller med extra lyftanordning. Med en mängd avställningsytor och utrustningsvarianter – radioförberedelse, fläktar, dataterminal, godsskanner, speglar och belysningar – blir förarens arbete enklare.

 • Rymlig hytt
 • Låga insteg och gaffelräcken
 • Fjäderupphängd hytt
 • Ergonomisk styrning

Manövrering

Den höglyftande plocktrucken V10 har starka trefasmotorer som möjliggör höga lyft- och körhastigheter. Och truckarna kan lyfta samtidigt som de kör. Föraren når den önskade hyllplatsen på snabbaste sätt och sparar tid. Med två basvarianter med gångplattform eller extra lyftanordning samt en mängd hytter, chassier och stativvarianter kan truckarna i serien konfigureras individuellt för alla slags arbeten. Tack vare den ergonomiska hanteringen blir produktiviteten alltid hög. Med strömsnåla elmotorer och energiåtervinningen vid sänkning blir användningen lönsammare.

 • Kör samtidigt som du gör lyftrörelser
 • Höga lyft- och körhastigheter
 • Individuell utrustning
 • Energiåtervinning

Service

Alla truckdelar är lätt åtkomliga för en servicetekniker. Hen kan också läsa ut och kontrollera alla data via en servicedator. Detta sker via en CAN-bussanslutning. Med ett aktivt kylsystem blir trucktillgängligheten bättre, även vid intensivt arbete. De kapslade trefasmotorerna är underhållsfria. Batteribytena sker på sidan via rullbanor och ett växelstativ eller med en kran.

 • CAN-bussanslutning
 • Lättåtkomliga servicekomponenter
 • Aktivt kylsystem
 • Underhållsfri motor

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Gångbredd med pall 800 x 1200 längs gafflarna
V10 simplexstativ 1,0 (t) 1500 (mm) 9 / 9 km/h 1485 (mm) 1190 (mm)
V10 standardstativ 1,0 (t) 4550 (mm) 10 / 10 km/h 1650 (mm) 1380 (mm)

Tillval

Ljudsignal

Ljudsignalen avges när trucken rör sig och varnar då fotgängare och andra truckar.

Rescue Alarm

Truckkontrollmodulen kan övervaka olika sensorer vid manöverpanelen, sidoräckena och dödmansbrytaren och varnar med ljudsignaler om sensorerna indikerar felaktig användning.

Manöverpanel

Manöverpanelen kan placeras antingen på lastsidan eller på last- och stativsidan. Om den placeras på lastsidan kan du också välja till tryckknappar för att styra den extra lyftanordningen.

Fastsättningssystem

Det går att fästa bland annat terminaler, skannrar, dokumenthållare, skrivplattor eller individuell tillvalsutrustning. Fastsättningsstängerna sitter till höger och vänster om stativen samt ovanpå förarskyddstaket på lastsidan.

Närbild av Linde Blue Spot.

Linde BlueSpot™

Körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ ökar körsäkerheten eftersom LED-ljusfläcken varslar om truckens närvaro utan buller.

Ergonomisk stoppning

Den ergonomiska stoppningen kan justeras i tre nivåer och används när trucken styrs utifrån på lastsidan. Föraren kan luta sig säkert under körning.

Induktiv guidning

Truckarna har sensorer som registrerar en ledande kabel i underlaget. Trucken guidas på så sätt i gångarna på ett säkert sätt.

Linde System Control (LSC)

Systemet förbättrar omlastningskapaciteten och säkerheten genom att truckens hastighet begränsas beroende på lyfthöjden och styrvinkeln.

Bilden visar knapparna (tillval) som föraren kan använda för att köra orderplocktrucken V10 framåt och bakåt – även till arbetsläget.

Fotgängarknapp

Trucken har tryckknappar på båda sidorna vid lyftstativet. Föraren kan med dem styra plocktrucken utifrån samtidigt som hen går bredvid.

Fällbara orderplockningsskydd

Om föraren lutar sig mot räcket fälls det ut åt sidan. Föraren kommer åt hyllan bättre och orderplockningen underlättas.

Radioförberedelse

Truckens hytt är utrustad med en anslutning på 12 V/50 W samt högtalare och en antenn.

Spegelmodul

Utrustningspaketet består av en stor backspegel och arbetsbelysning på sidorna som lyser upp hyllplatsen. Paketet kan kompletteras med ventilation som skyddar föraren mot den extra värmen nära taket på höga höjder.

Begär offert