Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Litiumjontekniken från Linde

Energisystem för dagens och morgondagens intralogistik
Lindes ledstaplare med litiumjonbatterier från Linde används i lager

Ökande prispress, snäva deadlines och ordertoppar som är svåra att förutse. Logistikbranschen är dynamisk och kraven på lagerteknikmaskiner och truckar ändras hela tiden. Hög tillgänglighet och flexibilitet är avgörande. Tillsammans med säkerhet och lönsamhet. Det ställer givetvis stora krav på energisystemen.

Idag ser vi en omställning till elektromobilitet, inte bara inom fordonsindustrin. Truckbranschen har länge varit en föregångare. Sedan en tid ökar efterfrågan på eltruckar som alternativ till dieseltruckar. Utmaningen är att behålla samma höga tillgänglighet som när trucken drivs med förbränningsmotor. Här kommer litiumjontekniken in i bilden. Teknik som sedan tidigare använts i exempelvis smartphones ger nu en rad fördelar i truckar jämfört med blysyrabatterier.

Motviktstruck och lagertruck med litiumjonbatterier från Linde

Kort och snabb uppladdning

Snabbladdning under korta arbetspauser, men inga dyra eller tidskrävande batteribyten.

Högre energieffektivitet

Upp till 30 procent mer energi tack vare högre energitäthet och en hög totaleffekt.

Kraftfullt system

Ingen prestanda går förlorad ens när batteriets laddningsstatus sjunker.

Användarvänlig lösning

Inga farliga batterigaser eller -syror läcker ut. Underhållsfritt och lätt att rengöra.

Linde litiumjonteknik
Ledstaplare med Lindes litiumjonbatteri används i ett kyllager

Perfekt för alla tillämpningsområden

Litiumjontekniken passar bra för många tillämpningsområden. Men den är särskilt fördelaktig för intensiva tillämpningar som flerskiftsarbete och kyllager.

Tekniken är underhållsfri och orsakar inga föroreningar av batterigas eller syra. Därför passar litiumjonbatterier i känsliga tillämpningar för exempelvis läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

För företag som vill ha ett utsläppsfritt alternativ till sina dieseltruckar är litiumjonbatterier ett bra val.

Fördelar med Lindes litiumjonlösning

Elektrisk motviktstruck ansluten till litiumjonladdaren

Lindes litiumjonbatterier för truckar förbättrar driften och hanteringen. De ökar truckarnas tillgänglighet och ger en lönsammare, säkrare och mer hållbar drift. Många användare uppskattar de praktiska fördelarna i det dagliga arbetet.

Kostnadseffektivitet

Litiumjonbatterier ger en mer kostnadseffektiv truckflotta. Det är ett resultat av de tekniska fördelarna med detta energisystem som sparar tid och pengar i det dagliga arbetet och den tillhörande infrastrukturen:

Hög systemeffektivitet

Lindes litiumjonlösning ger en särskilt hög systemeffektivitet. Kombinationen av litiumjonbatteri och tillhörande laddare ökar energiutbytet med minst 30 procent jämfört med motsvarande system med blysyrabatterier. Detta sänker energikostnaderna.

Intelligent batteristyrning

Truckens styrsystem och batterihanteringssystem är helt kompatibla och kommunicerar via CAN-bussgränssnittet. Tack vare det kan trucken svara på belastningstoppar och säkerställa energiförsörjningen. Det skonar batteriet och förlänger dess livslängd.

Minskade kostnader för drift och underhåll

Konventionella blyackumulatorer har relativt höga kostnader för drift och underhåll, men de försvinner helt med litiumjonbatterier. Det gäller t.ex. kostnader för ett backupbatteri och personalkostnader för att fylla på batterier med vatten och utföra batteribyten.

Slimmad laddningsinfrastruktur

Det behövs ingen komplex laddningsinfrastruktur med ett separat batteriutrymme och en uppsugningsenhet för gaser. Laddaren för litiumjonbatterierna kan placeras ut flexibelt, till exempel för korta mellanladdningar nära rastområden eller tidsbesparande laddning intill användningsområdet.

Tillgänglighet

För en friktionsfri och effektiv logistik behövs lagertruckar och truckar som är ständigt tillgängliga. Även detta är en av Lindes litiumjonbatteriers styrkor. Till skillnad från blyackumulatorer är litiumjontekniken både effektiv och flexibel när det gäller laddningens cyklar och frekvens.

Höghastighetsladdning

Batterierna från Linde kan laddas upp helt på bara en timme. Beroende på användningsintensiteten står dina truckar till förfogande ytterligare några timmar efter en mellanladdning under lunchen.

Korta mellanladdningar är att föredra

För konventionella batterier rekommenderas alltid att man laddar batteriet helt för att inte slita på det i onödan. Med litiumjonbatterier är situationen den motsatta: Korta mellanladdningar på några minuter är inte bara tillåtna, de är till och med att föredra. Den optimala laddningsnivån ligger på 20 till 80 procent av den totala kapaciteten. Tack vare den flexibla laddningsprocessen ökar truckens tillgänglighet betydligt.

Individuellt skydd mot djupurladdning

Lindes CAN-bussteknik gör det möjligt att anpassa skyddet mot djupurladdning individuellt. När litiumjonbatteriet närmar sig miniminivån för restkapacitet minskar batterihanteringssystemet effekten på kör- och lyftfunktioner. Värdet kan ställas in individuellt för att uppnå önskad balans mellan trucktillgänglighet och batteriskydd.

Användaranpassad kapacitet

Alla batterityper från Linde kan fås med två olika kapaciteter. Det betyder att företag själva kan anpassa truckens energiförsörjning efter tillämpningsintensiteten. Med det större batteriet kan man till exempel driva en truck i treskift utan att ladda den under skiftet.

säkerhet

Litiumjontekniken från Linde ger också den högsta säkerhetsnivån för förare och truckar. Lindes ingenjörer har utvecklat ett omfattande säkerhetskoncept för hela systemet med batteri och truck. I utvecklingsfasen utsätts batteriet för omfattande belastnings- och kollisionstester enligt ett särskilt program.

Inga farliga gaser

Blyackumulatorer producerar väte som kan omvandlas till farlig knallgas. Med litiumjonbatterier är den risken helt borta. Dessutom behövs det inga batteribyten och föraren utsätts inte för risker i samband med dem. Eftersom litiumjonceller är i stort sett underhållsfria kan operatören aldrig komma i kontakt med farliga syror.

Kollisonstestat tråg

Truckar är tunga och vid en olycka verkar enorma krafter. För att säkerställa att litiumjonbatterierna i truckarna är skyddade även i extrema situationer utförs ett kollisionstest med maxbelastning. Filmen visar att batteritrågets 25 mm tjocka stålhölje inte penetreras av en gaffelarm trots mycket hög hastighet. Även batteriets mekaniska konstruktion följer Lindes höga kvalitetsstandarder.

Säkerhetssystem i flera nivåer

Säkerhetssystemet till Lindes litiumjonbatterier tillämpas på cell-, modul- och batterinivå. Dessutom ser batterihanteringssystemet till att batteriet används optimalt genom att permanent övervaka och anpassa truckfunktioner, laddningsprocesser och batterisystemet. På så sätt förhindras skador på grund av övertryck, överhettning, överladdning eller djupurladdning.

Trucken och batteriet är CE-märkta och även helhetssystemet av truck, batteri och laddare bär CE-märkningen som visar att produkten uppfyller säkerhetskraven. Det kan normalt inte garanteras om batteriet köps in separat.

Hållbarhet

Moderna energisystem är inte bara effektiva, utan också skonsamma för människor och miljö. Lindes litiumjonbatterier uppfyller alla krav på hållbarhet. De är till exempel helt utsläppsfria.

Truckar och lagertruckar som drivs med den här tekniken är betydligt energieffektivare, d.v.s. de ger samma effekt vid lägre energiförbrukning.

Förlängd livscykel

Produktionen av litiumjonbatterier orsakar också mindre miljöfarliga ämnen än konventionella blyackumulatorer. En annan fördel med tekniken är batteriernas långa livscykel som bevarar jordens resurser bättre.

Omfattande återvinning av batterier

Litiumjonbatterier är framtidens drivteknik. Den ökande efterfrågan leder till tankar om hur man kan använda denna resurs på ett hållbart sätt. Litiumjonbatterier har en lång livslängd, men till slut når även de sin prestationsgräns. Hos Linde Material Handling börjar hållbarheten redan vid produktionen av batterierna, och börjar om efter avslutad livscykel. En korrekt återvinning spelar en avgörande roll för att återvinna värdefulla metaller och råvaror och ge dem en plats i ett slutet kretslopp.

Li-Cycle har certifierats enligt ISO 14001 (miljöledningssystem) och ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö).

I samarbete med företaget Li-Cycle har Linde utvecklat en omfattande återvinningsprocess. Med vår metod kan praktiskt taget alla litiumbatterier återvinnas säkert, oavsett form, storlek eller kemisk sammansättning. Även skadade batterier kan återvinnas. Li-Cycle är en energisparande, vätskebaserad metod för att återvinna battericellernas material. Upp till 95 procent av metallerna kan därmed återvinnas och användas i tillverkningen av nya batterier.

I jämförelse med utvinning och bearbetning av råvaror erbjuder återvinningsprocessen, per ton batterimaterial, en utsläppsreduktion på 67 procent för CO₂, 86 procent för svaveloxid och 89 procent för kväveoxid. Dessutom sjunker vattenförbrukningen 97 procent. Därmed optimeras de redan miljövänliga batteriernas ekobalans.

Lindes elektriska motviktstruck E16 under lastning

Gratis återvinning för alla litiumjonbatterier från Linde

Linde Material Handlings återvinning av litiumjonbatterier är kostnadsfri som en del av avtalet om avfallshantering. Batterierna kan lämnas tillbaka till alla servicepartner i Linde-nätverket eller skickas direkt till Li-Cycle. För detta behövs det viss information som står på batteriernas typskylt. Efter att du har överfört data kontaktar vår logistikpartner dig direkt och tar hand om transporten av batterierna.

Vill du återvinna dina litiumjonbatterier? Kontakta oss!

Här kan du ladda ned mer information om våra litiumjonbatterier