Lindes ledstaplare med litiumjonbatterier från Linde används i lager
Energisystem för dagens och morgondagens intralogistik

Litiumjontekniken från Linde

Ökande prispress, snäva deadlines och ordertoppar som är svåra att förutse. Logistikbranschen är dynamisk och kraven på lagerteknikmaskiner och truckar ändras hela tiden. Hög tillgänglighet och flexibilitet är avgörande. Tillsammans med säkerhet och lönsamhet. Det ställer givetvis stora krav på energisystemen.

Idag ser vi en omställning till elektromobilitet, inte bara inom fordonsindustrin. Truckbranschen har länge varit en föregångare. Sedan en tid ökar efterfrågan på eltruckar som alternativ till dieseltruckar. Utmaningen är att behålla samma höga tillgänglighet som när trucken drivs med förbränningsmotor. Här kommer litiumjontekniken in i bilden. Teknik som sedan tidigare använts i exempelvis smartphones ger nu en rad fördelar i truckar jämfört med blysyrabatterier.

Motviktstruck och lagertruck med litiumjonbatterier från Linde

Kort och snabb uppladdning

Snabbladdning under korta arbetspauser, men inga dyra eller tidskrävande batteribyten.

Högre energieffektivitet

Upp till 30 procent mer energi tack vare högre energitäthet och en hög totaleffekt.

Kraftfullt system

Ingen prestanda går förlorad ens när batteriets laddningsstatus sjunker.

Användarvänlig lösning

Inga farliga batterigaser eller -syror läcker ut. Underhållsfritt och lätt att rengöra.

Linde litiumjonteknik
Ledstaplare med Lindes litiumjonbatteri används i ett kyllager

Perfekt för alla tillämpningsområden

Litiumjontekniken passar bra för många tillämpningsområden. Men den är särskilt fördelaktig för intensiva tillämpningar som flerskiftsarbete och kyllager.

Tekniken är underhållsfri och orsakar inga föroreningar av batterigas eller syra. Därför passar litiumjonbatterier i känsliga tillämpningar för exempelvis läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

För företag som vill ha ett utsläppsfritt alternativ till sina dieseltruckar är litiumjonbatterier ett bra val.

Fördelar med Lindes litiumjonlösning

Elektrisk motviktstruck ansluten till litiumjonladdaren

Lindes litiumjonbatterier för truckar förbättrar driften och hanteringen. De ökar truckarnas tillgänglighet och ger en lönsammare, säkrare och mer hållbar drift. Många användare uppskattar de praktiska fördelarna i det dagliga arbetet.

Kostnadseffektivitet

Litiumjonbatterier ger en mer kostnadseffektiv truckflotta. Det är ett resultat av de tekniska fördelarna med detta energisystem som sparar tid och pengar i det dagliga arbetet och den tillhörande infrastrukturen.

Hög systemeffektivitet

Lindes litiumjonlösning ger en särskilt hög systemeffektivitet. Kombinationen av litiumjonbatteri och tillhörande laddare ökar energiutbytet med minst 30 procent jämfört med motsvarande system med blysyrabatterier. Detta minskar energikostnaden.

Intelligent batteristyrning

Truckens styrsystem och batterihanteringssystem är helt kompatibla och kommunicerar via CAN-bussgränssnittet. Tack vare det kan trucken svara på belastningstoppar och säkerställa energiförsörjningen. Det skonar batteriet och förlänger dess livslängd.

Minskade kostnader för drift och underhåll

Konventionella blysyrabatterier har relativt höga kostnader för drift och underhåll, men de försvinner helt med litiumjonbatterier. Det gäller t.ex. kostnader för ett backupbatteri och personalkostnader för att fylla på batterier med vatten och utföra batteribyten.

Slimmad laddningsinfrastruktur

Det behövs ingen komplex laddningsinfrastruktur med ett separat batteriutrymme och en uppsugningsenhet för gaser. Laddaren för litiumjonbatterierna kan placeras ut flexibelt, till exempel för korta mellanladdningar nära rastområden eller tidsbesparande laddning intill användningsområdet.

Tillgänglighet

För en friktionsfri och effektiv logistik behövs truckar som är ständigt tillgängliga. Även det är en styrka hos Lindes litiumjonbatterier. Till skillnad från blysyrabatterier är litiumjontekniken både effektiv och flexibel när det gäller laddningscyklar och -frekvenser.

Höghastighetsladdning

Batterierna från Linde kan laddas upp helt på bara en timme. Beroende på användningsintensiteten innebär det att trucken kan köras ytterligare några timmar efter en snabb mellanladdning under lunchen.

Korta mellanladdningar är att föredra

För konventionella batterier rekommenderas alltid att man laddar batteriet helt för att inte slita på det i onödan. Med litiumjonbatterier är situationen den motsatta. Korta mellanladdningar på några minuter är inte bara tillåtet, det är till och med att föredra. Den optimala laddningsnivån ligger på 20 till 80 procent av den totala kapaciteten. Tack vare den flexibla laddningsprocessen ökar truckens tillgänglighet betydligt.

Individuellt skydd mot djupurladdning

Lindes CAN-bussteknik gör det möjligt att anpassa skyddet mot djupurladdning individuellt. När litiumjonbatteriet närmar sig miniminivån för restkapacitet minskar batterihanteringssystemet effekten på kör- och lyftfunktioner. Värdet kan ställas in individuellt för att uppnå önskad balans mellan trucktillgänglighet och batteriskydd.

Användaranpassad kapacitet

Alla batterityper från Linde kan fås med två olika kapaciteter. Det betyder att företag själva kan anpassa truckens energiförsörjning efter tillämpningsintensiteten. Med det större batteriet kan man till exempel driva en truck i treskift utan att ladda den under skiftet.

Säkerhet

Litiumjontekniken från Linde ger också den högsta säkerhetsnivån för förare och truckar. Lindes ingenjörer har utvecklat ett omfattande säkerhetskoncept för hela systemet av batteri och truck. I utvecklingsfasen utsätts batteriet för omfattande belastnings- och kollisionstester enligt ett särskilt program.

Inga farliga gaser

Blysyrabatterier producerar väte som kan omvandlas till farlig knallgas. Med litiumjonbatterier är den risken helt borta. Dessutom behövs det inga batteribyten och föraren utsätts inte för risker i samband med dem. Eftersom litiumjonceller är i stort sett underhållsfria kan operatören aldrig komma i kontakt med farliga syror.

Kollisonstestat tråg

Truckar är tunga och vid en olycka verkar enorma krafter. För att säkerställa att litiumjonbatterierna i truckarna är skyddade även i extrema situationer utförs ett kollisionstest med maxbelastning. Filmen visar att batteritrågets 25 mm tjocka stålhölje inte penetreras av en gaffelarm trots mycket hög hastighet. Även batteriets mekaniska konstruktion följer Lindes höga kvalitetsstandarder.

Säkerhetssystem i flera nivåer

Säkerhetssystemet till Lindes litiumjonbatterier tillämpas på cell-, modul- och batterinivå. Dessutom ser batterihanteringssystemet till att batteriet används optimalt genom att permanent övervaka och anpassa truckfunktioner, laddningsprocesser och batterisystemet. På så sätt förhindras skador på grund av övertryck, överhettning, överladdning eller djupurladdning.

Trucken och batteriet är CE-märkta och även helhetssystemet av truck, batteri och laddare bär CE-märkningen som visar att produkten uppfyller säkerhetskraven. Det kan normalt inte garanteras om batteriet köps in separat.

Hållbarhet

Moderna energisystem är inte bara effektiva, utan också skonsamma för människor och miljö. Lindes litiumjonbatterier uppfyller alla krav på hållbarhet. De är till exempel helt utsläppsfria.

Truckar som drivs med den här tekniken är betydligt energieffektivare, dvs. de ger samma effekt vid lägre energiförbrukning.

Förlängd livscykel

Produktionen av litiumjonbatterier orsakar också mindre miljöfarliga ämnen än konventionella blysyrabatterier. En annan fördel med tekniken är batteriernas långa livscykel som bättre bevarar jordens resurser.

Omfattande återvinning

Hos Linde genomsyras hela kedjan av ett hållbarhetstänk – från produktionen av batterier till omhändertagandet av förbrukade batterier. Litiumjonbatterier har en lång livslängd, men till slut når även de slutet av sin livscykel. Förbrukade batterier kan återlämnas till valfri servicepartner i Lindes nätverk. Därifrån skickas litiumjonbatterierna vidare för återvinning till ett certifierat återvinningsföretag som har avtal med Linde.

Batterierna plockas isär och sorteras. Elektroniska komponenter och kablar återvinns på vanligt sätt. Battericellerna däremot smälts ner och bearbetas i syfte att ta vara på värdefulla ämnen som litium, kobolt och nickel. Detta helhetstänk gör Linde till en pionjär när det gäller återvinningen av litiumjonbatterier inom intralogistiken.

Här kan du ladda ned mer informationen om våra litiumjonbatterier