Lagerhall med truckar i arbete
Enkel koordinering av truckförare och transportuppdrag

Lindes Truck Call-app

Hantera logistikuppdrag smidigt via smartphone

Till lagret kommer en oplanerad leverans. Det blir stressigt när arbetsledaren måste hitta en truckförare och tilldela honom jobbet. Värdefull tid passerar tills föraren kan meddela att uppdraget är utfört. Det kan göras betydligt effektivare. Lindes Truck Call-app gör det lättare för arbetsledaren att tilldela transportuppdrag och kommunicera med förarna.

Förutsättningar

För Lindes Truck Call-app:

  • Smartphone eller pekplatta
  • Android® 6.0 eller senare
  • Internetåtkomst

För Lindes Truck Call-webbportal:

  • Dator eller pekplatta
  • Aktuell webbläsare (t.ex. Google Chrome, Firefox, MS Edge, Apple Safari)
  • Internetåtkomst

Oavsett om det gäller en oplanerad leverans eller normal drift – med Lindes Truck Call-app behöver arbetsledaren inte längre instruera en förare personligen. Han skapar istället transportuppdraget i systemet via smartphone eller pekplatta med en anvisning om hur bråttom det är. Med bilder, dokument och kommentarer kan han förtydliga uppdraget. Appen skickar ordern till en grupp av truckförare. Så fort en truckförare accepterar uppdraget online syns det inte längre hos de andra förarna i gruppen. Och när uppdraget har utförts får arbetsledaren en bekräftelse från föraren.

Truck lastar av en lastbil

Med Lindes Truck Call-app kan arbetsledaren enkelt och snabbt registrera sina logistikuppdrag via en smartphone.

Fördelarna i korthet

Effektivitet

Appen förkortar kommunikationsvägen mellan arbetsledaren och föraren. På så sätt förhindras tomkörningar och truckflottan kan utnyttjas optimalt.

Användarvänlighet

Appen gör det enkelt att skapa och bearbeta uppdrag, även på distans. Tack vare möjligheten att prioritera uppdrag och lägga till bilder och dokument förbättras dessutom kommunikationen.

Tillgänglighet

Appen gör det möjligt att tilldela uppdrag till truckarna mer exakt. Samtidigt ger den en enkel översikt över alla öppna, pågående och avslutade uppdrag samt passar för flera olika typer av truckar (gaffeltruckar, orderplockare, små lastbilar)

Så fungerar appen

Smartphoneskärm med Lindes Truck Call-app

1. Skapa uppdrag

Arbetsledaren registrerar uppdraget i appen. Det gäller att registrera var godset finns och var det ska placeras samt uppdragets prioritet och tidsfönster.

Smartphoneskärm med Lindes Truck Call-app

2. Tilldela uppdrag

Inlagt uppdrag vidarebefordras till alla förare. När uppdraget antagits syns det inte längre för övriga förare.

Smartphoneskärm med Lindes Truck Call-app

3. Öppet transportuppdrag

I appen får arbetsledaren en lista över alla öppna, antagna och avslutade transportuppdrag.

Smartphoneskärm med Lindes Truck Call-app

4. Slutfört transportuppdrag

Så fort ett transportuppdrag är klart bekräftar truckföraren det i appen. Arbetsledaren får direkt en bekräftelse.