Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Bara fantasin sätter gränser

Digitala verktyg styr utvecklingen inom intralogistik
Jens Kocab, digitaliseringschef för Linde i Tyskland.

När Jens Kocab ska förklara varför digitalisering är viktigt inom intralogistik, tar han sitt förra arbete inom värmeindustrin som exempel.

– Där är en bransch med många nya lösningar. I kontakterna med våra slutkunder upptäckte vi att de var intresserade av hur man kunde digitalisera värmesystemen, inte av produkterna i sig. Det gjorde att vi fick revidera säljprocessen. Så kommer det att bli inom intralogistik också.

Jens Kocab, digitaliseringschef för Linde i Tyskland, utvecklar sitt resonemang:

– Vad kan vi lära av detta? Jo, våra kunder villatt deras processer ska gå smidigt och de vill ha kontroll på sin truckflotta. Då måste vi vara involverade i den processen från början för att kunna erbjuda rätt lösningar med Connect, Truck Call App och andra applikationer.

Materialhantering blir en alltmer komplex bransch som styrs av digitala plattformar som stödjer olika gränssnitt inom områden som service, produktion, säkerhet och truckflottans effektivitet.

– Vår utmaning blir att optimera och automatisera kundens olika processer för att skapa ett effektivt flöde. Det viktiga är att lösningen är anpassningsbar efter kundens behov, speciellt om det gäller kunder vars arbetssituation snabbt kan ändras. Det är vanligt inom till exempel e-handeln eller bland kunder som har arbetstoppar. säger Jens Kocab.

Han tar service som exempel.

– Om vi på digital väg ser när en truck måste servas, kan vi åtgärda det snabbt utan att det stör arbetsprocessen. Och ser vi att arbetsbördan blir tung hos en kund om två veckor kan vi tidigarelägga servicen. Digitalisering är också en guide till rätt beslut, till exempel att ta bort ett antal truckar ur flottan för att nå högre effektivitet och samtidigt kapa onödiga kostnader.

Han fortsätter:

– Servicesystemet kan mycket väl vara molnbaserat, det vill säga alla involverade har överblick över flottans status. Det här förutsätter transparens och att kunder vill dela med sig av information om
sin truckflotta och sina arbetsprocesser. Är de villiga att göra det?

– Ja, framför allt de stora kunderna ser fördelarna med att skicka information till våra system och få effektivare processer i utbyte, säger Jens Kocab.

Alla Lindes truckar är förberedda för digitalisering och är redan utrustade med nödvändiga anslutningspunkter och komponenter. Det innebär att en kund som köper Lindetruckar kan vara säker på att kunna dra fördel av digitaliseringens alla möjligheter.

- Kunden får stor effekt med enkla medel, till exempel genom att använda en app istället för papper, förklarar Jens Kocab. Lindes Truck Call-app, kontroller via Smartphone och Fleet management för alla truckar, är några digitala verktyg som leder till rätt åtgärder och beslut.

• Truck Call-appen är ett system som har stor effekt på arbetsprocessen. Appen tar bort behovet av att en specifik förare blir tilldelad ett uppdrag. Uppdraget matas in i systemet via Smartphone eller surfplatta. När jobbet finns i systemet meddelas alla tillgängliga förare. Den som tar jobbet, accepterar via sin Smartphone och när uppdraget är klart får lagerchefen det omedelbart bekräftat av föraren. Enklare kommunikation mellan lagerchef och förare gör att truckflottan utnyttjas optimalt.

• En rutin som säkerställer förarsäkerheten är att trucken kontrolleras innan start. Lindes app för daglig tillsyn via Smartphone eller surfplatta gör kontrollen enklare. Istället för att fylla i ett papper gör föraren kontrollen digitalt. Trucken kan bara startas om kontrollen har genomförts på rätt sätt.

• Fleet management-systemet Linde Connect håller enkelt kontroll på truckflottan, oavsett storlek eller fabrikat. Sensorer och datamoduler i truckarna dokumenterar deras status och sänder data via Bluetooth eller WiFi till lokala eller molnbaserade servrar. Truckansvariga och tekniker har tillgång till
informationen via datorer eller andra mobila enheter. Med hjälp av informationen kan de se vilka truckar som inte används, var flaskhalsar uppstår, om hastighetsbegränsningar iakttas i farliga områden och när underhåll ska planeras för att arbetsprocessen ska störas så lite som möjligt.

De här möjligheterna finns idag. Vad är på gång?

– En trend är abonnemangstjänster, där kunden tecknar sig för en viss volym och betalar för antal flyttade laster, antal pallar, antal lyft eller antal timmar som en truck är i arbete. All data finns för att göra det här, men det tar kanske fem-tio år innan det slår igenom helt vår bransch. Borrtillverkaren Hilti är redan där, de tar betalt per borrat hål, förklarar Jens Kocab, som ser framtiden an med tillförsikt.

– Genom att vara proaktiva kan vi leverera en bättre kundupplevelse. Det finns så många möjligheter att öka kundnöjdheten på digital väg. Släpp loss intelligensen och informationen!