Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Ökad säkerhet i truckmiljön med Zone Intelligence

12 nov. 2018

Linde Material Handling utökar nu fleet managementsystemet connect med funktionen Zone Intelligence. Den nya funktionen reducerar automatiskt truckars hastighet i riskfyllda zoner vilket ökar säkerheten för både människor, truckar och infrastruktur.

Zone Intelligence är ett viktigt steg mot en säkrare arbetsmiljö på lager och i olika produktionsmiljöer. Trots allt mer säkerhetsutrustning utgör truckar fortfarande ett av de största riskmomenten på svenska arbetsplatser. Detta beror till stor del på att föraren själv bestämmer truckens hastighet. Kollisioner med gods, portar eller andra fasta föremål orsakade av vårdslöshet resulterar årligen i skador för miljontals kronor. Linde Material Handling har utvecklat det nya sensorbaserade assistanssystemet Zone Intelligence för att minska dessa riskabla och potentiellt kostsamma situationer. Systemet ger truckkoordinatorn möjlighet att definiera specifika zoner där truckens hastighet automatiskt reduceras.

Zone Intelligence fokuserar olika typer av farliga områden, det första är selektiv hastighetsreducering som aktiveras när trucken närmar sig kritiska platser, exempelvis farliga korsningar eller övergångsställen. Det andra området är möjligheten att anpassa hastigheten i områden där det exempelvis rör sig många gående personer. Det tredje området gäller körning genom portar eller trånga passager.

Zone Intelligence kommer finnas tillgängligt från och med Q3 2019.