Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
 • 0 - 2000 (kg)
 • 0 - 800 (mm)
 • 0 - 2800 (mm)

Product Overview N20 C LoL

Långarmad plockningsassistent

Ryggavlastande plockning på två pallar

Plocktrucken N20 C LoL har långa lastarmar och även höjbara gafflar, vilket gör att två pallar kan lyftas på ett ergonomiskt sätt inom en och samma plockcykel. Föraren börjar med en av pallarna på önskad höjd och kan samtidigt välja att fästa en andra pall vertikalt mot baksidan av gafflarna med en speciell låsanordning. Så snart den första pallen har fyllts sänks den ned på lastarmarna och transporteras framför gafflarna. Sedan kan den andra pallen enkelt fällas ned på gafflarna och även den lastas på en ryggavlastande höjd. På så sätt ger N20 C LoL en snabb och ergonomisk plockning. Under processen kan stativet styras åt höger och vänster om ryggstödet och trucken förflyttas till nästa hyllsegment. Som tillval är det även möjligt att höja förarplatsen för att då och då kunna plocka från det andra hyllplanet. Initiallyftet garanterar dessutom enkel transport över ramper och ojämnheter.

Egenskaper

Säkerhet

Trucken minskar automatiskt hastigheten både i kurvor och när gafflarna är sänkta, vilket ökar säkerheten för föraren och lasten. N20 C LoL har dessutom tre olika bromssystem. Dessa förstärker bromseffekten proportionellt mot lastens vikt och stoppar trucken när förarplatsen är obemannad. När användaren släpper körbrytaren bromsar trucken dessutom automatiskt. De avjämnade konturerna och de rundade kanterna vid truckens förarplats minimerar riskerna ytterligare. För att skydda fötterna när stativet och trucken manövreras med knapparna på båda sidorna om ryggstödet, förses N20 C LoL med skyddsanordningar på båda sidor om chassit.

 • Automatisk hastighetsanpassning i kurvor
 • Lägre fart med sänkta gafflar
 • Tre olika bromssystem
 • Rundat chassi

Ergonomi

Plocktrucken N20 C LoL är mycket användarvänlig: Den låga och breda ingången på båda sidor om trucken möjliggör flexibel och snabb plockning på båda hyllsidorna. Därför befinner sig även stativstyrningen och reglagen för körning och initiallyft på båda sidor om ryggstödet. När den första pallen har fyllts kan föraren utan avbrott fälla ned den andra pallen, om hen har valt att transportera en sådan mot baksidan av gafflarna, och lasta även den på en ryggavlastande höjd. Både Linderatten och ryggstödet kan ställas in och anpassas individuellt efter föraren. Den dämpade plattformen minskar skakningar på förarplatsen som uppstår vid körning på ojämnt underlag.

 • Rymlig ingång på båda sidorna
 • Lågt insteg
 • Stativ- och fotgängarstyrning på båda sidorna
 • Ratten och ryggstödet kan justeras i höjdled
 • Minskning av skakningar

Manövrering

Plocktrucken N20 C LoL drivs av en trefasmotor på 3 kW och accelererar snabbt upp till 12 km/h – i fullastat tillstånd kommer den upp i 9 km/h. Lindes ombordladdare gör det enkelt att hantera batterierna. Den snabba korttidsladdningen som den valbara litiumjontekniken erbjuder ökar dessutom truckarnas tillgänglighet. Linderatten kan anpassas individuellt efter föraren, har en enkel utformning och ger en intuitiv styrning med hög precision. Reglagen till alla kör- och stativfunktioner är integrerade i ratten och överskådligt placerade. Det gör att N20 C LoL kan manövreras snabbt och enkelt även i trånga utrymmen. Vid förarplatsen finns dessutom förvaringsytor, flaskhållare och ett knäskydd som kan användas som pappersfack.

 • Kraftfull trefasmotor på 3 kW
 • Linde-ratt med intuitiv styrning
 • Lindes ombordladdare
 • Litiumjonbatteri som tillval
 • Diverse förvaringsytor och fack

Service

Trefastekniken är helt underhållsfri, och bromsarna behöver inte efterjusteras. Först efter ca 1 000 drifttimmar är det dags för inspektionsservice. All truckdata kan läsas av snabbt och enkelt med hjälp av CAN-bussanslutningen. Teknikern kan lätt komma åt alla servicekomponenter och öppna batterikåpan utan problem.

 • Underhållsfri trefasteknik
 • Ingen efterjustering av bromsarna
 • 1 000 drifttimmar utan inspektionsservice
 • CAN-bussanslutning
 • Lätt att komma åt servicekomponenterna

Filmer och foton

Bild från videon till N20 C-serien från Linde Material Handling

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
N20 C LoL 1,0 / 2,0 (t) 800 (mm) 9 / 12 km/h 3271 / 3399 (mm) 24 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Semi-automatiserat tillval (SA) för plocktruckar från Linde Material Handling

Semi-automatiserat tillval

Det finns två semi-automatiserade körlägen i SA-tillvalet som kortar ned de sträckor som truckföraren måste gå samt minskar in- och utstigningar, då trucken automatiskt följer föraren. Det innebär att effektiviteten i den horisontella orderplockningen ökar avsevärt.

Höjbar förarplats

Förarplattformen kan höjas till en plockhöjd på 2,80 meter för tillfällig plockning från första och andra hyllplanet.

Den truckflottsansvariga tittar på bildskärm med fleet management-programvaran connect:

Fleet Management

Med fleet management-systemet connect: från Linde kan du bland annat analysera hur truckflottan används och optimera serviceinsatserna eller nyttjandegraden.

Två LED-strålkastare på plocktrucken N20 C LoL från Linde Material Handling

Främre LED-lampor

De två kraftiga strålkastarna sitter framtill. De är tätade både mot vatten och damm.

Pallhållare på N20 C LoL från Linde Material Handling

Pallhållare

Hållaren är monterad på laststödet och möjliggör en säker vertikal transport av en andra pall medan föraren fyller den första pallen.

Fjädrande plattform

En särskild isolerkonstruktion minskar skakningar som uppstår till följd av ojämnheter i underlaget.

Laststöd

Ett ytterligare skydd för föraren och lasten är laststödet som kan anpassas efter lastens höjd.

BlueSpot på plocktrucken N20 C

Linde BlueSpot™

Körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ ökar körsäkerheten eftersom LED-strålkastaren ljudlöst varslar om truckens närvaro.

Litiumjonbatteri

De innovativa litiumjonbatterierna från Linde gör det möjligt att ladda truckarna på avsevärt kortare tid och att korttidsladda dem under arbetet. Det ökar truckarnas tillgänglighet.

Knappar på sidan av plocktrucken N20 C för manövrering av trucken utifrån

Fotgängarknapp

Trucken har tryckknappar på båda sidorna vid lyftstativet. Med dem kan föraren styra plocktrucken utifrån samtidigt som hen går bredvid.

Frontspegel med panoramavy

En stor spegel framtill på trucken ger god sikt runtom, vilket ökar säkerheten för förare, last och fotgängare.

Batteribyte på sidan

Möjligheten att ta ut batterierna åt sidan på rullager förkortar bytestiden, vilket är extra användbart vid flerskiftsarbete.

Bildskärmen visar skakningar i fleet management-programvaran från Linde Material Handling

Olycksövervakning

Skakningar från förarmisstag, ojämnheter i underlaget eller felaktig användning registreras av en stötsensor. En analys av data via fleet management-programvaran ger upplysningar om orsakerna till skador och olyckor.

Långsammare sänkning

Om gafflarna är fullastade minskas sänkhastigheten. På så sätt skyddas varorna ännu bättre mot skador.

Åtkomstkontrollenheterna från Linde Material Handling

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontrollen via fleet management-systemet connect ser till att truckarna bara körs av behöriga personer. Föraren måste identifiera sig med PIN-kod eller RFID-kort före körningen.

Begär offert