Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Optimering av truckflottan

Ett skräddarsytt flöde
Truckar från Linde i ett lager

Den som önskar optimera materialflödet i hela företaget behöver en skräddarsydd truckflotta. Truckarna ska utnyttjas så mycket som möjligt, för maximal effektivitet och tillgänglighet, men utan att överbelastas. Det ställs hela tiden nya och större krav på materialflödet, exempelvis på grund av det höga kostnadstrycket och nya logistikstrukturer.

Det är alltså mycket man måste ta hänsyn till under optimering av en befintlig truckflotta eller planering av en ny. Förutom anskaffningskostnader för truckarna påverkar kostnader för personal, energi och underhåll totalkostnaden. Dessutom måste man ta med framtida förändringar inom företaget i beräkningen när materialflödet ska omformas. Vad händer t.ex. om arbetsbelastningen sjunker och du bara behöver fyra istället för fem truckar?

Linde erbjuder övergripande rådgivning för en omfattande analys av samtliga faktorer. Den omfattar allt från analys och simulering till framtagande av en helt ny truckflotta. Dessutom kan våra experter hjälpa dig att rulla ut konceptet.

Rådgivning vid optimering av truckflotta

Experter från Linde gör en noggrann analys av hela intralogistik- och flottstrukturen på plats. De tittar inte bara på truckarna, utan analyserar även alla processer. Truckdata, som t.ex. drifttimmar och körsträckor, utvärderas med hjälp av analysprogram. Utifrån informationen som samlas in tar experterna fram ett nytt flottkoncept, som är perfekt anpassat efter dina speciella intralogistikbehov. Efter planeringsfasen lanseras det nya konceptet gemensamt i verksamheten.

Expert från Linde hjälper till att optimera en truckflotta.

Fyra steg till den perfekta truckflottan

1. Analys

Processen börjar med en analys av den interna logistik- och flottstrukturen. Våra experter granskar truckarnas skick samt energiförbrukning, belastning, användning och servicekostnader. För detta används bl.a. ett TÜV-certifierat kapacitetstest för truckar och lagerteknik.

2. Simulering

Lindes planerings- och simuleringsprogramvara hjälper till att identifiera optimeringspotentialer. Det underlättar vid omplanering av lagerutrymmen och truckflottan.

3. Flottkoncept

Tack vare det nya flottkonceptet kan du alltid vara säker på att du har rätt truck med rätt förare på rätt plats! Flera olika parametrar, som t.ex. personal, truckar, sträckor och hyllfunktionalitet, tas med i resultatet.

4. Införande och kontroll

Våra exporter finns till hands under införandet av konceptet. De genomlyser processerna regelbundet och justerar dem vid behov. Kontrollen reagerar även på finansiella och säsongsbetonade förändringar, samt individuell utveckling i företaget.

Exakt jämförelse av truckkostnader

Vilken trucktyp ger lägst kostnader under materialflödet – t.ex. vid avlastning från lastbil, inlastning i hyllor eller vid plockning? Programvaran ”Fleet Plan” som används av våra Lindeexperter under rådgivningen ger exakta svar på detta. Programmet efterskapar en kundsituation med bara några få uppgifter och beräknar sedan användningskostnaderna för varje truck, inklusive förarkostnader, energiförbrukning, investeringskostnader och andra faktorer. Dessutom tydliggör ”Fleet Plan” hur många truckar som behövs för hela processen och hur stor den totala kostnaden blir.

Lindes fleet management-system connect: är uppbyggt i moduler och erbjuder många funktioner för åtkomstkontroll, datahantering, rapportering, skadeövervakning samt detaljerade användningsanalyser.

Kontinuerlig optimering av truckflottan

Efter att flottkonceptet har tagits fram och truckarna tagits i drift gäller det att kontinuerligt övervaka och anpassa driften. Här kan Lindes produktfamilj connect hjälpa till att koppla samman truckarna och skicka omfattande information om logistikprocesserna till fleet manager. Ett annat alternativ är Full Service-avtal, som ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet: Här övertar Lindes experter ansvaret för att hålla truckflottan driftklar.

Dra nytta av omfattande knowhow

Vill du optimera de komplexa materialflödena för dina truckar på ett enhetligt sätt? Vi på Linde har ett omfattande knowhow och stor erfarenhet som du kan dra nytta av.


Kontakta oss