Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

DMC – ökad säkerhet för skjutstativtruckar

2015-feb-15

Dynamic Mast Control (DMC) ökar produktiviteten markant för truckar med lasthantering på höga lyfthöjder. Samtidigt innebär DMC säkrare hantering för föraren tack vare att svängningarna i stativet hålls i schack, säger Peter Hasselgren, produktansvarig på Linde.

DMC+ER är tillsammans med det elektriska utskjutet (ER) av stativet ett snabbare och mer exakt system än när utskjutet sköts hydrauliskt.
– Trenden går mot högre och högre lyfthöjder. Ju tyngre lasten är och ju högre den lyfts, desto större blir svängningarna i stativet. DMC känner av svängningarna och går in och kompenserar med små motrörelser, förklarar Peter Hasselgren.
Systemet innehåller också en pullback-funktion som minskar skador
på gods och ställage. Ett upplyft stativ med gods på gaffeln får alltid en viss nedböjning dvs lutar mot ställaget. Det innebär att det finns risk för att föraren ställer godset längre in i ställaget. När godset sedan ska hämtas och stativet inte är belastat finns risken att man inte når ända fram.
– Ställs lasten för långt in kan det skada både ställage och annat gods. Och det kan också bli skador på truck och ställage om godset står för långt in vid hämtning. Med pullbackfunktionen minimeras skadorna på både ställage och gods under lyft.

DMC, fördelar

• Mindre skador på ställage och gods vid lyft
• Snabbare och säkrare hantering
• Bättre åtkomst och positionering av pallarna
= Ökad produktivitet