Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Material Handling publicerar sin första hållbarhetsrapport

17 feb. 2016

Den världsledande truckleverantören Linde Material Handling publicerade nyligen sin första hållbarhetsrapport. Rapporten följer den globala standarden ”G4 Guidelines of Global Reporting Initative” (GRI) och beskriver hur Linde Material Handling arbetar med hållbarhet i hela organisationen.

Linde Material Handling är en av världens främsta tillverkare av truckar och ingår i koncernen KION Group. I sin första hållbarhetsrapport presenteras bland annat företagets långsiktiga målsättningar och åtgärder. Några av de viktigaste målen är hållbara och säkra produkter, effektiv tillverkning och en säker och hälsosam arbetsmiljö.

– För oss innebär det exempelvis att hitta nya sätt att reducera vår energiförbrukning, minska utsläppen och att öka vår användning av eldrivna fordon, säger Sabine Neuß, Chief Operating Officer på Linde Material Handling. Vi är fast beslutna att hitta fler sätt att spara energi i produktionen. Ett exempel är vår nya anläggning i Tjeckien som är utrustad med LED-belysning från start. Vi arbetar även aktivt med sociala och ekonomiska aspekter. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare är nyckelord i det här sammanhanget.

– Många av de aktiviteter som vi som företag genomför påverkar människor runt om oss, direkt eller indirekt. Här måste vi agera på ett hållbart och ansvarstagande sätt. Genom att utveckla tillförlitliga och säkra produkter, tjänster och lösningar, samt tillämpa etiska principer i vårt dagliga arbete och ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer kan vi uppnå detta, säger Andreas Krinninger, CEO på Linde Material Handling.

Hållbarhet är en global utmaning

Baserat på tolv globala utmaningar har Linde MH fastställt vilka områden som kommer prioriteras i det framtida hållbarhetsarbetet. Dessa områden är hållbarhetsstrategi och förvaltning, bolagsstyrning, miljöskydd, produkter och lösningar, engagerade medarbetare och samhällsengagemang.

– Linde Material Handling arbetar redan sedan tidigare på ett hållbart sätt, genom vårt arbete med arbetsmiljö, säkerhet, miljö och effektiva produkter. Tack vare våra utvärderingar av produkters livscyklar och ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö har vi värdefulla verktyg för att fortsätta utvecklingen framåt, säger Dr. Holger Hoppe, ansvarig för Sustainability Management på Linde Material Handling och KION Group.

På väg mot att bli en pionjär

Andreas Krinninger, CEO, ser hållbarhetsrapporten som ett viktigt bidrag för hela KION Groups fortsatta arbete.

– För Linde Material Handling utgör den omfattande rapporteringen av hållbarhetsdata en grund för att definiera och implementera framtida prioriteringar, mål och åtgärder på vägen mot att bli en av världens mest hållbara trucktillverkare.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på report.linde-mh.com

jessica_16x9ny
QHSE Manager

Jessica Borg