Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

På SSAB i Oxelösund

Bekymmersfritt samarbete på visionärt stålverk
Bild på SSABs stålverk i Oxelösund

Tung industri. Inget symboliserar detta tydligare än stålindustrin. En verksamhet som ställer enorma krav på precision, säkerhet och styrning i en process som ständigt är igång. På SSAB i Oxelösund är Lindes truckar en del av flödet i ett stålverk som har som mål att vara fossilfritt 2045.

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

Företagets produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton stål. SSAB Oxelösund utvecklar och tillverkar några av världens mest avancerade stål för transporter, byggnader, broar, maskiner och allt annat som håller igång det moderna samhället.

Tillsammans ansvarar över 2 000 medarbetare för en produktion som går dag och natt utan avbrott och hela tiden övervakas för att garantera att kunderna får den kvalitet som de förväntar sig av SSAB.

Jörgen Runds är underhållschef för tjänstesamordning på den enorma anläggningen som vetter ut mot Ålöfjärden. Det första han säger är:

– Här kommer säkerheten främst. Vårt mål är att bli världens säkraste stålverk.

Ett annat långsiktigt mål är att bli ett av världens mest hållbara stålverk ur miljö- och klimatsynpunkt. Det är ett mångmiljardprojekt som bland annat innefattar att en ljusbågsugn ska vara på plats år 2025. Där ska skrot smältas istället för att järn tas fram från järnmalm i en traditionell masugn.

Även Linde ingår i ”Klimatsteget” som omställningsprojektet heter.

– Successivt byter vi ut alla dieslar till elmaskiner, förklarar Jörgen Runds.

Linde och SSAB har en lång relation tillsammans.

– Vi är inne på sextonde året. Jag har inte varit med själv hela tiden, men det är ett samarbete som bara flyter på och fungerar bra. Vi vet vad vi får, och jag har ett nära samarbete med både säljare och servicetekniker.

Serviceteknikern ifråga heter Andreas Engström och har varit med alla år som samarbetet har pågått. Han hittar på bruket som i sin egen ficka, även om han inte är ute på anläggningen särskilt ofta.

– Stålverk är en farlig miljö. Därför jobbar jag sällan inne på fabriken. Istället transporteras truckar som ska servas från fabriken ner till verkstaden.

Han skulle kunna säga ”min verkstad”, för det är precis vad det är. Det är här han administrerar sina serviceprojekt, gör beställningar och praktiskt utför de åtgärder som behövs. Cirka 70 Lindetruckar rullar på anläggningen; från ledstaplare till 16-tonnare.

Bild på servicetekniker i arbete hos SSAB

Efter 15 år på SSAB och på Linde kan Andreas varenda truckmotor utan och innan. Reparationer, kundanpassning, säkerhet, belysning och olika installationer, är några av hans arbetsuppgifter.

– Affären bygger på operationell leasing. I botten ligger ett ramavtal, sedan har vi femårsavtal på varje truck, förklarar Jörgen. Vi köper en funktion och i den ingår även servicen av truckarna. Linde förbinder sig att hålla vår flotta igång, kan man säga.

Samarbetet beskriver Jörgen som ”klockrent och bekymmersfritt”.

Med den typ av avtal vi har flyter allt bara på. Servicen och underhåll sker med vissa intervaller, liksom utbyte av truckar.

Med den tuffa miljö som truckarna går i, borde den vara en hel del skador?

– Inte alls så mycket som man kan tro, säger Jörgen. Det är en del sönderkörda däck, men väldigt få påkörningsskador.

– Stämmer, säger Andreas. Mycket av mitt arbete handlar om att byta ut hjul, gaffelvagnar, lager och andra slitdelar som påverkas av tunga lyft. Processdammet är också aggressivt och gör att serviceintervallerna ibland blir tätare än planerat.

Flottan av Lindetruckar är utspridd över anläggningen; från stålverk och valsverk till centrala verkstaden, underhåll och förråd.

– Eftersom vi jobbar med varma flöden är vissa anläggningar på området igång dygnet runt. Däremot går inte alla truckar hela tiden, säger Jörgen.

För de som jobbar ut i verksamheten är Andreas verkstad den naturliga samlingspunkten när något på truckarna behöver åtgärdas.

De har ett direktnummer till Andreas så att de kan nå honom snabbt eller åka direkt ner till verkstaden, säger Jörgen Runds.

Lindes man på SSAB trivs utmärkt på anläggningen.

– Friheten är det bästa med jobbet, jag gillar att arbeta på egen hand. Truckförarna här blir som mina arbetskamrater.

Även i den tuffaste av arbetsmiljöer är det till slut relationer och samarbete som skapar arbetsglädje och framgång. Möjligen spelar en vilja av stål också in på slutresultatet.