Lindes produktionsverkstad i Örebro

Goda förutsättningar för Lindes montörer

Projekt "Excellence in Customization"

”Där man har de största utmaningarna ska man ha de bästa förutsättningarna”.

Med det mottot har Lindes produktionsavdelning för specialanpassningar fått ett rejält lyft. Projektet ”Excellence in Customization” (”E.I.C”) har resulterat i en ljus arbetsmiljö med gott om utrymme och standardiserade arbetsplatser som ger alla montörer samma förutsättningar i sitt arbete.

– Vi vill uppnå perfektion, säger Jonn Wenchert, produktionstekniker och projektledare för ”E.I.C”.

Arbetet med standardiserade arbetsplatser är en del av ett långsiktigt arbete, där ”Excellence in Customization” är målet. Att skapa ett effektivt material- och produktionsflöde är andra delar av detta mål.

Det var i mars förra året som Jonn Wenchert upptäckte behovet av att förbättra flöden, öka kapaciteten och ge montörerna på avdelningen för specialanpassning möjlighet att jobba mer effektivt med truckarna. Med Lean Production och metoden 5S som utgångspunkt skred han till verket i samarbete med Lindes produktionschef, tekniske chef och alla montörer.

– Vi har rivit väggar, lagt nytt golv, grävt ner el- och luftinstallationer, markerat nya arbetsområden och skapat standardiserade arbetsplatser med samma arbetsbänkar, verktyg och annan basutrustning. Gemensamma specialverktyg förvaras i ett särskilt skåp och man skriver upp vad man använder för verktyg, förklarar Jonn.

Den genomgripande förändringen har ökat antalet arbetsplatser från tio till 14, med större yta per arbetsplats (5,8 x 5,2 meter). Det gör att montören kan arbeta runt trucken, och inte behöver flytta material för att börja med ett nytt arbetsmoment.

Montören får allt material serverat i en vagn istället för i binge; målet är rätt material i rätt antal.

– Material som eventuellt blir över tas om hand och går in i materialsaldot igen, och det som inte kan användas för specialanpassning går till våra demo- och korttidstruckar. Genom att hela tiden ha koll på materialåtgången skapar vi en erfarenhetsbank över exakt hur mycket material som går åt till ett specifikt moment. Det ger mindre svinn, för vi tar ju hand om materialet bättre.

Det övergripande intrycket av den ombyggda specialavdelningen är ordning och reda, ljus och rymd.

– Säkerhet och arbetsmiljö har varit prioriterat. Vi har givetvis gjort riskanalyser för golv, arbetsplatser och layout, och testat olika funktioner och utvärderat innan vi har gått vidare. Nu implementerar vi ”E.I.C” fullt ut på Special. Han hyllar montörernas delaktighet i projektet.

– Utan deras engagemang hade vi inte lyckats så här bra. Det har varit omfattande, och ändå smärtfritt. Jag är jättenöjd med resultatet, och stolt över att alla vågar göra den här förändringen.

Vad blir då kundnyttan med ”Excellence in Customization”?

– Att truckarna blir ännu mer kvalitetssäkrade, tack vare att våra montörer har fått de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb.