Patrik Hedberg, regionchef Region Nord.
"Stor potential att utöka både omsättning och marknadsandelar"

Patrik Hedberg, regionchef Region Nord

I samband med förvärvet av Nordtruck AB tillträdde Patrik Hedberg som regionchef för Region Nord. Vi passade på att fråga hur tiden sedan förvärvet varit.

Hur är läget sedan Nordtruck förvärvats till 100 procent av Linde?

– Det känns bra. Vi ser en stor potential att utöka både omsättning och marknadsandelar. Med Linde som helägare får vi definitivt mer muskler och kan ge våra kunder ett ännu bättre erbjudande, till exempel när det gäller korttidstruckar.

Vad innebär det för organisation i norr?

– Inte så mycket inledningsvis. Vi har rekryterat flera servicetekniker under året och står väl rustade även på säljsidan.

Hur ser du på utvecklingen generellt i Region Nord (från Sundsvall till Kiruna)?

– Många av de stora segmenten här uppe; sågverk, hamnar och pappers- och massaindustrin, går bra. Och en del tunga investeringar är på gång. Det är positivt både för regionen som helhet och för oss.