Med stora kliv mot framgång för robottruckar

2017-sep-27

På fritiden tar Daniel Rönnbäck gärna en löprunda. Som affärsområdeschef för Automation kommer han, om inte att få springa, så i alla fall agera i ett högt tempo. Efterfrågan på robottruckar är stor och Linde har förstås ett bra erbjudande.

Med din bakgrund, vad kommer du framför allt att bidra med som ansvarig för automation?

– Jag har jobbat som affärsområdeschef tidigare, och är van och bra på att jobba med affärsplanering och ta ett helhetsansvar. High tech-produkter lockar mig, jag har till exempel arbetat med implementering av mjukvara i komplicerade produkter i mitt tidigare arbetsliv.

Det talas ofta om att robottruckar står inför ett genombrott. Hur ligger Sverige till i den processen?

– Vi har det framför oss, men befinner oss i ett skarpt läge. Efterfrågan finns och vi på Linde ska svara upp till det behov och de önskemål som finns från våra kunder. Startskottet har gått, och vi är nu beredda.

På vilket sätt är ni beredda?

Serviceorganisationen finns och redan nu har vi välutbildad personal. Nu ska vi göra ytterligare stora utbildningssatsningar på servicesidan och även anställa fler servicetekniker. Vi har ett bra renommé inom service och eftermarknad. Med den utbildningssatsning vi ska göra kommer vi att bli ännu bättre.

Hur ser det ut på produktsidan?

– Vi har ett bra sortiment med standardtruckar som är anpassade för automation. I takt med att efterfrågan ökar kommer det givetvis att driva på modellutbudet. Det kommer att växa, och anpassas efter bland annat önskemål från den svenska marknaden.

Inom vilka branscher kommer lagerhantering med automatiska truckar att bli stort?

– I logistikcentrum och stora lager kommer vi att få se många robottruckar. Men vi ska inte fokusera på specifika branscher, utan jobba brett för att identifiera var behoven finns, inte minst hos våra befintliga kunder. Robottruckar har en framtid i många miljöer.

Linde samarbetar med den franska robotspecialisten Balyo, som står för tekniken i era truckar. Tittar ni även på andra samarbeten för att utveckla och anpassa truckarna?

– Vi har ett utvecklingsprojekt igång med Örebro universitet och tittar även på samarbeten med bland annat pappers- och massabranschen. Automation är, om inte en revolution, så i alla fall en evolution inom lagerhantering.

Vilka är de främsta fördelarna med robottruckar?

– De passar utmärkt vid hantering som innehåller många repetitiva moment. Tekniken gör att skador på gods minskar. Antalet olyckor kommer i princip att elimineras helt. Dessutom är våra robottruckar bränsleeffektiva, och bidrar därmed till att företag uppfyller sina miljömål lättare.

Förutom de generella fördelar som finns med automation, varför ska man välja Linde-MATIC?

– Vi har som alltid ett bra erbjudande. Vi har bidat vår tid något för att känna att vi har torrt på fötterna när vi nu går ut brett. Våra robottruckar är vältestade och bygger på beprövad teknik. Givetvis håller de samma höga kvalitet inom säkerhet, ergonomi, funktion och komfort som alla andra Lindetruckar. Installation och implementering av robottruckar skulle kunna vara komplext och tidskrävande. Men så är det inte med Lindes sortiment Linde-MATIC. – Det behövs ingen ny infrastruktur, det vill säga ett nytt anpassat lager, för att börja använda våra truckar. Infrastrukturtröskeln finns inte. Det är lätt att börja med vår lösning.

Hur stor tillväxt räknar ni med inom automationsområdet?

– Potentialen för hela affärsområdet är enorm, vi pratar om tresiffriga tal. Vi har förutsättningar att ta en stor del av den kakan. Intresset är stort bland era kunder.

Hur kommer ni att synas på marknaden med robottruckarna?

– Bland annat planerar vi för en roadshow 2018. Det blir förmodligen ett liknande upplägg som med ”Safety roadshow” ute på våra regionkontor.